Systém PPG I

Systém PPG I je taxonomický systém kapraďorostů. Byl publikován v roce 2016 skupinou vědců zvanou Pteridophyte Phylogeny Group.[1] Jeho cílem je co nejširší respektování skutečných fylogenetických příbuzenských vztahů mezi taxony, zachovává však standardní taxonomické kategorie (ranky) zavedené Mezinárodním kódem pro nomenklaturu řas, hub a rostlin[2].

Vychází z předchozích systémů[3], které se s podobným cílem snažily navázat na obdobný projekt pro krytosemenné rostliny, jehož výstupem byly taxonomické systémy APG IAPG IV.

Na vyšších taxonech až do úrovně podčeledí bylo dosaženo vysokého konsensu, kritické ohlasy jsou však k přílišnému počtu rodů, vzniklého kvůli zamezení potenciálně parafyletických taxonů.[4]

Systém respektuje nepřirozenost kapraďorostů a nezavádí pro ně společný taxon. Základem jsou proto dvě třídy Lycopodiopsida (plavuně) a Polypodiopsida (přesličky a kapradiny), reprezentující dvě odlišné větve fylogenetického stromu rostlin.

Fylogenetický strom

Systém PPG I vychází z následující aktuální představy o fylogenetickém stromu kapraďorostů (do úrovně řádů):[1]

Tracheophyta
Lycopodiopsida

Lycopodiales

Isoëtales

Selaginellales

Euphyllophyta
Polypodiopsida
Equisetidae

Equisetales

Ophioglossidae

Psilotales

Ophioglossales

Marattiidae

Marattiales

Polypodiidae

Osmundales

Hymenophyllales

Gleicheniales

Schizaeales

Salviniales

Cyatheales

Polypodiales

Spermatophyta

Lycopodiopsida (plavuně)

Do úrovně podčeledí:[1]

 • Třída Lycopodiopsida Bartl. (3 řády)
  • Řád Isoëtales Prantl (1 čeleď)
   • Čeleď Isoëtaceae Dumort. (1 rod)
  • Řád Lycopodiales DC. ex Bercht. & J.Presl (1 čeleď)
   • Čeleď Lycopodiaceae P.Beauv. (16 rodů)
    • Podčeleď Lycopodielloideae W.H.Wagner & Beitel ex B.Øllg. (4 rody)
    • Podčeleď Lycopodioideae W.H.Wagner & Beitel ex B.Øllg. (9 rodů)
    • Podčeleď Huperzioideae W.H.Wagner & Beitel ex B.Øllg. (3 rody)
  • Řád Selaginellales Prantl (1 čeleď)

Polypodiopsida (přesličky a kapradiny)

Do úrovně podčeledí:[1]

 • Třída Polypodiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm. (4 podtřídy)
  • Podtřída Equisetidae Warm. (1 řád)
  • Podtřída Marattiidae Klinge (1 řád)
  • Podtřída Ophioglossidae Klinge (2 řády)
   • Řád Ophioglossales Link (1 čeleď)
    • Čeleď Ophioglossaceae Martinov (11 rodů[5])
     • Podčeleď Helminthostachyoideae C.Presl (1 rod)
     • Podčeleď Mankyuoideae J.R.Grant & B.Dauphin (1 rod)
     • Podčeleď Ophioglossoideae C.Presl (4 rody)
     • Podčeleď Botrychioideae C.Presl (5 rodů[5])
   • Řád Psilotales Prant (1 čeleď)
  • Podtřída Polypodiidae Cronquist, Takht. & W.Zimm. (7 řádů)
   • Řád Cyatheales A.B.Frank (8 čeledi)
   • Řád Gleicheniales Schimp (3 čeledi)
   • Řád Hymenophyllales A.B.Frank (1 čeleď)
    • Čeleď Hymenophyllaceae Mart (9 rodů)
     • Podčeleď Hymenophylloideae Burnett (1 rod)
     • Podčeleď Trichomanoideae C.Presl (8 rodů)
   • Řád Osmundales Link (1 čeleď)
    • Čeleď Osmundaceae Martinov (6 rodů)
   • Řád Polypodiales Link (26 čeledí)
    • Podřád Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf (11 čeledí)
     • Čeleď Aspleniaceae Newman (2 rody)
     • Čeleď Athyriaceae Alston (3 rody)
     • Čeleď Blechnaceae Newman (24 rodů)
      • Podčeleď Blechnoideae Gasper, V.A.O.Dittrich & Salino (18 rodů)
      • Podčeleď Stenochlaenoideae (Ching) J.P.Roux (3 rody)
      • Podčeleď Woodwardioideae Gasper (3 rody)
     • Čeleď Cystopteridaceae Shmakov (3 rody)
     • Čeleď Desmophlebiaceae Mynssen (1 rod)
     • Čeleď Diplaziopsidaceae X.C.Zhang & Christenh. (2 rody)
     • Čeleď Hemidictyaceae Christenh. & H.Schneid. (1 rod)
     • Čeleď Onocleaceae Pic.Serm. (4 rody)
     • Čeleď Rhachidosoraceae X.C.Zhang (1 rod)
     • Čeleď Thelypteridaceae Ching ex Pic.Serm. (30 rodů)
      • Podčeleď Phegopteridoideae Salino, A.R.Sm. & T.E.Almeid (3 rody)
      • Podčeleď Thelypteridoideae C.F.Reed (27 rodů)
     • Čeleď Woodsiaceae Herter (1 rod)
    • Podřád Dennstaedtiineae Schwartsb. & Hovenkamp (1 čeleď)
     • Čeleď Dennstaedtiaceae Lotsy (10 rodů)
    • Podřád Lindsaeineae Lehtonen & Tuomist (3 čeledi)
     • Čeleď Cystodiaceae J.R.Croft (1 rod)
     • Čeleď Lindsaeaceae C.Presl ex M.R.Schomb. (7 rodů)
     • Čeleď Lonchitidaceae Doweld (1 rod)
    • Podřád Polypodiineae Dumort. (9 čeledí)
     • Čeleď Davalliaceae M.R.Schomb. (1 rod)
     • Čeleď Didymochlaenaceae Ching ex Li Bing Zhang & Liang Zhang (1 rod)
     • Čeleď Dryopteridaceae Herter (26 rodů)
      • Podčeleď Elaphoglossoideae (Pic.Serm.) Crabbe, Jermy & Mickel (11 rodů)
      • Podčeleď Dryopteridoideae Link (6 rodů)
      • Podčeleď Polybotryoideae H.M.Liu & X.C.Zhang (7 rodů)
     • Čeleď Hypodematiaceae Ching (2 rody)
     • Čeleď Lomariopsidaceae Alston (4 rody)
     • Čeleď Nephrolepidaceae Pic.Serm. (1 rod)
     • Čeleď Oleandraceae Ching ex Pic.Serm. (1 rod)
     • Čeleď Polypodiaceae J.Presl & C.Presl (65 rodů)
      • Podčeleď Drynarioideae Crabbe, Jermy & Mickel (6 rodů)
      • Podčeleď Grammitidoideae Parris & Sundue (33 rodů)
      • Podčeleď Loxogrammoideae H.Schneid. (2 rody)
      • Podčeleď Microsoroideae B.K.Nayar (12 rodů)
      • Podčeleď Platycerioideae B.K.Nayar (2 rody)
      • Podčeleď Polypodioideae Sweet (9 rodů)
     • Čeleď Tectariaceae Panigrahi (7 rodů)
    • Podřád Pteridineae J.Prado & Schuettp (1 čeleď)
     • Čeleď Pteridaceae E.D.M.Kirchn. (53 rodů)
      • Podčeleď Cryptogrammoideae S.Lindsay (3 rody)
      • Podčeleď Cheilanthoideae Horvat (23 rodů)
      • Podčeleď Parkerioideae Burnett (2 rody)
      • Podčeleď Pteridoideae Link (13 rodů)
      • Podčeleď Vittarioideae Link (12 rodů)
    • Podřád Saccolomatineae Hovenkamp (1 čeleď)
   • Řád Salviniales Link (2 čeledi)
   • Řád Schizaeales Schimp. (3 čeledi)

Reference

 1. a b c d SCHNEIDER, Harald, et al. (The Pteridophyte Phylogeny Group). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. S. 563–603. Journal of Systematics and Evolution [online]. Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences & John Wiley & Sons, Inc., 7. listopad 2016 [cit. 2020-10-20]. Svazek 54, čís. 6, s. 563–603. Dostupné online. Dostupné také na: [1]. ISSN 1759-6831. DOI 10.1111/jse.12229. (anglicky) 
 2. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017 [online]. Příprava vydání Turland, N. J.; Wiersema, J. H.; Barrie, F. R.; Greuter, W.; Hawksworth, D. L.; Herendeen, P. S.; Knapp, S.; Kusber, W.-H.; Li, D.-Z.; Marhold, K.; May, T. W.; McNeill, J.; Monro, A. M.; Prado, J.; Price, M. J.; Smith, G. F.. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 2018-06-26. (Regnum Vegetabile 159). Dostupné online. PDF [2]. DOI 10.12705/Code.2018. (anglicky) 
 3. MAARTEN J. M. CHRISTENHUSZ; MARK W. CHASE. Trends and concepts in fern classification. S. 571–594. Annals of Botany [online]. 13. únor 2014. Svazek 113, čís. 4, s. 571–594. Dostupné online. ISSN 1095-8290. DOI 10.1093/aob/mct299. (anglicky) 
 4. CHRISTENHUSZ, Maarten J.M.; CHASE, Mark W. PPG recognises too many fern genera. S. 481–487. Taxon [online]. John Wiley & Sons, Inc., 6. červen 2018 [cit. 2020-10-21]. Svazek 67, čís. 3, s. 481–487. Dostupné online. Dostupné také na: [3]. ISSN 1996-8175. DOI 10.12705/673.2. (anglicky) 
 5. a b Liang Zhang, et al. Evolutionary relationships of the ancient fern lineage the adder's tongues (Ophioglossaceae) with description of Sahashia gen. nov. S. 380–393. Cladistics [online]. John Wiley & Sons, Inc., 17. leden 2020 [cit. 2020-10-20]. Svazek 36, čís. 4, s. 380–393. Dostupné online. ISSN 1096-0031. DOI 10.1111/cla.12408. (anglicky) 

Zdroj