Čtvrtý pražský vikariát

IV. pražský vikariát
kostel sv. Prokopa na Žižkově
kostel sv. Prokopa na Žižkově
Diecéze arcidiecéze pražská
Provincie česká
Okrskový vikář Pavel Semela
Další úřad vikáře farář Římskokatolické farnosti Praha-Holešovice
u kostela sv. Antonína
Údaje v infoboxu aktuální k roku 2016

Čtvrtý pražský vikariát je územní část pražské arcidiecéze, tvoří ho 18 farností. Okrskovým vikářem je Pavel Semela. Vikariát se rozléhá v severovýchodní části Prahy (Praha III, Praha VIII a Praha IX) a farnostmi v Odolena Vodě a ve Vinoři (Podolanka, Přezletice, Radonice) zasahuje i do kraje středočeského. Vikariát sousedí na severu s vikariátem podřipským, na východě s staroboleslavským vikariátem, na jihu s třetím vikariátem pražským, na jihozápadě s prvním pražským vikariátem a na západě s druhým pražským vikariátem.

Osoby ustanovené ve vikariátu

Osobami ve vikariátu ustanovenými jsou:

  • Pavel Semela – okrskový vikář
  • ThLic. Martin Hobza, SDB – duchovní rádce mládeže
  • Ing. arch. David Dlabal – stavební technik

Farnosti vikariátu

Farnosti vikariátu
Farnost Správce Další duchovní ve farnosti Farní kostel Další kostely
Praha-Žižkov ThLic. Vít Uher farář

P. Mgr. Antonín Ježek – výpomocný duchovní

sv. Prokopa sv. Rocha
sv. Anny
Praha-Holešovice Pavel Semela, farář Mgr. Mariusz Stanisław Walczak – farní vikář
Mgr. Michael Jan Špán, OSB – výpomocný duchovní
Jiří Beran – jáhenská služba
sv. Antonína Paduánského sv. Klimenta
Praha-Bohnice Mgr. Pavel Klimovič, SDB – farář Jan Kofroň – kaplan PL Bohnice sv. Petra a Pavla sv. Václava
sv. Lazara (nemocniční kaple)
Praha-Karlín Miroslav Cúth – farář Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda – farní vikář sv. Cyrila a Metoděje sv. Karla Boromejského (klášterní kaple)
Praha-Kobylisy Mgr. Josef Brtník, SDB ThLic. Ladislav Banďouch, SDB – farní vikář
ThLic. Martin Hobza, SDB – farní vikář
Ing. Josef Kopecký, SDB – farní vikář
Jan Vývoda, SDB – výpomocný duchovní
Mgr. Jaroslav Schrötter – jáhenská služba
sv. Terezie od Dítěte Ježíše sv. Kláry
Praha-Libeň Václav Sochor – administrátor sv. Vojtěcha Neposkrvněného početí Panny Marie
nemocniční kaple nemocnice Na Bulovce
Praha-Čakovice Mgr. Pavel Budský – administrátor sv. Remigia
Praha – Dolní Počernice P. Leo Červenka, SDB – administrátor Nanebevzetí Panny Marie
Praha-Hloubětín PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., O.Cr. – administrátor sv. Jiří
Praha-Chvaly ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak – farář sv. Ludmily
Praha-Kyje ThLic. Edward Walczyk – farář sv. Bartoloměje Katolická oáza, kaple Malých sester Ježíšových
Praha-Prosek ThDr. Stanislav Prokop – administrátor ThDr. Jiří Huber – výpomocný duchovní sv. Václava Stětí sv. Jana Křtitele
kaple Nejsvětější Trojice
Praha-Třeboradice Dr. Vojtěch Eliášadministrátor excurrendo in spiritualibus Mgr. Pavel Budský – administrátor in materialibus Nanebevzetí Panny Marie
Praha-Vinoř Mgr. Vít Horák – administrátor Mgr. Alois Koláček – jáhenská služba Povýšení sv. Kříže sv. Anny
Stětí sv. Jana Křtitele
Praha-Vysočany Václav Sochor – administrátor excurrendo Krista Krále Panny Marie (kaple v domově důchodců)
Praha-Kbely Jan Maria Vianney Jan Dohnal, O.F.M. – administrátor excurrendo sv. Alžběty
Odolena Voda Mgr. Kamil Vrzal – farář Mgr. Jaroslav Schrötter – jáhenská služba
Pavel Kuneš – rektor kostela v Klecanech
Mgr. Vladimír Málek – rektor kostela v Líbeznicích
sv. Klementa Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Václava
Povýšení sv. Kříže
sv. Martina z Tours
Narození sv. Jana Křtitele
Narození Panny Marie
sv. Vavřince
kaple sv. Anny
kvazifarnost Praha – Na Balkáně Miroslav Cúth – administrátor excurrendo sv. Vojtěcha Na Balkáně

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj