Metafora

Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio – doslova „přenesení“, v dnes archaické češtině se označovala jako přenáška[1][2]) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Je součástí běžné funkce a užívání jazyka, ale zvláštní význam má zejména v poezii.

Druhy

Metafory mohou využívat různých druhů podobnosti:

  • týkající se tvaru nebo struktury – zub pily
  • týkající se rozsahu nebo množství – kapka štěstí
  • týkající se funkce – hlava rodiny
  • týkající se místa nebo polohy – čelo postele

Od metafory se odlišuje metonymie, což je přenášení významu na základě jiné souvislosti než podobnosti, například přenášení významu podle původu nebo příčinnosti (například z autora na dílo, z činnosti na firmu atd.), přenášení z jednoho jevu na jiný vyskytující se typicky v jeho blízkosti (udeřil hrom), z nádoby na její obsah.

Odkazy

Reference

  1. REISENAUER, Roman, ed. Co je co?: příručka pro každý den. 3. [část]. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1978. 589, [1] s. Knižnice čas. Kviz. S. 548.
  2. Srov. také https://www.jstor.org/stable/23460847?seq=1 (Listy filologické 1956)

Externí odkazy

Zdroj