Zoologie

Zoologie je přírodní věda spadající do okruhu biologických věd, zabývající se studiem organismů z říše živočichů (Animalia). Tradičně se zoologie zabývá také studiem prvoků (protozoologií), kteří v současnosti již ovšem nejsou považováni za živočichy. Název pochází z řečtiny: ζοον (zoon) = zvíře, živočich, tvor; λόγος = slovo, smysl, nauka.

Zoologii lze dělit na všeobecnou zoologii, zabývající se obecnými jevy a zákonitostmi vlastními všem nebo mnoha skupinám živočichů, a systematickou zoologii, která studuje jednotlivé skupiny živočichů. Aplikovaná zoologie přenáší teoretické znalosti zoologie do praxe (např. lesnická zoologie).

Za zakladatele zoologie je považován Aristotelés. Odborníci zabývající se zoologií se nazývají zoologové.

Rozdělení na disciplíny

 • Anatomie – věda o vnitřní stavbě těl živých organizmů
 • Cytologie – zkoumá buňky, případně jednotlivé buněčné organely
 • Embryologie – zkoumá vývoj zárodku (embrya)
 • Etologie – zabývá se chováním živočichů
 • Fyziologie – zkoumá životní procesy probíhající v těle živočichů
 • Histologie – studuje tělesné tkáně
 • Morfologie – zabývá se vnější stavbou těl živočichů a jejich jednotlivých částí
 • Organologie – zkoumá jednotlivé orgány
 • Parazitologie – věda o cizopasnících
 • Taxonomie (systematika) – zabývá se tříděním živých organizmů na základě jejich příbuznosti

Disciplíny vymezené určitou taxonomickou skupinou

Tradiční zoologické obory vymezené zájmem o určitou taxonomickou skupinu, v některých případech polyfyletickou, tedy již taxonomicky neplatnou (například prvoci nebo červi).

Zoologie bezobratlých (invertebratologie):

Zoologie obratlovců (vertebratologie):

Interdisciplinární vědy

 • Ekologie živočichů – studuje vztah živočicha k prostředí
 • Gradologie – zabývá se přemnožováním (gradacemi) škůdců (např. lesních nebo zemědělských)
 • Paleozoologie – zaobírá se historickým vývojem živočichů na Zemi
 • Pedozoologie – věda o půdních živočiších
 • Veterinární lékařství – zabývá zdravotní problematikou, léčbou nemocemi i prevencí nemocí domácích i divoce žijících zvířat.
 • Zoogeografie – zkoumá rozšíření živočichů
 • Zootechnika – zabývá se chovem zvířat
 • Kryptozoologie – pseudověda o zvířatech, o jejichž existenci nemáme nezvratný důkaz

Odkazy

Reference


Související články

Externí odkazy

Zdroj