Ostrev

Obecné figury jsou v heraldice různá zvířata, lidé, nástroje a jiné předměty, které tvoří výplň štítu. Figury bývají stylizované, důležité je, aby co nejvíce vyplňovaly plochu štítu.

Přirozené figury

Životné

 • Člověk – může být oděný nebo nahý, a někdy může být ve štítu jen jeho část
  • Hlava – obyčejně připomíná vítězné boje, např. hlava Turka v erbu Schwarzenberků
  • Ruce, nohy
 • Zvířata a jejich části – obyčejně savci a ptáci, ale například i hmyz; viz Heraldická zvířata
 • Rostliny a jejich části – stromy, keře, byliny, jejich květy a plody

Neživotné

 • Pozemské – oheň, voda, blesk
 • Nadpozemské – Měsíc, Slunce, hvězdy (zpravidla šesticípé, popřípadě pěticípé (starší znak Semil))

Nadpřirozené figury

Nadpřirozené bytosti

 • Bůh, světci a jejich atributy
 • Biblické bytosti – ďábel, archanděl
 • Pohanská božstva – Triton, Hermés

Obludy a nestvůry

Související informace naleznete také v článku Heraldická zvířata.
 • Z lidských a zvířecích těl – harpyje, kentaur
 • Ze zvířecích těl – okřídlená ryba

Bájná zvířata

Související informace naleznete také v článku Heraldická zvířata.

Umělé figury

Zbraně a zbroj

Oděvy a jejich součásti

 • bota, klobouk

Pracovní nástroje

 • sekera, hrábě, radlice

Výrobky

 • hřeben, kolo

Hudební nástroje

Stavby a jejich součásti

 • brána, hrad, kostel, věž, zeď

Odznaky důstojnosti

Předměty a znaky neurčitého původu

 • písmena

Vzácné figury a zajímavosti

Běs

Pohanský bůžek, kreslí se jako bezruký vousatý muž.

Divý muž

Přirozená figura, označovaná též jako Herkules, kreslí se jako nahý muž, s břečťanem kolem spánků a beder, opřený o kyj, nebo ho má alespoň přehozený přes rameno, ztělesňuje přírodní síly. Viz též Diví lidé.

Fasces

Umělá figura, jde o svazek prutů, převázaných červenými řemínky, z nichž vyniká sekera.

Hermés

Související informace naleznete také v článku Hermés.

Též Merkur, muž s kloboukem, okřídlenými botami a holí (ta je také okřídlená), posel bohů.

Hříč

Umělá figura, v heraldice se vyskytuje nejspíš jen v českých zemích, jedná se o tři ostré háky na konci spojené. Tyto háky (pušťadla) se používaly pro pouštění žilou koním. (Kekulové ze Stradonic)

Cherubín

Související informace naleznete také v článku Cherub.

Anděl, kreslí se jako dětská hlavička se dvěma křídly.

Malba rytíře, jehož helmice má dvojitou kytu

Kyta

Svazek pavích per (paví kytka), často užívaný jako chochol na přilbě. Označován také jako paví vějíř či nesprávně jako paví kýta. Na území Česka užíván pány z Lipé (od nich i na znaku Ivančic) a Lichtenburky. Dále se například vyskytuje ve znaku Merklína.

Lekno

Leknínový dvojlist spojený v jeden kořen. (Kounicové, Martinicové)

Minerva

Podrobnější informace naleznete v článku Minerva.

Žena s přilbou, štítem a oštěpem, bohyně války.

Neptun

Související informace naleznete také v článku Neptun (mytologie).

Též merman nebo Triton, vousatý stařec s trojzubcem, jeho tělo je od pasu dolů zakončeno rybím ocasem, bůh moří.

Odřivous

Též zavinutá střela, šíp k jehož konci je přivázána látka, de facto zápalný šíp. (Benešovci, Bavorové ze Strakonic)

Ostrev

Ostrve ve znaku Horního Bezděkova

Hrubě opracovaná větev nebo kmen se zbytky suků (jejich počet se blasonuje) používaná ve válce jako primitivní žebřík, v zemědělství jako konstrukce na sušení sena[1]. Vyskytuje se např. v erbu Ronovců (Ronne je staroněmecký název pro ostrev).

Oškrt

Související informace naleznete také v článku Oškrt.

Čtyř-, šesti- nebo osmihranný ocelový nástroj na opracovávání mlýnských kamenů, vzácná umělá figura.

Perisonium

Podrobnější informace naleznete v článku Perisonium.

Též pružec, páska ve tvaru půlměsíce přes prsa ptáka, někdy může mít uprostřed křížek a být zakončená trojlístky. Touto páskou se pták připevňoval na štít. (Slezsko)

Serafín

Související informace naleznete také v článku Seraf.

Anděl, dětská hlavička se šesti křídly.

Slunce

Kreslí se s obličejem a paprsky. (Opočno)

Svatozář

Související informace naleznete také v článku Svatozář.
 • Aureola – zlatý kruh za hlavou světce nebo jeho atributu.
 • Mandorla – ve tvaru elipsy, někdy zahrocené.
 • Nimbus – ve tvaru věnce, někdy tvořeného hvězdami.

Šraňk

Umělá figura, jedná se o plot, který odděloval jízdní dráhy při rytířských turnajích.

Trojnožka

Podrobnější informace naleznete v článku Triskelion.

Tři ohnuté nohy spojené v kyčlích. (cech ševců, ostrov Man)

Uroboros

Související informace naleznete také v článku Uroboros.

Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas, je to jeden ze symbolů nekonečna.

Odkazy

Reference

 1. DUŠAN, Wilém. Slowníček Slowenský. Časopis českého museum. 1848, roč. 22, čís. 2, s. 314. Dostupné online. 

Literatura

Související články

Externí odkazy

Zdroj