Seznam mostů v Praze

Mosty v Praze
(Mánesův, Karlův, Legií, Jiráskův a Palackého)

Seznam obsahuje vybrané pražské mosty. V roce 2017 měla Technická správa komunikací hl. m. Prahy ve správě přesně 700 mostů ve vlastnictví města,[1][2] další mosty či lávky patří jiným vlastníkům nebo jsou ve správě městských částí. Počet mostů ve správě TSK průběžně narůstá, v roce 2004 to bylo 574 mostů, v roce 2011 přesně 600 mostů.[2]

Historie

Most císaře Františka I., po Juditině a Karlově třetí vltavský most v Praze

Původně vedl přes Vltavu brod někde v místech zatáčky řeky, nad kterou od 9. století postupně vyrůstal Pražský hrad. Některé úvahy předpokládají také existenci dřevěného mostu. První kamenný pražský most byl Juditin most, postavený Vladislavem II. ve 12. století. Ve 14. století po stržení Juditina mostu povodní jej nahradil Karlem IV. založený Karlův most, který zůstal až do 19. století jediným mostem přes Vltavu v Praze.

Stavbu dalších mostů si vynutil rozvoj města spojený s průmyslovou revolucí. První byl řetězový Most císaře Františka I. z let 18391841, druhý obloukový Negrelliho viadukt (most navazuje na karlínský viadukt) dokončený 1849 a sloužící pro potřeby nové železniční dopravy. Další dva železné mosty byly postaveny až v letech 18681869, Most císaře Františka Josefa I. a Rudolfova lávka. V letech 18711872 vyrostl druhý železniční most pod Vyšehradem. Další byl dostavěn roku 1878 - Palackého most, původně vyzdoben Myslbekovými sousošími. Z těchto starších mostů jsou zachovány kromě Karlova jen Negrelliho a upravený Palackého.

Pražské mosty prošly proměnou na přelomu 19. a začátkem 20. století souběžně s pražskými nábřežími, kde byla dokončována regulace. Některé nevyhovující mosty byly zbořeny či přestavěny, další (dnes stále sloužící) postaveny: Most Legií (1901, nahradil most Františka I.), Čechův most (1908), Hlávkův most (1911) a Mánesův most (1914, nahradil Rudolfovu lávku).

Stav mostů

Podle analýzy, předložené městským orgánům v lednu 2018, je 124 městských mostů a lávek zařazeno v sedmistupňové škále stavu mostů do některého ze třech nejhorších stupňů: špatný, velmi špatný a havarijní.[1][3] V bezvadném stavu bylo 34 mostů, ve velmi dobrém 50 mostů, v dobrém 195 mostů, v uspokojivém 296 mostů, ve špatném 99 mostů, ve velmi špatném 23 mostů a v havarijním 3 mosty, a to dvě boční pěší lávky železničního mostu a pěší úroveň u stanice metra Nové Butovice.[2] Trojská lávka byla před svým kolapsem zařazena jen do 5. stupně, tedy „špatný“,[1] podle jiného článku referujícího o téže tiskové konferenci však do 6. stupně.[3]

Přes řeky

Přes Vltavu

Pražské mosty přes Vltavu nebo její ramena, řazeno po proudu řeky:

Funkční Přes celou Vltavu Název Využití Poznámka Vlastník/správce Otevřen Délka Rozpětí hlavního pole
NE ANO Zbraslavský most předchůdce mostu Závodu míru Zbraslav? 1896 rozebrán 1964 147 63
ANO ANO Most Závodu míru TSK
1964
210 75
ANO ANO Radotínský most ŘSD
2010
236
ANO ANO Branický most (most Inteligence) železniční Správa železnic
1964
910 54
ANO ANO Barrandovský most (most Antonína Zápotockého) TSK 1983 2. polovina 1988 352 71
ANO NE – přes levé rameno (přístav) Most na Císařskou louku TSK?
1901
ANO NE – přes pravé rameno (přístav) Most na Veslařský ostrov TSK?
1958
71 45
ANO ANO Vyšehradský železniční most (most spojovací dráhy) železniční Správa železnic 1872 přestavěn 1901 298,4 70
ANO ANO Palackého most (Mozartův most) TSK 1878 rozšířen 1951 229 30
ANO ANO Jiráskův most (Dienzenhoferův most) TSK
1931
311 51
ANO NE – přes levé rameno (plavební kanál) Most na Dětský ostrov TSK?
1941
ANO NE – přes pravé rameno (náhon) Most na Slovanský ostrov dříve odstraněn TSK? 1948 znovu

vystavěn[kdy?]

28 28
NE ANO Most císaře Františka I. předchůdce mostu Legií 1841 zbořen 1898 413 132
ANO ANO Most Legií (Smetanův most, most 1. máje) TSK
1901
343 42
ANO NE – přes levé rameno (náhon Čertovka) Mostky přes Čertovku TSK?
ANO NE – přes pravé rameno (náhon) Novotného lávka TSK?
1400 (?)
ANO ANO Karlův most (Kamenný most, Pražský most) TSK
1402
515
NE ANO Juditin most předchůdce Karlova mostu Křižovnický řád 1172 zbořen 1342 514
ANO ANO Mánesův most (most arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, most Josefa Mánesa)
1914
186 42
NE ANO Rudolfova lávka (Železná lávka) předchůdce Mánesova mostu 1869 zbořen 1914 192 96
ANO ANO Čechův most (most Svatopluka Čecha, Mendelův most) TSK
1908
169 59
NE ANO Most císaře Františka Josefa I. (Eliščin most, Janáčkův most, Švermův most) předchůdce Štefánikova mostu 1868 zbořen 1946 238 144
ANO ANO Štefánikův most (Švermův most) TSK
1951
263 65
ANO ANO Hlávkův most (most přes Štvanici) TSK 1911 přestavěn 1962 296 36
ANO NE – přes zasypané pravé rameno Železniční most na Rohanský ostrov železniční
1875 (rameno zasypáno)
ANO ANO Negrelliho viadukt (Karlínský viadukt) železniční Správa železnic
1849
1110 25
ANO ANO Štvanická lávka TSK
2023
NE ANO Most z Holešovic do Libně dřevěný
1903
1928
ANO ANO Libeňský most (Baxův most, Stalingradský most) TSK
1928
780 48
ANO ANO Holešovický železniční most železniční Správa železnic
1976
388 78
NE ANO Trojský most (Most Barikádníků) předchůdce dnešního Mostu Barikádníků 1928 1977 221 47
ANO ANO Most Barikádníků TSK 1980 221 51
ANO ANO Trojský most TSK
2014
246 196
NE ANO Trojský tramvajový most (Rámusák) provizorní DPP? 1982 rozebrán 2013 250
NE NE Stará Trojská lávka TSK 1984 zřítila se 2017 256 96
ANO NE – přes pravé rameno (hlavní tok) Trojská lávka TSK
2020
253 55[4]
ANO NE – přes levé rameno (plavební kanál) Mosty na Císařský ostrov TSK, PVS?
Související informace naleznete také v článcích Vltavské brody v Praze a Seznam mostů přes Vltavu.


Přes Berounku

Pražské mosty přes Berounku, řazeno po proudu řeky:

Funkční Název Využití Poznámka Otevřen
ANO Černošická lávka pěší ikony vozidelkolo ikony vozidel v roce 2016 lávku odkoupila Praha od města Černošic
ANO Radotínská lávka pěší ikony vozidel vlastník: Praha 16
1995
ANO Radotínský most auto ikony vozidelkolo ikony vozidelpěší ikony vozidel část. vlastník: stát, správce: ŘSD
2010
ANO Lahovický most auto ikony vozidelpěší ikony vozidel Vlastník: hl. m. Praha, správce: TSK 1743 zrekonstruován 1920

Ostatní mosty podle druhu

Ty, jež procházejí nad řekou Vltavou nebo Berounkou zde uvedeny nejsou. Naleznete je v seznamu výše.

Silniční mosty

Obvod Městská část Čtvrť Název Komunikace Otevřen
1 Praha 1 Hradčany Prašný most (přes Jelení příkop na Pražském hradě) U Prašného mostu
1/8/2 Praha 1 / Praha 8 / Praha 2 Nové Město / Karlín / Vinohrady přemostění Masarykova nádraží Wilsonova, Severojižní magistrála
2/4 Praha 2 / Praha 4 Nusle / Vinohrady / Nové Město Nuselský most (most Klementa Gottwalda, 1975–1989) Severojižní magistrála
4 Praha 4 Michle most Sue Ryder účelová komunikace
5 Praha 5 Smíchov most Městského okruhu přes Plzeňskou ulici na Smíchově Městský okruh
5 Praha-Velká Chuchle Malá Chuchle most Mezichuchelské ulice (přemostění Strakonické ulice v Malé Chuchli) Mezichuchelská
5 Praha 5 Hlubočepy barrandovská silniční estakáda Barrandovská spojka
5 Praha-Lochkov Lochkov Lochkovský most Pražský okruh
5 Praha-Lochkov Lochkov Slavičí most Pražský okruh
6 Praha 6 Dejvice / Střešovice Svatovítský most Svatovítská
6/5 Praha 6 / Praha-Zličín Ruzyně / Zličín silniční estakáda Řepy-Ruzyně Pražský okruh
6 Praha 6 Ruzyně estakáda u letiště Ruzyně Aviatická (účelová komunikace)
8/3 Praha 8 / Praha 3 Libeň / Žižkov silniční estakáda Krejcárek-Palmovka Pod plynojemem
8 Praha 8 Libeň most přes Rokytku na Elznicově náměstí Zenklova
8 Praha 8 Libeň přemostění Prosecké radiály v Libni Valčíkova
9/8 Praha 9 / Praha 8 Střížkov / Libeň přemostění Prosecké radiály na Střížkově Vysočanská
9 Praha 9 / Praha 14 Hloubětín silniční most Průmyslová-Hloubětín Průmyslová
9 Praha 9 Vysočany Vysočanská estakáda (Prosecká estakáda) Vysočanská
10 Praha 10 Strašnice/Záběhlice Lanový most Jižní spojka, Městský okruh
10 Praha 10 Vršovice Most přes vršovické seřaďovací nádraží Moskevská (Praha)

Tubusy metra

Název Linka metra Další využití Otevřen
Nuselský most C auto ikony vozidelpěší ikony vozidelkolo ikony vozidel 1973
most metra na Kačerově C pěší ikony vozidel 1984
most metra Hůrka–Lužiny B 1994
most metra Rajská zahrada – Černý Most B pěší ikony vozidelkolo ikony vozidel 1998

Drážní mosty

Mosty pro železniční, tramvajové a lanové dráhy:

Název Otevřen
hlubočepské viadukty (Pražský Semmering) (a okolní) 1872
libeňský železniční most přes Rokytku
libeňský železniční most přes Sokolovskou ulici
Nové spojení na železniční trati Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice
železniční viadukty u Bulhara
železniční most Zličín
železniční most Třebonice
tramvajová estakáda Hlubočepy na trati Hlubočepy–Barrandov 2003
tramvajová estakáda Palmovka-Krejcárek na trati Ohrada–Palmovka 1990
most lanové dráhy na Petřín (který?)


Pěší lávky

Mosty sloužící pěším, popřípadě cyklistům:

Obvod Městská část Čtvrť Název Otevřena
1 Praha 1 Hradčany lávka přes Chotkovu ulici
4 Praha 4 Nusle lávky u Kongresového centra
4 Praha 4 Krč lávka u stanice Budějovická (přes atrium)
4 Praha 11 / Praha 4 Chodov / Záběhlice lávka Spořilov – Roztyly (přes ul. 5. května)
4 Praha 11 Chodov lávka Roztyly – Chodovec (přes ul. 5. května) 1995
4 Praha 11 Chodov lávka Chodov – K Dubu (přes D1 – Brněnská)
5 Praha 5 Smíchov lávka přes nádraží Praha-Smíchov 1930
5 Praha 5 Jinonice lávka Waltrovka 2017
8 Praha 8 Karlín lávka Rohanské nábřeží 2002
9 Praha 20 / Praha 14 Horní Počernice / Černý Most lávka u stanice Černý Most (přes Chlumeckou ulici) 1998
10 Praha 10 Vršovice Makuchova lávka 2017
10 Praha 15 Hostivař přemostění železnice u Pražské ulice v Hostivaři

Součásti a příslušenství budov:

Obvod Městská část Čtvrť Název Otevřena
1 Praha 1 Staré Město mostní přechod z Betlémské kaple
1 Praha 1 Staré Město mostní přechod Prašná brána-Obecní dům
1 Praha 1 Nové Město mostní přechody v Nekázance
1 Praha 1 Malá Strana mostní přechod nad Thunovskou ulicí
1 Praha 1 Malá Strana můstek v objektu Sovových mlýnů
1 Praha 1 Malá Strana můstek petřínského bludiště
1 Praha 1 Hradčany mostní přechod na Pražském hradě
4 Praha 4 Podolí inspekční lávka v podolské vodárně
5 Praha 5 Smíchov inspekční lávka Janáčkovo nábřeží-Dětský ostrov

Mosty zaniklé a plánované

Zaniklé mosty

Zaniklé můstky

Rozestavěné nebo plánované mosty

Mosty TSK dle evidenčního značení a klasifikace stavu v roce 2016

Součástí usnesení Rady hl. města Prahy č. 826 z 12. 4. 2016 byla jako příloha Analýza stavu pražských mostů ve správě TSK hl. m. Prahy a jejich priority ve stavu k březnu 2016. V informaci jsou uvedeny mosty delší než 100 m přes hlavní koryto Vltavy, vybrané dopravně důležité mosty delší než 100 m a mosty s délkou menší než 100 m, u nichž je stavební stav hodnocen jako špatný, velmi špatný nebo havarijní.[5] V seznamu jsou uvedeny pouze mosty a lávky ve správě TSK hl. m. Prahy, tj. nejsou tam uvedeny mosty železniční, dálniční, mosty ve správě městských částí nebo jiných městských organizací nebo ve vlastnictví jiných vlastníků než města aj.

Stupně stavu dle ČSN 73 6221:

 • I – bezvadný
 • II – velmi dobrý
 • III – dobrý
 • IV – uspokojivý
 • V – špatný
 • VI – velmi špatný
 • VII – havarijní

Dle zprávy z března 2016 je celkový počet mostů ve správě TSK hl. m. Prahy 677, z toho 33 v bezvadném stavu, 48 ve velmi dobrém, 182 v dobrém, 288 v uspokojivém, 100 ve špatném, 20 ve velmi špatném a 6 v havarijním.

Mosty přes Vltavu delší než 100 metrů

 • V003 Trojský most, I
 • V006, Most Barikádníků, IV
 • V005 Libeňský most, rámové konstrukce VI, klenby V
 • V010 Hlávkův most (obloukový), ze Štvanice na Bubenské nábřeží, V
 • V011 Hlávkův most (trámový), z Těšnova na Štvanici, V
 • V012 Štefánikův most, IV
 • V013 Čechův most, nosná konstrukce IV, umělecká výzdoba V
 • V014 Mánesův most, IV
 • V015 Karlův most, mostovky a parapetní zábradlí II, klenby a spodní stavby IV–V
 • V020 Most Legií, V
 • V023 Jiráskův most, IV
 • V024 Palackého most, V
 • V025 Železniční most, lávka pro pěší – jih, podle nejslabšího funkčního článku VII s podmínečným stupněm použitelnosti II
 • V026 Železniční most, lávka pro pěší – sever, podle nejslabšího funkčního článku VII s podmínečným stupněm použitelnosti II
 • V031 Barrandovský most, V
 • V032 lávka pro pěší na Bránickém železničním mostě, IV
 • V034 Most Závodu míru, III
 • V071 (původně D071) Lahovický most, III (není přes Vltavu, ale přes Berounku)

Další dopravně významné mosty delší než 100 metrů

 • X034 most v ul. K Barrandovu, IV
 • X041 rampa „L“ výstupní Barrandovské komunikace, IV
 • X042 rampa „K“ výstupní Barrandovské komunikace ve směru na Smíchov, IV
 • X512 most v ul. Průmyslové přes údolí Rokytky, IV
 • X540 most v ul. Wilsonově, přes Masarykovo nádraží, IV
 • X543 – Estakáda v ul. V Holešovičkách přes ul. Povltavskou, IV
 • X544, X546 rampy estakády (přes Povltavskou, X 543), III
 • X545, X547 rampy estakády (přes Povltavskou, X 543), IV
 • X554 Valčíkova, I
 • X574 most na Jižní Spojce přes údolí Botiče a ul. Záběhlickou, III
 • X597 – estakáda Čuprova, III
 • X656 U Loděnice (Libeňský most), VI
 • X663 Estakáda Prosek, III
 • X676 Nuselský most, IV
 • X688..1 Estakáda Kačerov, IV
 • X688..2 Estakáda Kačerov, III
 • Y526 – most na Jižní Spojce přes ul. Michelskou a kolejiště metra, IV
 • Y529 most na Jižní Spojce přes seřaďovací nádraží Praha-Vršovice (lanový most), III

Ostatní mostní objekty delší než 100 metrů

 • X052 Pěší úroveň u stanice metra Nové Butovice, nosná konstrukce VII, schodiště VII (uzavřeno)
 • X550 lávka přes ul. Čs. exilu, II
 • X551 lávka přes Opatovská od KD Opatov k Poliklinice 4.11.2019 odstraněna demolicí
 • X582 lávka přes Opatovskou od parkovacích garáží k obchod. stř. BILLA, III
 • X583 lávka Opatovská (zastávka Metodějova), IV 7.11.2019 uzavřena
 • X584 lávka Ke Kateřinkám, IV
 • X585 lávka V Jezírkách, IV
 • X690 lávka Čtyřdílná, III

Mosty kratší než 100 metrů ve špatném, velmi špatném nebo havarijním stavu

Špatný stav

 • B011 Lávka Folimanka, pravý břeh, V
 • B030 lávka Kozinovo náměstí, V
 • B052 lávka Slatiny (u čp. 76), V
 • B054 lávka Slatiny (u čp. 1745), V
 • B055 Slatiny, bývalý brod, V
 • B027 K Prádelně, V
 • B062 Švehlova, V
 • B071 Před obcí Pitkovice, V
 • D007 Pod Žvahovem, V
 • D010 K Dalejím, V
 • D012 Řeporyje (náměstí), V
 • D077 Radotín (V sudech), V
 • M001 Zahradníčkova, V
 • P002 Bělohorská-Malovanka, V
 • P006 Motol (u nemocnice), V
 • P007 SHMP (u kulturního střediska), V
 • P009 podchod u bývalých DP (u Vltavy), V
 • P009a SPHM schodiště u Vltavy, V
 • P514 podchod Fügnerovo náměstí, Sokolská, V
 • P015 K Barrandovu (Geologická), V
 • P524 Vinohradská, V
 • P529 U Kunratického lesa, V
 • P544 Cíglerova, V
 • P578 Čs. Exilu (u křiž. s Gen. Šišky), V
 • P582 Skaláků, u TJ Montáže, V
 • P585 Ryšavého-Augustýnova, V
 • R004 Zenklova, V
 • R009 Čuprova, V
 • R020 Hloubětín (u Hořejšího rybníka), V
 • R027 Českobrodská (před obcí Běchovice), V
 • R028 Českobrodská (inundace u Běchovic), V
 • R032 Nedvězí (v obci), V
 • R062 Vinořská, V
 • R081 Českobrodská (u Běchovic), V
 • R093 Cínovecká (Mratínský potok), V
 • S009 Lávka Pod Kaplankou, V
 • S014 Ke Kulišce, V
 • S025 Ve Džbáně (horní), V
 • S033 Přílepská, V
 • S061 Lysolaje, V
 • S071 Horoměřická (u konzumu), V
 • V021 Na Slovanský ostrov, V
 • X010 Horoměřická, V
 • X031 U Ořecha, V
 • X039 Slánská, V
 • X045 Nové Butovice (u metra), MHD rampa sever, V
 • X048 Na Zlatě (u metra Nové Butovice), V
 • X066 Bavorská (přes Rozvadovskou spojku), V
 • X503 Božanovská, V
 • X515 K Horkám (k přehradě), V
 • X518 U Hostivařského nádraží, V
 • X519 U továren, V
 • X521 Poděbradská – Kolbenova (z centra), V
 • X525 Libošovická (Bystrá), V
 • X526 Ve Žlíbku, V
 • X564 Sulická, V
 • X570 Hlavní, V
 • X580 Lávka Horčičkova, V
 • X595 Povltavská (Primátorská), V
 • X606 lávka Botevova, V
 • X607 Pod Krejcárkem (na Ohradě), V
 • X651 Podjezd Divadelní, V
 • X654 Libeňský most (Štorchova), V
 • X655 Libeňský most (Voctářova), V
 • X658 lávka přes ul. Žižkovu, V
 • X675 Parking garáže Museum, V
 • X678 lávka atrium západ, V
 • X689 ul. 5. května (u garáží DP), V
 • X697 Formanská, Újezd u Průhonic, V
 • Y005 Nad Zlíchovem, V
 • Y011 Kamenická, V
 • Y015 Kamýcká, V
 • Y017 Radotín, přes vlečku u cementárny, V
 • Y018 Zatímní most – Zátory, V
 • Y502 Za Černým mostem, V
 • Y504 Černokostelecká, V
 • Y506 lávka u nádraží Hostivař, V
 • Y514 Českobrodská, V
 • Y515 Na Viktorce, V
 • Y516 Nad Kapličkou, V
 • Y517 Malešická, V
 • Y525 Průmyslová (v polích), V
 • Y528 Průmyslová, V
 • Y532 Lávka depo metra Hostivař, V
 • Y534 Černokostelecká (přes vlečku), V

Velmi špatný stav

 • B022 Nuselská, VI
 • K007 U Michelského lesa, VI
 • P504 V Pevnosti, VI
 • R026 Dolní Počernice, (v obci), VI
 • R075 Národních hrdinů, VI
 • S003 U Břetislavky, VI
 • S032 Ledecká, VI
 • S034 Statenická, VI
 • X008 Lávka Dlabačov, VI
 • X023 SPHM přes nábřeží Kpt. Jaroše, VI
 • X037 Jeremiášova-Ke hřbitovu, VI
 • Y006 Kosořská (Na Višňovce), VI
 • Y010 Naskové (Cibulka), VI
 • Y012 Korunovační, VI
 • Y505 Kolbenova, VI

Havarijní stav

 • S008 U restaurace „Na mlýnku“, VII
 • Y503 Heldova (Niederleho), VII

Odkazy

Reference

 1. a b c Pražské mosty jsou na spadnutí, na kritický stav ukazuje nová analýza, iDnes.cz, 17. 1. 2018
 2. a b c Problém Prahy? 136 mostů v tristním stavu, Pražský deník, 18. 1. 2018
 3. a b V Praze je ve velmi špatném stavu 23 mostů, mezi nimi i Karlův, Novinky.cz. 17. 1. 2018
 4. Za rychlostí realizace Trojské lávky stojí především výstavba ocelové konstrukce a aplikovaná kombinace metod zaplavování a blokové montáže. konstrukce.cz [online]. [cit. 2022-07-01]. Dostupné online. 
 5. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 826 z 12. 4. 2016 k analýze stavu mostů ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy, příloha č. 1: Analýza stavu pražských mostů ve správě TSK hl. m. Prahy a jejich priority (aktualizace březen 2016), Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zpracovvali Antonín Semecký, Stanislav Šebesta, Jiří Sládek, Karel Rezek

Související články

Externí odkazy

Zdroj