Koruna česká

Koruna česká
Jednokorunová mince
Jednokorunová mince
Země ČeskoČesko Česko
ISO 4217 CZK
Inflace +12,7 %[1] (květen 2023)
Symbol
Dílčí jednotka haléř (1/100)
Mince 1, 2, 5, 10, 20, 50 korun
Bankovky 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 korun

Koruna česká je (od měnové odluky 8. února 1993) měnová jednotka České republiky (se zkratkou , mezinárodně v ISO 4217 CZK). Dělí se na sto haléřů (zkratka h), které se však pro nízkou hodnotu používají už jen v bezhotovostním styku. Jejím předchůdcem byla od roku 1919 až do roku 1993 (s výjimkou let 1939–1945) koruna československá.

Měnová odluka

Pětitisícová bankovka, nejvyšší nominální hodnota současné české měny
Mince a bankovky české koruny

Od rozdělení Československa 1. ledna 1993 existovala na základě vzájemné dohody měnová unie, v níž byla měnou obou nástupnických států nadále koruna československá (se zkratkou Kčs, mezinárodně CSK). Zákon o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. prohlašuje v § 16 platné bankovky a mince vydané ČNB za zákonné peníze v jejich nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky. Další úpravu obsahuje zákon o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 Sb. a prováděcí předpisy.

Název nové české měny stanovil § 13 zákona ČNR č. 6/1993 Sb. ze 17. prosince 1992 o České národní bance.[2] § 56 dále uvádí, že dosavadní platné bankovky a mince Státní banky Československé (SBČS) se považují za zákonné peníze. Přestože zákon nabyl účinnosti 1. ledna 1993, nelze to chápat tak, že již k tomuto datu se stala koruna česká skutečnou zákonnou jednotkou – nebylo dosud vydáno žádné prováděcí nařízení (na rozdíl od ČNB, která skutečně vznikla k 1. lednu 1993).

Po 1. lednu 1993 tedy existovaly dva suverénní státy se dvěma nezávislými centrálními bankami a jednou společnou měnou, kterou byla nadále koruna československá (s ročníkem ražby 1993 dokonce vyšly ještě dvě československé oběžné desetikoruny a tři stříbrné pamětní mince této měny, přestože byly "pro jistotu" uvedeny do oběhu již koncem roku 1992). Teprve zákonem č. 60/1993 z 2. února 1993 o oddělení měny spolu s nařízením vlády č. 61/1993 Sb. k provedení zákona o oddělení měny a vyhláškou ČNB č. 62/1993 Sb., kterou se provádí zákon o oddělení měny, z téhož dne byla měnová unie ukončena ke dni 8. února 1993 – zanikla tak koruna československá a vznikla samostatná česká koruna a následně i slovenská. Nové měny vycházely z předešlé v poměru 1 Kčs = 1 Kč = 1 Sk, ovšem slovenská koruna rychle oslabila.

První bankovky samostatné české měny (hodnota 200 Kč), rychle připravené před odlukou, byly postupně uváděny do oběhu od 8. února 1993. Bankovky (vyšší hodnoty okolkované, nižší hodnoty neokolkované) a mince zrušené československé měny však nadále zůstaly v platnosti v určeném poměru jako platidla nové měny po několik následujících měsíců v obou státech (nejdéle v ČR mince v nominální hodnotě 2 Kčs a 5 Kčs do 30. listopadu 1993, okolkované bankovky do 31. srpna 1993). Mimo to ještě zůstaly oficiálně v platnosti všechny československé stříbrné mince, vydané v letech 1954–1992 (1993) SBČS (až do 30. června 2000, vyměnit je bylo možné do 30. června 2006).

Mince a bankovky české koruny

Na konci roku 2020 bylo v oběhu okolo 2,7 miliardy kusů českých bankovek a mincí v celkové hodnotě asi 709 miliard korun. Do tohoto objemu nebyly započítány pamětní mince a bankovky. O rok dříve byla hodnota peněz v oběhu o 67 miliard nižší.[3]

V roce 2003 byla ukončena platnost mincí o hodnotě 10 a 20 haléřů, 31. srpna 2008 byla ukončena platnost mincí o hodnotě 50 h a bankovky v hodnotě 20 Kč a v březnu 2011 byla ukončena platnost bankovky o hodnotě 50 Kč.[4][5]

V roce 2019 vyšla pamětní stokorunová bankovka v zlatožluté barvě s portrétem Aloise Rašína, u příležitosti 100. výročí měnové odluky Československa.[6][7][8] Oproti spekulacím nenahradí klasický motiv s Karlem IV.[9][10]

Mince

Mince 50 Kč byla v roce 1994 vyhlášena v anketě World Coins Mincí roku 1993 v kategorii oběžných mincí.

Platné mince (korunové)
Denominace Obrázek Průměr Motiv reversu Motiv aversu Tloušťka Hmotnost Slitina Hrana Návrh
1 koruna / Kč 1 CZK 20 mm český lev zjednodušená Svatováclavská koruna 1,85 mm 3,6 g ocel galvanicky pokovená niklem, magnetická kulatá, vroubkovaná, 80 vroubků Jarmila Truhlíková-Spěváková
2 koruny / Kč 2 CZK 21,5 mm velkomoravský gombík 3,7 g jedenáctihran, zaoblená a hladká
5 korun / Kč 5 CZK 23 mm Karlův most 4,8 g kulatá, hladká Jiří Harcuba
10 korun / Kč 10 CZK 24,5 mm pohled na brněnskou Katedrálu sv. Petra a Pavla 2,55 mm 7,62 g ocel plátovaná a galvanicky pokovená mědí, magnetická kulatá, vroubkovaná, 144 vroubků Ladislav Kozák
20 korun / Kč 20 CZK 26 mm sv. Václav na koni 8,43 g ocel plátovaná slitinou mědi a zinku v poměru 750:250 a galvanicky pokovená slitinou mědi a zinku v poměru 720:280, magnetická třináctihran, zaoblená a hladká Vladimír Oppl
50 korun / Kč 50 CZK 27,5 mm, z toho střed 17 mm stylizovaný pohled na Prahu 9,7 g bimetalická mince, materiál ocel, ve středu plátovaná slitinou mědi a zinku v poměru 3:1, na mezikruží plátovaná a galvanicky pokovená mědí, magnetická kulatá, hladká Ladislav Kozák
Návrh rubové strany desetikoruny Ladislava Kozáka
Haléřové mince stažené z oběhu
Denominace Obrázek Průměr Tloušťka Hmotnost Slitina Hrana Návrh Konec platnosti
10 haléřů / 0,10 Kč 10h CZK 15,5 mm 1,7 mm 0,6 g 990 dílů hliníku, 10 dílů hořčíku, nemagnetická kulatá, hladká Jiří Prádler 31. 10. 2003
20 haléřů / 0,20 Kč 20h CZK 17 mm 0,74 g kulatá – vnitřní strana okraje ve tvaru sedmihranu, vroubkovaná, 90 vroubků Jaroslav Bejvl
50 haléřů / 0,50 Kč 50h CZK 19 mm 0,9 g kulatá, střídavě hladká a vroubkovaná, vždy šest plošek hladkých a šest vroubkovaných po 7 vroubcích Vladimír Oppl 31. 8. 2008
Desetikoruna vzor 2000
Desetikoruna vzor 2000
Dvacetikoruna vzor 2000
Dvacetikoruna vzor 2000
Výroční dvacetikoruny vzor 2018
Vzor 2018 I s portrétem Tomáše Garrigua Masaryka
Vzor 2018 I s portrétem Tomáše Garrigua Masaryka
Vzor 2018 II s portrétem Milana Rastislava Štefánika
Vzor 2018 II s portrétem Milana Rastislava Štefánika
Vzor 2018 III s portrétem Edvarda Beneše
Vzor 2018 III s portrétem Edvarda Beneše
Výroční dvacetikoruny vzor 2019
Vzor 2019 I s portrétem Aloise Rašína
Vzor 2019 I s portrétem Aloise Rašína
Vzor 2019 II s portrétem Viléma Pospíšila
Vzor 2019 II s portrétem Viléma Pospíšila
Vzor 2019 III s portrétem Karla Engliše
Vzor 2019 III s portrétem Karla Engliše

V roce 2000 byly vydány mince v hodnotě 10 a 20 korun se speciálním (jubilejním) vzhledem – desetikoruna s ozubenými kolečky hodinového strojku a dvacetikoruna s astrolábem.

V roce 2018 byla u příležitosti 100. výročí vzniku Československa vydána emise oběžných mincí v hodnotě 20 korun s vyobrazeními T. G. Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše.[11][6] Datum emise bylo 24. října 2018.[7] V lednu 2019 byla vydána emise taktéž dvacetikorunových mincí s vyobrazeními Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše.[6][7][p 1]

Pamětní mince

Kromě oběhových mincí vydává Česká národní banka též pamětní mince, což vyhlašuje ve Sbírce zákonů: stříbrné v hodnotách 200 Kč a 500 Kč a zlaté v hodnotách 1000 Kč 2500 Kč 5000 Kč a 10000 Kč.[13][14] Zlaté mince jsou vydávány v tematických řadách. Roku 2000 byla vydána mimořádná stříbrná mince se zlatou vložkou a hologramem v nominální hodnotě 2000 Kč. Výrobcem jak oběžných, tak pamětních mincí je Česká mincovna, která je smluvním partnerem České národní banky.[15] V české mincovně byla v prosinci 2018 realizována vysokohmotnostní mince v hodnotě sto milionů Kč. S průměrem přes půl metru je tato česká mince druhou největší na světě.[16] Českou vysokohmotnostní minci představila ČNB veřejnosti 31. ledna 2019 na slavnostní vernisáži výstavy věnované výročí 100 let československé měny na Pražském hradě.

Přehled českých korun

Počet ražeb v 1 000 ks[17][18]
1 koruna 2 koruny 5 korun 10 korun 20 korun 50 korun
1993 102 429 80 000 70 001 69 997 54 993 35 001
1994 52 162 48 670 44 875 20 677 100 99,9
1995 40 668 30 520 20 155 20 682 101 102
1996 35 344 15 181 5 053 20 644 101 103
1997 15 057 15 061 41,5 49,7 8 092 41,5
1998 27,6 10 458 27,6 27,6 15 727 27,6
1999 26,9 30,7 31,5 31,5 26 276 31,5
2000 9 698 27,5 28,9 10 062 15 714 28,9
2001 21 813 26 119 27,5 27,5 27,5 18,5
2002 26 248 20 944 21 348 23,6 20 999 20,2
2003 15 915 20 958 25 18 750 25 25
2004 20 999 15 662 38,9 2 259 8 253 38,5
2005 17 17 17 17 9 869 17
2006 27 100 33 25 033 33 2 099 33
2007 14 173 30 023 23 23 23 23
2008 29 619 26 269 11 619 10 095 19,5 9 530
2009 38 370 25 421 19 914 10 514 14,2 36 722
2010 15 007 26 057 14 714 16 814 14,2 17 213
2011 22 071 11 480 21,6 21,6 21,6 4 021
2012 19 979 14 820 29 29 15 467 17 029
2013 19 968 15 768 9 468 7 878 1 088 18,6
2014 12 124 8 416 1 166 7 363 6 275 5 217
2015 18 360 10 177 7 267 5 267 8 085 18
2016 31 514 26 262 18 915 12 612 6 313 5 261
2017 20 013 16 018 17 648 13 666 13 654 14 705
2018 31 192 37 537 12 623 18 679 15 620 10 523
2019 42 963 42 881 18 903 10 494 9 608 17 796
2020 16 810 5 783 12 590 21 018 34 673 11 546
2021 19 880 22 521 12 571 6 274 1 030 22 959
2022 20 973 31 532 10 518 24,9 24,9 24,9

Bankovky

Autorem podoby všech bankovek České republiky (vyjma pamětních) je Oldřich Kulhánek. Výrobní cena bankovek se pohybuje od 1,30 Kč (za 50 Kč) do 2,30 Kč (za 5000 Kč). (Zdroj: ČNB)[zdroj?] Bankovky váží cca 1 g.

Tisícikorunová bankovka s novými ochrannými prvky byla v roce 2008 vybrána za světovou bankovku roku.[19]

Bankovky jsou vydávány ve vzorech dle konkrétního roku. Jednotlivé vzory obsahují podpisy guvernérů České národní banky Josefa Tošovského, Zdeňka Tůmy, Jiřího Rusnoka a Aleše Michla. V zastoupení podepsal vzor 1998 bankovky 200 Kč také viceguvernér Pavel Kysilka.

Platné bankovky
Denominace Vyobrazení aversu Vyobrazení reversu Motiv aversu Motiv reversu Barevný tón Šířka Výška
100 korun / Kč 100CZK obverse Karel IV. pečeť Univerzity Karlovy světlezelená 140 mm 69 mm
200 korun / Kč 200CZK obverse Jan Amos Komenský, pevnost města Naarden spojené ruce dospělého a dítěte, kniha s nápisem Orbis Pictus oranžová 146 mm
500 korun / Kč 500CZK obverse Božena Němcová dívčí hlava s květy a trním růžová 152 mm
1000 korun / Kč 1000CZK obverse František Palacký orlice, zámek v Kroměříži lila 158 mm 74 mm
2000 korun / Kč 2000CZK obverse Ema Destinnová symbolická hlava Múzy, housle a violoncello tmavozelená 164 mm
5000 korun / Kč 5000CZK obverse Tomáš Garrigue Masaryk seskupení významných pražských staveb šedá 170 mm
Bankovky stažené z oběhu
Denominace Vyobrazení aversu Vyobrazení reversu Motiv aversu Motiv reversu Barevný tón Šířka Výška Konec platnosti
20 korun / Kč 20CZK obverse Přemysl Otakar I. královská koruna a pečeť Zlaté buly sicilské modrá 128 mm 64 mm 31. srpna 2008
50 korun / Kč 50CZK obverse sv. Anežka Česká klenba kostela Sv. Salvátora v Anežském klášteře červená 134 mm 31. března 2011


Výroční a pamětní bankovky

Česká národní banka vydala 30. ledna 2019 klasickou oběžní stokorunovou bankovku s přetiskem ke stému výročí měnové odluky od Rakousko-Uherska.[20] Přetisk na bankovce je s výročním logem České národní banky, které obsahuje text a letopočty „ČNB“; „1919“; „100 let“; „Kč“ a „2019“.[20]

Česká národní banka vydala 31. ledna 2019 první pamětní bankovku v nominální hodnotě 100 Kč ke 100. výročí budování československé měny.[21] Tato pamětní zlatožlutá stokoruna o rozměrech 194 x 84 mm s portrétem ministra financí Aloise Rašína byla zhotovena podle návrhu akademické malířky Evy Hoškové.[21][p 2]

Česká národní banka vydala 8. února 2023 klasickou tisícikorunovou bankovku s přítiskem ke třicátému výročí měnové odluky od Slovenska.[23] Přítisk na bankovce je faksimile kolku a výroční logo České národní banky, které obsahuje text „ČNB", „1993“; „30“ a „2023“.[23]

Směnný kurz

Vývoj kurzu Kč k EUR od roku 1999

Česká koruna byla v roce 2008 nejvíce posilující a poté druhou nejvíce oslabující měnou světa.[24]

Dne 7. listopadu 2013 rozhodla Česká národní banka o intervencích na devizovém trhu, kde se snažila držet kurz koruny vůči euru přibližně na hladině 27 CZK/EUR.[25] Tyto intervence skončily 6. dubna 2017.[26]

Odkazy

Poznámky

 1. Návrh rubové strany 20 Kč mince provedl na popud České národní banky (ČNB) v roce 2018 autor obíhajících dvacetikorun akademický sochař Vladimír Oppl.[12] Sádrový odlitek rubové strany 20 Kč mince vzor 2019 posoudila kladně „Komise pro posuzování návrhů na české peníze“ na svém jednání dne 9. května 2018 a doporučila jej k realizaci.[12] Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 24. května 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci této 20 Kč mince vzor 2019.[12]
 2. Technické parametry první pamětní bankovky ČNB s portrétem ministra financí Aloise Rašína:[22] Celý název: Budování československé měny; Plánovaná emise: 31.1.2019; Motiv: Alois Rašín; Převládající barva: zlatožlutá; Nominální hodnota: 100 Kč; Rozměr: 194 x 84mm (větší než 5000 Kč bankovka); Podpis: Jiří Rusnok, guvernér; Návrh: akademická malířka Eva Hašková; Náklad: 20 000 kusů; Ocelorytina: Martin Srb; Technické práce: František Dvořák; Ceninový design: Michal Šindelář; Emitent: Česká národní banka (ČNB); Tisk: Státní tiskárna cenin Praha (STC Praha); Ochranné prvky: bavlna, vodoznak, ruční kresba i rytina, opticky proměnl. barva, skrytý obrazec v rameni Rašína, soutisková značka, proužek ukrytý a magneticky kódovaný + 1 speciální tajný ochranný prvek.[22]

Reference

 1. Inflace, spotřebitelské ceny [online]. Český statistický úřad, rev. 2023-04-13 [cit. 2023-04-16]. Dostupné online. 
 2. Zákon o České národní bance - č. 6/1993 Sb. - Znění 31.12.1992
 3. Počet padělaných peněz meziročně klesl o pětinu. Nejvíce padělků našli v Náchodě. Lidovky.cz [online]. 2021-02-23 [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 4. České mince - Česká národní banka. www.cnb.cz [online]. [cit. 2008-06-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-05. 
 5. ČNB rozhodla o ukončení platnosti padesátihaléřových mincí - Česká národní banka. www.cnb.cz [online]. [cit. 2008-06-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-07-10. 
 6. a b c http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/100_let_meny/index.html
 7. a b c Archivovaná kopie. www.cnb.cz [online]. [cit. 2018-08-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-23. 
 8. http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019_realizace.html
 9. https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/83391/prvni-ministr-financi-rasin-se-objevi-na-novych-ceskych-stokorunach-stare-zustanou-v-obehu.html
 10. Archivovaná kopie. www.cnb.cz [online]. [cit. 2018-08-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-23. 
 11. http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/mince_20_2018_realizace.html
 12. a b c Mince 20 Kč vzor 2019 – technická příprava platidla [online]. Česká národní banka [cit. 2019-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-02-12. 
 13. Sada čtyř zlatých mincí "KORUNA ČESKÁ" - Česká národní banka. www.cnb.cz [online]. [cit. 2012-02-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-05. 
 14. Plán emise pamětních mincí v letech 2011 - 2015 - Česká národní banka. www.cnb.cz [online]. [cit. 2012-02-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-02-26. 
 15. Profil společnosti, Česká mincovna. Citováno: 1. dubna 2014
 16. Druhá nejvštší mince světa je z Jablonce, má hodnotu sto milionů korun. iDNES.cz [online]. 2018-12-21 [cit. 2018-12-21]. Dostupné online. 
 17. NOVOTNÝ, Vlastislav; MOULIS, Miroslav. Mince Československa 1918 - 1992 .... Hodonín: [s.n.], 2004. 
 18. Česká národní banka [online]. Dostupné online. 
 19. FRÁNEK, Tomáš. Česká tisícikoruna je světovou bankovkou roku. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2008-10-17. Dostupné online. 
 20. a b Centrální banka vydá na konci ledna výroční mince i pamětní bankovku s Rašínem. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2019-01-21 [cit. 2019-02-20]. Výroční bankovka 100 kč s přetiskem (ročník 2019). Dostupné online. 
 21. a b 2019 - 100 Kč - Alois Rašín - První pamětní bankovka ČNB! [online]. www numismatikasova cz [cit. 2019-02-20]. Celý název: Budování československé měny. Dostupné online. 
 22. a b 2019 Pamětní bankovka 100 Kč - Alois Rašín [online]. www zlate-mince cz [cit. 2019-02-20]. Dostupné online. 
 23. a b 1000 Kč vzor 2008 s přítiskem 30. výročí ČNB a české měny [online]. ČNB [cit. 2023-03-01]. Dostupné online. 
 24. Koruna je druhá nejvíce oslabující měna na světě. Novinky.cz [online]. Borgis, 2008-08-19. Dostupné online. 
 25. ČNB ponechává úrokové sazby beze změny, rozhodla o intervencích [online]. ČNB, 7. listopadu 2013 [cit. 2013-11-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-11-10. 
 26. Známe konečný účet za intervence. Na umělé oslabení měny dala ČNB přes dva biliony korun. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2017-06-07 [cit. 2018-12-13]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Oznámení ČNB o ukončení platnosti haléřových mincí

Zdroj