Chráněná krajinná oblast Český kras

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Chráněná krajinná oblast Český kras
IUCN kategorie V (Chráněná krajinná oblast)
Pohled na Svatý Jan pod Skalou
Pohled na Svatý Jan pod Skalou
Základní informace
Vyhlášení 12. dubna 1972
Rozloha 128 km²
Správa Správa CHKO Český kras
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Kraje Praha a Středočeský kraj
Souřadnice
Geodata (OSM) OSM, WMF
Chráněná krajinná oblast Český kras
Chráněná krajinná oblast Český kras
Další informace
Kód 22
Web ceskykras.nature.cz
Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Mapa Českého krasu
Císařská rokle – (NPR Koda)
Skály nedaleko Svatého Jána pod Skalou

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972 na rozloze 128 km² k ochraně nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se ve Středočeském kraji mezi Prahou (Radotínem) a Berounem, turisticky nejznámější částí je oblast Karlštejna. Na severu sahá až po Mořinu a Loděnici, na západě po Koněprusy, na jihu po Všeradice a Zadní Třebaň. Malá část CHKO zasahuje i do hlavního města Prahy.

Charakteristika území

Jde o území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Přes svou malou nadmořskou výšku, která se pohybuje od 208 m n. m. (hladina Berounky) do 499 m n. m. (vrch Bacín), se zde vytvořil velmi pestrý členitý reliéf, zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají mnohdy kaňonovitý ráz.

V oblasti se vyskytuje cenná teplomilná květena i zvířena, rovněž se zde nalézá velké množství cenných geologických profilů a světově významných nalezišť zkamenělin.

Lesní společenstva dubových hájů s velmi bohatě rozvinutým bylinným patrem si mnohde zachovala svůj přirozený ráz. V nejhodnotnějších oblastech byla vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území, ze kterých rozlohou největší je Národní přírodní rezervace Karlštejn (1546 ha).

Adresa správy CHKO

  • Správa CHKO Český kras
  • 267 18 Karlštejn I./85

Maloplošná zvláště chráněná území na území CHKO Český kras

Maloplošná zvláště chráněná území pod CHKO Český kras

V kompetenci Správy CHKO Český kras jsou tato další zvláště chráněná území nacházející se mimo CHKO:

Externí odkazy

Zdroj