Prales

Prales

Prales (synonymum pro původní či primární les) ve volnějším (a dnes častěji užívaném) pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura odpovídají poměrům stanoviště, tzn. nejpotencionálnějšímu přirozenému stavu (blíží se klimaxu). Za původní les (prales) lze označit i lesy, které byly v minulosti částečně člověkem ovlivněny, ovšem zásah neměl vliv na vybočení z přirozeného směru vývoje a stopy takového zásahu nejsou již dávno patrné. Termín prales lze ztotožnit s označením „les původní“. Velmi vžité a tradiční je užívání termínu prales pro označováním některých lesů, které ve skutečnosti jsou „pouze“ lesem přírodním či dokonce lesem přírodě blízkým – např. „prales Mionší“, „Prales Bukačka“, „Rýchorský prales“ atd. Toto rozšířené označení přírodních lesů je z pochopitelných důvodů (turistický průmysl, regionální patriotismus) nesnadné u části veřejnosti odbourat. I z toho důvodu by měla odborná veřejnost užívat termín prales uvážlivě.[1]

Přísnější definice pralesa požadovala nulové ovlivnění člověkem. Podle takové definice na Zemi už de facto žádný prales neexistuje. I Amazonský prales obsahuje domestikované rostliny, které pěstovali původní obyvatelé[2] a je z velké části jen několik století starý.[3] Člověk svou činností ovlivňuje celou planetu tisíce let (z toho důvodu je spíše upřednostňována definice uvedená výše). V mnohých pralesích probíhalo vypalování porostů lidmi již před mnoha tisíci lety.[4] Před několika tisíci lety (i v době ledové) byla také původní skladba lesa odlišná a i druhy stromů postupně migrují.[5] Nové lesy také váží více oxidu uhličitého než staré lesy, takže zanikání lesů (například přidními požáry) a jejich obnova se pozitivním jevem.[6]

Padlé kmeny v přírodním lese Polom (CHKO Železné hory)

Pralesy v Česku

Pralesy (původní lesy) zabírají v ČR pouze 921,23 ha, což je nepatrný zlomek celkové rozlohy lesů a relativně malá plocha i ve srovnání s lesy přírodními (přirozenými), které jsou definovány volněji.[7] V následujícím přehledu jsou uvedeny známější lokality uváděné tradičně jako „pralesy“, přestože některé z nich jsou spíše přírodními (přirozenými) lesy:

Reference

  1. NÁVRH NA USTÁLENÍ TERMINOLOGIE [online]. pralesy.cz [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
  2. Ancient peoples shaped the Amazon rainforest. phys.org [online]. 2017-03-02 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. This forest has stayed wild for 5,000 years—we can tell because of the soil. phys.org [online]. 2021-06-07 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. MIHULKA, Stanislav. Lidé ovlivňují tropické pralesy JV Asie už 11 tisíc let. osel.cz [online]. 2014-01-26 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
  5. Changes Since the Last Ice Age [online]. earthobservatory.nasa.gov, 2002-08-20 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. World's biggest terrestrial carbon sinks are found in young forests. phys.org [online]. 2019-02-18 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  7. Archivovaná kopie. www.pralesy.cz [online]. [cit. 2010-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-02-15. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj