První pražský vikariát

I. pražský vikariát
Vikářský kostel Matky Boží před Týnem na Starém Městě
Vikářský kostel Matky Boží před Týnem na Starém Městě
Diecéze arcidiecéze pražská
Provincie česká
Okrskový vikář Mgr. Vladimír Kelnar
Další úřad vikáře farář Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem
Údaje v infoboxu aktuální k roku 2020

První pražský vikariát je územní část pražské arcidiecéze, tvoří jej 24 farností. Okrskovým vikářem je M. P. Mgr. Vladimír Kelnar, který je zároveň mimo jiné kanovníkem u sv. Víta a diecézním konzervátorem. Vikariát se rozléhá v centru Prahy (Praha 1, Praha 2). Vikariát sousedí na severovýchodě se čtvrtým pražským vikariátem, na jihovýchodě s druhým pražským vikariátem a na západě s třetím pražským vikariátem. Zajímavostí je, že v prvním pražském vikariátu fungují čtyři personální farnosti – slovenská, polská, maďarská a akademická, tedy farnosti, které nesdružují věřící podle místa jejich pobytu, jako je to ve většině farností nejen v ČR, ale podle jazyka (slovenská, polská) či stavovské příslušnosti (akademická).

Osoby ustanovené ve vikariátu

Osobami ustanovenými ve vikariátu jsou:

  • Mgr. Vladimír Kelnar – okrskový vikář
  • JCLic. Ondřej Pávek – sekretář vikariátu
  • Ing. Petr Wollner – stavební technik
  • Ing. Helena Plachá – stavební technička

Farnosti vikariátu

Farnosti vikariátu
Farnost Správce Další duchovní ve farnosti Farní kostel Další kostely
Praha-Hradčany Mons.Milan Hanuš, farář Mgr. Štěpán Faber, výpomocný duchovní Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Všech svatých
sv. Jiří
sv. Benedikta,
sv. Jana Nepomuckého (vojenský)
kaple sv. Jana Křtitele
kaple sv. Jana Nepomuckého
Praha-Malá Strana Antonio Francisco Rivas Gonzáles, O.S.A., administrátor Stanislav William Robert Faix, O.S.A. – farní vikář
P. Jozef Ržonca, Ph.D., O.S.A. – farní vikář
sv. Tomáše sv. Mikuláše
Panny Marie Matky ustavičné pomoci
sv. Karla Boromejského
Panny Marie pod řetězem
Panny Marie Vítězné a sv, Antonína Paduánského
sv. Josefa
Praha-Nové Město (sv. Jindřich) ICLic. Zoltán Balga – administrátor sv. Jindřicha a sv. Kunhuty sv. Kříže
Praha-Nové Město (Panna Marie Sněžná) Antonín Klaret Dąbrowski, O.F.M.farář Eliáš Tomáš Paseka, O.F.M. – farní vikář Panny Marie Sněžné Nejsv. Trojice
Praha-Nové Město (sv. Petr) Lukáš Lipenský, O.Cr.administrátor Martin Lejsal – jáhenská služba sv. Petra na Poříčí sv. Josefa
Praha-Nové Město (sv. Vojtěch) ThMgr. Ryszard Wojciechowski, M.I.C. – administrátor Grzegorz Tanderys, M.I.C. – farní vikář excurrendo sv. Vojtěcha sv. Voršily
Praha-Staré Město (sv. Duch) Mgr. Vladimír Kelnar – administrátor excurrendo Richard Scheuch – výpomocný duchovní sv. Ducha sv. Šimona a Judy
Praha-Staré Město (sv. František z Assisi) Mgr. David Kučerka, O.Cr. – administrátor sv. Františka z Assisi
Praha-Staré Město (sv. Jiljí) Sivio Pavel Řičica, O.P. – farář Cyril František Molnár, O.P. – farní vikář
Filip Štěpán Boháč, OP – farní vikář
Ludvík Vít Grundmann, OP – farní vikář
Hyacint Petr Ullmann, OP – farní vikář
sv. Jiljí sv. Bartoloměje
Praha-Staré Město (Matky Boží před Týnem Mgr. Vladimír Kelnar – farář Matky Boží před Týnem sv. Haštala
sv. Jakuba Většího
kaple sv. Anny
sv. Havla
kaple sv. Anežky České
Praha-Strahov PædDr. Hugo Jiří Zikmund, O. Præm. – farář Zikmund David Šrom, O. Præm – jáhenská služba Nanebevzetí Panny Marie Panny Marie Královny andělů
sv. Rocha
Narození Páně
Praha-Nové Město (sv. Apolinář) Andrea Barbero, F.S.C.B. – administrátor Stefano Pasquero, F.S.C.B – farní vikář sv. Apolináře Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého
sv. Kateřiny
kaple sv. Kříže
Praha-Nové Město (Nejsv. Trojice v Podskalí) Mgr. Vladimír Kelnar – administrátor excurrendo RNDr. Josef Šplíchal, S.D.B. – výpomocný duchovní
Mgr. Dominik Maria Eremiáš, OSB – rektor klášterního kostela v Emauzích
Marian Jan Klener, OSB – bydlí ve farnosti (Emauzský klášter)
Radim Jan Valík, OSB – bydlí ve farnosti (Emauzský klášter)
Nejsv. Trojice v Podskalí sv. Jana Nepomuckého na Skalce
Panny Marie Bolestné
Emauzy
sv. Kosmy a Damiána
kaple sv. Benn, Šebastiána, Rocha a Rozálie
Praha-Nové Město (sv. Štěpán) Pavel Bačo, S.J. – administrátor PhDr. Josef Blaha, S.J. – farní vikář
Cyril John, S.J. – farní vikář
Jiří Kovář, S.J. – farní vikář
Mgr. Zdeněk Dubský – jáhenská služba
sv. Štěpána sv. Ignáce z Loyoly
Praha-Nové Město (sv. Josef) Pacifik Miroslav Matějka, OFMCap. – rektor kostela Serafín Robert Beníček, OFMCap. – výpomocný duchovní
Augustin Otakar Šváček, OFMCap. – výpomocný duchovní
sv. Josefa
Praha-Nové Město (sv. Kříže) Petr Piler, S.D.B. – rektor Jaroslav Mikeš, S.D.B. – výpomocný duchovní
Pavel Šimůnek, S.D.B. – výpomocný duchovní
sv. Kříže
Praha-Nové Město (Nanebevzetí P. Marie) Doc. JUDr. Stanislav Přibyl PhD. JCD., ThD. – rektor Jiří Laňka – trvalý jáhen Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého
Praha-Nové Město (sv. Ignác) Josef Čunek, S.J. – rektor Mgr. Zdeněk Dubský – jáhenská služba sv. Ignáce z Loyoly
Akademická farnost Msgre. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., Dr.h.c. – farář ThLic. Jan Regner, S.J. – farní vikář
ThLic. Petr Šimon Vacík, S.J. – farní vikář
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – farní vikář
Nejsv. Salvátora
Polská farnost Hieronim Kaczmarek, O.P. sv. Jiljí
Vojenská farnost Mgr. Jaroslav Knichal – rektor Mgr. Vladimír Hudousek – jáhenská služba sv. Jana Nepomuckého
Slovenská farnost ICLic. Zoltán Balga – administrátor sv. Jindřicha a sv. Kunhuty
Akademická duchovní správa ČVUT Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D. – rektor

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj