Portál:Stromy

Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části – kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Zajímavé stromy

Dub korkový (Quercus suber) je stálezelený, neopadavý strom z čeledi bukovitých, který dosahuje výšky kolem 20 metrů. Jeho původním stanovištěm jsou vápnité půdy. Roste v řídkých lesnatých porostech od pobřeží až do hor v oblasti západního Středomoří, na Pyrenejském poloostrově a v severní Africe. Jeho listy mají proměnlivý tvar, jsou řapíkaté, vejčité, celokrajné nebo oddáleně zubaté, na líci lesklé, na rubu hustě šedě chlupaté. Kvete od dubna do května a jeho žaludy jsou velké 3 cm.

Dub je pěstován pro pórovitou borku silnou až 13 cm, která svou tloušťkou slouží stromu jako ochrana před lesními požáry a má schopnost regenerovat. Přírodní korek se ze stromu získává jejím olupováním v intervalech 8 až 12 let. První sklizeň se provádí po 25 letech od výsadby, kdy kmen dosáhne v obvodu minimálně 70 cm; kvalitní korek bývá až po třetí sklizni. Roční produkce kůry se pohybuje kolem 320 000 tun.

celý článek »
» Archiv «

Zajímavosti

Víte, že…

baobaby (na obrázku) se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

Jizerskohorské bučiny se v červenci 2021 staly první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO?

Alejí roku 2022 v České republice se stala Lipová alej na Uhlířském vrchu, která byla vysázena v letech 1766 – 1770 do půdy vyhaslé sopky, jedné z nejmladších vyhaslých sopek na českém území?

» Archiv «

Článek

Odlesňování (deforestace) znamená odstranění lesů z území, které je poté využíváno například pro pastviny, plantáže nebo pro zástavbu. Odstranění stromů bez následného dostatečného zalesnění má za následek poškození stanovišť a ztrátu biologické rozmanitosti; způsobuje přemisťování či vymírání populací jak živočichů, tak rostlin. Má také nepříznivé dopady na propady atmosférického oxidu uhličitého. Odlesněné regiony obvykle způsobují významnou nepříznivou erozi půdy. V letech 2000 až 2012 bylo celosvětově odlesněno 2,3 milionů km² lesa.

celý článek »
» Archiv «

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem Botanika)


Akácie zkroucenáen; Lípa kavkazská; Palma stinidlováen.

Obrázek

borovice pinie, (Pinus pinea), 5 dní stará
» Archiv «

Kvalitní články

Nové články

Příbuzné portály

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.

Zdroj