Seznam států světa podle data vzniku

Toto je seznam států světa podle data vzniku, kterým je myšleno poslední nabytí nezávislosti, zformování státu nebo jeho uznání OSN či Společností národů. V seznamu nejsou zahrnuty státy zaniklé a země pod cizí okupací.

Tabulka

První nabytí suverenity Poslední nabytí suverenity Země Způsob/ důvod vzniku
1634 1634 Bhútán Sjednocen 1634; autonomní od 10. století
0.999365924798680101a 751 16500101a 1650 Omán (vyhnání Portugalců)
17070501a1. května 1707 17070501a1. května 1707 Velká Británie Anglie existovala jako sjednocená entita od 10. století; unie Anglie a Walesu vznikla 1284 Rhuddlanským statutem, byla formalizována 1536 (Act of Union); další Act of Union 1707 trvale spojil Anglii a Skotsko do Velké Británie; legislativní unie Velké Británie a Irska byla zavedena 1801 a přijala jméno Spojené království Velké Británie a Irska; anglo-irská smlouva z roku 1921 podložila dělení Irska; šest severních okresů zůstalo jako Severní Irsko součástí Spojeného království; současný název státu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, byl přijat 1927
17680101a 1768 17680101a 1768 Nepál (sjednoceno Prithvi Narayan Shahem)
17760704a4. července 1776 17811119a19. listopadu 1781 Spojené státy americké (nezávislost na Velké Británii)
11430101a 1143 1808 Portugalsko Roku 1143 uznána nezávislost Portugalského království; 5. října 1910 (vyhlášena nezávislá republika)
14920102a2. ledna 1492 1814 Španělsko Sjednocení Aragonu a Kastilie 1491.
12910801a1. srpna 1291 1815 Švýcarsko Založení Švýcarské konfederace v roce 1291. Během napoleonských válek okupováno Francii a posléze Rakouskem. Roku 1815 Vídeňský kongres obnovil švýcarskou svrchovanost.
18100525a25. května 1810 18160709a9. července 1816 Argentina (nezávislost na Španělsku)
18100918a18. září 1810 18180212a12. února 1818 Chile (nezávislost na Španělsku)
18100720a20. července 1810 18190807a7. srpna 1819 Kolumbie (nezávislost na Španělsku, bitva u Boyacá)
18220907a7. září 1822 18220907a7. září 1822 Brazílie (nezávislost na Portugalsku)
18250806a6. srpna 1825 18250806a6. srpna 1825 Bolívie (nezávislost na Španělsku)
18250825a25. srpna 1825 18280827a27. srpna 1828 Uruguay (nezávislost na Brazílii)
18110705a5. července 1811 18300113a13. ledna 1830 Venezuela (nezávislost na Španělsku, součást Velká Kolumbie 1819–1830)
18220524a24. května 1822 18300513a13. května 1830 Ekvádor (nezávislost na Španělsku, součást Velké Kolumbie)
18210915a15. září 1821 1838 Guatemala (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky)
18210915a15. září 1821 1838 Kostarika (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky)
18210728a28. července 1821 18390725a25. července 1839 Peru (nezávislost na Španělsku)
18470726a26. července 1847 18470726a26. července 1847 Libérie (osídlena ale nenárokována Spojenými státy)
18100916a16. září 1810 1863 Mexiko (nezávislost na Španělsku)
17190123a23. ledna 1719 18660824a24. srpna 1866 Lichtenštejnsko (založeno knížectví Lichtenštejnsko); 12. července 1806 (nezávislost na Svaté říši římské)
18110514a14. května 1811 1876 Paraguay (nezávislost na Španělsku, brazilská okupace 1870–1876)
18210915a15. září 1821 1898 Salvador (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky)
19010101a1. ledna 1901 19010101a1. ledna 1901 Austrálie (Britské dominium)
19020520a20. května 1902 19020520a20. května 1902 Kuba (nezávislost na Španělsku 10. prosince 1898; okupována Spojenými státy od 1898 do 1902)
15230606a6. června 1523 19050813a13. srpna 1905 Švédsko (Gustav I. Vasa zvolen králem, odtržení od Kalmarské unie; rozpuštění Švédsko-norské unie)
19070926a26. září 1907 19070926a26. září 1907 Nový Zéland
0.999300748199430101a 681 19080922a22. září 1908 Bulharsko (součást Byzantské říše 1018–1185; Osmanské říše (1393–1878); 22. září 1908 (úplná nezávislost na Osmanské říši)
19120101a1. ledna 1912 19120101a1. ledna 1912 Čínská republika (svržení dynastie Čching; po prohrané občanské válce s čínskými komunisty ovládá pouze ostrov Tchaj-wan)
19171206a6. prosince 1917 19180104a4. ledna 1918 Finsko (nezávislost na Rusku)
19190819a19. srpna 1919 19190819a19. srpna 1919 Afghánistán
19031103a3. listopadu 1903 19200112a12. ledna 1920 Panama (nezávislost na Kolumbii; nezávislou na Španělsku se stala 28. listopadu 1821; Invaze Spojených států amerických do Panamy 1989–1990)
12060101a 1206 19210711a11. července 1921 Mongolsko 1206 založena Mongolská říše; 19210711a11. července 1921(nezávislost na Číně)
0.000153609831029190101a 3100 př. n. l. 19220228a28. února 1922 Egypt 3100 př. n. l. Narmer sjednotil Egypt; Dobyt Achaimenovci, Makedonci, Římany, Arabskými muslimy, Osmany, Francouzi a Brity; 19220228a28. února 1922 (nezávislost na Velké Británii)
12990101a 1299 19231029a29. října 1923 Turecko (nástupnický stát Osmanské říše)
18440227a27. února 1844 19240713a13. července 1924 Dominikánská republika (nezávislost na Haiti, americká okupace)
18210915a15. září 1821 1925 Honduras (nezávislost na Španělsku, součást Federativní republiky Střední Ameriky, americká okupace)
0.999370118417740101a 756 19290211a11. února 1929 Vatikán (nezávislost na Itálii); poznámka – tři smlouvy podepsané s Itálií 11. února 1929 potvrdily kromě jiného úplnou suverenitu Vatikánu a vymezily jeho území; nicméně původ Papežského státu, který se během let velmi měnil co do velikosti, lze sledovat až do 8. století
19190121a21. ledna 1919 19311211a11. prosince 1931 Irská republika (nezávislost na Velké Británii)
18670701a1. července 1867 19311211a11. prosince 1931 Kanada (unie britských severoamerických kolonií); 11. prosince 1931 (uznána nezávislost)
0.999246534056660609a9. června 632 19320923a23. září 1932 Saúdská Arábie (sjednocení království)
18210915a15. září 1821 1933 Nikaragua (nezávislost na Španělsku, americká okupace)
18040101a1. ledna 1804 19340801a1. srpna 1934 Haiti (nezávislost na Francii, americká okupace)
0.000238095238095240101a 2000 př. n. l. cca 19441201aprosince 1944 Etiopie Nejstarší nezávislý stát v Africe. Aksumské království bylo založeno již kolem roku 50 n. l. V letech 1936–1941 byla okupována Itálii. Roku 1944 na základě anglo-etiopské dohody znovunabyla samostatnosti
19121128a28. listopadu 1912 19440101a 1944 Albánie (nezávislost na Osmanské říši)
18220101a1. ledna 1822 1944 Řecko (nezávislost na Osmanské říši, okupace Německem, Bulharskem a Itálii)
0.99841797183990903a3. září 301 1945 San Marino Okupováno Římskou říší, krátce Rimini (1503), Papežským státem (1739) a Spojenci (1945)
0.999435123990280101a 843 1945 Francie Roku 843 Verdunskou smlouvou vzniká Západofranská říše.
0.999514091350830101a 980 19450505a5. května 1945 Dánsko Sjednoceno Haraldem I. kolem roku 980; 1849 se stalo konstituční monarchií.
12380101a 1238 1945 Thajsko Nezávislost na Khmérském království; nikdy nebylo kolonizováno, v letech 1941–1945 bylo okupováno Japonskem.
12780907a7. září 1278 1945 Andorra Vytvořena pod společnou správou francouzského vévody z Foix a španělského biskupa z Urgell. Naposledy okupovaná Francií v roce 1945.
14190101a 1419 1945 Monako Počátek vlády rodu Grimaldiů(1419).
15790123a23. ledna 1579 1945 Nizozemsko (severní provincie Dolních zemí uzavřely Utrechtskou unii a odtrhly se od Španělska; Španělsko uznalo jejich nezávislost až 1648)
18301004a4. října 1830 1945 Belgie (provizorní vláda vyhlašuje nezávislost na Nizozemsku); 21. července 1831 (král Leopold I. nastupuje na trůn)
18390419a19. dubna 1839 1945 Lucembursko (nezávislost na Nizozemsku)
18610317a17. března 1861 19450425a25. dubna 1945 Itálie (vyhlášeno Italské království; sjednocení dovršeno až 1870)
0.999453910004370101a 872 19450509a9. května 1945 Norsko 872 bitva o Hafrsfjord, Království Dánska a Norska 1536–1814 a Švédsko-norská unie, kterou Norsko prohlásilo za rozpuštěnou; 26. října 1905.
0.999503968253970101a 960 19450101a 1945 Polsko (sjednoceno Měšekem I. roku 960; poté rozděleno; 19181111a11. listopadu 1918 vyhlášena nezávislá republika, nezávislost na Rusku, Rakousku a Prusku); v roce 1939 rozděleno mezi nacistické Německo a Sovětský svaz)
19181201a1. prosince 1918 1946 Island 19181201a1. prosince 1918 (stal se suverénním státem pod dánskou korunou); 17. června 1944 (nezávislost na Dánsku); v letech 1940–1964 okupován Spojeným královstvím a Spojenými státy.
18980612a12. června 1898 19460704a4. července 1946 Filipíny (Španělská kolonie 1565–1898; americká okupace 1898–1901; japonská okupace 1942–1944; nezávislost na Spojených státech)
19431122a22. listopadu 1943 19461231a31. prosince 1946 Libanon (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
0.00147885241052940101a 322 př. n. l. 19470814a14. srpna 1947 Indie 322 př. n. l. založena Maurjovská říše; (nezávislost na Velké Británii)
19450815a15. srpna 1945 19480815a15. srpna 1948 Jižní Korea 19450815a15. srpna 1945 (nezávislost na Japonsku); Moderní stát ustanoven po americké okupaci.
19450815a15. srpna 1945 19480909a9. září 1948 Severní Korea 19450815a15. srpna 1945 (nezávislost na Japonsku); Moderní stát ustanoven po sovětské okupaci.
0.999439116046890101a 849 19480104a4. ledna 1948 Myanmar 849 (založen Pugam);19480104a4. ledna 1948 (nezávislost na Velké Británii)
0.00126310471138060101a 377 př. n. l. 19480204a4. února 1948 Srí Lanka Sjednocené království Anuradhápura; 19480204a4. února 1948 (nezávislost na Velké Británii)
0.000466853408029880101a 1020 př. n. l. 19480514a14. května 1948 Izrael 0.000466853408029880101a 1020 př. n. l. Izraelské kmeny sjednoceny Saulem, 19480514a14. května 1948 (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
0.0021547080370610101a 221 př. n. l. 19491001a1. října 1949 Čína Sjednocena dynastií Čchin); 1. října 1949 vyhlášena Čínská lidová republika.
19450817a17. srpna 1945 19491227a27. prosince 1949 Indonésie (vyhlášena nezávislost); 27. prosince 1949 (Nizozemsko uznalo nezávislost Indonésie)
0.00119047619047620101a 400 př. n. l. 19520428a28. dubna 1952 Japonsko Podle tradice založeno císařem Džimmuem roku 0.000721500721500720101a 660 př. n. l.). První sjednocený stát se objevil v Období Kofun kolem roku 400 n. l. Roku 1952 ukončila Sanfranciská mírová smlouva americkou okupaci Japonska.
0.999492334247130101a 938 1954 Vietnam 938 (porážka Číňanů u řeky Bach Dang); 2. září 1945 (nezávislost na Francii); 1954 porážka Francouzů; 2. červenec 1976 sjednocení země.
11560101a 1156 19550515a15. května 1955 Rakousko Roku 1156 založeno Vévodství rakouské); 12. listopadu 1918 byla vyhlášena republika.
10000101a 1000 1956 Maďarsko Sjednoceno králem Štěpánem I. v roce 1000, V letech 1526–1867 součást Rakouského císařství posléze Rakouska-Uherska (1867–1918).
18770509a9. května 1877 19580101a 1958 Rumunsko (vyhlášena nezávislost na Osmanské říši; nezávislost uznána 13. července 1878 Berlínskou smlouvou; království vyhlášeno 26. března 1881); 30. prosince 1947 (vyhlášena republika; sovětská okupace 1944–1958)
19100531a31. května 1910 19610101a 1961 Jihoafrická republika (nezávislost na Velké Británii); republika vyhlášena 1961 po referendu v říjnu 1960
19460317a17. března 1946 19610928a28. září 1961 Sýrie (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií; součást Spojené arabské republiky 1958–1971)
19460525a25. května 1946 19580802a2. srpna 1958 Jordánsko (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií; součást Arabské federace 1958)
19470814a14. srpna 1947 19560323a23. března 1956 Pákistán (nezávislost na Velké Británii)
1354 19531109a9. listopadu 1953 Laos (vznik království Lan Xang; nezávislost na Francii)
19511224a24. prosince 1951 19511224a24. prosince 1951 Libye (nezávislost na Itálii)
0.999406246289040101a 802 19890926a26. září 1989 Kambodža 802 (vzniká Khmérské království); 19531109a9. listopadu 1953(nezávislost na Francii); vietnamská okupace 1978 – 1989
0.00044503782821540101a 1070 př. n. l. 19560101a1. ledna 1956 Súdán 0.00044503782821540101a 1070 př. n. l. založeno Království Kuš; 19560101a1. ledna 1956 (nezávislost na Egyptu a Velké Británii)
0.999396463274790305a5. března 789 19560202a2. února 1956 Maroko 789 nástup dynastie Idrisid; 19560202a2. února 1956 (nezávislost na Francii)
19560320a20. března 1956 19560320a20. března 1956 Tunisko (nezávislost na Francii)
19570306a6. března 1957 19570306a6. března 1957 Ghana (nezávislost na Velké Británii)
19570631a31. června 1957 19570631a31. června 1957 Malajsie (nezávislost na Velké Británii)
19581002a2. října 1958 19581002a2. října 1958 Guinea (nezávislost na Francii)
19600101a1. ledna 1960 19611101a1. listopadu 1961 Kamerun (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií, v roce 1961 Jižní Kamerun)
19600404a4. dubna 1960 19600404a4. dubna 1960 Senegal (nezávislost na Francii); poznámka – úplné nezávislosti dosáhl po rozpuštěni federace s Mali 20. srpna 1960
19600427a27. dubna 1960 19600427a27. dubna 1960 Togo (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
19600626a26. června 1960 19600626a26. června 1960 Madagaskar (nezávislost na Francii)
18850101a 1885 19600630a30. června 1960 Demokratická republika Kongo 1885 (Svobodný stát Kongo; 1960 (nezávislost na Belgii)
19600701a1. července 1960 19600701a1. července 1960 Somálsko (sjednocení Britského Somalilandu, který získal nezávislost 26. června 1960, a italského Somalilandu, který získal nezávislost na mandátu OSN spravovaném Itálií 1. července 1960, vznikla Somálská republika)
19600801a1. srpna 1960 19600801a1. srpna 1960 Benin (nezávislost na Francii)
19600805a5. srpna 1960 19600805a5. srpna 1960 Burkina Faso (nezávislost na Francii)
19600807a7. srpna 1960 19600807a7. srpna 1960 Pobřeží slonoviny (nezávislost na Francii)
19600811a11. srpna 1960 19600811a11. srpna 1960 Čad (nezávislost na Francii)
19600813a13. srpna 1960 19600813a13. srpna 1960 Středoafrická republika (nezávislost na Francii)
19600815a15. srpna 1960 19600815a15. srpna 1960 Konžská republika (nezávislost na Francii)
19600816a16. srpna 1960 19600816a16. srpna 1960 Kypr (nezávislost na Velké Británii); poznámka – turečtí Kypřané vyhlásili samosprávu 13. února 1975 a nezávislost 1983, ale uznalo je pouze Turecko
19600817a17. srpna 1960 19600817a17. srpna 1960 Gabon (nezávislost na Francii)
12300101a 1230 19600922a22. září 1960 Mali 1230 vzniká Říše Mali; 19600922a22. září 1960 (nezávislost na Francii)
19601001a1. října 1960 19601001a1. října 1960 Nigérie (nezávislost na Velké Británii)
19601128a28. listopadu 1960 19601128a28. listopadu 1960 Mauritánie (nezávislost na Francii)
19610327a27. března 1961 19610327a27. března 1961 Sierra Leone (nezávislost na Velké Británii)
19610619a19. června 1961 1991 Kuvajt (nezávislost na Velké Británii)
19620101a1. ledna 1962 19620101a1. ledna 1962 Samoa (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Novým Zélandem)
19620701a1. července 1962 19620701a1. července 1962 Rwanda (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
19620701a1. července 1962 19620701a1. července 1962 Burundi (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
19620705a5. července 1962 19620705a5. července 1962 Alžírsko (nezávislost na Francii)
19620806a6. srpna 1962 19620806a6. srpna 1962 Jamajka (nezávislost na Velké Británii)
19620831a31. srpna 1962 19620831a31. srpna 1962 Trinidad a Tobago (nezávislost na Velké Británii)
19631212a12. prosince 1963 19631212a12. prosince 1963 Keňa (nezávislost na Velké Británii)
19611209a9. prosince 1961 19611209a9. prosince 1961 Tanzanie Tanganyika se osamostatnila 9. prosince 1961 (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Velkou Británií); Zanzibar se osamostatnil 19. prosince 1963 (na Velké Británii); Tanganyika se sjednotila se Zanzibarem 26. dubna 1964 a vznikla Sjednocená republika Tanganyiky a Zanzibaru; 29. října 1964 se přejmenovala na Sjednocenou republiku Tanzanii
19640706a6. července 1964 19640706a6. července 1964 Malawi (nezávislost na Velké Británii)
19640927a27. září 1964 19640927a27. září 1964 Malta (nezávislost na Velké Británii)
19641024a24. října 1964 19641024a24. října 1964 Zambie (nezávislost na Velké Británii)
19650218a18. února 1965 19650218a18. února 1965 Gambie (nezávislost na Velké Británii)
11400101a 1140 19650726a26. července 1965 Maledivy (V roce 1140 byl založen muslimský sultanát v roce 1887 byl založen britský protektorát v roce 1965 vyhlásily nezávislost na Velké Británii)
19630831a31. srpna 1963 19650809a9. srpna 1965 Singapur (nezávislost na Malajsii)
19660526a26. května 1966 19660526a26. května 1966 Guyana (nezávislost na Velké Británii)
19660930a30. září 1966 19660930a30. září 1966 Botswana (nezávislost na Velké Británii)
19661004a4. října 1966 19660930a30. září 1966 Lesotho (nezávislost na Velké Británii)
19661130a30. listopadu 1966 19661130a30. listopadu 1966 Barbados (nezávislost na Velké Británii)
19680131a31. ledna 1968 19680131a31. ledna 1968 Nauru (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií, Novým Zélandem a Velkou Británií)
19680312a12. března 1968 19680312a12. března 1968 Mauricius (nezávislost na Velké Británii)
19680906a6. září 1968 19680906a6. září 1968 Svazijsko (nezávislost na Velké Británii)
19681012a12. října 1968 19681012a12. října 1968 Rovníková Guinea (nezávislost na Španělsku)
18450101a 1845 19700604a4. června 1970 Tonga (nezávislost na britském protektorátu)
19701010a10. října 1970 19701010a10. října 1970 Fidži (nezávislost na Velké Británii)
19710815a15. srpna 1971 19710815a15. srpna 1971 Bahrajn (nezávislost na Velké Británii)
19710903a3. září 1971 19710903a3. září 1971 Katar (nezávislost na Velké Británii)
19711202a2. prosince 1971 19711202a2. prosince 1971 Spojené arabské emiráty (nezávislost na Velké Británii)
19710326a26. března 1971 19711216a16. prosince 1971 Bangladéš (nezávislost na Západním Pákistánu); poznámka – 26. března 1971 je datum nezávislosti na Západním Pákistánu, 16. prosince 1971 se slaví jako Den vítězství a připomíná oficiální založení státu Bangladéš
19730710a10. července 1973 19730710a10. července 1973 Bahamy (nezávislost na Velké Británii)
19730924a24. září 1973 19740910a10. září 1974 Guinea-Bissau (jednostranně vyhlášená nezávislost); 10. září 1974 (uznaná Portugalskem)
19740207a7. února 1974 19740207a7. února 1974 Grenada (nezávislost na Velké Británii)
19750616a16. června 1975 19750616a16. června 1975 Mosambik (nezávislost na Portugalsku)
19750705a5. července 1975 19750705a5. července 1975 Kapverdy (nezávislost na Portugalsku)
19750706a6. července 1975 19750706a6. července 1975 Komory (nezávislost na Francii)
19750712a12. července 1975 19750712a12. července 1975 Svatý Tomáš a Princův ostrov (nezávislost na Portugalsku)
19750916a16. září 1975 19750916a16. září 1975 Papua Nová Guinea (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií)
19751111a11. listopadu 1975 19751111a11. listopadu 1975 Angola (nezávislost na Portugalsku)
19751125a25. listopadu 1975 19751125a25. listopadu 1975 Surinam (nezávislost na Nizozemsku)
19751128a28. listopadu 1975 20020520a20. května 2002 Východní Timor Portugalská kolonie 1515–1975; okupován Indonésií v letech 1975–1999; správa OSN 1999–2002
19760629a29. června 1976 19760629a29. června 1976 Seychely (nezávislost na Velké Británii)
19770627a27. června 1977 19770627a27. června 1977 Džibutsko (nezávislost na Francii)
19780707a7. července 1978 19780707a7. července 1978 Šalomounovy ostrovy (nezávislost na Velké Británii)
19781001a1. října 1978 19781001a1. října 1978 Tuvalu (nezávislost na Velké Británii)
19781103a3. listopadu 1978 19781103a3. listopadu 1978 Dominika (nezávislost na Velké Británii)
19790222a22. února 1979 19790222a22. února 1979 Svatá Lucie (nezávislost na Velké Británii)
0.000140056022408960101a 3400 př. n. l. 1946 Írán (0.000140056022408960101a 3400 př. n. l. usazení Elamitů) a založení města Susy
19790712a12. července 1979 19790712a12. července 1979 Kiribati (nezávislost na Velké Británii)
19791127a27. listopadu 1979 19791127a27. listopadu 1979 Svatý Vincenc a Grenadiny (nezávislost na Velké Británii)
19651111a11. listopadu 1965 19800318a18. března 1980 Zimbabwe (nezávislost na Velké Británii)
19800730a30. července 1980 19800730a30. července 1980 Vanuatu (nezávislost na Francii a Velké Británii)
19810921a21. září 1981 19810921a21. září 1981 Belize (nezávislost na Velké Británii)
19811101a1. listopadu 1981 19811101a1. listopadu 1981 Antigua a Barbuda (nezávislost na Velké Británii)
19830919a19. září 1983 19830919a19. září 1983 Svatý Kryštof a Nevis (nezávislost na Velké Británii)
19840101a1. ledna 1984 19840101a1. ledna 1984 Brunej (nezávislost na Velké Británii)
19861021a21. října 1986 19861021a21. října 1986 Marshallovy ostrovy (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
19861103a3. listopadu 1986 19861103a3. listopadu 1986 Mikronésie (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
12530101a 1253 19900311a11. března 1990 Litva (vyhlášena nezávislost na Sovětském svazu); 6. září 1991 (Sovětský svaz uznal nezávislost Litvy)
19900321a21. března 1990 19900321a21. března 1990 Namibie (nezávislost na Jižní Africe)
19900522a22. května 1990 19900522a22. května 1990 Jemen (Jemenská republika vznikla sjednocením Jemenské arabské republiky (Severní Jemen, Sanaa) a marxistické Jemenské lidově demokratické republiky (Jižní Jemen, Aden)); poznámka – Severní Jemen získal nezávislost v listopadu 1918 (nezávislost na Osmanské říši) a Jižní Jemen se osamostatnil 30. listopadu 1967 (na Velké Británii)
18710118a18. ledna 1871 19910215a15. února 1991 Německo (sjednocení Německého císařství); 1945 po 2. světové válce rozděleno do čtyř okupačních zón (britská, americká, sovětská a později ještě francouzská); Spolková republika Německo (SRN, Západní Německo) vyhlášena 23. května 1949 na území americké, britské a francouzské okupační zóny; Německá demokratická republika (NDR, Východní Německo) vyhlášena 7. října 1949 na území bývalé sovětské zóny; ke sjednocení Západního a Východního Německa došlo 3. října 1990; všechny čtyři mocnosti se formálně vzdaly práv 15. března 1991
10010101a 1001 19910409a9. dubna 1991 Gruzie (nezávislost na Sovětském svazu)
19910625a25. června 1991 19910625a25. června 1991 Slovinsko (nezávislost na Jugoslávii)
0.999458258843920521a21. května 879 19910625a25. června 1991 Chorvatsko (nezávislost na Jugoslávii)
19180224a24. února 1918 19910820a20. srpna 1991 Estonsko (nezávislost na Sovětském svazu)
19181118a18. listopadu 1918 19910821a21. srpna 1991 Lotyšsko (nezávislost na Sovětském svazu)
0.999446290143960101a 860 19911225a25. prosince 1991 Rusko (nezávislost na Zlaté hordě)
0.999446290143960101a 860 19181118a18. listopadu 1918,

21. srpna 1991

Ukrajina (nezávislost na Ruském impériu),

(nezávislost na Sovětském svazu)

19900621a21. června 1990 19910825a25. srpna 1991 Bělorusko (nezávislost na Sovětském svazu)
19910827a27. srpna 1991 19910827a27. srpna 1991 Moldavsko (nezávislost na Sovětském svazu)
19910831a31. srpna 1991 19910831a31. srpna 1991 Ázerbájdžán (nezávislost na Sovětském svazu)
19910831a31. srpna 1991 19910831a31. srpna 1991 Kyrgyzstán (nezávislost na Sovětském svazu)
19910901a1. září 1991 19910901a1. září 1991 Uzbekistán (nezávislost na Sovětském svazu)
19910908a8. září 1991 19910908a8. září 1991 Severní Makedonie (nezávislost na Jugoslávii)
19910909a9. září 1991 19910909a9. září 1991 Tádžikistán (nezávislost na Sovětském svazu)
0.00250626566416040101a 190 př. n. l. 19910921a21. září 1991 Arménie (nezávislost na Sovětském svazu)
19911027a27. října 1991 19911027a27. října 1991 Turkmenistán (nezávislost na Sovětském svazu)
19911216a16. prosince 1991 19911216a16. prosince 1991 Kazachstán (nezávislost na Sovětském svazu)
13110101a 1311 19920301a1. března 1992 Bosna a Hercegovina (nezávislost na Jugoslávii; referendum o nezávislosti proběhlo 1. března 1992; nezávislost vyhlášena 3. března 1992)
0.999467943602020101a 895 (nezávislost na Velké Moravě) 19930101a1. ledna 1993 Česko Prvním nezávislým panovníkem Českého knížectví byl Bořivoj I. V letech 1198-1819 existovalo České království, které bylo od roku 1526 součástí Habsburské monarchie, od roku 1804 Rakouského císařství a po roce 1867 Rakouska-Uherska. 19181028a28. října 1918 vzniklo Československo, v letech 1939–1945 okupováno nacistickým Německem a v letech 1968-1991 zeměmi Varšavské smlouvy. 19930101a1. ledna 1993 se Československo rozdělilo na samostatné Česko a Slovensko.
0.999404761904760101a 800 cca (vznik Nitranského knížectví) 19930101a1. ledna 1993 Slovensko (Rozdělení Československa v roce 1993)
11370101a 1137 19930524a24. května 1993 Eritrea (nezávislost na Etiopii)
19941001a1. října 1994 19941001a1. října 1994 Palau (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
19321003a3. října 1932 20040628a28. června 2004 Irák (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií); poznámka – 28. června 2004 převedla prozatímní koaliční správa suverenitu na iráckou přechodnou vládu
10420101a 1042 20060603a3. června 2006 Černá Hora (vystoupení ze svazku Srbsko a Černá Hora na základě referenda)
0.999446290143960101a 860 20060605a5. června 2006 Srbsko (vyhlášení samostatnosti po odtržení Černé Hory, formální zánik soustátí Srbsko a Černá Hora)
1988 17. února 2008 Kosovo (Vyhlášená nezávislost na Srbsku)
20110709a9. července 2011 20110709a9. července 2011 Jižní Súdán (vyhlášena nezávislost na Súdánu)

Související články

Externí odkazy

Zdroj