Portál:Životní prostředí

Zajímavosti

Víte, že…

  1. J. Hofmeister, Jakub Hruška, Filip Oulehle, Horské lesy nakyselo, časopis Vesmír 85, 398, 2006/7

Článek

EIA je zkratka pro Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je označení pro studii – o vyhodnocení zda je vhodné realizovat stavbu s ohledem jejího vlivu na životní prostředí a případně určit za jakých podmínek je realizace přijatelná. Má doporučující charakter, ale je většinou správními úřady akceptována.

Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.).

EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem O posuzování vlivů na životní prostředí (1992). EIA je součástí zákonodárství všech států Evropské unie a řady dalších států, mimo jiné USA.


Citát

Velké nebezpečí pro planetu jsou lidé: je jich příliš, daří se jim dobře po ekonomické stránce a spalují příliš mnoho petroleje
— James Lovelock

Pomozte

  • narazíte-li na zajímavý článek o životním prostředí (z Wikipedie), navrhněte ho na diskusní stránce jako článek měsíce
  • narazíte-li na Wikipedii na zajímavý obrázek, týkající se životního prostředí, navrhněte ho na diskusní stránce jako obrázek měsíce
  • narazíte-li na zajímavost o životním prostředí, kterou je možno uvést pomocí jedné (maximálně dvou) vět, přidejte ji prosím do k tomu určeného boxu podle pravidel na diskusní stránce
  • přidejte Wikipedií nepokryté pojmy, související s životním prostředím do boxu CHYBĚJÍCÍ ČLÁNKY a ČLÁNKY, KTERÉ POTŘEBUJÍ VYLEPŠIT.

Máte další nápady, jak přispět?

Pak Vás rádi přivítáme v našem Wikiprojektu.

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Životní prostředí}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.

Obrázek

Koloběh uhlíku
Koloběh uhlíku
Diagram koloběhu uhlíku.

Nové články

Chybějící články

Ekologická farma – Komunální služby – Pelety – Plynová elektrárna – Polena – Rostlinné invaze – Státní zákon o ochraně životního prostředí USA – Vegetační stupeň – Živočišné invaze – Plastiglomerát

Články, které potřebují vylepšit

Kategorie

OSTATNÍ PORTÁLY


Portál Životní prostředí potřebuje i vaši pomoc. Přiložme ruce k dílu!

Zdroj