Portál:Literatura


Úvod
knihy
knihy

Literatura (z lat. littera = písmeno) nebo též písemnictví v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, (z lat. textum = tkanina) tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. Tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie.

Literatura je po výtvarném umění nejstarší lidskou uměleckou činností. Za vůbec první literární památku bývá označován Epos o Gilgamešovi (pocházející zhruba z poloviny třetího tisíciletí př. n. l., nejstarší přepis je zachován z doby kolem roku 2000 až 1700 př. n. l.).

Jako základ evropské literární tvorby bývá označováno archaické období antického Řecka a na něj navazujícího antického Říma. Nový zrod literatury je zaznamenán až s pozdním středověkem, nejvýrazněji od 10. století (v té době vznikala převážně literatura duchovní, později se z arabského světa dostaly přepisy řeckých a římských autorů, vznikala však také literatura světská, hlavně ve formě hrdinských písní). Pravého vrcholu však mohla dosáhnout až po Gutenbergově vynálezu knihtisku a po masovém rozšíření literatury a gramotnosti.

Autor měsíce

Pamětní deska K.Poláčka v Rychnově n. K.


Karel Poláček (22. března 1892, Rychnov nad Kněžnou21. ledna 1945, Gleiwitz) byl český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista. Dílo K. Poláčka představuje jednu z nejvýznamnějších hodnot české meziválečné prózy. Ve svých humoristických románech se zaměřil na zobrazení tragikomedie maloměstského života.

Patřil k nejvýznamnějším českým humoristům (často používal satiru i sarkasmus), orientaci v jeho díle komplikuje fakt, že některá jeho díla byla vydána pod jménem některého z jeho přátel.

Řada jeho povídek patří do literatury sci-fi.

Poláček se snažil s humorem zobrazit „malého člověka“ v každodenním životě, častým námětem jeho děl je lidská malost. Je tvůrcem mnoha vtipných novotvarů, např. „ten mně může být ukradenej“.

Kniha

Obálka prvního vydání (1838)


Oliver Twist je román od anglického spisovatele Charlese Dickense. Kniha byla zveřejněna v roce 1838 nakladatelstvím Chapman & Hall. Román byl také mnohokrát zfilmován. Naposledy v roce 2005 ho zpracoval polský režisér Roman Polanski. Ovšem dosud nejslavnější a také nejkvalitnější filmové zpracování Olivera Twista, je z roku 1948, kdy ho zpracoval režisér David Lean.

Ukázka

Krásná, teplá noc červnová. Hvězdy se jenjen třepetaly, měsíc svítil tak vesele, vzduch byl samé stříbrné světlo.

Nejveseleji jako by ale byl měsíc svítil na střechy Ostruhové ulice, myslím, že zrovna na tiché ty střechy sousedních dvou domů, U dvou slunců a Hlubokého sklepa. Podivné to střechy, hravě se dostaneš z jedné na druhou, a jsou samý kout, samý žlab, samé pokračování. Zvláště je různě profilována střecha U dvou slunců, takzvaná sedlová, se dvojím štítem na ulici a dvojím do dvora. Mezi oběma jejími hřebeny je široký žlab, uprostřed přervaný příční chodbičkou půdní. Nad tou chodbičkou je ovšem také zase stříška, pokrytá jako vše ostatní oblými prejzami, tvořícími po střeše sto žlábkových pruhů. Z chodbičky jdou dva velké vikýře do onoho středního, širokého žlabu, který běží přes dům jako dobře rozčísnutá cestička přes prostředek hlavy pražského eleganta.

Náhle jako by u vikýřů tých byla zapištěla myš.

Jan Neruda (1834–1891) – Večerní šplechty z Povídek malostranských
Přečtěte si celý text na Wikizdrojích.

Kategorie

Podle národností

americkáanglickáargentinskáčeskáčínskádánskáfinskáfrancouzskáirskáitalskájaponskákanadskáněmeckánizozemskánorskápolskárakouskáruskáslovenskášpanělskášvédská

Literární díla podle území a času

starověkého předního východustarověká řeckástarověká římská

Podle žánru

BiografieCestopisyDivadelní hryDobrodružná literaturaEncyklopedieExistencialistická literární dílaFantasy literární díla – Filosofická literární díla – Historická literární dílaKnihy pro děti a mládežKomiksyKronikyLiterární díla modernyNaturalistická literární dílaNáboženská literární dílaNovelyOdborná literaturaPoeziePolitická literaturaPopulárně-naučné knihy – Pověsti – PovídkyRományRukopisySurrealistická literární dílaVědeckofantastická literární díla

Časopisy, Noviny

Citát

„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.“

Albert Einstein
23. září v historii literatury
Portál:Literatura/Události/září/23
» Archiv / Připravované (září) «
Obrázek

Pomník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou
Zajímavosti

Věděli jste, že…

Michel de Montaigne údajně první hlásal rovnost všech lidí?
…největší rukopisná kniha světa, tzv. Codex Gigas, pochází z Čech?
…délka všech regálů knihovny v New Yorku je větší než 128 kilometrů?
Nové články
P – pahýl, SP – subpahýl či heslo bez zdrojů

Věci, které můžete udělat…
…a pomoci tak rozvoji Literatury na české Wikipedii

Související Wikimedia

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Literatura}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Krátké články by měly být označeny šablonou {{Pahýl}}

Zdroj