Portál:Knihovní vědaInformační věda (anglicky Information science, německy Informationswissenschaft, francouzsky Science de l'information nebo Sciences de l'information et des bibliothèques či Sciences de l'information, documentation, popřípadě Sciences de l’information et de la communication) je v nejširším pojetí chápána jako obecná věda o informaci (fyzikální, biologické, kulturní), v užším významu pak jako věda interdisciplinárního charakteru zabývající se zákonitostmi procesů vzniku, zpracování, měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve společnosti. Informační věda v užším pojetí tak zkoumá zejména funkci zprostředkovatelskou - cílem je zkoumání společenského zprostředkování znakově zaznamenaných znalostí, zkušeností, příběhů a prožitků z uspořádaných sbírek dokumentů a globálně rozptýlených elektronických zdrojů.

Jako samostatný vědní a studijní obor se informační věda začala rýsovat až od 2. poloviny 20. století. Historicky však čerpá z metodik, technologií a teorií vyvěrajících z tisíciletých zkušeností knihoven a dalších tradičních informačních institucí. Z knihovnictví, které je chápáno zejména jako praktická činnost vykonávaná knihovnami a/nebo jako studijní obor, se od 2. poloviny 19. století začal postupně vyvíjet teoretický obor knihovní věda, který zkoumá proces informační komunikace v knihovnách a obvykle se chápe jako součást vědy informační.


Vybraný obrázek

Modeloví čtenáři?


Archiv rubrikyNavrhnout obrázek do rubriky

Vybrané kategorie obrázků a souborů na Commons

Kategorie American Library Association Artificial intelligence Automated storage and retrieval systems Bibliographers Bibliography Bibliography books Black and white photographs of libraries Book burning Books Card catalogs Censorship Classification systems Communication Communication technology Communication tools Content management systems Copyright law Data Data architecture Data dictionary Data management Data mining Data modeling Data security Data storage Data structures Data systems Database Database models Dewey Decimal System Digital data storage Hierarchy Digital Millennium Copyright Act Documents E-book readers Electronic books Electronic media Electronic spam Entropy and information Espionage Ex libris Exteriors of library buildings Fair use Former libraries Graphical user interface Handling of Books Human-computer interaction Hybrid libraries Images from libraries Index cards Index Librorum Prohibitorum Information Information management Information retrieval Information science Information Sciences Building Information security Information systems Information technology Information visualization Intellectual piracy Intellectual property law International copyright law Internet Internet censorship Internet crime Internet search engines Internet security Internet standards ISBN Knowledge Knowledge representation Librarians Libraries Libraries in art Library and information science Library cataloging and classification Library curators Library equipment Library interiors Library Primer Literature Manuscripts Media Metamodeling Mobile libraries Multimedia National libraries Online Ontology Open Access Open content Patent offices Patents People associated with books People associated with librariesPeople with books Phishing Plagiarism Polytematický strukturovaný heslář Printing Public libraries Publications Publishing Readers Reading Reading rooms Research institutes of media Research libraries Resource Description Framework Screenshots of Internet censorship Search algorithms Search engine Semantic networks Semantic Web Semantics Serials, periodicals and journals School libraries Storage media Tangible user interfaces Taxonomy Telecommunications Text Text user interface Trademarks University libraries User interfaces Web 2.0 World Wide Web


Mezikategorie Bibliographers by country Books by author Books by century Books by country Books by decade Books by function Books by genre Books by language Books by publisher Books by type Books by various Books by year Collections by library Collections by library by country Collections by library by type Documents by century Documents by country Documents by language Documents by topic Documents by type Documents by year Internet by country Librarians by country Libraries by association Libraries by century Libraries by city Libraries by country Libraries by subject Libraries by type Library interiors by country Literature by country Literature by language Mass media by country Media by interest Media by topic Publications by country Publications by interest Publications by topic Reading by mediumSerials, periodicals and journals by country Serials, periodicals and journals by topic Standards by type Telecommunications by country University libraries by country

Vybraný citát
„Aby se člověk stal slavným, musí 40 let malovat, nebo 20 let psát bestsellery, nebo 10 let hrát na divadle hlavní role, nebo 5 let hrát ve filmu, nebo 1 měsíc číst v televizi kuchařské recepty.“ (Wiesław Brudziński)

Více citátů Wiesława Brudzińského


Archiv rubrikyNavrhnout citát do rubriky

Vybraná hesla na českých Wikicitátech
CopyrightČetba ČteníDatabáze DíloInformaceInternet JazykKnihaKnihovnaLiteratura Slovo Statistika
Kategorie abecedně
Abecední soupis oborově relevantních kategorií

A Americké knihovniceAmeričtí knihovníciArchivyAutorské právo


B Bibliografické databázeBibliografieBibliografovéBritští knihovníci


C Cenzura


Č ČasopisyČeské knihovniceČeští knihovníciČtenářstvíČtení


D DatabázeDatové nosičeDatové strukturyDigitální knihovnyDílaDokumentyDotazovací jazyky


E EncyklopedieEvidence Based Medicine


F Filantropové spjatí s knihovnamiFrancouzská národní knihovnaFrancouzští knihovníci


G Grafické souborové formáty


H Hackerství


I Identifikační popisIdentifikační selekční jazykyIdentifikátoryIdentifikátory informačních entitInformaceInformační bezpečnostInformační ekonomieInformační ekonomovéInformační gramotnostInformační instituceInformační managementInformační společnostInformační systémyInformační vědaInformační vědciInformační zdrojeISO 3166ISO 639InternetInternetové encyklopedieInternetové portályInternetové stránkyInternetové vyhledávačeItalští knihovníciIzraelští knihovníci


J JazykyJednotky informace


K KatalogyKlasifikační systémyKnihovniceKnihovnické klasifikační systémyKnihovnicko-informační profeseKnihovnictvíKnihovnictví v ČeskuKnihovní katalogyKnihovníciKnihovníci Knihovny Národního muzeaKnihovníci Národní knihovny České republiky •‎ KnihovnyKnihovny v Bosně a HercegoviněKnihovny v ČeskuKnihovny ve FranciiKnihovny v IzraeliKnihovny v PolskuKnihovny v PrazeKnihovny v RakouskuKnihovny ve Spojeném královstvíKnihovny v USAKnihy


M MetadataMikroformáty


N Národní knihovna České republikyNárodní knihovnyNěmečtí knihovníci


O Online databázeOptimalizace pro vyhledávačeOtevřený přístup


P Periodický tiskPersonální bibliografiePísmaPísmoPlnotextové databázePočítačová gramotnostPočítačová kriminalitaPočítačová lingvistikaPředmětové selekční jazykyPsací látky


R Reprezentace znalostí


Ř Ředitelé knihoven


S ScientometrieSelekční jazykySeznamy knihovenSlovníkySlužby knihovenSouborové formátySpráva knihovního fonduStandardizační organizaceStandardyStandardy ISOStandardy W3CSystematické selekční jazyky


Š Školní informační systémy


T Tematické bibliografieTeorie informaceTerminologie


U Ukládání datUmělé jazykyUživatelské rozhraní


V Veřejné registryVěcné selekční jazykyVěcný popisVědecké časopisyVědecké publikaceVědecké seznamyVyhledávací algoritmyVyhledávání informací


W Web 2.0WebometrieWorld Wide Web


Z Zakázané knihyZaniklé knihovnyZnalosti

Abecední soupis oborově relevantních mezikategorií

Č Časopisy podle jazyka • Časopisy podle žánru


I Internet podle zemí


K Knihovníci podle knihovnyKnihovny podle zemí • Knihy dle tématu • Knihy podle roku vydání


L Literatura podle národností

Kategorie hierarchicky
Vybraný článek
Intertextualita se ve 2. polovině 20. století stává jedním z klíčových pojmů literární vědy. Zaznamenala rychlý vývoj, který vyústil do vzniku konceptuálního pojmu, tj. pojmu, který dovoluje nahlédnout nejen vnitřní ustrojení literárního díla, ale i jevy širší – celek literárního díla, literární komunikace, jakož i umění, celé kultury, resp. znakových systémů obecně. Intertextualita se tak řadí k oněm klíčovým pojmům (jako byla v dějinách estetiky např. mimésis), které přináší de facto jednoduchou myšlenku, z níž vyplývají nejrůznější aplikace spojené s množstvím výkladů a terminologických variací.

Totalizující chápání intertextuality vede k představě „vyčerpané“ literatury (R. Barthes), která již nutně opakuje samu sebe, a k představě autora, který se stává mnohem spíše komentátorem či pořadatelem byvších textů než výsostným tvůrcem (jak jej chápal např. romantismus – taková úvaha pak rychle spěje k Barthesově tezi o „smrti autora“ (1977), kdy „autora“ nahrazuje představa „produkce“. Nikdo totiž nemůže vytvořit "nový" text: všechno již bylo řečeno, a jediné, co může píšící člověk učinit, je permutovat či variovat již napsané texty.

U německé slavistky Renate Lachmannové má intertextualita význam „paměť textu“ (psaní je „akt paměti“ a současně i „nová interpretace knižní kultury“). Takovou paměť chápe jako zásobárnu předchozí kultury, jež formuluje „dynamicky plurální konstituci smyslu“ a „směřuje k dvojímu, polyvalentnímu čtení“; funkce této kulturní paměti nespočívá v akumulaci dat, ale ve „vytváření symbolů“ (díky intertextualitě-paměti textu získávají texty i věci neustále novou sémantickou potenci). …


Celý článekArchiv rubrikyNavrhnout článek do rubriky
Vybraný informační zdroj
Jedna ze dvou rukopisných kopií Apicia z 9. století sepsaná v klášteře ve Fuldě je od roku 1929 majetkem Newyorské lékařské akademie
Jedna ze dvou rukopisných kopií Apicia z 9. století sepsaná v klášteře ve Fuldě je od roku 1929 majetkem Newyorské lékařské akademie

Apicius je dodnes zachovaná kuchařská kniha pocházející původně z doby římské, jež byla zkompilována na základě různých, zejména helénistických zdrojů pravděpodobně ve 4. století. Dva stávající rukopisy Apicia pocházejí z 9. století a jde o opisy z dnes již ztraceného archetypu. Uloženy jsou ve Vatikánu a v Newyorské lékařské akademii (New York Academy of Medicine).

Historický význam Apicia spočívá v tom, že je jakýmsi klíčem k podstatě kuchařského umění v římské říši. Z tohoto hlediska často dosvědčuje to, co známe z jiných písemných pramenů: přináší například recepty na některá jídla, o nichž jsou zmínky v historických textech. Potvrzuje důležitost masa a masných omáček v drahé a nákladné římské kuchyni i používání celého sortimentu exotických a vzácných koření v takových pokrmech. Dokládá určitou zálibu v překvapivých jídlech v duchu zásady, aby nikdo u stolu nepoznal, co vlastně jí…


Celý článekArchiv rubrikyNavrhnout informační zdroj do rubriky
Požadované články
Obecné aspekty informace, informačních systémů, informační společnosti, informační a knihovní vědy

Data, informace, znalosti, sdělení Exformace • Informační entita • Negentropie


Informační, znalostní a knihovnické systémy Automatizovaný informační systém • Dokumentografický informační systém • Právní informační systém • Systém pro automatizaci knihoven • Systémová analýza


Informační společnost Globální informační infrastruktura (GII) • Informatizace • Národní informační infrastruktura (NII)


Informační věda, knihovní věda, knihověda, knihovnictví Dokumentace (informační věda) • Knihovní věda


Významné historické dokumenty knihovní a informační vědy Bangemannova zpráva • Československá informatika (časopis) • Delorsova Bílá kniha • Freedom of Information Office (FOIO) • Library Bill of the Rights • Library Journal (časopis) • Manifest UNESCO o veřejných knihovnách • Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách

Osobnosti, biografie

Adrien Baillet • Martin Bangemann • Giulian Bonazzi • Ingetraut Dahlberg • Michael Denis • Fritz Donker Duyvis • Jaroslav Drtina • Robert Fugman • William Torrey Harris • Otto Hartwig • Jiří Kábrt (knihovník) • Frederick Kilgour • Ladislav Kofnovec • Blahoslav Kovář • Ritva Launo • Sáva Medonos • Marc Uri Porat • Derek J. De Solla Price • Mariano Saksida • Martin Schrettinger • Jacob Schwarz • Mortimer Taube • Carolyn Ulrich • George Kingsley Zipf

Informační zdroje, nosiče, ukládání informací, jednotky informace

Informační zdroje

  • Primární informační zdroje, obecné pojmy, druhy informací a literární žánry Analytický dokument • Bankovní informace • Bílá literatura • E-print • Informační produkt • Integrující zdroj • Kancelářské informace • Kreditní informace • Občanské informace • Pokračující zdroj • Primární dokument • Primární informace • Referátový časopis • Vědecká informace • Výzkumná zpráva
  • Sekundární, referenční, terciární a hybridní informační zdroje AGRICOLA (Agricultural On-Line Access) • AGRIS (AGRicultural Information System) • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) • Automatizovaná digitální knihovna • Automatizovaný katalog • Bibliografia Universalis • Bibliografický soupis • Bibliografie bibliografií • BIOSIS (Biosciences Information Service) • Bluesheets • CAB Abstracts (Centre for Agricultural Bioscience International Abstracts) • CASLIN (Czech And Slovak Library Information Network) • Citebase Search • CiteSeer • CogPrints (Cognitive Sciences EPrint Archive) • COMPENDEX (COMPuter ENgineering inDEX) • CONSER (Cooperative ONline SERials) • CORDIS (Community Research and Development Information Service) • Current Contents • Česká národní bibliografie (ČNB) • DataSheets • Derwent World Patent Index • Dílčí katalog • DLIST (Digital Library of Information Science and Technology) • DoIS (Documents in Information Science) • Druhový katalog • ECOnLIT (ECONomic LITerature) • Elektronický katalog • EMBASE (Excerpta Medica dataBASE) • Food Science and Technology Abstracts (FSTA) • FRANCIS (Fichier de Recherches Automatisees sur les Nouvautes, la Communication et l'Information en Sciences Sociales et Humaines) • Generální katalog • CHEMBASE (CHEMical dataBASE) • INSPEC (Information Service for Physics, Electronics, and Computing) • Intute • ISSN (systém) (International Standard Serial Number System) • Jmenný katalog • Katalog katalogů • Komplexní katalog • Library and Information Science Abstracts (LISA) • Library Literature and Information Science Full Text (LLIS FT) • Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) • Lístkový katalog • Lokální katalog • MATHSCI (MATHematical SCIence) • MEDLINE (databáze) (MEDical Literature Analysis and Retrieval System onLINE) • Místní seznam • Národní bibliografie • National Technical Information System (NTIS) • Názvový katalog • Online Public Access Catalogue • Open System for Information on Grey Literature in Europe • PASCAL (Programme d'Aide aux Sciences et aux Langues) • PERINORM • Povrchový web • Prospektivní bibliografie • PsycINFO (Psychological INFOrmation database) • RePEc (Research Papers in Economics) • Retrospektivní bibliografie • Science Citation Index (SCI) • SciVerse Scopus • Sekundární dokument • Sekundární informace • SHERPA/RoMEO (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access/Rights MEtadata for Open archiving) • Slovníkový katalog • Služební katalog • Social Science Citation Index (SSCI) • Sociological Abstracts • Souběžná bibliografie • Soubor autorit • Souhrnný katalog • Souborný katalog • Svazkový katalog • System for Information on Grey Literature in Europe (SIGLE) • Terciární dokument • Terciární informace • Ulrich's Periodicals Database • Uživatelský katalog • Ústřední katalog • Veřejný registr • Výměnný knihovní fond • Web Citation Index • Zeitschriftendatenbank (ZDB)
    • Databázová centra, databáze databází, informační střediska, informační průmysl British Library Automated Information Service (BLAISE) • Complete Planet • CompuServe (Computer Services) • Databáze databází • Databázové centrum • Data-Star • Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) • DIALOG • eEurope • ECHO • ESA-IRS (European Space Agency-Information Retrieval System) • Fachinformations Zentrum (FIZ) • GENIOS (GErman bussiNess InfOrmation System) • I’M Europe • Informační průmysl • Institute for Scientific Information (ISI) • Institute National d’Information Scientifique et Technique (INIST) • LexisNexis • Národní informační středisko České republiky (NIS ČR) • ORBIT (Online Retrieval of Bibliographic Information Timeshared) • OVID • Questel • Research Libraries Group (RLG) • STN International (Scientific and Technical information Network International) • Technicko-dokumentační středisko (TDS) • UTLAS (University of Toronto Library Automated System) • Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI) • Ústřední technická základna (ÚTZ) • VINITI (Vserossijskij Iinstitut Naučnoj I Techničeskoj Informacii) • WLN (Western Library Network)

Prostředky a způsoby ukládání dat a informací, datové formáty Archivační formát • Adresářová databáze • Bibliografická databáze • Databáze statistických informací • Databáze ukazatelů • Dokumentografická databáze • Exportní formát • Faktografická databáze • Interní formát • MARC XML (MAchine-Readable Cataloging eXtensive Markup Language) • Plnotextová databáze • Prezentační formát • Referenční databáze • Vstupní formát • Výměnný formát • Výstupní formát • Zdrojová databáze

Zjišťování, získávání, identifikace, popis a řazení informací

Zjišťování a získávání informací Knihy v tisku (Books in Print - BIP) • Knižní trh • Profilování knihovního fondu • Řízená akvizice


Identitikace, evidence a značení informací a informačních objektů, identifikační popis, metadata Autoritní entita • Bibliografická entita • Bibliografický údaj • Bibliografický záznam • ČSN 01 0168 (Tvorba jmenného záhlaví) • ČSN 01 0195 (Bibliografický záznam) • Funkční požadavky na autoritní data (Functional Requirements for Authority Data - FRAD) • Funkční požadavky na bibliografické záznamy (Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR) • Identifikační popis • Identifikační selekční jazyk • Jmenná autorita • Jmenná autoritní entita • Jmenná katalogizace • Katalogizační pravidla • Katalogizační záznam • Kódovník • Korporativní jmenná autorita • MADS (Metadata Authority Description Schema) • Personální jmenná autorita • Rekatalogizace • Sdílená katalogizace • Signování • Substantivní inverze • Unifikovaný název • Universal Bibliographic Control and International MARC Program (UBCIM) • Záhlaví (katalogizační záznam)

  • Identifikátory Archival Resource Key (ARK) • Handle (identifikátor) • Interested Party Information Number (IPIN) • International Standard Author Number (INSAN) • International Standard Authority Data Number (ISADN) • International Standard Party Identifier (ISPI) • International Standard Recording Code (ISRC) • International Standard Technical Report Number (ISRN) • International Standard Textual Work Code (ISTC) • Lokátor (informační zdroje) • Přírůstkové číslo • Trvalý identifikátor • Uniform Resource Name:National Bibliography Number (URN NBN) • WorldCat Identities

Věcné selekční jazyky, třídění, klasifikace, typologie, ontologie, indexace AGROVOC (AGRicultural VOCabulary) • Asociativní indexace • Broad System of Ordering (BSO) • Český pedagogický tezaurus • Český teologický tezaurus • ČSN 01 0180 (Mezinárodní desetinné třídění (MDT). Výběr nejdůležitějších znaků) • ČSN 01 0188 (Tvorba předmětových hesel) • Deskriptorový odstavec • Enumerativnost • EUROVOC (EUROpean VOCabulary) • Evropské patentové třídění (European Patent Classification - ECLA) • Extraktivní indexace • Expanzivní klasifikace • Hall Schema • Heslář • Heterogenní klasifikace • Hlavní znak (selekční jazyk) • Homogenní klasifikace • INSPEC Classification (Information Service for Physics, Electronics, and Computing Classification) • International Classification for Standards (ICS) • International Standard Classification of Occupations (ISCO) • Jakost indexace • JITA • Key word in context (KWIC) • Key word out of context (KWOC) • Klasifikace zaměstnání (KZAM) • Klasifikační systém • Klíčové slovo (selekční jazyk) • Konspekt (selekční jazyk) • Konzistence indexace • Library of Congress Subject Headings (LCSH) • Mandatorní indexace • Mezinárodní patentové třídění (MPT) • Mnemonic System of Classification • Monohierarchie • Multikriteriální třídění • North American Industry Classification System (NAICS) • Notace (selekční jazyk) • Oborový selekční jazyk • Paradigmatický vztah • Pět axiomů teorie indexování • Poloautomatická indexace • Polyhierarchie • Polytematičnost • Pomocný znak (selekční jazyk) • Principium divisionis • Předmětová autoritní entita • Předmětový heslář • Předmětový rejstřík • Předmětový selekční jazyk • Přiřazovací indexace • Reindexace • Rotovaný rejstřík • Rozvinutý znak (selekční jazyk) • Rubrikátor • Ruční indexace • Řízená indexace • Řízený slovník • Selekční jazyk bez gramatiky • Selekční jazyk s gramatikou • Selekční obraz dokumentu • Složený znak (selekční jazyk) • Speciální selekční jazyk • Spojovací symbol (selekční jazyk) • Standard Industrial Classification (SIC) • Subject Classification • Substantivum regens • Syntagmatický vztah • Systematický selekční jazyk • Tabulky selekčního jazyka • Tagrozšířit přesměrování • Tagování • Třídění českých státních norem • Třídník (klasifikace) • Uniterm • Unitermová karta • Univerzální selekční jazyk • Věcná autorita • Věcná katalogizace • Věcné pořádání informací • Věcný selekční jazyk • Volná indexace


Řazení informací a dokumentů Autorské tabulky • Organizace knihovního fondu • Stavění knihovního fondu

Analyticko-syntetické zpracování, měření a hodnocení informací

Počítačová lingvistika, logika, transformace a reprezentace informací a znalostí, data-mining, usuzování a vyhodnocování netriviálních (skrytých) významů sdělení (content analysis) Frazeologická analýza • Obsahová analýza (content analysis) • Retrospektivní konverze • Rozhodovací tabulka • Segmentace textu • Sémantický primitiv • Statistická analýza textu • Textová analýza


(Předmětová) obsahová analýza (subject analysis), studijně-rozborová činnost a redukované texty Redukovaný text • Review • Studijně-rozborová činnost • Studijně-rozborová zpráva • Synopse (redukovaný text) • Výtah (text)


Scientometrie, bibliometrie, informetrie, hodnocení informací Bibliometrické zákony • Citační analýza • Garfieldův index • Informační hodnota • Informační jádro oboru • Poločas citovanosti (Cited Half-life) • Poločas rozpadu informace • Reputační systém

Šíření, distribuce, vyhledávání a užívání informací

Vyhledávání, prohlížení, dotazování, navigace Analytické vyhledávání • Booleovský operátor (rozšířit přesměrování nebo Booleův operátor) • Connect time • Federativní vyhledávání • Formální relevance • Fuzzy model vyhledávání • Handle (směrovací služba) • Hit (vyhledávání) • Individualizované vyhledávání • Interaktivní vyhledávání • Intuitivní vyhledávání • Koeficient přesnosti (vyhledávání) • Koeficient úplnosti (vyhledávání) • Metavyhledávač • Multifile Searching • Numerický operátor (vyhledávání) • Parametrické vyhledávání • Pay as You Go • Pay per View • Prohlížení • Prospektivní rešerše • Proximitní operátor (vyhledávání) • Průběžná rešerše • Přidružovací odkaz • Přívětivé uživatelské rozhraní • Rešeršní dotaz • Rešeršní požadavek • Rešeršní služba • Rešeršní strategie • Rešeršní systém • Rešeršní taktika • Retrospektivní rešerše • Selekční obraz dotazu • Selekční pole • Selekční termín • Selekční údaj • Směrovací služba • Stopslovník • Věcná relevance (vyhledávání) • Vektorový model vyhledávání • Vícehlediskové vyhledávání • Vylučovací odkaz


Užívání a percepce informací, informační kompetence, psychologie uživatele Bibliopsychologie • Brain–computer interface • Informační bariéra • Informační chování • Informační požadavek • Informační zájem • ISO 9241 (Ergonomics of human-system interaction) • Koncový uživatel • Konečný uživatel • Minitel • Pertinence • Systémová podpora uživatele • Volný přístup (informační fond) • Volný výběr (informační fond) • WIMPS (Windows Icons Menus Printers and Scroll bars)


Šíření, rozmnožování, zpřístupňování a distribuce dez/informací, informační služby Alert (informační služba) • British Library Document Supply Centre (BLDSC) • Cirkulace periodik • CrossRef (Cross Reference) • Government Public Office Access (GPO Access) • Informační brána • Informační brokering • Informační služba • Informační služba s přidanou hodnotou • Iniciativní služba • Internetové knihkupectví • Katalogizace v publikaci (Cataloging in Publication - CIP) • Knižní distributor • PATLIB (PATent LIBrary) • Reputační služba • Scirus • System Delivery Information (SDI) • Virtuální referenční služby • Vysokoškolský zákon • Z 39.50


Komunikace a komunikační prostředky Funkce jazyka • Informační dálnice • Informační šum • Informační váha přirozeného jazyka • Komunikační software • Komunikační záměr • Komunikant • Komuniké

  • Informačně-komunikační problémy přirozeného jazyka Informační problémy přirozeného jazyka • Kvasisynonymie
Ochrana a management informací, informační marketing, manipulace s informacemi, informační etika

Ochrana duševního vlastnictví, soukromí, licence Citlivý údaj • Multiuživatelská licence • Patent Cooperation Treaty (PCT) • Patentová přihláška • Patentový spis


Prevence neoprávněného přístupu k informacím, zneužití, ztráty či poškození informací, dlouhodobá ochrana informací a dokumentů Entropické kódování • Ochrana knihovního fondu • Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) • Trvalé uchování dokumentů


Management a marketing informací, ekonomie informací / informační ekonomie, manipulace s informacemi / za účelem získání informací Ekonomie informací • Informační ekonomie • Informační marketing


Etika zacházení s informacemi Informační etika

Informační instituce, organizace, knihovny, školy, profese a profesní sdružení

Obecné pojmy a termíny Hybridní knihovna • Informační profese • Informační specialista • Knihovna 2.0 (Library 2.0) • Mediatéka • Odborná knihovna • Specializovaná knihovna • Veřejná knihovnarozšířit přesměrování • Virtuální knihovna • Vysokoškolská knihovna


Konkrétní informační instituce, organizace, knihovny, školy a profesní sdružení American Society for Information Science and Technology (ASIST) • Americká knihovnická asociace (American Library Association – ALA) • Association for Information Management (ASLIB) • Association of Independent Information Professionals (AIIP) • Britská knihovnická asociace (British Library Association - (B)LA) • European Association for Grey Literature Exploitation (EAGLE) • European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) • European Information Industry Association (EIIA) • European Telecommunication Standards Institute (ETSI) • Evropský patentový úřad (European Patent Office – EPO) • Global Alliance of Information Industry Associations (GAIIA) • Information Market Observatory (IMO) • Kanadská knihovnická asociace (Canadian Library Association – CLA) • Konsorcium pro MDT (UDC Consortium) • Mezinárodní bibliografický ústav (MBÚ / L'institut international de bibliographie - IIB) • Mezinárodní federace knihovnických asociací (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) • Mezinárodní federace pro dokumentaci (Féderation Internationale de Documentation – FID) • Sdružení knihoven ČR (SDRUK) • School of Library Economy • Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP) • Special Library Association (SLA) • Úřad pro Copyright USA (United States Copyright Office) •

Abecední soupis požadovaných článků

A Adresářová databáze • AGRICOLA • AGRIS • AGROVOC • Alert (informační služba) • American Society for Information Science and Technology • Americká knihovnická asociace • Analytické vyhledávání • Analytický dokument • Archivační formát • Archival Resource Key • Arts and Humanities Citation Index • Asociativní indexace • Association for Information Management • Association of Independent Information Professionals • Automatizovaná digitální knihovna • Automatizovaný informační systém • Automatizovaný katalog • Autoritní entita • Autorské tabulky


B Adrien Baillet • Martin Bangemann • Bangemannova zpráva • Bankovní informace • Bibliografia Universalis • Bibliografická databáze • Bibliografická entita • Bibliografický soupis • Bibliografický údaj • Bibliografický záznam • Bibliografie bibliografií • Bibliometrické zákony • Bibliopsychologie • Bílá literatura • BIOSIS • Bluesheets • Giulian Bonazzi • Booleovský operátor (rozšířit přesměrování nebo Booleův operátor) • Brain–computer interface • British Library Automated Information Service • British Library Document Supply Centre • Britská knihovnická asociace • Broad System of Ordering


C CAB Abstracts • CASLIN • Cirkulace periodik • Citační analýza • Citebase Search • CiteSeer • Citlivý údaj • CogPrints • COMPENDEX • Complete Planet • CompuServe • Connect time • CONSER • CORDIS • CrossRef • Current Contents


Č Česká národní bibliografie • Československá informatika (časopis) • Český pedagogický tezaurus • Český teologický tezaurus • ČSN 01 0168 • ČSN 01 0180 • ČSN 01 0188 • ČSN 01 0195


D Ingetraut Dahlberg • Databáze databází • Databáze statistických informací • Databáze ukazatelů • Databázové centrum • DataSheets • Data-Star • Delorsova Bílá kniha • Michael Denis • Derwent World Patent Index • Deskriptorový odstavec • Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information • DIALOG • Dílčí katalog • DLIST • DoIS • Dokumentace (informační věda) • Dokumentografická databáze • Dokumentografický informační systém • Fritz Donker Duyvis • Jaroslav Drtina • Druhový katalog


E ECOnLIT • eEurope • ECHO • Ekonomie informací • Elektronický katalog • EMBASE • Entropické kódování • Enumerativnost • E-Print • ERIC • ESA-IRS • European Association for Grey Literature Exploitation • European Committee for Electrotechnical Standardisation • European Information Industry Association • European Telecommunication Standards Institute • EUROVOC • Evropské patentové třídění • Evropský patentový úřad • Exformace • Extraktivní indexace • Expanzivní klasifikace • Exportní formát


F Fachinformations Zentrum • Faktografická databáze • Federativní vyhledávání • Food Science and Technology Abstracts • Formální relevance • FRANCIS • Frazeologická analýza • Freedom of Information Office • Robert Fugman • Funkční požadavky na autoritní data (Functional Requirements for Authority Data - FRAD) • Funkční požadavky na bibliografické záznamy (Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR) • Funkce jazyka • Fuzzy model vyhledávání


G Garfieldův index • Generální katalog • GENIOS • Global Alliance of Information Industry Associations • Globální informační infrastruktura • Government Public Office Access


H Hall Schema • Handle (identifikátor) • Handle (směrovací služba) • William Torrey Harris • Otto Hartwig • Heslář • Heterogenní klasifikace • Hit (vyhledávání) • Hlavní znak (selekční jazyk) • Homogenní klasifikace • Hybridní knihovna


CH CHEMBASE


I I’M Europe • Identifikační popis • Identifikační selekční jazyk • Individualizované vyhledávání • Informační bariéra • Informační brána • Informační brokering • Informační dálnice • Informační ekonomie • Informační entita • Informační etika • Informační hodnota • Informační chování • Informační jádro oboru • Informační marketing • Informační požadavek • Informační problémy přirozeného jazyka • Informační produkt • Informační profese • Informační průmysl • Informační služba • Informační služba s přidanou hodnotou • Informační specialista • Informační šum • Informační váha přirozeného jazyka • Informační zájem • Information Market Observatory • Informatizace • Iniciativní služba • INSPEC • INSPEC Classification • Institute for Scientific Information • Institute National d’Information Scientifique et Technique • Integrující zdroj • Interaktivní vyhledávání • Interested Party Information Number • International Classification for Standards • International Standard Author Number • International Standard Authority Data Number • International Standard Classification of Occupations • International Standard Party Identifier • International Standard Recording Code • International Standard Technical Report Number • International Standard Textual Work Code • Internetové knihkupectví • Interní formát • Intuitivní vyhledávání • Intute • ISO 9241 • ISSN (systém)


J Jakost indexace • JITA • Jmenná autorita • Jmenná autoritní entita • Jmenná katalogizace • Jmenný katalog


K Kanadská knihovnická asociace • Kancelářské informace • Katalog katalogů • Katalogizace v publikaci • Katalogizační pravidla • Katalogizační záznam • Jiří Kábrt (knihovník) • Key word in context • Key word out of context • Frederick Kilgour • Klasifikace zaměstnání • Klasifikační systém • Klíčové slovo (selekční jazyk) • Knihovna 2.0 • Knihovní věda • Knihy v tisku • Knižní distributor • Knižní trh • Kódovník • Koeficient přesnosti (vyhledávání) • Koeficient úplnosti (vyhledávání) • Ladislav Kofnovec • Komplexní katalog • Komunikační software • Komunikační záměr • Komunikant • Komuniké • Koncový uživatel • Konečný uživatel • Konsorcium pro MDT • Konspekt (selekční jazyk) • Blahoslav Kovář • Konzistence indexace • Korporativní jmenná autorita • Kreditní informace • Kvasisynonymie


L Ritva Launo • LexisNexis • Library and Information Science Abstracts • Library Bill of the Rights • Library Journal • Library Literature and Information Science Full Text • Library of Congress Subject Headings • Library, Information Science and Technology Abstracts • Lístkový katalog • Lokální katalog • Lokátor (informační zdroje)


M MADS • Mandatorní indexace • Manifest UNESCO o veřejných knihovnách • Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách • MARC XML • MATHSCI • Mediatéka • MEDLINE (databáze) • Sáva Medonos • Metavyhledávač • Mezinárodní bibliografický ústav • Mezinárodní federace knihovnických asociací • Mezinárodní federace pro dokumentaci • Mezinárodní patentové třídění • Minitel • Místní seznam • Mnemonic System of Classification • Monohierarchie • Multifile Searching • Multikriteriální třídění • Multiuživatelská licence


N Národní bibliografie • Národní informační infrastruktura • Národní informační středisko České republiky • National Technical Information System • Názvový katalog • Negentropie • North American Industry Classification System • Notace (selekční jazyk) • Numerický operátor (vyhledávání)


O Občanské informace • Oborový selekční jazyk • Obsahová analýza (content analysis) • Odborná knihovna • Ochrana knihovního fondu • Online Public Access Catalogue • Open System for Information on Grey Literature in Europe • ORBIT • Organizace knihovního fondu • OVID


P Paradigmatický vztah • Parametrické vyhledávání • PASCAL • Patent Cooperation Treaty • Patentová přihláška • Patentový spis • PATLIB • Pay as You Go • Pay per View • PERINORM • Personální jmenná autorita • Pertinence • Pět axiomů teorie indexování • Plnotextová databáze • Pokračující zdroj • Poloautomatická indexace • Poločas citovanosti (Cited Half-life) • Poločas rozpadu informace • Polyhierarchie • Polytematičnost • Pomocný znak (selekční jazyk) • Marc Uri Porat • Povrchový web • Právní informační systém • Prezentační formát • Derek J. De Solla Price • Primární dokument • Primární informace • Principium divisionis • Profilování knihovního fondu • Prohlížení • Prospektivní bibliografie • Prospektivní rešerše • Proximitní operátor (vyhledávání) • Průběžná rešerše • Předmětová autoritní entita • Předmětový heslář • Předmětový rejstřík • Předmětový selekční jazyk • Přidružovací odkaz • Přírůstkové číslo • Přiřazovací indexace • Přívětivé uživatelské rozhraní • PsycINFO


Q Questel


R Redukovaný text • Referátový časopis • Reference Model for an Open Archival Information System • Referenční databáze • Reindexace • Rekatalogizace • RePEc • Reputační služba • Reputační systém • Rešeršní dotaz • Rešeršní požadavek • Rešeršní služba • Rešeršní strategie • Rešeršní systém • Rešeršní taktika • Retrospektivní bibliografie • Retrospektivní konverze • Retrospektivní rešerše • Review • RLG • Rotovaný rejstřík • Rozhodovací tabulka • Rozvinutý znak (selekční jazyk) • Rubrikátor • Ruční indexace


Ř Řízená akvizice • Řízená indexace • Řízený slovník


S Mariano Saksida • Martin Schrettinger • Science Citation Index • Scirus • SciVerse Scopus • Sdílená katalogizace • Sdružení knihoven ČR (SDRUK) • Segmentace textu • Sekundární dokument • Sekundární informace • Selekční jazyk bez gramatiky • Selekční jazyk s gramatikou • Selekční obraz dokumentu • Selekční obraz dotazu • Selekční pole • Selekční termín • Selekční údaj • Sémantický primitiv • SHERPA/RoMEO • School of Library Economy • Jacob Schwarz • Signování • Slovníkový katalog • Složený znak (selekční jazyk) • Služební katalog • Směrovací služba • Social Science Citation Index • Society of Competitive Intelligence Professionals • Sociological Abstracts • Souběžná bibliografie • Soubor autorit • Souhrnný katalog • Souborný katalog • Special Library Association • Specializovaná knihovna • Speciální selekční jazyk • Spojovací symbol (selekční jazyk) • Standard Industrial Classification • Statistická analýza textu • Stavění knihovního fondu • STN International • Stopslovník • Studijně-rozborová činnost • Studijně-rozborová zpráva • Subject Classification • Substantivní inverze • Substantivum regens • Svazkový katalog • Synopse (redukovaný text) • Syntagmatický vztah • System Delivery Information • System for Information on Grey Literature in Europe • Systém pro automatizaci knihoven • Systematický selekční jazyk • Systémová analýza • Systémová podpora uživatele


T Tabulky selekčního jazyka • Tagrozšířit přesměrování • Tagování • Mortimer Taube • Technicko-dokumentační středisko • Terciární dokument • Terciární informace • Textová analýza • Trvalé uchování dokumentů • Trvalý identifikátor • Třídění českých státních norem • Třídník (klasifikace)


U Carolyn Ulrich • Ulrich's Periodicals Database • Unifikovaný název • Uniterm • Unitermová karta • Universal Bibliographic Control and International MARC Program • Univerzální selekční jazyk • URN NBN • Úřad pro Copyright USA • UTLAS • Uživatelský katalog


Ú Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací • Ústřední katalog • Ústřední technická základna


V Věcná autorita • Věcná katalogizace • Věcná relevance (vyhledávání) • Věcné pořádání informací • Věcný selekční jazyk • Vědecká informace • Vektorový model vyhledávání • Veřejná knihovnarozšířit přesměrování • Veřejný registr • Vícehlediskové vyhledávání • VINITI • Virtuální knihovna • Virtuální referenční služby • Volná indexace • Volný přístup (informační fond) • Volný výběr (informační fond) • Vstupní formát • Vylučovací odkaz • Výměnný formát • Výměnný knihovní fond • Vysokoškolská knihovna • Vysokoškolský zákon • Výstupní formát • Výtah (text) • Výzkumná zpráva


W Web Citation Index • WIMPS • WLN • WorldCat Identities


Z Z 39.50 • Záhlaví (katalogizační záznam) • Zdrojová databáze • Zeitschriftendatenbank • George Kingsley Zipf


Vytvoření nového článku(Nápověda)

Články abecedně
Abecední soupis existujících oborově relevantních článků

A AACR2Abecední řazení (ČSN 97 6030) • AbstraktAdministrativní registr ekonomických subjektůAdresář (informatika)Adresní řádekAgenda settingAgregátorAISLPAlexandrijská knihovnaAmerican National Standards InstituteAnotaceAnti-Counterfeiting Trade AgreementAntikvariátAntonymumAPA standardArchivArchivace datArchivace internetuArchiválieArchivní fondArchivní souboryArt marketingarXivAs We May ThinkAtom (standard)Audiovizuální díloAutentizaceAutoarchivaceAutomatická indexaceAutorita (knihovnictví)AutorizaceAutorské právoAutorské právo v USAAutorský zákonHenriette Avramová


B B2BB2CB2GBeletrieDaniel BellBernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých dělLudwig von BertalanffyBezpečnost na internetuBěžešelemovací řůčovičkyBibcodeBibliofilieBibliografické citaceBibliografieBibliometrieBibliopedagogikaBiblioterapieBibliotékaBibliothèque administrative de la ville de ParisBibliothèque centrale de l'Institut national de la statistique et des études économiquesBibliothèque Cujas de droit et de sciences économiquesBibliothèque du cinéma François-TruffautBibliothèque de l'ArsenalBibliothèque de l'Assemblée nationaleBibliothèque de l'Heure JoyeuseBibliothèque de la Cité de l'architecture et du patrimoineBibliothèque de la SorbonneBibliothèque de sciences humaines et sociales Paris Descartes-CNRSBibliothèque de Sciences PoBibliothèque des littératures policièresBibliothèque du FilmBibliothèque du tourisme et des voyagesBibliothèque-musée de l'OpéraBibliothèque ForneyBibliothèque historique de la ville de ParisBibliothèque interuniversitaire des langues orientalesBibliothèque interuniversitaire santéBibliothèque interuniversitaire scientifique de JussieuBibliothèque littéraire Jacques DoucetBibliothèque Marguerite DurandBibliothèque MazarineBibliothèques municipales de la ville de ParisBibliothèque publique d'informationBibliothèque Sainte-BarbeBibliothèque Sainte-GenevièveBibliothèque universitaire des langues et civilisationsBibliothèque universitaire Pierre-et-Marie-CurieBitBlended learningHenry Evelyn BlissBlissovo tříděníBlogBodleian LibraryGeorge BooleBooleova algebraBooleova logikaJaromír BoreckýSamuel C. BradfordBradfordův zákonBraillovo písmoBritská knihovnaJames Duff BrownBrožuraBřezen - měsíc InternetuBulletinBulletin Board SystemVannevar BushBusiness Continuity Management SystemBusiness IntelligenceByte


C CalDAVAndrew CarnegieJiří CejpekCelé Česko čte dětemCentrální evidence sbírekCentrální katolická knihovnaCentrální registr úvěrůCenzuraCenzura na internetuCinémathèque Robert-LynenCirkulářCitaceCitační indexCommon CriteriaCommunications Decency ActCopyleftCreative CommonsCrowdsourcingCharles Ammi CutterCyber Intelligence Sharing and Protection ActCyberformanceCzech POINT


Č ČasopisČasové razítkoČárový kódBohuslav ČermákCERTČeská terminologická databáze knihovnictví a informační vědyČíselníkČíslicový systémČítankaČlánekČSNČtenářská gramotnostČtenářstvíČteníČtrnáctideníkČtvrtletník


D DataData (počítače) Data miningDatabázeDatabázová integritaDatabázová transakceDatabázový sirotekDatabázový sloupecDatová linkaDatová schránkaDatové médiumDatový skladDánská královská knihovnaDeduktivní databázeDeduplikaceDefiniceDekodérDeník (noviny)DenotaceDepozitární režimDepozitářDerby Central LibraryDeskriptorDesktop publishingDeutsche FotothekMelvil DeweyDeweyův desetinný systémDezinformaceDigital Millennium Copyright ActDigital Object IdentifierDigital rights managementDigitalPreservationEuropeDigitalizaceDigitálníDigitální knihovnaDigitální obrazDigitální repozitářDigitální spisovnaDigitální uměníDichotomieDILIADiplomová práceDirectory of Open Access JournalsDisertační práceDiskový obrazDíloDílo (rozcestník)DjVuDlouhý ocasDNSBLDocument Object ModelDokumentDokumentaceDokumentace k softwaruDokumentalistikaDolování z textuDomain Name SystemDonationwareDotazovací jazykDrafting documentationDvojtečkové tříděníDvouměsíčníkDublin CoreDuševní vlastnictvíDynamická webová stránka


E e-GovernmentE-learningE-lisE-mailE-mail marketingE-mailová adresaE-mailová konferenceebookEdiceeHealthElektronická konferenceElektronická paměťElektronická válkaElektronické knihy na objednávkuElektronický papírElektronický podpis (duplicitně E-podpis - navrženo na sloučení) • Elektronický systém spisové službyEmpirický čtenářEncyklopedieEnferEnterprise resource planningEntitaEntita (informatika)EntropieErratumEUNISEUR-LexEuropeanaEuropean Article NumberEvidence Based MedicineEvidence sbírkových předmětůEvidenční čísloEvropská knihovnaEvropský výbor pro normalizaciEx librisExekutivní informační systémyExpertní systémExplication de texteExponátExtenze a intenzeExtrakce informací


É École de bibliothécaires-documentalistes


F Fair useFaksimileFasetová klasifikaceFiltrování zprávFlorida Photographic CollectionFolioFolksonomieFonémFormát papíruFormát souboruForum des imagesFotografická interpretaceFotografický papírFrancouzská národní knihovnaFrankfurtský knižní veletrhFrontispisFulltextové vyhledáváníFuzzy logika


G G2CGallicaEugene GarfieldGatekeepingGenerace YGenerace ZGeodataGeografická bibliografie ČR on-lineGeografické jménoGeografický informační systémGeomatikaGeolokační softwareGeoportálGeotaggingKonrad GessnerGhostwriterZdeněk GintlGlobální vesniceGlosaGoo.glGooglebotGoogle bombaGrafémGrafické uživatelské rozhraníGrafický formát


H Hackerská skupinaKonrad HaeblerFriedrich August von HayekHermeneutikaHierarchická databázeHierarchieHirschův indexHluboký webHoaxHoneypotsHomofonHomografHomonymumHorká a chladná médiaHTTP referrerHudební díloHUMINTHybridní knihaHyperonymumHypertext


CH ChatChyby typu I a II


I ICTIdentifikátorIFCImageboardImpakt faktorImpaktovaný časopisImpresumIncipitIndexIndexaceIndex (databáze)Index (web)Index Librorum ProhibitorumIndexed Sequential Access MethodInfometrieInformaceInformační bezpečnostInformační grafikaInformační gramotnostInformační kiosekInformační managementInformační model budovyInformační podporaInformační společnostInformační systémInformační systém základních registrůInformační systém výzkumu, vývoje a inovacíInformační technologieInformační vědaInformační výchovaInformační zdrojIniciálaInkunábuleInstant messagingInstitut du monde arabeIntegrita datInteligentní prostředíInteraktivní filmInteraktivní videoInternational Music Score Library ProjectInternational Nuclear Information SystemInternational Standard Book NumberInternational Standard Serial NumberInternetInternet Architecture BoardInternet ArchiveInternet Engineering Task ForceInternetová diskuseInternetová doménaInternetová encyklopedieInternetový katalogInternetový portálInternetový robotInternetový vyhledávačInterpretaceIntranetIntrusion Prevention SystemInvertovaný souborIP adresaISASISO/IEC 27001


J Jazyk (lingvistika)Jazykový korpusJá, tužkaJednotná informační bránaJednotný systém dopravních informacíJménoJoie par les livres


K Kamarádka knihovnaKanál (telekomunikace)Kandidátní klíčKapitolaKartotékaKatalogKatalogový listKatastr nemovitostí ČRKategorieKategorizaceKlasifikaceKlient–serverKlíčové slovoPravoslav KneidlKniha KnihařstvíKnihkupectvíKnihovna (instituce) Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. MacanaKnihovna Bedřicha Beneše BuchlovanaKnihovna Jiřího Mahena v BrněKnihovna latinské školyKnihovna knihovnické literaturyKnihovna KongresuKnihovna města PlzněKnihovna SaulchoirKnihovna TřinecKnihovna Václava HavlaKnihovnický institut Národní knihovny České republikyKnihovnictvíKnihovní systémKnihovny starověkuKnihtiskKnižní vazbaKnižní veletrhKodérKodexKodex GigasKodikologieKognitivní mapyKolibří vydáníKomentářKompatibilitaKompilátKompilaceKomplexitaKomunikaceKomunikační faulyKomunikační symbolyKomunikační událostKomunikátKonferenceKonkordanceKonkurenční zpravodajstvíKonotaceKontextKonvergenceKonverzeKonverze (informatika)Konverze (marketing)KopieKorpusová lingvistikaKrajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněKrajská knihovna Karlovy VaryKrajská vědecká knihovna LiberecKreativní ekonomieKritický aparát (komentář)KryptoanalýzaKryptografieKvantifikace knihovní činnostiKyberšikana


L Henri La FontaineGottfried Wilhelm LeibnizLemma (lingvistika)LemmatizátorLeporeloLetákLexikální analýzaLexikologieLékařská informatikaLibrary of Congress ClassificationLibri prohibitiLicenceJan LierLingua francaLinkbuildingLiterární díloLotkův zákon


M M-learningKarel Emanuel MacanJiří MahenMailinglistMaison de la culture yiddishManagement znalostíManažer záznamůManažerský informační systémMARCMaskování datMarshall McLuhanMedia resource locatorMediální gramotnostMedical Subject HeadingsMemMemetikaMemexMetaanalýzaMetadata Metadata Encoding and Transmission StandardMetadata Object Description SchemaMetafileMetajazykMetakomunikaceMeziknihovní výpůjční službaMezinárodní desetinné tříděníMezinárodní meziknihovní výpůjční službaMezinárodní esperantské muzeumMezinárodní organizace pro normalizaciMezinárodní standardní bibliografický popisMezinárodní standardní číslo audiovizuálního dílaMezinárodní standardní identifikátor jménaMezinárodní standardní kód hudebního dílaMeziparlamentní výměna informací týkajících se Evropské unieMédiaMédiathèque musicale de ParisMédiathèque Musicale MahlerMěstská knihovna Česká TřebováKnihovna Matěje MikšíčkaMěstská knihovna MostMěstská knihovna OstrovMěstská knihovna SlavojMěstská knihovna SokolovMěstská knihovna v TřebíčiMěstská knihovna Ústí nad OrlicíMěstská knihovna v PrazeMikrodata (HTML5)MikroformátMirrorMístní knihovna RadotínModelový čtenářMonografieCalvin Northrop MooersMoravská zemská knihovnaMoudrostMultihostingMultimediální databázeMultimédiaMultipurpose Internet Mail ExtensionsMyšlení


N Na internetu nikdo neví, že jsi pesNakladatelstvíNational Archives and Records AdministrationNáhubkový zákonNárodní dopravní informační centrumNárodní knihovna na LetnéNárodní knihovna České republikyNárodní lékařská knihovnaNárodní technická knihovnaNástroje SEONedělníkNekonzistenceNeperiodická publikaceNetiketaNetwork Information ServiceJohn von NeumannNeuronová síťNeverbální komunikaceNěmecká národní knihovnaNihil obstatNoc s AndersenemNormaNormalizace databázeNormostranaNová médiaNovinyNový kreativní indexNumerati


O Obchodní jménoObchodní rejstříkObchodní věstníkObjektOborová brána TechnikaObrazObsahová analýzaOCROdborná literaturaOdstavecOchrana digitálních dokumentůOchrana sbírkových předmětůOchranná organizace autorskáOchranná známkaOchranný svaz autorskýOLAPOn demandOn-line a off-lineOnline syndikaceOnline Transaction ProcessingOntologie (výpočetní technika)OPAC 2.0Open AccessOpen Educational ResourcesOpen Geospatial ConsortiumOpen Source Geospatial FoundationOpen source knihovní systémyOpenCourseWareOpenDOAROpenSearchOřízka OSINTOsobní údajOtevřený časopisOtevřený formátOtevřený repozitářOtevřený systém (informatika)Paul OtletOttendorferův důmOxford English Dictionary


P PageRankPaginacePamátník písemnictví na Moravě (kapitoly Knihovna Benediktinského opatství v Rajhradě a Knihovna Muzea Brněnska) • PamfletPapírPapyrusPařížský knižní veletrhBlaise PascalPatentPCI DSSPeer-to-peerCharles Sanders PeircePeckham LibraryPergamenPergamská knihovnaPeriodikumPermalinkPersistent Uniform Resource LocatorPEST analýzaPhishingPísmoPlagiátPočítačová gramotnostPočítačová kriminalitaPočítačová síťPodcastingPoddotazPoeův zákonPojemPojmová mapaPokladní systémPololetníkPolská knihovna v PařížiPolygrafiePolysémiePolytematický strukturovaný heslářPoptávkový systémPosterPostindustriální společnostPostkoordinovaný selekční jazykPostprintPovinný výtiskPoznatekPR článkyPragmatikaPrekoordinovaný selekční jazykPreprintPrimární klíčPrivacy InternationalProjekt GutenbergPROTECT IP ActProjektová dokumentacePropagandaProstorová databázeProstý databázový souborProstý textPrůmyslový vzorPředmětové hesloPříloha e-mailuPříkazový řádekPtejte se knihovnyPublikacePubMedPultovní systém


R Racionální čteníRada pro výzkum, vývoj a inovaceRakouská národní knihovnaRDFaRecenzeRecenzovaný časopisViviane RedingováRedundanceReferenční službyRegistrRegistr dlužníkůRegistr komunálních symbolůRegistr obyvatelRegistr územní identifikace, adres a nemovitostíRejstřík informací o výsledcíchRejstřík trestůRelační databázeRelační modelRelevanceReplikace databázíReprezentace znalostíReprodukceRequest for CommentsResource Description and AccessResource Description FrameworkResponzivní web designRestaurováníResuméRešeršeRétorikaRezervační systémROARRozhodovací stromyRozpoznávání jazykaRozpoznávání řečiRRDToolRSSRukopisRuská národní knihovnaRychločtení


Ř Řadicí algoritmusŘečŘízení vztahů se zákazníky


SSamovydavatelSarajevská knihovnaFerdinand de SaussureSběr datSbírka (rozcestník)Sbírka zákonůScientometrieSearch Engine MarketingSearch Engine OptimizationSelekční jazykSERPServerSeznamSeznam českého periodického tiskuSeznam kódů ISO 639-2Seznam národních knihovenSémantická analýzaSémantický šumSémantický webSFXClaude ShannonShock siteScholionSIEMSIGINTSignaturaSimple Knowledge Organization SystemSIRENESitemapSíťová architekturaSíťová databázeSkartaceSkartační lhůtaSkenování portůSlovníkSlovníkový útokSlovoSlugSlužby dodávání dokumentůSocial bookmarkingSocial Media OptimizationSociální inženýrství (bezpečnost)Sociální komunikaceSociální síťSouborSouborový systémSouslovíSpadávkaSpamSpisová službaSplývání horizontůSpolečnost sítíSpráva dokumentůSpráva základních registrůSpráva záznamůSQLStandardStatická webová stránkaStátní odrůdová knihaSteganografieStemmingJoseph StiglitzStopslovoStop Online Piracy ActStrahovská knihovnaStrojový překladStudieStudijní a vědecká knihovna Plzeňského krajeStudijní a vědecká knihovna v Hradci KrálovéSvaz knihovníků a informačních pracovníků České republikySvět knihySvětová organizace duševního vlastnictvíSvitekSvoboda informacíSvoboda tiskuSvobodný obsahSWOTSylabusSynonymumSyntaktická analýzaSyntaktická analýza shora dolůSyntaktická analýza zdola nahoruSyntaxSyntéza řečiSystémSystém KrameriusSystémy pro podporu rozhodováníSystém pro správu obsahuSystém řízení báze datSystém řízení bezpečnosti informací


Š Šanghajský žebříčekŠedá literaturaŠkolní informační systémŠtěpení papíru


T Tabulka (databáze)TaxonomieTelekomunikaceTelematikaTemporální databázeTeorie informaceTeorie množinTerminál (informatika)TerminologieTermín (lexikologie)TextTextová kritikaTextové uživatelské rozhraníTextový souborTezaurusTf-idfTiráž TiskTisk na požádáníTiskový zákonZdeněk V. TobolkaAlvin TofflerTrusted Computer System Evaluation CriteriaTříděníTschammerova knihovnaAlan TuringTyp internetového médiaTypografieTypologieTýdeník


U UDRPUložená proceduraUmělá inteligenceUměle redukovaný přirozený jazykUmělý jazykKarel Rafael UngarUniform Resource IdentifierUniform Resource LocatorUniform Resource NameUniversum (encyklopedie)UsenetUžitný vzorUživatelUživatelem definovaná funkce


Ú Úřad pro ochranu osobních údajůÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíÚřad průmyslového vlastnictvíÚzemně identifikační registr adres


V VakátLidmila VášováVatikánská apoštolská knihovnaVennův diagramVerbální komunikaceVeřejná datová síťVeřejná listinaFrantišek VetešníkVěcný katalogVědecká knihovna v OlomouciVědomostBrian VickeryVideoVideokonferenceVirtuální komunitaVirtuální polytechnická knihovnaVizuální informační systémVolné díloVrcholová knihaAntonín Jaroslav VrťátkoVstupně-výstupní zařízeníVydavatelský archVydavatelstvíVydáníVyhledávací operátoryVynálezVýměna odkazůVýpůjčkaVýroční zprávaVýznamVzdálená internetová laboratoř


W Web 2.0Web 3.0WebdesignWeb of ScienceWeb ScarabWebinářWebometrieWebová analytikaWebová stránkaWebové geodatové službyWebový prohlížečWebový zdrojWhitelistNorbert WienerWikiWikinomieWordNetWorldCatWorld Wide WebWorld Wide Web ConsortiumWTFPL


Y YouTube


Z Záchrana datZákladní báze geografických datZákon o ochraně osobních údajůZákon o svobodě informacíZáloha (informatika) František Antonín ZemanZemědělská a potravinářská knihovnaZipfův zákonZnačkovací jazykZnak (písmo)ZnalostZnalostní ekonomikaZpětná vazbaZpětný odkazZpracování obrazuZpracování přirozeného jazykaZpravodajská službaZpravodajství (zpravodajské služby) ZprávaZpůsob umožňující dálkový přístup


Ž Augustin ŽaludŽidovská národní a univerzitní knihovnaŽurnál

Články tematicky
Obecné aspekty informace, informačních systémů, informační a knihovní vědy

Data, informace, znalosti, sdělení DataData (počítače) DefiniceDenotaceDezinformaceEntita (informatika)EntropieExtenze a intenzeInformaceInterpretaceKonotaceKontextKonvergenceMemMoudrostMyšleníNekonzistenceObjektPojemPoznatekRedundanceTeorie informaceVědomostVýznamZnalost


Informační a znalostní systémy Expertní systémExekutivní informační systémyGeografický informační systémInformační systémKompatibilitaKomplexitaNeuronová síťOtevřený systém (informatika)Pokladní systémRezervační systémŠkolní informační systémSystémVstupně-výstupní zařízeníVizuální informační systémZpětná vazba


Informační společnost, (futurologie), informační ekonomie a ekonomie informací Čipová totalita • eHealthGenerace YGenerace ZGlobální vesniceInformační podporaInformační společnostInteligentní prostředíJá, tužkaKreativní ekonomieMemetikaMemexNumeratiPostindustriální společnostSpolečnost sítíZnalostní ekonomika


Informační věda, knihovní věda, knihovnictví DokumentaceDokumentalistikaInformační vědaKnihovnictvíKnihovní systém


Významné historické dokumenty knihovní a informační vědy As We May Think

Osobnosti, biografie

Henriette AvramováDaniel BellLudwig von BertalanffyHenry Evelyn BlissGeorge BooleJaromír BoreckýSamuel C. BradfordJames Duff BrownVannevar BushAndrew CarnegieJiří CejpekCharles Ammi CutterBohuslav ČermákMelvil DeweyEugene GarfieldKonrad GessnerZdeněk GintlKonrad HaeblerFriedrich August von HayekPravoslav KneidlHenri La FontaineGottfried Wilhelm LeibnizJan LierKarel Emanuel MacanJiří MahenMarshall McLuhanCalvin Northrop MooersJohn von NeumannPaul OtletBlaise PascalCharles Sanders PeirceViviane RedingováFerdinand de SaussureClaude ShannonJoseph StiglitzZdeněk V. TobolkaAlvin TofflerAlan TuringKarel Rafael UngarLidmila VášováFrantišek VetešníkBrian VickeryAntonín Jaroslav VrťátkoNorbert WienerFrantišek Antonín ZemanAugustin Žalud

Informační zdroje, nosiče, ukládání informací, jednotky informace

Informační zdroje


Prostředky a způsoby ukládání dat a informací Adresář (informatika)Archivní souboryČíslicový systémDatabázeDatabázová integritaDatabázový sirotekDatabázový sloupecDatová schránkaDatové médiumDatový skladDeduktivní databázeDeduplikaceDepozitářDigitální repozitářDigitální spisovnaDiskový obrazDocument Object ModelDjVuElektronická paměťFormát souboruGrafický formátHierarchická databázeIndex (databáze)Indexed Sequential Access MethodInvertovaný souborKandidátní klíčMARCMetafileOLAPOnline Transaction ProcessingOtevřený formátProstý databázový souborPultovní systémMultimediální databázeNormalizace databázeProstorová databázeRelační databázeRelační modelReplikace databázíRRDToolSimple Knowledge Organization SystemSitemapSíťová databázeSouborSouborový systémTabulka (databáze)Temporální databázeTextový souborUložená procedura


Informační nosiče BrožuraDigitálníElektronický papírebookFotografický papírHybridní knihaKnihaKodexLeporeloPapírPapyrusPergamenSvitek


Jednotky informačních nosičů, informace a dat BitByteFolioFormát papíruKapitolaNormostranaOdstavecVydavatelský arch

Zjišťování, získávání, identifikace, popis a řazení informací

Zjišťování a získávání informací HUMINTOSINTPovinný výtiskSběr datSIGINTSkenování portů


Identitikace, evidence a značení informací a informačních objektů, identifikační popis, metadata, formální úprava textu AACR2APA standardAutorita (knihovnictví)Časové razítkoČárový kódČíselníkČSNDublin CoreE-mailová adresaElektronický podpis (duplicitně E-podpis - navrženo na sloučení) • Evidence sbírkových předmětůEvidenční čísloGeodataGeografické jménoGeolokační softwareGeotaggingInternetová doménaIP adresaJménoMetadataMetadata Encoding and Transmission StandardMetadata Object Description SchemaMetajazykMezinárodní standardní bibliografický popisMikrodata (HTML5)Multipurpose Internet Mail ExtensionsObchodní jménoOsobní údajPrimární klíčRDFaResource Description and AccessResource Description FrameworkSeznam kódů ISO 639-2SignaturaTermín (lexikologie)TerminologieZnačkovací jazyk


Věcné selekční jazyky, třídění, klasifikace, typologie, ontologie Automatická indexaceBlissovo tříděníDeskriptorDeweyův desetinný systémDichotomieDvojtečkové tříděníFasetová klasifikaceFolksonomieHierarchieIndexaceKategorieKategorizaceKlasifikaceKlíčové slovoLibrary of Congress ClassificationMedical Subject HeadingsMezinárodní desetinné tříděníOntologie (výpočetní technika)Polytematický strukturovaný heslářPostkoordinovaný selekční jazykPrekoordinovaný selekční jazykPředmětové hesloSelekční jazykTaxonomieTezaurusTříděníTyp internetového médiaTypologie


Řazení informací Abecední řazeníŘadicí algoritmus

Analyticko-syntetické zpracování, měření a hodnocení informací

Počítačová lingvistika, logika, transformace a reprezentace informací a znalostí, data-mining, usuzování a vyhodnocování netriviálních (skrytých) významů sdělení (content analysis) Booleova algebraBooleova logikaData miningDatabázová transakceDekodérDolování z textuExplication de texteExtrakce informacíFiltrování zprávFotografická interpretaceFuzzy logikaGooglebotHermeneutikaChyby typu I a IIInformační model budovyInternetový robotJazykový korpusKonverzeKonverze (informatika)Korpusová lingvistikaKritický aparát (komentář)KryptoanalýzaLemmatizátorLexikální analýzaOCRPoeův zákonPojmová mapaPragmatikaReprezentace znalostíRozhodovací stromyRozpoznávání jazykaRozpoznávání řečiSémantická analýzaSémantický webSplývání horizontůStrojový překladSyntaktická analýzaSyntaktická analýza shora dolůSyntaktická analýza zdola nahoruSyntaxSyntéza řečiTeorie množinTextová kritikaUmělá inteligenceVennův diagramZpracování obrazuZpracování přirozeného jazyka


(Předmětová) obsahová analýza (subject analysis), studijně-rozborová činnost a redukované texty AbstraktAnotaceKomentářMetaanalýzaObsahová analýzaRecenzeResuméSylabus


Scientometrie, bibliometrie, informetrie, webometrie, algoritmy pro měření relevance Bibliografické citaceBibliometrieBradfordův zákonCitaceCitační indexHirschův indexImpakt faktorInfometrieKonverze (marketing)Kvantifikace knihovní činnostiLotkův zákonNový kreativní indexPageRank • S-Rank • ScientometrieŠanghajský žebříčekTf-idfVzdálená internetová laboratořWebometrieWebová analytikaZipfův zákon


Competitive Intelligence a zpravodajské služby Business IntelligenceElektronická válkaKonkurenční zpravodajstvíPEST analýzaSWOTZpravodajská službaZpravodajství (zpravodajské služby)

Šíření, distribuce, vyhledávání a užívání informací

Vyhledávání, prohlížení, dotazování, navigace Domain Name SystemDotazovací jazykFulltextové vyhledáváníInternetový katalogInternetový portálInternetový vyhledávačOpenSearchPoddotazRelevanceRešeršeSERPSQLStemmingStopslovoSystém řízení báze datVyhledávací operátory


Vizualizace informací Informační grafikaResponzivní web designWebdesign


Užívání a percepce informací, informační kompetence, psychologie uživatele Adresní řádekBlended learningČteníE-learningEvidence Based MedicineGrafické uživatelské rozhraní • Human-Computer Interaction • Informační gramotnostInformační kiosekInformační výchovaKognitivní mapyMediální gramotnostM-learningOPAC 2.0Počítačová gramotnostPříkazový řádekRacionální čteníRychločteníTerminál (informatika)Textové uživatelské rozhraníUživatelUživatelem definovaná funkceWebový prohlížeč


Šíření, rozmnožování, zpřístupňování a distribuce dez/informací, informační služby Atom (standard)AgregátorBřezen - měsíc InternetuCalDAVCzech POINTe-GovernmentEdiceElektronické knihy na objednávkuEuropeanaEvropská knihovnaG2CHoaxInternational Music Score Library ProjectJednotná informační bránaKanál (telekomunikace)KnihkupectvíKnihtiskKompilaceKompilátKopieKyberšikanaMeziknihovní výpůjční službaMezinárodní meziknihovní výpůjční službaMeziparlamentní výměna informací týkajících se Evropské unieMirrorMultihostingNakladatelstvíNetwork Information ServiceOn demandOn-line a off-lineOnline syndikaceOpen Educational ResourcesOpenCourseWarePlagiátPodcastingPolygrafieProjekt GutenbergPropagandaPříloha e-mailuPtejte se knihovnyPublikaceReferenční službyReprodukce (polygrafie) • RSSSamovydavatelServerSFXSlužby dodávání dokumentůSocial bookmarkingSpamSvoboda informacíSvoboda tiskuSvobodný obsahSystém KrameriusTiskTisk na požádáníTiskový zákonVirtuální polytechnická knihovnaVydavatelstvíVydáníVýpůjčkaWebové geodatové službyWebový zdrojWikiZákon o svobodě informacíZpůsob umožňující dálkový přístup


Komunikační prostředky Braillovo písmoBulletin Board SystemDatová linkaDigitální obrazE-mailE-mailová konferenceElektronická konferenceFonémGrafémHorká a chladná médiaHypertextChatICTImageboardInformační technologieInstant messagingInteraktivní filmInteraktivní videoInternetInternetová diskuseIntranetJazyk (lingvistika)Klient–serverKomunikaceKomunikační faulyKomunikační symbolyKomunikační událostKomunikátKonferenceLemma (lingvistika)LexikologieLingua francaMailinglistMetakomunikaceMédiaMultimédiaNeverbální komunikaceNová médiaObrazPeer-to-peerPísmoPočítačová síťProstý textRétorikaŘečSíťová architekturaSociální síťSlovoSociální komunikaceSouslovíTelekomunikaceTelematikaTextUměle redukovaný přirozený jazykUmělý jazykUsenetVerbální komunikaceVeřejná datová síťVideoVideokonferenceVirtuální komunitaWebinářZnak (písmo)

Ochrana a management informací, informační marketing, manipulace s informacemi

Problematika duševního vlastnictví, autorství, zodpovědnosti za obsah Anti-Counterfeiting Trade AgreementAutorské právoAutorské právo v USAAutorský zákonBernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých dělCopyleftCreative CommonsCyber Intelligence Sharing and Protection ActDigital Millennium Copyright ActDigital rights managementDonationwareDuševní vlastnictvíFair useGhostwriterLicenceNa internetu nikdo neví, že jsi pesOchranná známkaPatentPROTECT IP ActPrůmyslový vzorStop Online Piracy ActUDRPUžitný vzorVynálezWTFPL


Prevence neoprávněného přístupu k informacím, zneužití, ztráty či poškození informací, dlouhodobá ochrana informací a dokumentů Archivace datArchivace internetuAutentizaceAutorizaceBezpečnost na internetuCERTCommon CriteriaDepozitární režimDigitalPreservationEuropeDigitalizaceDNSBL • Document preservation system • HoneypotsInformační bezpečnostIntegrita datIntrusion Prevention SystemISO/IEC 27001KodérKryptografieMaskování datOchrana digitálních dokumentůOchrana sbírkových předmětůPCI DSSSteganografieSystém řízení bezpečnosti informacíTrusted Computer System Evaluation CriteriaWhitelistWeb ScarabZákon o ochraně osobních údajůZáloha (informatika)


Obnova a záchrana narušených a poškozených informací RestaurováníŠtěpení papíruZáchrana dat


Management a marketing informací, manipulace s informacemi / za účelem získání informací Agenda settingArt marketingB2BB2CB2GBěžešelemovací řůčovičkyBusiness Continuity Management SystemCrowdsourcingDlouhý ocas • Document Record Management System • Drafting documentationE-mail marketingElektronický systém spisové službyEnterprise resource planningGoogle bombaHTTP referrerInformační managementLinkbuildingManažer záznamůManažerský informační systémNástroje SEOOpen source knihovní systémyPhishingPoptávkový systémPR článkyŘízení vztahů se zákazníkySearch Engine MarketingSearch Engine OptimizationShock siteSIEMSIRENESkartaceSkartační lhůtaSocial Media OptimizationSociální inženýrství (bezpečnost)Spisová službaSpráva dokumentůSpráva základních registrůSpráva záznamůSystém pro správu obsahuSystémy pro podporu rozhodováníVýměna odkazůWikinomieZpětný odkaz


Uměle vytvářené bariéry přístupnosti a šíření informací Communications Decency ActCenzuraCenzura na internetuGatekeepingNáhubkový zákonNihil obstat


Etika zacházení s informacemi Netiketa

Informační instituce, organizace, knihovny, školy a profesní sdružení

Obecné pojmy a termíny BibliotékaArchivKnihovna (instituce)Seznam národních knihoven


Knihovny


Informační centra, střediska apod. National Archives and Records AdministrationNárodní dopravní informační centrum


Standardizační organizace American National Standards InstituteEvropský výbor pro normalizaciInternet Architecture BoardInternet Engineering Task ForceMezinárodní organizace pro normalizaciOpen Geospatial ConsortiumOpen Source Geospatial FoundationÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíWorld Wide Web Consortium


Organizace duševního vlastnictví a ochrany soukromí DILIAOchranná organizace autorskáOchranný svaz autorskýPrivacy InternationalSvětová organizace duševního vlastnictvíÚřad pro ochranu osobních údajůÚřad průmyslového vlastnictví


Organizace na podporu výzkumu a vývoje Rada pro výzkum, vývoj a inovace


Informační a/nebo knihovnické školy, univerzity, akademické organizace École de bibliothécaires-documentalistesEUNIS


Informační a/nebo knihovnická profese a profesní sdružení Knihovnický institut Národní knihovny České republikySvaz knihovníků a informačních pracovníků České republikyObrázky, zvuky či videa k tématu Informační věda a knihovnictví na Wikimedia Commons

  • WikiPortál Informační věda a knihovnictví byl založen v březnu roku 2011.
  • Hlavním cílem portálu je zjišťování, organizování a zpřístupňování obsahů (článků a dalších obsahů) české Wikipedie a popřípadě i obsahů sesterských projektů Wikipedie, které jsou obsahově relevantní oborům informační vědy, knihovní vědy, knihovnictví a souvisejícím oborům a oblastem.

Související portály: LiteraturaJazyk

Zdroj