Stavební povolení

Stavební povolení při stavbě pražského metra na Vypichu v roce 2010

Stavební povolení je licence, která je potřeba ke stavbě či stavebním úpravám, pravidla jejího získání se liší podle jednotlivých států.

V Česku toto povolení vydává místní Stavební úřad na požádání a při splnění podmínek. Stavební povolení vyžadují stavby se zastavěnou plochou větší než 150 m², nebo když zasahují do nosných konstrukcí domu či jiného objektu. Při menších zásazích je potřeba činnost nahlásit, drobné úpravy staveb lze provádět bez povolení. Konkrétněji o tom na kterou stavbu je potřeba stavební povolení pojednává Stavební zákon ve č. 183/2006 Sb. ve znění 2013 v § 103 a dalších.[1] Při podávání žádosti o stavební povolení je třeba vyplnit náležitý formulář žádosti, který je dostupný na úřadě. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovává fyzická osoba. Vydání stavebního povolení v Česku trvá 30 až 60 dní, přičemž se za něj platí poplatek 300 až 3000 .[2] Při odmítnutí žádosti má dotyčný právo se odvolat. Při přijmutí je třeba umístit stvrzení o povolení k dané stavbě.

V Česku

V roce 2023 má v Česku začít platit tzv. Nový stavební zákon, jehož cílem má být zjednodušení práce úředníků a stavebníků. Výsledkem má být zkrácená doba čekání na povolení stavby, což má zapříčinit například kratší doba rozhodnutí stavebního úřadu či rozsáhlejší digitalizace.[3]

K vodním dílům

Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vydává příslušný vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad. Vodní zákon stanoví, že k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Toto povolení je podle vodního zákona vázano na povolení k nakládání s vodami. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5 vodního zákona).

Odkazy

Reference

  1. Kdy je třeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby? [online]. perlikprojekce.cz, 2010 [cit. 2017-01-14]. Dostupné online. 
  2. Doklady: co je třeba k ohlášení a ke stavebnímu povolení. iDNES.cz [online]. 2007-01-16 [cit. 2017-03-07]. Dostupné online. 
  3. Nový stavební zákon. RealHit.cz [online]. [cit. 2022-04-15]. Dostupné online. 

Literatura

  • Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Související články

Zdroj