Portál:Křesťanství

Portál:Křesťanství Křesťanství je monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista. S více než dvěma miliardami věřících je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím. Společně s židovstvím a islámem se řadí k tzv. abrahámovským náboženstvím. Označení křesťan se poprvé objevuje ve Skutcích apoštolů 11, 26. Prvé užití pojmu křesťanství je zaznamenáno u syrského biskupa Ignáce z Antiochie († 106/107).

OSOBNOST

Papež František v roce 2014

František (latinsky Franciscus), vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ (* 17. prosince 1936 Buenos Aires), je 266. papež katolické církve, římský biskup a suverén státu Vatikán, jehož zvolilo konkláve dne 13. března 2013. Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století, kdy římskokatolickou církev vedl sv. Řehoř III. pocházející ze Sýrie.

Středoškolským vzděláním je chemik. Ve 21 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, na jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy, vyučoval a získal titul profesora teologie. Mezitím v letech 19731979 působil jako jezuitský provinciál v Argentině. Od roku 1998 až do svého zvolení papežem byl arcibiskupem Buenos Aires a argentinským primasem a od roku 2001 kardinálem.

Jeho biskupským a nyní i papežským heslem je Miserando atque eligendo (česky Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej.). Na stránkách arcibiskupství volbu svého hesla spojoval s evangelijním příběhem povolání celníka Matouše podle 21. homilie Bedy Ctihodného. Je zaníceným fandou argentinského fotbalového klubu CA San Lorenzo de Almagro, kde hrával jeho otec. Podle jeho vlastních slov má být jeho pontifikát krátký, možná dva až pět let.

ČLÁNEK MĚSÍCE

Severní průčelí kostela U Jákobova žebříku

Kostel U Jákobova žebříku je sakrální stavba kobyliského sboru Českobratrské církve evangelické postavená v severní části Prahy, v Kobylisích, v ulici U Školské zahrady. Jeho vybudování bylo plánováno v době politického uvolnění na konci šedesátých let 20. století coby náhrada za nevyhovující, do té doby užívanou provizorní modlitebnu. Architektem stavby je Švýcar Ernst Gisel a její slavnostní otevření se uskutečnilo roku 1971. Následně v letech 1995 a 2001 proběhla rekonstrukce a přestavba objektu podle návrhů českých architektů Radovana Schauflera a Jakuba Roskovce, během níž byla u kostela vybudována také zvonice se dvěma zvony.

V domě se nachází bohoslužebný prostor s kapacitou 150 lidí, ve kterém jsou od roku 1992 umístěny píšťalové varhany zbudované německou společností Orgelbau Wünning. Na čelní stěně kostela visí oltářní obraz od Miroslava Rady nazvaný Ježíš Kristus včera i dnes tentýž i na věky. V objektu je poskytováno též ubytování církevním návštěvám. Vedle toho se v kostele pořádají i svatby nebo pohřby a s ohledem na akustické parametry prostoru také koncerty či nahrávání kompaktních disků.

KATEGORIE

ČLÁNKY K ÚPRAVĚ

Články k úpravě a rozšíření

Anglické pannyCírkev C3Církev živého BohaCisterciácký řádDon CamilloGiovanni Battista MeizlikKoinótésKřesťanské sboryKvardián • Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Hradišťko I) • Kaple Nejsvětějšího Vykupitele (Radim)Kostel svatého Ducha (Břidličná)Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Skramníky)Kostel svatého Jakuba Většího (Ovčáry)Kostel svatého Václava (Pečky)Liturgická barvaNáboženská společnost českých unitářůOsobní prelaturaOtec BrownPůstRuysbroekSacerdotalis caelibatusSeznam tridentských biskupů a arcibiskupůSociální nauka církveSvatý grálVelikonoceZasvěcený život

VÝVOJ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

PROJEKT OSOBNOSTI

Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století

Géniové církve i vlasti

NOVÉ ČLÁNKY

ŽÁDANÉ ČLÁNKY

  • Antifonář svatého Řehoře
  • Amédée Grab
  • Matice svatoantonínská
  • Papežská komise pro Vatikánský stát
  • Konference vyšších řeholních představených
  • Jan V. Bucek z Prahy
  • Arnold Ipolyi-Stummer
  • Imrich Bende
  • Exsurge Domine

Portál založen 3. prosince 2005 • Zakladatel portálu: Dodo • Dřívější správci portálu: Cinik a bab_dz

Připojte se k Projektu

Zdroj