Portál:Biologie


Úvod
Biologie neboli věda o životě je souhrn nauk a disciplín (často etablovaných jako samostatné vědy), které se zabývají studiem živých soustav, tj. jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jim blízkých nebuněčných soustav (virů, viroidů a virusoidů), jejich složením, strukturou, ději v nich probíhajícími i jejich vzájemnými vztahy a vztahy k životnímu prostředí v široké škále souvislostí od chemických dějů na podbuněčné úrovni až po vztahy v ekosystémech. Celou biologii lze rozdělit na dílčí obory z několika různých, vzájemně kombinovatelných, nevylučujících se hledisek. V mnoha ohledech se tak svým zaměřením jednotlivé biologické disciplíny překrývají, a to jak vzájemně, tak i ve vztahu k vědám nebiologickým.
Obrázek
Terčovník zední (Xanthoria parietina), žlutý lišejník s lupenitou stélkou
Článek

Cykasy (Cycadopsida) tvoří souhrnnou třídu pro všechny cykasy – chráněné nahosemenné rostliny z oddělení cykasorosty (Cycadophyta). V současnosti je popsáno nejméně 303 druhů.

těchto rostlin, které patří mezi nejstarší živé organismy na světě. Cykasy kdysi dominovaly v rostlinné říši podobně jako dinosauři v živočišné a spolu s nimi také většina vyhynula na konci druhohoravšak nesprávně, protože historie recentních druhů sahá maximálně do svrchního miocénu. Cykasy mohou žít velmi dlouho. Délka života některých starých jedinců v Asii se odhaduje až na 1100 let.

Další informace: Cykasy

Témata
obecně život | druh | biologie
evoluce přirozený výběr | genetický drift | pohlavní výběr | speciace | mutace | genový tok
fylogenetický strom kladistika | živočichové | rostliny | houby | protisté | bakterie | archea | prokaryota | eukaryota | třídoménový systém | krytosemenné | hmyz | měkkýši | hlístice | virus
klasifikace člověka primáti | savci | obratlovci | strunatci | druhoústí | živočichové
biochemie DNA | RNA | bílkovina | enzym | skládání proteinů | sacharidy | lipidy | glykolýza | citrátový cyklus | elektronový transportní řetězec | oxidativní fosforylace | fotosyntéza
genetika gen | genom | karyotyp | transkripce | translace | rekombinace | chromozom | Mendelovy zákony dědičnosti | fenotyp | genotyp | epigenetika | splicing | mutace | genetická daktyloskopie | chromatin | klasická genetika | ekologická genetika | molekulární genetika | populační genetika | kvantitativní genetika
buňka buněčná stěna | cytoplazmatická membrána | cytoskelet | mitochondrie | chloroplast | jádro | endoplazmatické retikulum | Golgiho aparát | buněčný cyklus | mitóza | metabolismus | buněčná signalizace | cílení proteinů
životní cyklus replikace DNA | rozmnožování | ploidie | spermatogeneze | rodozměna | oogeneze | parazitismus | meióza | stárnutí
vývoj tkáň | oplodnění | embryonální vývoj | gastrulace | neurulace | organogeneze | buněčná diferenciace | morfogeneze | proměna | ontogeneze
laboratorní techniky genetické inženýrství | transformace | elektroforéza | chromatografie | centrifugace | buněčná kultura | sekvenování DNA | DNA čip | zelený fluorescenční protein | vektor | purifikace proteinu | Western blot | Northern blot | Southernův přenos | restrikční endonukleáza | polymerázová řetězová reakce | dvouhybridový systém | in vivo – in vitro – in silico
ekologie biomasa | potravní řetězec | vyhynutí | biogeografie | areál | rozšíření druhu | teorie Gaia | metapopulace
ochrana biodiverzita | hotspot | přírodní rezervace | okrajový efekt | Alleeho efekt | biokoridor | fragmentace areálu | znečištění | invazní druh | in situ – ex situ | semenná banka | environmentální ekonomie
ostatní obory anatomie | astrobiologie | fyzická antropologie | botanika | bioinženýrství | bioinformatika | environmentalistika | etologie | biologie člověka | mořská biologie | mikrobiologie | přírodopis | vznik života | paleontologie | parazitologie | patologie | farmakologie | fylogenetika | fyziologie | syntetická biologie | systémová biologie | taxonomie | zoologie
Kvalitní články
Tento článek patří mezi nejlepší v české Wikipedii Nejlepší články:
Albatrosovití • Aloe pravá • Archea • Bakterie • Borovice • Brucelóza • Cykasy • Dingo • DNA • Dronte mauricijský • Eukaryota • Fascioloides magna • Homo floresiensis • Homotherium • Chřástal laysanský • Irbis • Jedle • Kivi Owenův • Kiviové • Kondor krocanovitý • Koroun bezzubý • Láčkovka rádža • Lachtan Forsterův • Laločník ostrozobý • Létavec stěhovavý • Levhart skvrnitý • Lišejník • Mantela zlatá • Megalodon • Měchožil bublinatý • Mystacina novozélandská • Orangutan • Orel klínoocasý • Plastidová DNA • Pokřovník alpínský • Primáti • Roztroušená skleróza • Růže • Rypouš sloní • Slintavka a kulhavka • Škrkavka psí • Tygr jávský • Úhoř říční

Tento článek patří mezi dobré v české Wikipedii Dobré články:

Botanika
BrukvovitéBrutnákovitéDubGodžiHluchavkovitéJednoděložnéJitrocel kopinatýKřovinná vegetaceMamilárieMateřídouškaNahosemennéPrůduchPrvosenka jarníRosnatka královskáSlivoňŠalvějŠeřík obecnýVratič obecnýVrba
Zoologie
Albatros královskýAlbatros šedohlavýAlexandr modrýAnatomie psa domácíhoAntilopka pižmováBabočka kopřivováCecílie kroužkovanáČáp černýČáp východníČolek dravýDrongo černýHusice rajskáChobotnice skvrnitáJaguár americkýJasoň červenookýKachna měkkozobáKalous ušatýKivi HaastůvKlíněnka jírovcováKomba jižníKuna skalníLétavkovitíLev perskýLevhart arabskýLevhart DiardůvMajna RothschildovaManta obrovskáMedosavka maskováMedosavka novozélandskáMedosavka zlatokřídláMěchožil zhoubnýMedvěd ledníMyšice malookáNestor keaNestor úzkozobýNorek evropskýOrel bělohlavýPanda červenáPapoušek karolinskýPapoušek překrásnýPavouciPerutýn ohnivýPištec žlutýPokřovník zelenýPolák tmavýPortia (rod)Potápka roháčPrase sundskéPrase visajanskéPřástevník medvědíRákosnička mramorovanáScink šalomounskýSépie vějířovitáSršeň mandarínskáSršeň obecnáStrakapoud velkýŠakal obecnýTučňák císařskýTučňák kroužkovýTučňák žlutookýTygr balijskýŤuhýk běločelýVačice zapotéckáVakoplšík létavýVakovlk tasmánskýVaran komodskýVelryba jižníVlk africkýVřešťan pláštíkovýVydra skvrnitáŽralok bělocípýŽralok bílýŽralok dlouhoploutvýŽralok lagunovýŽralok tygří
Paleontologie
ArchaeoraptorBasilosaurusEdiakarská faunaIguanodonParanthodon africanus
Mikrobiologie
PseudomonasSinice
Cytologie, molekulární biologie a genetika
Endoplazmatické retikulumMitochondrieReplikace DNARNA
Fyziologie a lékařství
Jaterní testyMozekTuberkulózaVzteklina
Jiné
Gaston (lachtan)Globální oteplováníNebelungNěmecký ovčákO původu druhůRozšířený fenotypSymbióza

Informace
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Biologie}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Chybí vám nějaký článek? Uveďte ho v diskusi nebo jej zapište do seznamu požadovaných článků.

Kategorie

Příbuzné portály

   Tento portál je nadřazen nebo souvisí s těmito portály:            

   Houby

   Živočichové

   Rostliny

   Dinosauři

   Entomologie

   Pes domácí

   Koně

   Ptáci

   Medicína

   Evoluční biologie

Projekty

WikiProjekt Biologie

Nápověda:Biologické články

Zdroj