Seznam památných stromů v okrese Klatovy

Toto je seznam památných stromů v okrese Klatovy, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Klatovy.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Albrechtický topol Albrechtice u Sušice topol černý &0000000000000410.000000410 102488
Q10767640
U kapličky v obci
Lípa v Albrechticích Lípa v Albrechticích Albrechtice u Sušice

49°11′58″ s. š., 13°33′59″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000520.000000520 102374
Q12034683
Pod kostelem svatého Petra a Pavla; pravděpodobně totožná s 4481
Alžbětínská lípa Alžbětínská lípa Alžbětín
49°7′45″ s. š., 13°12′39″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000580.000000580 102382
Q10787687
Nad Alžbětínem, u cesty do údolí Svarožné
Dub v Bezděkovském parku Bezděkov u Klatov
49°22′38″ s. š., 13°13′20″ v. d.
dub letní &0000000000000604.000000604 102449
Q11832900
V západní části zámeckého parku na konci hráze
Dub v Biřkově Biřkov

49°31′24″ s. š., 13°14′2″ v. d.

dub letní &0000000000000480.000000480 105276
Q26789760
U cesty vedoucí k bývalému mlýnu, v blízkosti potoka v doprovodné liniové zeleni
Bližanovské lípy Bližanovské lípy Bližanovy
49°25′41″ s. š., 13°30′16″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102416
Q11159962
OS (2002) PPK zdravotní a bezpečnostní řez, konzervace dutiny, vazba na konci vesnice u kapličky
Lípa u Svaté Anny Břežany

49°20′45″ s. š., 13°37′30″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000430.000000430 102434
Q12034673
Neuvedena
Lípa na Wunderbachu Velký Radkov II
49°7′52″ s. š., 13°29′18″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000468.000000468 105858
Q26790458
Kategorie „Lípa na Wunderbachu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa na Wunderbachu“ na Wikimedia Commons
V bývalé osadě Wunderbach (Bystrá) u zaniklého objektu čp. 4
Bystřická lípa Bystřice nad Úhlavou lípa &0000000000000532.000000532 104484
Q87687337
U kaple nad obcí
Lípy na Červené Červená u Kašperských Hor

49°7′17″ s. š., 13°34′40″ v. d.

lípa velkolistá (2) &0000000000000330.384000330,384 104867
Q26779872
V blízkosti křížku a přístupové cesty na Bajerov; obvody kmenů 330, 384 cm
Skupina lip na Podlesí Červená u Kašperských Hor lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102407
Q26779870
Na Podlesí, u Vogelsangu
Lípa v Číhani Lípa v Číhani Číhaň
49°20′36″ s. š., 13°25′29″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000443.000000443 102401
Q12034705
V centru obce na dvoře u čp. 40
Jedle a smrky pod Strahovem Debrník u Železné Rudy

49°7′30″ s. š., 13°13′50″ v. d.

smrk ztepilý (2)
jedle bělokorá (3)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102392
Q12024367
Součást lesního porostu
Skupina stromů u kostela Skupina stromů u kostela Dlouhá Ves u Sušice

49°11′47″ s. š., 13°30′33″ v. d.

javor klen (2)
jasan ztepilý (2)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104357
Q26779882
U kostela v obci Dlouhá Ves
Krušecká lipová alej Krušecká lipová alej Dolejší Krušec
49°11′1″ s. š., 13°28′36″ v. d.
lípa velkolistá (7)
lípa srdčitá (7)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102421
Q12031641
Kategorie „Lipová alej (Dolejší Krušec)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipová alej (Dolejší Krušec)“ na Wikimedia Commons
Při cestě z obce k lesu (bývalé kapličce), leží na hranici CHKO
Lípa velkolistá "u Bajčiů" ve Starých Volšovech Dolní Staňkov

49°12′34″ s. š., 13°29′27″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000593.000000593 104671
Q26789320
Na levé straně cesty k vrchu Stráž ve Starých Volšovech
Lípa velkolistá ve Starých Volšovech Dolní Staňkov

49°12′34″ s. š., 13°29′27″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000440.000000440 104672
Q26789321
Okraj pastviny, vpravo od místní cesty na vrch Stráž
Volšovská lípa Volšovy - památná lípa Dolní Staňkov

49°12′55″ s. š., 13°29′23″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000679.000000679 102460
Q11934086
Na nádvoří bývalého zámku Volšovy
Lípa u kapličky Lípa u kapličky Domažličky
49°25′14″ s. š., 13°22′55″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000450.000000450 104366
Q26789258
Travnatá plocha u kapličky v Domažličkách. Ochrana zrušena 9. července 2020.
Drslavický klen Drslavice u Tupadel
49°24′51″ s. š., 13°13′7″ v. d.
javor klen &0000000000000420.000000420 102478
Q11829002
Na hrázi rybníka Dubeček pod Drslavicemi
Hadravská lípa Hadravská lípa Hadrava
49°18′41″ s. š., 13°7′26″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000559.000000559 102444
Q12018858
U domu čp.16
Hamerský buk Hamry na Šumavě
buk lesní &0000000000000360.000000360 102469
Q12018921
2003 prasklý kmen a hlavní větev, nutné ošetření, souřadnice 3/2003. OS (2003) bezpečnostní vázání a zastřešení podélné praskliny při cestě na Zadní Hamry
Lípa Dobrá Voda Lípa v Dobré Vodě Hartmanice I

49°9′19″ s. š., 13°26′15″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000420.000000420 102439
Q26787684
U kostela Dobrá Voda
Lípa u Sv. Filipa Jakuba Hejná

49°17′15″ s. š., 13°40′28″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000348.000000348 105368
Q26789816
Na travnaté ploše u kostela Sv. Filipa Jakuba v těsné blízkosti hřbitovní zdi
Brčálnická lípa Jedna ze dvou chráněných líp Hojsova Stráž
49°11′33″ s. š., 13°13′24″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000675.000000675 102467
Q11357231
Kategorie „Brčálnická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brčálnická lípa“ na Wikimedia Commons
Pod hotelem Fanda na louce (u železnice poblíž hřiště?)
Brčálnický buk Hojsova Stráž
49°11′48″ s. š., 13°13′28″ v. d.
buk lesní &0000000000000480.000000480 102468
Q11357291
Špatný bez dlouhodobé perspektivy u hájovny mezi Brčálníkem a Hojsovou Stráží
Brčálnický jasan Brčálnický jasan Hojsova Stráž
49°11′38″ s. š., 13°13′26″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000520.000000520 102477
Q11357324
Kategorie „Brčálnický jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brčálnický jasan“ na Wikimedia Commons
Mohutná koruna i kořenové náběhy, částečně proschlé větve, kmen obrostlý mechem u potoka v Brčálníku
Jasany na Brčálníku Jasany na Brčálníku Hojsova Stráž

49°11′33″ s. š., 13°13′28″ v. d.

jasan ztepilý (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102384
Q12024241
U chat pod brčálnickým kravínem
Jezerní jedle Jezerní jedle Hojsova Stráž

49°10′59″ s. š., 13°10′48″ v. d.

jedle bělokorá &0000000000000320.000000320 102390
Q12024625
Kategorie „Jezerní jedle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezerní jedle“ na Wikimedia Commons
Lesní porost 19 F
Lípa pod čističkou Hojsova Stráž

49°12′59″ s. š., 13°11′38″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000631.000000631 102388
Q12034650
OS (1998) zdravotní řez, desinfekce kořenových náběhů u bývalé silážní jámy pod čističkou
Lípy na Vyhlídce Lípy na Vyhlídce Hojsova Stráž
49°12′37″ s. š., 13°11′56″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102422
Q12034716
Na Vyhlídce
Stromy pod čističkou Stromy pod čističkou Hojsova Stráž

49°12′59″ s. š., 13°11′38″ v. d.

jasan ztepilý (1)
lípa velkolistá (4)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102387
Q12056608
Kategorie „Stromy pod čističkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stromy pod čističkou“ na Wikimedia Commons
OS (1999) bezpečnostní a zdravotní řez, konzervace a zastřešení dutin
Stromy u kostela v Hojsově Stráži Stromy u kostela v Hojsově Stráži Hojsova Stráž

49°12′33″ s. š., 13°11′57″ v. d.

jasan ztepilý (2)
lípa velkolistá (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102389
Q12056609
U kostela
Lípy u Mlýnského rybníka Horažďovická Lhota

49°21′18″ s. š., 13°40′52″ v. d.

lípa velkolistá (1)
lípa srdčitá (1)
&0000000000000350.337000350,337 105036
Q26779859
U stezky vedoucí okolo Mlýnského rybníka v Horažďovické Lhotě, u křížku po obou jeho stranách; obvod kmenů: 350 cm, 337 cm
Buk na Výhledech Horská Kvilda
49°3′40″ s. š., 13°32′14″ v. d.
buk lesní &0000000000000430.000000430 102438
Q11362217
Kmen má zcela dutý až vysoko do koruny, přesto vypadá vitálně, kůra rozpraskaná, nebuková, koruna hustá, pěkný strom. na Výhledech
Hrádecká lípa Hrádek u Sušice

49°15′2″ s. š., 13°30′46″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000465.000000465 102442
Q12020807
Na návrší u sochy sv.J.Nepomuckého, vpravo od silnice ze Sušice do Hrádku
Hrádecký dub Hrádek u Sušice

49°15′42″ s. š., 13°29′42″ v. d.

dub letní &0000000000000411.000000411 102466
Q12020806
U Mlýnského rybníka
Hradištský buk Hradiště u Boříkov buk lesní &0000000000000490.000000490 104486
Q86355051
Neuvedena
Hůrecká alej Část aleje javorů a lip vedoucí k obci Hůrka. Hůrka u Železné Rudy

49°7′38″ s. š., 13°19′49″ v. d.

javor mléč (1)
javor klen (80)
lípa srdčitá (35)
&999999999999959-1.100000090−410 105596
Q26791026
Od hřbitovní kaple v bývalé osadě Hůrka podél účelových komunikací ve směru Nová Hůrka-Hůrka-jezero Laka a Hůrka-Železná Ruda a podél značené turistické trasy z Hůrky směrem na Vysoké Lávky
Chamutická lípa Chamutice

49°12′47″ s. š., 13°27′10″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000500.000000500 102458
Q11723036
Kategorie „Chamutická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chamutická lípa“ na Wikimedia Commons
V poli proti křížku při cestě z Chamutic do Petrovic
Lípa pod statkem v Chamuticích Lipa pod statkem v Chamuticích Chamutice
49°12′36″ s. š., 13°27′19″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000577.000000577 104358
Q26789251
Kategorie „Tilia platyphyllos Chamutice - close to the farmhouse“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tilia platyphyllos Chamutice - close to the farmhouse“ na Wikimedia Commons
Jižní okraj parcely u statku
Chudenická lípa Chudenická lípa Chudenice
49°27′40″ s. š., 13°10′39″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000336.000000336 102452
Q11730161
U silnice do Slatiny v lokalitě "u kapličky"
Lázeňská lípa Lípa u zámku Lázeň Chudenice
49°27′26″ s. š., 13°9′53″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000592.000000592 105462
Q26790048
Za budovou zámku na prostranství, ke kterému vedou schody
Tis v Chudenicích Chudenice
49°27′37″ s. š., 13°9′45″ v. d.
tis červený &0000000000000248.000000248 102370
Q12059015
Kategorie „Tis v Chudenicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tis v Chudenicích“ na Wikimedia Commons
U hájovny pod Bolfánkem
Zámecká lípa v Chudenicích Zámecká lípa v Chudenicích Chudenice
49°28′7″ s. š., 13°10′28″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000300.000000300 102451
Q10937592
Na terase před zámkem
Chudenínská lípa Lípa u kapličky na návsi v Chudeníně u Nýrska. Chudenín
49°17′30″ s. š., 13°6′3″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000553.000000553 102445
Q11730171
V obci na návsi u kapličky
Lípa u kostela v Javorné Lípa v Javorné Javorná na Šumavě
49°13′9″ s. š., 13°18′15″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000480.000000480 102479
Q12034679
Vrostlá do kapličky u kostela
Buk lesní, na Křtítě Javoří u Hartmanic buk lesní &0000000000000350.000000350 105343
Q95581864
Neuvedena
Lípa u Podlešáků Jetenovice

49°22′36″ s. š., 13°40′0″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000730.000000730 102431
Q12034670
U čp. 25
Buk v Jindřichovickém zámeckém parku Jindřichovice u Malonic

49°17′50″ s. š., 13°23′40″ v. d.

buk lesní červenolistý &0000000000000316.000000316 104677
Q26789325
Kategorie „Buk v Jindřichovickém parku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk v Jindřichovickém parku“ na Wikimedia Commons
Jindřichovický zámecký park
Javor stříbrný v Jindřichovickém zámeckém parku Jindřichovice u Malonic

49°17′51″ s. š., 13°23′40″ v. d.

javor stříbrný &0000000000000477.000000477 104676
Q26789324
Kategorie „Javor stříbrný v Jindřichovickém zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javor stříbrný v Jindřichovickém zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
Živé torzo stromu porostlé břečťanem v Jindřichovickém zámeckém parku
Jindřichovická lípa v zámeckém parku Jindřichovice u Malonic

49°17′47″ s. š., 13°23′42″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000580.000000580 104673
Q26789322
Kategorie „Jindřichovická lípa v zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jindřichovická lípa v zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
V Jindřichovickém zámeckém parku za jednou z hospodářských budov
Lípa velkolistá v Jindřichovickém zámeckém parku Jindřichovice u Malonic

49°17′49″ s. š., 13°23′39″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000400.000000400 104674
Q26789323
Kategorie „Lípa velkolistá v Jindřichovickém zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa velkolistá v Jindřichovickém zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
V Jindřichovickém zámeckém parku jižně od rybníčku
Skupina javorů klenů v Jindřichovickém zámeckém parku Jindřichovice u Malonic

49°17′49″ s. š., 13°23′39″ v. d.

javor klen (5) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“335, 372, 402, 242, 260 104675
Q26779877
Kategorie „Skupina javorů klenů v Jindřichovickém zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skupina javorů klenů v Jindřichovickém zámeckém parku“ na Wikimedia Commons
Jindřichovický zámecký park
Lípa pod penzionem v Jiřičné Jiřičná

49°12′21″ s. š., 13°26′49″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000493.000000493 104356
Q26789250
Kategorie „Lípa pod penzionem v Jiřičné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa pod penzionem v Jiřičné“ na Wikimedia Commons
Pod penzionem Jiřičná
Lípy v Kamýku Kamýk u Švihova

49°28′2″ s. š., 13°19′25″ v. d.

lípa velkolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105277
Q26779862
Kategorie „Lípy v Kamýku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy v Kamýku“ na Wikimedia Commons
Na volném prostranství v blízkosti komunikace; obvod kmenů 340 cm, 470 cm, 275 cm
Beňovská lípa Beňovská lípa Klatovy
49°23′27″ s. š., 13°15′50″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000631.000000631 102448
Q11143877
U silnice Klatovy-Kdyně
Dub letní v Klatovech Dub letní v Klatovech Klatovy
49°23′54″ s. š., 13°17′20″ v. d.
dub letní &0000000000000320.000000320 102410
Q11832936
V Kollárově ulici
Dub u Pazderny – Klatovy Klatovy

49°24′8″ s. š., 13°16′55″ v. d.

dub letní &0000000000000395.000000395 104875
Q26789518
Větší travnatá plocha mezi silnicí a Drnovým potokem – lokalita U Pazderny
Javor u klatovské pošty Klatovy
49°23′45″ s. š., 13°17′22″ v. d.
javor stříbrný &0000000000000281.000000281 102455
Q12024268
Kategorie „Javor u klatovské pošty“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javor u klatovské pošty“ na Wikimedia Commons
Na křižovatce proti bývalému ONV
Kochánovské javory Kochánovské javory Kochánov III

49°11′55″ s. š., 13°22′27″ v. d.

javor klen (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102379
Q12029698
Kategorie „Acer pseudoplatanus in Kochánov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Acer pseudoplatanus in Kochánov“ na Wikimedia Commons
Blízko komunikace Kochánov, v r. 2002 zrušena ochrana 1 javoru
Skupina stromů v zámeckém parku Karlov Kochánov III
smrk ztepilý (1)
dub letní (1)
dub červený (1)
dub zimní (1)
javor mléč (1)
javor klen (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102393
Q26779881
Zámecký park Karlov, u jednoho javoru zrušena ochrana – pokácen. Rozhodnutí Správy NP Šumava ze dne 27.9.2016 č.j. NPS 07843/2016 uvádí tuto skupinu jako zaniklou, protože ochrana byla buď zrušena, nebo jsou stromy nedohledatelné
Smrk na Karlově Kochánov III

49°9′47″ s. š., 13°25′44″ v. d.

smrk ztepilý &0000000000000440.000000440 106155
Q73591019
V zámeckém parku Karlov. Býval součástí zaniklé skupiny "skupina stromů v zámeckém parku Karlov"
Kojšická lípa Kojšická lípa Kojšice
49°12′14″ s. š., 13°27′5″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000670.000000670 102489
Q12029757
Kategorie „Kojšická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kojšická lípa“ na Wikimedia Commons
V obci
Tichých lípa Kojšice

49°12′16″ s. š., 13°27′5″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000580.000000580 102480
Q12058974
Kategorie „Tichých lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tichých lípa“ na Wikimedia Commons
U čp.9
Lípa ve Smrčí Kolinec
49°19′11″ s. š., 13°26′39″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000466.000000466 105965
Q26790585
V obci u čp. 27
Lípa v Krotějově Krotějov

49°17′3″ s. š., 13°13′37″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000645.000000645 104931
Q26789551
Na návsi v Krotějově
Křištínský klen Křištín

49°20′17″ s. š., 13°20′18″ v. d.

javor klen &0000000000000327.000000327 105292
Q26789770
V obci na volném prostranství mezi hospodářskou budovou a stavením čp. 19
Skupina dubů zimních Štěpanice

49°12′12″ s. š., 13°25′56″ v. d.

dub zimní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102394
Q24877532
Palvínov
Kvášňovická lípa Kvášňovická lípa Kvášňovice

49°24′46″ s. š., 13°39′25″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000383.000000383 102446
Q12032062
Kategorie „Kvášňovická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kvášňovická lípa“ na Wikimedia Commons
Při polní cestě z Kvášňovic do Deffurových Lažan
Lípa nad Lešišovem Lešišovská lípa Lešišov

49°15′38″ s. š., 13°27′42″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000650.000000650 102486
Q12033200
Kategorie „Lešišovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lešišovská lípa“ na Wikimedia Commons
U silnice na Petrovice ve statku; souřadnice 49 15,555, 13 27,733, 49 15 37,3, 13 27 42,5
Javor klen na Podlesí Lídlovy Dvory

49°6′40″ s. š., 13°33′7″ v. d.

javor klen &0000000000000400.000000400 102413
Q26787680
Na Vogelsangu u bývalé hájovny
Lípa na Podlesí Lídlovy Dvory

49°6′50″ s. š., 13°33′13″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000560.000000560 102476
Q12034642
Kmen je dutý, v dutině adventivní kořeny, velmi pěkná solitéra, chybí označení na Podlesí
Dub v Lučici Dub v Lučici Lučice u Chudenic
49°27′10″ s. š., 13°9′45″ v. d.
dub letní &0000000000000465.000000465 102371
Q11833008
Kategorie „Dub v Lučici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Lučici“ na Wikimedia Commons
V centru obce u hlavní silnice
Mačická lípa Mačická lípa Mačice

49°13′25″ s. š., 13°40′56″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000768.000000768 102443
Q12036201
Kategorie „Mačická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mačická lípa“ na Wikimedia Commons
U čp. 41
Hydčická lípa Hydčická lípa Malé Hydčice

49°18′10″ s. š., 13°39′50″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000447.000000447 102441
Q12021106
Kategorie „Hydčická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hydčická lípa“ na Wikimedia Commons
Na pastvině na levém břehu náhonu pod mlýnem
Malečská lípa Maleč

49°10′23″ s. š., 13°40′40″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000580.000000580 102440
Q12034988
U čp. 21 na jv. okraji vesnice, po pravé straně silnice do Vacova
Dub u Malonic Malonice

49°17′19″ s. š., 13°23′26″ v. d.

dub různolistý &0000000000000418.000000418 102404
Q11832300
Kategorie „Dub u Malonic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Malonic“ na Wikimedia Commons
V od obce Malonice, u rybníčka Ostrovský
Lípa na návsi v Malonicích Malonice

49°17′17″ s. š., 13°22′36″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000781.000000781 102465
Q12034645
Kategorie „Lípa na návsi v Malonicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa na návsi v Malonicích“ na Wikimedia Commons
Na návsi u odbočky na Velhartice
Malonická lípa Malonická lípa Malonice

49°17′25″ s. š., 13°22′47″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000796.000000796 102464
Q12035019
Kategorie „Malonická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malonická lípa“ na Wikimedia Commons
Na pastvině pod kravínem
Jilm v Mileticích Miletice u Dlažova
49°21′27″ s. š., 13°10′ v. d.
jilm horský &0000000000000300.000000300 102409
Q12024739
U silnice od Dlažova, na kraji obce vlevo v zahradě. Strom odumřel, ochrana byla zrušena 2. července 2020.
Lípy na Božích mukách Milínov

49°14′28″ s. š., 13°23′19″ v. d.

lípa malolistá (6) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102403
Q12034715
Skupina lip u kříže (památníku) cca 300 m záp. od silnice Hlavňovice Suchá.
Mochovské modříny Mochovské modříny Mochov u Hartmanic

49°11′14″ s. š., 13°23′42″ v. d.

modřín opadavý (6) &099999999999957-1.1000000370−430 102423
Q26790921
Kmen dutý, ve 13 m ulomený vrchol, kůra se odlupuje,často poškozovány blesky. Druhý největší má obvod kmene 352 cm u cesty na Dolejší Těšov, leží na hranici CHKO, jeden strom pokácen
Mochovský jilm Mochov u Hartmanic

49°11′11″ s. š., 13°23′47″ v. d.

jilm habrolistý &0000000000000469.000000469 104868
Q26789516
Na rozhraní pozemků v soukromém vlastnictví; extrémní poloha cca 860 m n. m.
Dub v Mokrosukách Dub v Mokrosukách Mokrosuky
dub letní &0000000000000470.000000470 102485
Q11832311
U křižovatky silnic z Mokrosuk na Lešišov
Lípa u Zelených Lípa u Zelených Mokrosuky

49°16′32″ s. š., 13°27′13″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000837.000000837 102463
Q12034675
Kategorie „Lípa u Zelených“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Zelených“ na Wikimedia Commons
Na konci obce u silnice do Hory Matky Boží
Nehodivská lípa Nehodivská lípa Nehodiv

49°24′37″ s. š., 13°33′26″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000331.000000331 102447
Q12040564
Na návsi před čp. 4
Dub u Dvora Nemilkov dub letní &0000000000000510.000000510 102482
Q11832254
Kategorie „Dub u dvora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u dvora“ na Wikimedia Commons
U cesty ke dvoru
Chrástovský dub Chrástovský dub Nemilkov

49°16′54″ s. š., 13°21′13″ v. d.

dub letní &0000000000000416.000000416 102456
Q11729670
Na louce nad dvorem Chrástov u silnice do Nemilkova
Nemilkovský dub Nemilkov

49°16′43″ s. š., 13°21′5″ v. d.

dub letní &0000000000000536.000000536 102457
Q12040646
Na louce u lesa cca 250 m jižně směrem od oblouku želežniční tratě Běsiny-Nemilkov
Buk na Ždánově Buk na Ždánově začátkem podzimu Nezdice na Šumavě
buk lesní &0000000000000520.000000520 102428
Q11362291
Kategorie „Buk na Ždánově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk na Ždánově“ na Wikimedia Commons
Les.odd 249 a
Skupina javorů Ždánov Skupina javorů Ždánov Nezdice na Šumavě
49°9′1″ s. š., 13°35′32″ v. d.
javor klen (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102426
Q12054570
Kategorie „Skupina javorů Ždánov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skupina javorů Ždánov“ na Wikimedia Commons
Les.odd 249
Ždánovská lípa Nezdice na Šumavě

49°8′50″ s. š., 13°35′18″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000435.000000435 102429
Q10271633
Kategorie „Ždánovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ždánovská lípa“ na Wikimedia Commons
Les.odd 252
Annínský smrk u rybárny Nové Městečko

49°10′29″ s. š., 13°30′55″ v. d.

smrk ztepilý &0000000000000340.000000340 102398
Q26787677
U Anínské rybárny
Lípa v Nuzerově (2) Nuzerov

49°11′34″ s. š., 13°28′53″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000310.000000310 102402
Q26787678
Na konci obce směrem na jih, v blízkosti polní cesty
Lípa v Nuzerově Nuzerov lípa malolistá &0000000000000385.000000385 104482
Q95580209
Zrušen rozhodnutím MÚ Sušice čj. výst/202/246 17.7.2002
Lípa u kapličky v Obytcích Lípa u barokní kapličky na návrší na konci obce Obytce u Klatov. Obytce

49°23′43″ s. š., 13°22′20″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000741.000000741 102454
Q12034677
Na návrší před obcí u kaple za obytným domem se zahradou
Oldřichovická lípa Oldřichovická lípa Oldřichovice u Děpoltic
49°16′13″ s. š., 13°13′15″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000400.000000400 102427
Q12042482
Sad u Děpoltic, severně od Oldřichovic
Želivské lípy Oldřichovice u Děpoltic
49°16′21″ s. š., 13°13′11″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102420
Q10280950
V jižní části obce, v ovocném sadu
Buk na Berglu Paště

49°7′23″ s. š., 13°28′24″ v. d.

buk lesní &0000000000000470.000000470 105696
Q26790241
Kategorie „Buk na Berglu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk na Berglu“ na Wikimedia Commons
Paštěcká lípa Paště

49°7′19″ s. š., 13°28′49″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000585.000000585 105695
Q26790240
Kategorie „Paštěcká lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Paštěcká lípa“ na Wikimedia Commons
V bývalé osadě Přední Paště (zaniklé poválečným vysídlením) vedle účelové komunikace na místě zvaném Hofmannhof (býv. čp. 22)
Kněžický klen Kněžický klen Petrovice u Sušice

49°13′22″ s. š., 13°26′23″ v. d.

javor klen &0000000000000560.000000560 102432
Q26787682
Kategorie „Kněžický klen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněžický klen“ na Wikimedia Commons
Boulovitý kmen, rozvětvený z jednoho místa, část větví je ořezána. Obvod kmene 730/1992 je podivný, strom je označen, k záměně nedošlo, stojí v zahradě bývalého zámku Kněžice na severu obce u plotu nad silnicí
Platořská lípa Platořská lípa Platoř
49°11′44″ s. š., 13°31′51″ v. d.
lípa &0000000000000430.000000430 102435
Q16162854
Kategorie „Platořská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Platořská lípa“ na Wikimedia Commons
U kapličky na návsi
Platořský buk Platoř

49°11′43″ s. š., 13°31′41″ v. d.

buk lesní &0000000000000345.000000345 105619
Q26790190
Na náspu staré vozové cesty cca 160 m západně nad osadou
Tomáškova lípa Podolí u Klatov

49°18′6″ s. š., 13°20′55″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000620.000000620 102481
Q12059372
U čp. 6
Lípa v Bažantnické aleji Památná lípa v aleji při cestě na Pušperk. Poleň
49°26′29″ s. š., 13°9′32″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000543.000000543 106008
Q26790619
Součást lipové aleje při místní nezpevněné komunikaci vedoucí z Bažantnice na Pušperk
Poleňská lípa – Dobrovského Poleňská lípa – Dobrovského Poleň
49°25′35″ s. š., 13°10′39″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000356.000000356 102450
Q11812844
V obci na návsi u kostela
Pušperský dub Památný dub pod Pušperkem. Poleň
49°26′14″ s. š., 13°8′55″ v. d.
dub letní &0000000000000425.000000425 106009
Q26790620
Na travnatém pozemku v blízkosti nezpevněné polní cesty vedoucí z Pušperku do Bezpravovic
Tyršův dub Předslav
49°26′55″ s. š., 13°21′ v. d.
dub letní &0000000000000560.000000560 102433
Q12060091
U rybníčku
Radešovská lípa Radešovská lípa Radešov u Rejštejna
49°9′16″ s. š., 13°30′40″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000380.000000380 102399
Q12048535
Kategorie „Radešovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radešovská lípa“ na Wikimedia Commons
Jihovýchodně. od Radešova při cestě do Klášterského mlýna
Skupina dubů u Radešovského mostu Radešov u Rejštejna dub letní (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102397
Q12054569
Od Radešovského mostu směrem na Vatětice
Jilm na Kozím Hřbetu Rejštejn
49°7′15″ s. š., 13°31′24″ v. d.
jilm horský &0000000000000312.000000312 106048
Q26790664
V osadě Velký Kozí Hřbet u kaple
Jilm pod Kozincem Rejštejn

49°6′52″ s. š., 13°32′20″ v. d.

jilm horský &0000000000000292.000000292 106239
Q73601775
V blízkosti osady Kozí Hřbet, nedaleko vrchu Kozinec ve špičce pozemku.
Leškovy lípy Rejštejn

49°6′52″ s. š., 13°32′20″ v. d.

lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102412
Q26779868
Ve Svojši, nad bývalou hájovnou Vysoká Myť, vlevo pod silnicí
Lípa na Myších Domcích Rejštejn

49°7′59″ s. š., 13°30′3″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000377.000000377 106225
Q73601740
V blízkosti silnice II. třídy č. 169 v místě bývalé osady Myší Domky (zvané Maushäusel)
Sikova lípa Rudoltice u Černíkova

49°24′41″ s. š., 13°8′21″ v. d.

lípa maolistá 640 102591/1 Na zahradě za domem čp. 16 ve střední části obce
Skupina velkolistých lip ve Sluhově Sluhovské lípy Sluhov

49°18′40″ s. š., 13°23′12″ v. d.

lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104639
Q26779876
U křížku v centru osady Sluhov
Sluhovská lípa Sluhovská lípa Sluhov

49°18′39″ s. š., 13°23′11″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000790.000000790 102484
Q12270007
V centru osady
Dub u Vomáčků Srní I dub letní &0000000000000300.000000300 102437
Q11832523
V blízkosti vodního zdroje pro nedalekou chatu Povydří
Javor klen u Nového Sedla Javor klen na Sedle Srní I
49°6′7″ s. š., 13°28′8″ v. d.
javor klen &0000000000000360.000000360 102414
Q12024265
U usedlosti č.p. 168 na Srnském okruhu
Javor klen u Nového Sedla Srní I

49°6′17″ s. š., 13°28′4″ v. d.

javor klen &0000000000000380.000000380 102415
Q12024263
Na kopci dominanta
Skupina lip srdčitých Srní I
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102418
Q12034717
Skupina lip srdčitých u rekreačního střediska Uranové doly
Skupina 2 javorů klenů u Nového Sedla Srní I

49°6′6″ s. š., 13°27′52″ v. d.

javor klen (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102417
Q12029362
Neuvedena
Smrk ztepilý Srní I

49°6′6″ s. š., 13°27′52″ v. d.

smrk ztepilý &0000000000000482.000000482 102436
Q26787683
Srůst dvou exemplářů
Strašínský klen u kostela Strašín
49°10′38″ s. š., 13°37′58″ v. d.
javor klen &0000000000000330.000000330 105948
Q26790563
Lesní porost u kostela p. Marie, cca 10 m severozápadně od jeho zdi.
Buk na Suchém Kameni Suchý Kámen
49°16′9″ s. š., 13°7′28″ v. d.
buk lesní &0000000000000377.000000377 102383
Q11362241
U křižovatky lesních cest na Suchém Kameni
Buk nad fořtovnou Suchý Kámen
49°16′16″ s. š., 13°7′40″ v. d.
buk lesní &0000000000000265.000000265 102381
Q11362315
Pod cestou Stará Lhota Suchý Kámen, lesní porost 114 B
Buk pod penzionem Suchý Kámen
49°16′17″ s. š., 13°7′40″ v. d.
buk lesní &0000000000000280.000000280 102380
Q11362338
Nad cestou Stará Lhota Suchý Kámen, lesní porost 112 A
Hraniční buk Suchý Kámen

49°16′16″ s. š., 13°7′39″ v. d.

buk lesní &0000000000000269.000000269 102385
Q12020654
Na hranici mezi k.ú. Suchý Kámen a Stará Lhota hraniční strom
Smrk na Suchém Kameni Suchý Kámen

49°16′10″ s. š., 13°7′28″ v. d.

smrk ztepilý &0000000000000423.000000423 102386
Q12055045
Na křižovatce lesních cest
Dub letní v Podmoklech Sušice nad Otavou

49°13′24″ s. š., 13°34′31″ v. d.

dub letní &0000000000000390.000000390 102376
Q26787675
Pod Kotalovskými Dvory, u polní cesty se zelenou turistickou značkou
Lípa nad Malou farářkou 1 Sušice nad Otavou

49°13′11″ s. š., 13°31′51″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000324.000000324 102373
Q12034719
Na svahu nad bývalými kasárnami, u křížku (blíže lesu)
Lípa nad Malou farářkou 2 Sušice nad Otavou

49°13′11″ s. š., 13°31′51″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000315.000000315 102372
Q12034719
Na svahu nad bývalými kasárnami, u křížku (blíže louky)
Lípa v lesoparku Luh Sušice nad Otavou

49°13′30″ s. š., 13°31′ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000374.000000374 102377
Q26787676
Při okraji cesty vedoucí lesoparkem blízko kulturního zařízení "Santos"
Lípy u Lurdské kaple Sušice nad Otavou

49°13′52″ s. š., 13°31′13″ v. d.

lípa srdčitá (7) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102375
Q26779873
U Lurdské kaple
Lípa srdčitá Svatá Kateřina u Chudenína

49°15′59″ s. š., 13°3′30″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000425.000000425 102425
Q12034652
Zdravotní stav kritický, odumírá na louce poblíž hraničního přechodu
Jilm horský u Mlýnského rybníka Svojšice u Sušice jilm horský &0000000000000460.000000460 102378 Na pravé straně v blízkosti hráze rybníka
Lípa u Mlýnského rybníka Svojšice u Sušice

49°14′26″ s. š., 49°14′26″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000400.000000400 105062
Q75707949
Na pravé straně v blízkosti hráze rybníka
Lípa u Mlýnského rybníka Svojšice u Sušice

49°14′26″ s. š., 13°27′40″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000340.000000340 105063
Q75707974
Na pravé straně v blízkosti hráze rybníka
Lípa u Valdmanů Svojšice u Sušice

49°14′36″ s. š., 13°27′14″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000650.000000650 102461
Q26787685
Kategorie „Lípa u Valdmanů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Valdmanů“ na Wikimedia Commons
U zdi usedlosti čp.19
Svojšická lípa Svojšice u Sušice

49°14′37″ s. š., 13°27′11″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000522.000000522 102462
Q26787686
Kategorie „Svojšická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svojšická lípa“ na Wikimedia Commons
Na hřbitově při zdi u vchodu
Železnorudský jasan Špičák

49°8′22″ s. š., 13°13′26″ v. d.

jasan ztepilý &0000000000000320.000000320 102391
Q10279851
U nové benzinové stanice
Lípa ve Vatětické aleji Lípa ve Vatětické aleji Štěpanice

49°9′38″ s. š., 13°29′28″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000455.000000455 102473
Q26787691
Kategorie „Lípa ve Vatětické aleji“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa ve Vatětické aleji“ na Wikimedia Commons
U silnice z Palvínova do Vatětic, křižovatka s polní cestou
Palvínovská alej ke statku Palvínovská alej ke statku Štěpanice

49°9′57″ s. š., 13°28′58″ v. d.

lípa velkolistá (14) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104866
Q26790840
Kategorie „Palvínovská alej ke statku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Palvínovská alej ke statku“ na Wikimedia Commons
Podél cesty k polorozpadlému zámečku Palvínov; stáří cca 200 let, obvody kmenů od 160 do 433 cm
Palvínovská lípa Štěpanice

49°10′5″ s. š., 13°28′50″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000530.000000530 102475
Q26787693
Na severozápadním okraji Palvínova
Skupina stromů v zámeckém parku Palvínov Štěpanice

49°9′57″ s. š., 13°29′ v. d.

jedle bělokorá (1)
dub letní (2)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102395
Q12054577
Zámecký park Palvínov
Vatětická lípa Štěpanice

49°9′56″ s. š., 13°28′56″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000600.000000600 102471
Q26787688
Kategorie „Vatětická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vatětická lípa“ na Wikimedia Commons
V Pavlínově na křižovatce ke statku
Vatětický jasan Vatětický jasan Štěpanice

49°9′48″ s. š., 13°29′10″ v. d.

jasan ztepilý &0000000000000580.000000580 102470
Q26787687
Kategorie „Vatětický jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vatětický jasan“ na Wikimedia Commons
Koruna je vysoko vyvětvena, kmen se ve 2,5 m dělí na tři hlavní větve u silnice z Vatětic na Palvínov poblíž lípy
Vatětický javor Štěpanice

49°9′45″ s. š., 13°29′17″ v. d.

javor klen &0000000000000435.000000435 102472
Q26787690
Kategorie „Vatětický javor“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vatětický javor“ na Wikimedia Commons
Ve 2,5 m se kmen dělí na tři hlavní větve, koruna je nasazena vysoko a je úzká, strom je v zápoji u silnice z Vatětic na Palvínov, vpravo
Zámecký klen Zámecký klen Štěpanice

49°10′ s. š., 13°29′ v. d.

javor klen &0000000000000470.000000470 102474
Q26787692
Kategorie „Zámecký klen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámecký klen“ na Wikimedia Commons
U zámku
Štěpánovická lípa Štěpánovická lípa Štěpánovice

49°25′44″ s. š., 13°16′53″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000463.000000463 106185
Q73599791
Po pravé straně cesty ke vstupní bráně na hřbitov s kostelem svatého Michala
Lípy ve Švihově Švihov u Klatov

49°28′53″ s. š., 13°17′3″ v. d.

lípa velkolistá (2) &0000000000000365.214000365,214 104853
Q26779860
Kategorie „Lípy ve Švihově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy ve Švihově“ na Wikimedia Commons
Travnatý pás u asfaltové cesty na okraji města u křížku; obvod kmene: 365, 214
Tajanovská borovice Tajanov u Malonic
borovice lesní &0000000000000300.000000300 102483
Q12058238
Třetina stromu je odříznutá, větví se na dvě části, kmen dutý, koruna řídká a jednostranná jižně od Tajanova při cestě; 18.1.2007 vyvrácena vichřicí
Lípa srdčitá u kostela na Zdouni Lípa srdčitá u kostela na Zdouni Tedražice

49°15′43″ s. š., 13°30′46″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000423.000000423 104640
Q26789300
Vně zdi u kostela na Zdouni
Lípa velkolistá u kostela na Zdouni Lípa velkolistá u kostela na Zdouni Tedražice

49°15′43″ s. š., 13°30′45″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000366.000000366 104638
Q26789299
Vně zdi kostela na Zdouni u vchodu na hřbitov
Valachoc lípa Těchonice

49°22′9″ s. š., 13°34′29″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000473.000000473 105035
Q26789632
Za obcí u křížku vedle cesty z Těchonic do Strážovic; zasazena v r. 1920
Trsická lípa Trsická lípa Trsice

49°13′5″ s. š., 13°27′30″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000750.000000750 102487
Q12059787
Kategorie „Trsická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trsická lípa“ na Wikimedia Commons
Souřadnice 49 13,111, 13 27,570 na návsi u křížku
Skupina dubů ve Sloním údolí Vatětice

49°9′40″ s. š., 13°29′42″ v. d.

dub letní (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“240,290,312 102396
Q12054571
Ve Sloním údolí
Vatěticko-mouřenecká alej Vatětice

49°9′40″ s. š., 13°29′42″ v. d.

dub letní (8)
lípa velkolistá (6)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104865
Q26779879
Podél zaniklé cesty mezi Vatěticemi a Mouřencem v lesním porostu, stáří cca 200 let; obvody mmenů od 175 do 383
Velhartické lípy Velhartice

49°15′55″ s. š., 13°23′23″ v. d.

lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102424
Q11878378
U fary
Rosenauerův dub Rosenauerův dub Velké Hydčice

49°18′41″ s. š., 13°41′11″ v. d.

dub letní &0000000000000447.000000447 102405
Q12049794
Kategorie „Rosenauerův dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rosenauerův dub“ na Wikimedia Commons
Jižně od silnice Horažďovice–Velké Hydčice v lese za vodárnou
Dub na Kozím Hřbetu Velký Kozí Hřbet

49°7′19″ s. š., 13°31′25″ v. d.

dub letní &0000000000000340.000000340 106210
Q73601669
Nedaleko kaple u domu č.p. 8 v osadě Velký Kozí Hřbet, zvané též Cimruky (Gross Ziegenruck).
Lípa na Kozím Hřbetu Velký Kozí Hřbet

49°7′18″ s. š., 13°31′24″ v. d.

lípa velkolistá &0000000000000415.000000415 106209
Q73601668
Nedaleko kaple u domu č.p. 8 v osadě Velký Kozí Hřbet, zvané též Cimruky (Gross Ziegenruck).
Smrk na Stimlingu Velký Radkov II
49°8′10″ s. š., 13°28′23″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000357.000000357 105859
Q26790462
V lesním porostu u bývalé samoty Stimling v blízkosti zaniklé nemovitosti čp. 17, pod stromem je pramen zásobující nedalekou malou vodní nádrž
Vlastějovská lípa Vlastějovská lípa Vlastějov
49°12′12″ s. š., 13°25′56″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000600.000000600 102459
Q11916499
Kategorie „Vlastějovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlastějovská lípa“ na Wikimedia Commons
Na pastvině pod kravínem nad silnicí do Jiřičné
Vracovská lípa Vracov u Číhaně
49°23′26″ s. š., 13°26′9″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000460.000000460 102430
Q11937112
U rybníka
Lípa u Chalupských Zámyšl

49°13′14″ s. š., 13°22′22″ v. d.

lípa malolistá &0000000000000580.000000580 102406
Q12034657
Kategorie „Tilia cordata Chalupských“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tilia cordata Chalupských“ na Wikimedia Commons
Na jižním okraji
Dub Šternberk Dub Šternberk Zářečí u Horažďovic
49°19′23″ s. š., 13°41′40″ v. d.
dub letní &0000000000000430.000000430 105595
Q26790171
Kategorie „Dub Šternberk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub Šternberk“ na Wikimedia Commons
V tzv. Panské zahradě nedaleko skautské klubovny
Zavlekovské lípy Zavlekov

49°20′14″ s. š., 13°29′26″ v. d.

lípa malolistá (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102419
Q10857320
Na severovýchodním okraji obce u silnice směrem na Plichtice
Nicovská lípa Zborovy lípa velkolistá &0000000000000458.000000458 104485
Q95581869
Před vchodem do kostela v Nicově
Zdebořická lípa Lípa ve Zdebořicích u kostela a hřbitova. Zdebořice
49°21′53″ s. š., 13°24′51″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000526.000000526 102453
Q10857442
Před vchodem na hřbitov
Lípy u kostela v Zelené Lhotě Zelená Lhota

49°14′31″ s. š., 13°10′24″ v. d.

lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102369
Q12034729
Kategorie „Lípy u kostela v Zelené Lhotě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u kostela v Zelené Lhotě“ na Wikimedia Commons
U kostela
Zelenské lípy Zelená Lhota

50°26′45″ s. š., 13°19′8″ v. d.

lípa (2) &0000000000000480.635000480,635 104483
Q26779867
U hlavní silnice ze Zelené Lhoty do Hojsovy Stráže.
Stromy na Zhůří Stromy na Zhůří Zhůří

49°4′58″ s. š., 13°33′37″ v. d.

javor mléč (7)
javor klen (38)
jasan ztepilý (3)
jilm horský (17)
bříza bělokorá (3)
lípa malolistá (13)
lípa velkolistá (1)
jírovec maďal (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102400
Q26779864
Zeleň zaniklé vesnice Zhůří v prostoru bývalé obce Zhůří
Zhůřská jedle Zhůří u Rejštejna

49°5′54″ s. š., 13°32′54″ v. d.

jedle bělokorá &0000000000000363.000000363 102411
Q26787679
Mohutný strom na světlině v mladším porostu. Na turistické mapě zakreslena chybně na opačné straně od cesty ze Zhůří po zelené turistické značce, pod Huťskou horou
Stromy u hřbitova Železná Ruda - památné stromy u hřbitova Železná Ruda javor mléč (1)
javor klen (2)
jírovec maďal (2)
lípa srdčitá (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102408
Q10768578
Jednostranná alej u hřbitovní zdi
Lípa srdčitá v zámeckém parku Žihobce
49°12′52″ s. š., 13°37′58″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000445.000000445 104641
Q26789301
V zámeckém parku u přírodního parketu
Lípa srdčitá Lípa v Žichovicích Žichovice

49°16′ s. š., 3°37′32″ v. d.

lípa srdčitá &0000000000000370.000000370 105623
Q26790194
V zámeckém areálu
Vaňkův Dub v Žikově Žikov
49°13′56″ s. š., 13°27′28″ v. d.
dub letní &0000000000000355.000000355 104371
Q26789261
Kategorie „Vaňkův Dub v Žikově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vaňkův Dub v Žikově“ na Wikimedia Commons
V obci na dvoře hospodářské usedlosti čp. 3

Poznámky

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

Reference

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.


Externí odkazy

Zdroj