Živorodost

Mladé rostlinky v květenství variety lipnice alpínské (P. alpina var. vivipara)
Viviparie agáve (Agave)

Živorodost (neboli viviparie) je zoologický termín označující rození živých mláďat z těla samice bez vaječných obalů.[1] Jedná se tedy o protipól vejcorodosti. Stejným termínem se však také označuje specifická schopnost klíčení semen rostlin přímo na mateřské rostlině.

Živorodost živočichů

Živorodí jsou například všichni savci vyjma ptakořitných, ale i někteří plazi[2] (např. zmije obecná[3]) či ryby.

Přechodnou formou rozmnožování mezi viviparií a oviparií je tzv. ovoviviparie, tedy vejcoživorodost.

Živorodost u semen rostlin

Živorodost je také vlastnost některých rostlin, při které dochází ke klíčení rostlin ze semene a růstu, přímo na mateřské rostlině. Dochází k ní zejména u rostlin s květenstvím, kdy za vhodných podmínek rostliny vyklíčí a začnou růst přímo na mateřské rostlině. V momentě, kdy zafouká vítr, nebo odumře původní nosné květenství se rostliny oddělí a dopadají na holou zem, kde zakoření. Viviparie je pak druhově specifická. Častá je například u agáví (Agave), ve středoevropských podmínkách pak u lipnice alpínské (Poa alpina var. vivipara).

Reference

  1. VOLF, Petr; HORÁK, Petr. Paraziti a jejich biologie. Praha: Triton, 2007. (Vyd. 1). ISBN 978-80-7387-008-9. S. 318. 
  2. http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id748/
  3. http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=305

Externí odkazy

Zdroj