Seznam kulturních památek v Malé Skále

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Malá Skála

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Reliéfní kříž (Q37817793)


Malá Skála - reliéfní kříž pod Pantheonem (5).jpg
 
Kategorie „Relief cross (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Relief cross (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14049/5-71
Pam. katalog
MIS
Malá Skála tesaný do skály pod skalním ostrohem Pantheonu
50°38′29,43″ s. š., 15°11′32,76″ v. d.
Socha - reliéfní kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Aloise (Q37817780)


Malá Skála - socha svatého Aloise (2).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Aloysius (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Aloysius (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45356/5-69
Pam. katalog
MIS
Malá Skála pod kaplí sv. Vavřince
50°38′43,7″ s. š., 15°11′40,64″ v. d.
Socha sv. Aloise

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Vranov (Q122355)


Hrad_Vranov_-_Malá_Skála.jpg
 
Kategorie „Vranov Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vranov Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37796/5-64
Pam. katalog
MIS
Malá Skála 50°38′31,07″ s. š., 15°11′20,51″ v. d. Hrad Vranov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37817832)


Malá Skála - socha svatého Jana Nepomuckého (8).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38163/5-68
Pam. katalog
MIS
Malá Skála nad zámkem
50°38′53,68″ s. š., 15°11′41,78″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Malá Skála (Q12035060)


Malá Skála - areál zámku (13).jpg
 
Kategorie „Malá Skála Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malá Skála Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34499/5-72
Pam. katalog
MIS
Malá Skála Malá Skála 211
50°38′47,47″ s. š., 15°11′42,47″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Haenkův pomník (Q37817818)


Sněhov - pomník Tadeáše Haenkeho u řeky Jizery mezi Malou Skalou a Líšným.jpg
 
Kategorie „Memorial of Tadeáš Haenke “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Memorial of Tadeáš Haenke “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33759/5-66
Pam. katalog
MIS
Malá Skála na ostrově v Jizeře mezi Malou Skálou a Líšným
50°38′33,93″ s. š., 15°12′4,89″ v. d.
Pomník Haenkův

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hřbitov (Q37817804)


Malá Skála - lesní hřbitov (9).jpg
 
Kategorie „Lesní hřbitov (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lesní hřbitov (Malá Skála) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47636/5-67
Pam. katalog
MIS
Malá Skála na pokraji listnatého lesního porostu nad zámkem
50°38′47,39″ s. š., 15°11′23,56″ v. d.
Hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Labe

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům če. 643 (Q37452674)


Labe - chalupa če. 643 (5).jpg
 
Kategorie „Labe če. 643 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Labe če. 643 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38966/5-74
Pam. katalog
MIS
Labe Labe če. 643
50°38′36,06″ s. š., 15°11′36,15″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vacardův mlýn (Q30790586)


Vacardův mlýn (Labe 191).JPG
 
Kategorie „Vacardův mlýn “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vacardův mlýn “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33555/5-73
Pam. katalog
MIS
Labe Labe 191
50°38′41,37″ s. š., 15°11′10,11″ v. d.
Vodní mlýn Vacardův

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mukařov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Milník (Q38236399)


Mukařov (u Malé Skály) - milník v osadě Filka před domem čp. 109 (5).jpg
 
Kategorie „Milestone in Mukařov (Malá Skála)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milestone in Mukařov (Malá Skála)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45766/5-78
Pam. katalog
MIS
Mukařov před čp. 109
50°40′22,88″ s. š., 15°10′58,7″ v. d.
Milník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vranové 1.díl

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boučkův statek (Q30786707)


Malá Skála, Boučkův statek.jpg
 
Kategorie „Boučkův statek “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boučkův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33665/5-65
Pam. katalog
MIS
Vranové 1.díl Vranové 12
50°38′11,8″ s. š., 15°11′28″ v. d.
Venkovská usedlost Boučkův statek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Josefa (Q38192399)


Svaty Josef Mala Skala 4731.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Joseph (Vranové 1. díl)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Joseph (Vranové 1. díl)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29290/5-70
Pam. katalog
MIS
Vranové 1.díl u čp. 95
50°38′16,88″ s. š., 15°11′57,95″ v. d.
Socha sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 16 (Q30786751)


Vranové 1.díl - stavení čp. 16.jpg
 
Kategorie „Vranové 1.díl 16 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vranové 1.díl 16 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45258/5-75
Pam. katalog
MIS
Vranové 1.díl Vranové 16
50°38′15,56″ s. š., 15°11′30,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vranové 2.díl

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38192404)


Vranové 2.díl - kříž proti čp. 131 (14).jpg
 
Kategorie „Wayside cross (Vranové 2.díl)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross (Vranové 2.díl)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46681/5-4801
Pam. katalog
MIS
Vranové 2.díl proti čp. 131
50°38′19,01″ s. š., 15°11′16″ v. d.
Kříž

Poznámka: V Monumnetu nepřesně uvedeno "u čp. 34".
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Záborčí

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38228957)


Záborčí (u Malé Skály) - reliéfní kříž (3).jpg
 
Kategorie „Relief cross (Záborčí) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Relief cross (Záborčí) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27497/5-76
Pam. katalog
MIS
Záborčí při silnici k Turnovu
50°37′30,09″ s. š., 15°10′40,42″ v. d.
Reliéfní kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články

Externí odkazy

Zdroj