Syrská katolická církev

Syrská katolická církev (syrsky ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ‘ittā súrjājtā qatālīqītā) je syrská východní katolická církev na Blízkém Východě. Ritus a zvyklosti má syrská katolická církev společné se Syrskou pravoslavnou církví, tj.jakobitskou, užívá totiž západosyrský ritus, tj.antiochijský (jako i Maronitská církev).

Hlava církve-patriarcha sídlí v Bejrútu a organizace církve je nezávislá na Melchitské řeckokatolické církvi, Maronitské církvi, Chaldejské katolické církvi a dalších blízkovýchodních církvích ve společenství s římským biskupem, papežem Katolické církve.

Syrská katolická církev náleží k antiochijskému patriarchátu a odvozuje svůj počátek od založení církve v Antiochii apoštolem sv. Petrem v 1. století.[1] Církev vznikla r.1781, kdy vstoupila do společenství (unie) s římskou církví (rozkol v Syrské pravoslavné, tj. jakobitské církvi).

V dobách prvních ekumenických koncilů měl antiochijský patriarcha autoritu nad všemi východními diecézemi od Středozemního moře až k Perskému zálivu. Jazykově oblast spadala do dvou oblastí: část obyvatelstva hovořila řecky, část syrsky. Mezi významné osobnosti církve patří učitel církve Efrém Syrský, Jákob ze Sarúgu, Izák z Antiochie či DIonýsios Bar Salibi. K moderním osobnostem patří patriarcha Efrém Rahmani, Išak Armaleh, Ignác Gabriel I. Tappúni či Gabriel Chúry-Sarkis.

Současným syrským katolickým patriarchou Antiochie je od roku 2009 Ignác Josef III.(Efrem) Younan (nar.15.11.1944), který sídlí v libanonském Bejrútu. Emeritní patriarcha, kardinál Ignác Moussa I. Daúd (zemř.6.4.2012),byl až do června 2007 prefektem kongregace pro východní církve. Počet věřících už překročil 200 tisíc.Církev měla r.2010:158 820 věřících, 2014:165.580, 2015 už 207 790 , 2016: 205 440 a 2017: 195 760 věřících. Z nich asi 55 - 60% žije mimo oblast Blízkého východu (růst počtu věřících vysvětluje lepším podchycením jejích počtů mimo blízkovýchodní oblast a lepší statistikou v Iráku a Sýrii, kde se válčí a jsou tak tyto země plné vnitřních vysídlenců). V r.2017 : 15 biskupů, v 88 farnostech působilo 88 diecézních a 31 řeholních kněží (119 celkem), 47 řeholníků, 31 řeholnic a 23 stálých jáhnů. V seminářích studovalo 20 seminaristů.

Církevní organizace

Libanon

 • Syrská patriarchální eparchie Bejrút v Libanonu: vlastní eparchie (diecéze) patriarchy (2017-vedle patriarchy v ní byl další biskup, měla 32 000 věřících, v 6 farnostech 14 diecézních+2 řeholní kněží(16), 5 stálých jáhnů, 7 řeholníků, 10 řeholnic a 2 seminaristy)

Sýrie

 • Syrská metropolitní archieparchie Homs v Sýrii, s níž byly spojeny eparchie Hama a Nabk (2016- 13 000, 2017- 12 000 věřících, biskup, v 15 farnostech 10 diecézních+2 řeholní kněží(12), 3 stálí jáhni, 5 řeholníků, 3 řeholnice a 2 seminaristé)
 • Syrská metropolitní archieparchie Damašek v Sýrii (14 000 věřících- i 2016 a 2010, biskup, v 5 farnostech 7 diecézních kněží, 5 stálých jáhnů, 10 řeholnic a 2 seminaristé)
 • Syrská archieparchie Aleppo (Halab) v Sýrii (2016- 10 000 věřících, 2017- 7 500 věřících, biskup, ve 3 farnostech 2 diecézní kněží, 2 stálí jáhni a 1 seminarista)
 • Syrská archieparchie Hassaké-Nisibi v Sýrii (2017- 35 000 věřících- i 2016 a 2010, biskup, v 11 farnostech 4 diecézní+1 řeholní kněz(5), 2 řeholníci a 3 řeholnice)

Irák

 • Syrská archieparchie Mosul v Iráku, (od června 2014 je arcibiskup ve vnitřním exilu v Irbílu/ 2017- 2 biskupové, 45 000 věřících-i 2016, ve 13 farnostech 22 diecézních+26 řeholních kněží(48), 33 řeholníků, 3 řeholnice a 8 seminaristů)
 • Syrská archieparchie Bagdád v Iráku (2017- 2 biskupové, 3 500 věřících, ve 3 farnostech 4 diecézní kněží a 2 seminaristé)
 • Syrská eparchie Adiabene v Iráku
 • Patriarchální exarchát Basry a Zálivu, tj.jižní Irák a státy Perského zálivu (2017: 350 věřících-i 2015 a 2016, r.2017 neměl biskupa a ve 3 farnostech působil 1 diecézní kněz)

Egypt a Súdán

Svatá země

Turecko

 • Patriarchální exarchát v Turecku v Istanbulu (2017- 2 055 věřících- i 2016, bez biskupa, ve 2 farnostech jsou 2 stálí jáhni a 1 seminarista)

Amerika

 • Syrská eparchie Panny Marie Osvoboditelky (Our Lady of Deliverance) v Newarku, stát New Jersey ve Spojených státech ( vznikla 1995, 2000: 11 780, 2010: 13 800, 2016 i 2017: 12 600 věřících, biskup, ve 13 farnostech 11 diecézních kněží a 3 stálí jáhni) - je bezprostředně podřízená Svatému Stolci
 • Syrský apoštolský exarchát pro Venezuelu se sídlem v Maracay, vznikl r. 2001, (2010:5 000 věřících, 2015:20 600, 2016:20 800, 2017:20 000 věřících, biskup, ve 3 farnostech 3 diecézní kněží, stálý jáhen a 2 seminaristé) - bezprostředně podřízený Svatému Stolci
 • Apoštolský exarchát pro syrokatolické věřící v Kanadě vznikl roku 2015 (2017: 5 650 věřících,biskup, v 5 farnostech jsou 4 diecézní kněží a 2 stálí jáhni)

Literatura

 • (slovensky) Caban P., Sýrska liturgia v prostredí katolíckej tradície, Teologické texty 23 (2012), 3, 121-123.

Související články

Externí odkazy

Poznámky

 1. Sk 11, 26 (Kral, ČEP)

Zdroj