Koruna stromu

Koruna Tatobitské lípy, stromu roku 2015

Koruna je rozvětvená část dřevinstromů a keřů. Tvoří ji soustava takzvaných kosterních a vedlejších větví.[1] Dřevinám slouží k získání co největší plochy pro příjem slunečního záření na fotosyntézu. Současně poskytuje úkryt mnoha živočichům.

Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, v němž jedinec roste, tedy zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa. Tvar a kostru koruny určují větve vyššího řádu.

Větve vyššího a nižšího řádu

Kosterní větve neboli větve vyššího řádu vyrůstají z prodlouženého kmene a tvoří základ koruny. Jejich postranní výhony se pak dále větví, čímž vznikají vedlejší větve neboli větve nižšího řádu. Větve vyššího řádu svým růstem vždy převyšují větve nižšího řádu.[1]

Tvary koruny stromů

Koruna stromu mívá většinou shodný tvar s jeho kořenovým systémem, ovocné dřeviny s plošší korunou mají obvykle plošší kořenový systém.[1]

U stromů rozeznáváme tyto základní tvary korun:

  • jehlancovitý (kuželovitý)
  • úzce vřetenovitý
  • elipsoidní,
  • vejčitý
  • kulovitý
  • deštníkovitý
  • nepravidelný

Reference

Související články

Externí odkazy

Zdroj