Portál:Mediální gramotnost

Mediální gramotnost
Mediální gramotnost představuje lidskou dovednost přístupu k médiím, chápání a kritického vyhodnocování jejich obsahu, případně schopnost vytvářet vlastní mediální sdělení a obsahy. Samotný pojem mediální gramotnost se v Česku hojně používá v různých odvětvích, ať už v diskusích o novinářském vzdělávání a etice, o obsahu a účelu školního vzdělávání, projektech s mládeží financované Evropskou unií, nebo také o zákonem zavedenou odpovědnost distributorů audiovizuálních obsahů na vyžádání (tzv. video-on-demand). Pro termín lze najít více definic, které se od sebe více či méně liší, v základu jsou si však dosti podobné a záleží na tom, v jaké době a pro jaký účel či v jakém oboru byly formulovány. Liší se tak například definice pedagogické, mediálněvědní nebo jazykovědné, politické a legislativní. V Česku je diskuse o tomto termínu silně propojena s diskusí o školní mediální výchově i mediálnímu vzdělávání obecně.
Umělá inteligence je dnes příležitostí i hrozbou

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy jako je rozpoznávání či klasifikace, např. v oblastech zpracování obrazu (ve formě pixelů) či zpracování psaného textu či mluveného jazyka (ve formě počítačového kódu), nebo plánování či řízení na základě zpracování velkých objemů dat.

Úzká umělá inteligence (Narrow Artificial Intelligence (NAI)) či „slabá AI“ odkazuje na systémy zaměřené na řešení jediné úzce vymezené úlohy. Mezi příklady NAI patří internetoví boti nebo virtuální asistent Apple nazvaný Siri. Obecná umělá inteligence (Artificial General Intelligence (AGI)) či „silná AI“ odkazuje na systémy řešící úlohy stejně dobře nebo dokonce lépe než člověk a řeší je bez nutnosti předchozího učení jednotlivých úzce vymezených úloh. AGI spojující „lidské“ flexibilní myšlení a uvažování se super rychlým zpracováním dat by se mohla stát realitou podmíněnou úspěšným vývojem kvantových počítačů.
Celý článek...

  • Olympiáda Mediální Gramotnosti: V říjnu 2023 se odehraje pilotní ročník OMG pro základní školy. Akci připravil Debatní spolek pro mezinárodní soutěže ve spolupráci s Nadací O2, Více informací naleznete ZDE.
  • MEDIÁLNÍ OLYMPIÁDA 2024: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě připravuje středoškolskou soutěž v mediální gramotnosti, Více informací naleznete ZDE.
  • Barcamp IV.: Mediální vzdělávání seniorů, 19.-20. října 2023, v Centru Elpida, Na Bělidle 34, Praha 5, organizuje Elpida a Transitions. Více informací naleznete ZDE.
  • Ve středu 13. září 2023 proběhla v rámci konference Knihovny současnosti 2023 na Pedagogické fakultě v Olomouci blok přednášek o mediální a digitální gramotnosti. Více informací naleznete ZDE.
  •  V úterý 26. září od 17.00 hodin proběhlo v Městské knihovně v Praze setkání Mediální vzdělávání a projekty Wikimedia.
  • Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny, od října 2023 do dubna 2024, v Praze a ONLINE, organizuje Nadace OSF ve spolupráci s Pavlínou Mazáčovou (KISK FF MU) a Ondřejem Hudečkem (MKP). Více informací naleznete ZDE.

Archiv aktualit
Přehled témat

Seznam článků
Morphing je základem tvorby tzv. deepfake videí
Morphing je základem tvorby tzv. deepfake videí

Morphing je základem tvorby tzv. deepfake videí

Zajímavosti
Víte, že...
O portálu
Tento portál slouží k všeobecné podpoře a rozvoji mediální gramotnosti v České republice. Portál vznikl ve spolupráci Wikimedia Česká Republika, Nadace OSF, SKIP, Sdružení knihoven ČR a Katedry informačních studií a knihovnictví. Portál je určen k dalšímu rozvoji a podpoře aktuální a významné oblasti mediálního vzdělávání, do které se můžete zapojit i Vy! Kde a jak začít? Můžete napsat e-mail na tereza.liskova@osf.cz nebo se zapište ZDE.

Zdroj