Vysoká škola Žitava/Zhořelec

Hochschule Zittau/Görlitz
Logo univerzity
Logo
Motto
Studovat bez hranic
Rok založení 1992
Vedení
Rektor Prof. Dr.-Ing.
Alexander Kratzsch
Prorektor pro zdělávání a mezinárodní vztahy Prof. Dr. rer. pol.
Sophia Keil
Prorektor pro výzkum Prof. Dr. phil. habil.
Raj Kollmorgen
Počty akademiků
Studentů celkem 3 008 (2017)
Akademických pracovníků 117 (2017)
Další informace
Počet fakult 6
Sídlo Žitava a Görlitz
Adresa Žitava, Německo
Zeměpisné souřadnice
Členství Spolek pro podporu německé výzkumné sítě, Německá konference rektorů, Všeobecný německý spolek univerzitního sportu a Informační služba Věda
https://www.hszg.de/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vysoká škola Žitava/Zhořelec – univerzita pro aplikované vědy (německy Hochschule Zittau/Görlitz – Hochschule für angewandte Wissenschaften) je odbornou vysokou školou v Sasku, která sídlí ve dvou 35 km od sebe vzdálených městech, jimiž jsou Žitava a Görlitz (Zhořelec).[1] Mezinárodní označení této školy je Hochschule Zittau/Görlitz – University of Applied Sciences. V roce 2017 zde bylo imatrikulováno kolem 3000 studentů, mezi nimi asi 500 cizinců celkem 32 národností.

Historie

Vysoká škola Žitava/Zhořelec byla založena 13. července 1992 jako „Vysoká škola pro techniku, ekonomii a sociální věci Žitava/Zhořelec“ (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen Zittau/Görlitz, zkráceně „FH“) se sídlem v Žitavě a v Görlitz.[2]

Tato vysoká škola navazuje na tradici, kterou v Žitavě založil Christian Weise, když se v 17. století zasloužil o vynikající pověst zdejšího humanistického gymnázia. V období hospodářského vzestupu hornolužických měst, k němuž došlo následkem industrializace na konci 19. století, byly v tomto kraji založeny některé vyšší vzdělávací instituce v oblasti strojírenství, textilního průmyslu a stavebnictví. Žitavské a zhořelecké vzdělávací ústavy získaly po celém Německu dobré jméno. Sdružení studentů a absolventů „Zittauer Bauhütte“ např. až do 20. století ovlivňovalo vývoj ve stavebnictví. Dalším tradičním centrem vzdělanosti v tomto regionu je Hornolužická společnost věd založená v Görlitz v roce 1779, která patří mezi nejstarší vědecké akademie v Evropě.

Po první a druhé světové válce byly s ohledem na stávající funkční budovy, učební materiály a vynikající odborníky v obou městech založeny vysoké, popř. odborné školy. V roce 1951 vznikla v Žitavě Inženýrská škola pro energetiku. Roku 1969 převzala její absolventy nově založená Vysoká inženýrská škola (Ingenieurhochschule Zittau; IHZ), která otevřela studijní obory, jako byla výstavba elektráren, konverze energií, dodávání elektrické energie nebo podnikové hospodářství. V letech 1979–2005 byl v Žitavě v provozu učební a výzkumný jaderný reaktor. V roce 1988 získala tato inženýrská škola status technické vysoké školy. Od té doby tu absolventi měli možnost doktorské promoce a habilitace.

Po znovusjednocení Německa rozhodla roku 1992 centrální německá vědecká rada o založení odborné vysoké školy pro aplikované vědy se sídlem v Žitavě a v Görlitz, jež by na tyto vzdělávací instituce z období NDR navázala. Od počátku existence této nové školy bylo rozšířeno dosavadní spektrum vzdělávání a výzkumu. Vznikly tak četné nové odborné laboratoře a výzkumné ústavy, přičemž byly adaptovány také některé budovy někdejší „Důstojnické vysoké školy pozemních ozbrojených sil NVA“ (Offiziershochschule der Landstreitkräfte „Ernst Thälmann“). V Görlitz byly do této školy začleněny budovy zrušené Inženýrské školy pro elektroniku a zpracování dat v ulici Brückenstraße.

Po vstupu Polska a České republiky do Evropské unie získala Vysoká škola Žitava/Zhořelec nová pole působnosti. V rámci mezinárodní akademické sítě Univerzita Nisa tvořené třemi zúčastněnými univerzitami rozvíjí Vysoká škola Žitava/Zhořelec mezinárodní spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a Polytechnikou Wrocław. Studium probíhá ve třech městech Euroregionu Nisa v česko-polsko-německém trojmezí.[2]

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě byl založen a vystavěn v roce 1993 sasko-polsko-českým vysokoškolským konsorciem, sestaveným z odborníků z Technické univerzity v Liberci, Slezské technické univerzity v Gliwicích, Ekonomické univerzity ve Wrocławi, Technické univerzity Báňské akademie ve Freibergu a Vysoké školy Žitava/Zhořelec. Od roku 2013 patří tento institut k Technické univerzitě v Drážďanech, nadále však své univerzitní kurzy realizuje ve spolupráci s Vysokou školou Žitava/Zhořelec. Tato vysoká škola je členem Akademického koordinačního centra Euroregionu Nisa. Navíc je iniciátorem mezinárodní akademické sítě známé pod označením Univerzita Nisa, na níž se podílí společně s Technickou univerzitou v Liberci a Technickou univerzitou ve Wrocławi. Koncept Univerzity Nisa je založen na studiu v reálném jazykovém, kulturním, vědeckém a ekonomickém prostředí. Podílejí se na něm studenti a pedagogové z Německa, Polska a České republiky.[3]

Fakulty a studijní obory

Vysoká škola Žitava/Zhořelec je složena z šesti fakult, jimiž jsou Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta strojírenství, Fakulta přírodních věd a životního prostředí, Fakulta ekonomických věd a ekonomického inženýrství, Fakulta managementu a kulturních věd a Fakulta sociálních věd. V roce 2018 tyto fakulty nabízely 30 studijních oborů bakalářského a magisterského studia. Kromě toho škola poskytuje kooperativní inženýrské vzdělávání s integrovanou praxí, která umožňuje kombinaci studia a odborné přípravy na budoucí povolání.

Zvláštností této školy jsou v Německu ojedinělé studijní obory, např. „Psychologie komunikace“, obor „Kultura a management“, založený roku 1997 pod záštitou UNESCO, nebo obor „Ekonomika bydlení a nemovitostí“, jenž je vyučován ve spolupráci s Mezinárodním vysokoškolským institutem v Žitavě a Technickou univerzitou v Drážďanech. V rámci mezinárodní sítě Univerzita Nisa lze v oboru „Mechatronika“ získat dvojí magisterský titul na Vysoké škole Žitava/Zhořelec a na Technické univerzitě v Liberci.[4]

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatizace a mechatronika – Elektrické energetické systémy – Informatika – Information and Communication Management – Mechatronika – Hospodářství a informatika

Fakulta strojírenství

 • Energetická technika – Strojírenství

Fakulta přírodních věd a životního prostředí

 • Ekologie a ochrana životního prostředí – Molekulární biotechnologie – Aplikované přírodní vědy – Biotechnologie a aplikovaná ekologie – Systémy integrovaného managementu – Integrovaný management – Farmaceutická biotechnologie

Fakulta ekonomických věd a ekonomického inženýrství

 • Podnikové hospodářství – Mezinárodní management – Podnikové řízení – Ekonomické inženýrství – Ekonomika bydlení a nemovitostí

Fakulta managementu a kulturních věd

 • Kultura a management – Management ve zdravotnictví – Management turistického ruchu – Profesionální ekonomický překlad němčina/polština – Ekonomie a jazyky

Fakulta sociálních věd

 • Speciální pedagogika/Inclusion Studies – Psychologie komunikace – Vzdělávání dětí – Sociální práce – Sociální gerontologie – Management sociální změny[5]

Ústavy a instituce

 • Ústav pro zdraví, stárnutí a techniku (Institut für Gesundheit, Altern und Technik; GAT)
 • Ústav pro ekologii a ochranu životního prostředí (Institut für Ökologie und Umweltschutz; IÖU)
 • Ústav pro povrchové úpravy (Institut für Oberflächentechnik; IOT)
 • Ústav technologických procesů, automatizace procesů a měřicí techniky (Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik; IPM)
 • Ústav pro energetiku a regionální ekonomii (Institut für Energie und Regionalökonomie; IER)
 • Ústav pro vývoj technologií, výzkum rašeliny a přírodních produktů (Institut für Technologieentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung; ITN)
 • Ústav pro komunikaci, informace a vzdělávání (Institut für Kommunikation, Information und Bildung; KIB)
 • Ústav pro transformaci, bydlení a územní plánování (Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung; TRAWOS)
 • Centrum pro přenos poznatků a technologií (Zentrum für Wissens- und Technologietransfer; ZWT)
 • Ústav pro stavebnictví v Žitavě (Institut für Bauwesen Zittau e. V.; IBZ)
 • Saský ústav pro regionální ekonomii a energetiku (Sächsisches Institut für Regionalökonomie und Energiewirtschaft e. V.; SIRE)
 • Pracoviště orientované na poptávku a pokročilé moduly v oblasti plazmové povrchové technologie (Bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildungsmodule für plasmagestützte Oberflächentechnik; BEDAMOD)
 • Jazykové centrum (Fachbereich Sprachen)
 • Informační centrum „Umgebindehaus“ (Informationszentrum Umgebindehaus)

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hochschule Zittau/Görlitz na německé Wikipedii.

 1. Sächsische Staatskanzlei. Gesetz über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen, Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d [online]. Sächsische Staatskanzlei, 2013-01-15 [cit. 2018-12-20]. Dostupné online. (německy) 
 2. a b Hochschule Zittau/Görlitz. Chronik [online]. Hochschule Zittau/Görlitz, rev. 2018-10-01 [cit. 2018-12-20]. Dostupné online. (německy) 
 3. Neisse University. Neisse University, a unique study in English [online]. Neisse University, rev. 2018 [cit. 2018-12-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-02. (anglicky) 
 4. Hochschule Zittau/Görlitz. Mechatronik, Master [online]. Hochschule Zittau/Görlitz, rev. 2018-10-01 [cit. 2018-12-20]. Dostupné online. (německy) 
 5. Hochschule Zittau/Görlitz. Unsere Studiengänge [online]. Hochschule Zittau/Görlitz, rev. 2018-10-01 [cit. 2018-12-20]. Dostupné online. (německy) 

Literatura

 • Architektur macht Schule : Clay-Oberschule, Berlin-Neukölln ; Entwürfe zum Neubau einer Oberschule mit musischem Schwerpunkt (Musikleistungsmodell) im Kontext des Berlin-Neuköllner Schulbaugeschehens ; Dokumentation der Diplomarbeiten aus dem Sommersemester 2011 im Studiengang Architektur der Hochschule Zittau/Görlitz. Příprava vydání Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultät Bauwesen, Studiengang Architektur. Michael Vaerst/Richard Knoll Hrsg.. Zittau ; Görlitz: Hochschule Zittau/Görlitz, 2012. 109 s. (Hochschule Zittau-Görlitz: Wissenschaftliche Berichte ; H. 112 = Nr. 2552/2559). ISBN 978-3-941521-07-0. (německy) 
 • Der Carl-August-Schramm-Preis verliehen vom Institut für Bauwesen Zittau e.V. für herausragende Studienleistungen an der Hochschule Zittau/Görlitz 2003 bis 2014. Příprava vydání Henning Löber, Peter Prohl. [Zittau]: Hochschule-Zittau/Görlitz - [Zittau] ; Förderverein der Hochschule Zittau/Görlitz e.V., [2016]. 35 s. (Hochschule Zittau-Görlitz: Wissenschaftliche Berichte ; Heft 124. 2015 = Nr. 2644-2657). ISBN 978-3-941521-21-6. (německy) 
 • Ehrenkolloquium für Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Joachim Hildebrand Gründungsrektor der Ingenieurhochschule Zittau anlässlich seines 100. Geburtstages am 25 September 2015. Görlitz: Hochschule Zittau/Görlitz, [2016]. 32 s. (Wissenschaftliche Berichte Heft 130/2016, Nr. 2704-2712). (německy) 
 • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen. Studieren Sie in der Oberlausitz. Zittau: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen, 1994. 64 s. (německy) 
 • Impulse für die Lehrpraxis an der Hochschule Zittau/Görlitz. Zittau: Hochschule Zittau/Görlitz, 2017. 51 s. (německy) 
 • Informatik an der Grenze : Themen, Projekte, Kooperationen. Příprava vydání [Hochschule Zittau/Görlitz, University of Applied Science, Fakultät Elektrotechnik und Informatik]. Wilfried Honekamp (Hrsg.). Remscheid: Re-Di-Roma-Verlag, 2011. 194 s. ISBN 978-3-86870-393-1. (německy) 
 • Tagungsband : 16. Workshop on e-Learning (WeL'18), 27. September 2018. Příprava vydání Jürgen Kawalek, Klaus Hering, Enrico Schuster (Hrsg.) ; Hochschule Zittau/Görlitz University of Applied Sciences, Zentrum für eLearning (ZfE). Görlitz: Hochschule Zittau/Görlitz, Zentrum für eLearning, 2018. 171 s. ISBN 978-3-941521-27-8. (německy) 
 • Zemní stavby a rekultivace : interdisciplinární odborná publikace. Příprava vydání Europäische Union, Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft. J. I. Schoenherr ... (Hrsg.). Autoři: Jürgen U. Schoenherr ... [Hochschule Zittau/Görlitz ...]. Zittau: Hochschule Zittau/Görlitz, 2012. 246 s. ISBN 978-3-941521-03-2. 

Externí odkazy

Zdroj