Lesy, parky a zahrady v Praze

Babí léto v Prokopském údolí

Seznam obsahuje především pojmenované lesy, parky a zahrady v Praze.

Lesy

Lesy v Praze pokrývají zhruba 10 % z celkové rozlohy města. V roce 2020 je to přes 5 200 ha.[1] Všechny pražské lesy jsou zařazeny do kategorie lesů příměstských a rekreačních podle § 8 Zákona o lesích (289/1995 Sb.).[2]

Asi 2 800 hektarů pražských lesů vlastní hlavní město Praha[1] (po vzniku Velké Prahy, v roce 1923, to bylo pouze 400 hektarů – většina pražských lesů je na územích připojených k městu v letech 1960–1974). Vlastnické právo zastupuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, lesy vlastněné městem obhospodařuje městská organizace Lesy hl. m. Prahy. Výsadbou přibývá přibližně 10 hektarů lesů ročně. V roce 2003 bylo v Dolních Počernicích a ve Vinoři založeno 7,64 ha nových lesních ploch, v roce 2004 bylo nově zalesněno 5,96 ha (Dolní Počernice, Hloubětín, bývalá skládka Řepy), v roce 2005 v Satalicích 3,6 ha. V letech 2008–2010 přibyl lesopark Letňany, 2007–2014 lesopark Vinice, 2016 les Robotka, 2017 les V Panenkách, 2018–2019 les Arborka.

Městské lesy jsou doplňovány rekreačními prvky, parkovou výbavou a uvítacími tabulemi s informacemi o konkrétních lesích. Organizace Lesy hl. m. Prahy má ve správě též většinu pražských potoků a vodohospodářská díla (rybníky, retenční nádrže a dešťové usazovací nádrže), která jsou v majetku města.

Středisko Lesy je členěno na 6 lesnických úseků, spravovaných lesními z hájoven v místě:[3]

Asi 1 000 hektarů lesů na území Prahy vlastní stát, obhospodařuje je organizace Lesy České republiky.[1] Mezi ně patří například Vinořský háj nebo lesy Českého krasu v okolí Radotína.

Přes 1 300 hektarů lesů na území Prahy vlastní jiné fyzické a právnické osoby a církve.[1] Například lesík za depem metra Hostivař patří Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, les Velký háj v Braníku (60 ha) patří z větší části skupině fyzických osob, vlastníkem bažantnice v Satalicích je Arcibiskupství pražské.

Nejvýznamnější pražské lesy

V městských obvodech Praha 1, Praha 2 a Praha 7 lesy nejsou.[3]

Praha 3

Praha 4

Kunratický les

Praha 5

Praha 6

Praha 8

Praha 9

Praha 10

Parky a zahrady

Divoká Šárka, jedna z největších pražských přírodních rezervací

Pražské parky a zahrady jsou různého původu. Některé byly či dosud jsou historickými zahradami patřícími k určitému paláci, usedlosti, klášteru, zámku a podobně. Několik parků sloužilo či slouží jako obora, tedy pro chov zvěře. Nejnovějšími jsou městské parky, které jsou buď součástí některých náměstí, nebo jsou vybudovány kultivací zelených ploch v blízkosti sídlišť nebo jiné obytné zástavby. Zvláštními případy pak jsou botanické zahrady (Pražská botanická zahrada v Troji, Botanická zahrada Univerzity Karlovy na Novém Městě, Botanická zahrada Malešice) a Zoo Praha v Troji, a zhruba polovinou své plochy leží na území Prahy dendrologická zahrada v Průhonicích. V péči městské části Praha 5 je Skalničková zahrada Hlubočepy v Prokopském údolí.[5]

Parkový charakter mají také hřbitovy (viz i Seznam hřbitovů v Praze). Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší z nich je komplex hřbitovů na rozhraní Vinohrad a Žižkova, jehož hlavní části se nazývají Olšanské hřbitovy a Vinohradské hřbitovy.

O parky a zahrady v areálu Pražského hradu pečuje Správa Pražského hradu.[6] Palácové zahrady pod Pražským hradem jsou ve správě Národního památkového ústavu.[7]

Předchozím správcem ostatních pražských lesů, parků i zahrad byl od roku 1949 komunální podnik Sady, lesy a zahradnictví Praha (SLZ, od 1. ledna 1989 transformovaný na státní podnik, IČ 00063347, od 10. března 1993 v likvidaci). Parky a zahrady ve vlastnictví města jsou rozděleny do čtyř kategorií podle významu. Ve vlastnictví města je jako parky a zahrady evidováno 2649 ha, tedy asi 5 % z celkové plochy města. Z toho 232 ha je zařazeno do I. kategorie, 71 ha do II. kategorie, 188 ha do III. kategorie a 2157 ha do IV. kategorie. Parky I. kategorie (patřící do skupiny ploch celopražského významu) spravuje přímo Praha (magistrát), a to, stejně jako lesy, Odbor ochrany prostředí magistrátu, který vznikl v červenci 2007 sloučením Odboru městské zeleně a Odboru životního prostředí. Údržbu zajišťuje prostřednictvím dodavatelských firem. Parky II. a III. kategorie a parkově upravené plochy (IV. kategorie) jsou svěřeny městským částem.[8]

Pražský hrad a palácové zahrady pod Pražským hradem

Královská zahrada

Parky a zahrady celopražského významu (I. kategorie)

Královská obora, neboli Stromovka
Zahrady na vrcholu Petřína

Ostatní pražské parky a zahrady

Dále uvedený přehled parků a zahrad – až na výjimky veřejně přístupných – je členěn podle 10 městských obvodů a vzhledem k velkému počtu pražských parků a zahrad není úplný. Nezahrnuje lesy, parky a zahrady již uvedené výše, ani přírodní parky a přírodní památky uvedené v Seznamu chráněných území v Praze. (V rámci městského obvodu je uspořádání seznamu abecedně po katastrálních územích.)

Praha 1 – levý břeh Vltavy

Praha 1 – pravý břeh Vltavy

Františkánská zahrada

Praha 2

Karlovo náměstí (Praha)

Praha 3

Praha 4

Praha 5

Santoška, socha v parku

Praha 6

Praha 7

Praha 8

Praha 9

Praha 10

Odkazy

Reference

  1. a b c d FRANTÍK, Dan. Historie pražských lesů. S. 10. Pražská EVVOluce [online]. Hl. m. Praha [cit. 2020-04-30]. Roč. 2020, čís. 1, s. 10. Dostupné online. 
  2. 289/1995 Sb. Lesní zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2020-04-08]. Dostupné online. 
  3. a b PRAHY, Lesy hl m. Městské lesy: Pražské lesy [online]. [cit. 2020-04-08]. Dostupné online. 
  4. Lesy | Pražská příroda. www.praha-priroda.cz [online]. [cit. 2020-04-26]. Dostupné online. 
  5. Unikátní skalničková zahrada v Prokopském údolí se otevře návštěvníkům – MČ Praha 5. www.praha5.cz [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-05-13. 
  6. Zahrady. Pražský hrad pro návštěvníky [online]. [cit. 2020-03-30]. Dostupné online. 
  7. Zahrady pod Pražským hradem. www.palacove-zahrady.cz [online]. [cit. 2020-03-30]. Dostupné online. 
  8. Parky a zahrady (Portál životního prostředí hlavního města Prahy). portalzp.praha.eu [online]. [cit. 2020-03-30]. Dostupné online. 
  9. Komplex zahrad vrchu Petřína (Portál životního prostředí hlavního města Prahy). portalzp.praha.eu [online]. [cit. 2020-03-31]. Dostupné online. 

Literatura

Související články

Externí odkazy

Zdroj