Svoboda tisku

Index svobody tisku 2022, jejž publikují Reportéři bez hranic[1]
     Velmi vážná situace
     Obtížná situace
     Znatelné problémy
     Uspokojivá situace
     Dobrá situace
     Není klasifikováno / nejsou data

Svoboda tisku představuje právo na svobodné šíření hromadných sdělovacích prostředků, tj. tisku, rozhlasu, televize a dalších masmédií (včetně internetových) spočívající zejména v necenzurovaném zveřejňování informací a názorů. Svoboda tisku má zajišťovat svobodné utváření názorů. Podrobnosti v jednotlivých zemích obvykle upravují zákony o médiích, zejména tiskový zákon. Myšlenka svobody tisku byla vyvinuta zejména v období osvícenství. Světový den svobody tisku se připomíná od roku 1993 dne 3. května.

Organizace Reportéři bez hranic každoročně vydává Index svobody tisku, který zahrnuje většinu zemí světa.

Reference

  1. 2022 World Press Freedom Index [online]. 2022. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

  • Soukup, Ladislav: Uplatňování svobody tisku v ČSR. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Díl 1. Praha, Historický ústav AV ČR 1999, s. 264-267.
  • Kol autorů: Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation. Grenzen von Presse- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871. Essen, Klartext 2005

Související články

Externí odkazy

Zdroj