Klasifikace živočichů

Klasifikace živočichů (Animalia, ve smyslu Metazoa) prošla v posledních desetiletích, podobně jako klasifikace nadřazené úrovně Eukaryota, důkladnou revizí na základě fylogenetických studií, které pomohly odhalit vzájemné příbuzenské vztahy jednotlivých taxonů. Doposud však nové studie přinášejí dílčí změny, tedy systém ani fylogenetický strom nelze považovat za plně ustálený, jak ukazují i poznámky k článku a reference.

Jako základ moderního klasifikačního systému je vzata studie z roku 2015 s klasifikací vyšších úrovní pro všechny živé organismy,[1][2] vytvořená jako nástroj pro ITIS (Integrated Taxonomic Information System) a internetový projekt Catalogue of Life (CoL).[3]

Podle tohoto systému se říše Animalia dělí na 34 recentních kmenů, z nichž plných 30 náleží k podříši Bilateria: 26 do infraříše prvoústých (Protostomia), 4 do infraříše druhoústých (Deuterostomia).

Fylogenetický strom, lépe ukazující vzájemné vztahy jednotlivých recentních skupin živočichů, je založen na shrnutí fylogenetických poznatků z roku 2015[4] a je aktualizován podle publikovaných fylogenetických studií na stav k roku 2016.

České názvosloví je založené na BioLibu.[5]

Systém

Systém (do úrovně řádů) vychází ze studie z roku 2015 s klasifikací vyšších úrovní pro všechny živé organismy.[1][2] Systém respektuje klasické klasifikační úrovně (až do úrovně řádů), přitom se snaží o takový systém, který by pokrýval všechny dílčí skupiny a přitom vylučoval polyfyletické a pokud možno i parafyletické taxony. Podřazené monotypické taxony často redukuje pouze na nejzákladnější (např. mezi podkmenem Cephalochordata a řádem Amphioxiformes neuvádí „nadbytečnou“ úroveň třídy Amphioxi). Jedná se o jeden z možných moderních systémů, proto je přirozené, že jiné odborné prameny se mohou v ranku i náplni stejně nazvaného taxonu lišit; to platí i pro články Wikipedie věnované živočichům. Ani nejvíce ustálená úroveň kmenů (vyznačená tučně) není v odborné literatuře jednotná, někdy jsou za kmeny označovány podřazené skupiny, někdy skupiny nadřazené. (Zejména v případech, kdy se molekulárními analýzami ukázalo, že daná skupina, původně považovaná za samostatný kmen, je pouhou součástí kmene jiného, či naopak.)

Systém nezahrnuje problematickou skupinu salinely (kmen Monoblastozoa, čeleď Salinellidae), která je dnes považována za skupinu hypotetickou, neboť zástupce jediného popsaného druhu se nepodařilo nikdy znovu nalézt.

Bazálně postavené kmeny

ŘÍŠE: ANIMALIA – živočichové

 • (nezařazené do podříší:)
  • Kmen: Cnidaria – žahavci
   • Podkmen: Anthozoa
    • Třída: Anthozoa – korálnatci
     • Podtřída: Hexacorallia – šestičetní
      • Řád: Actiniaria – sasanky
      • Řád: Antipatharia – trnatci
      • Řád: Ceriantharia – červnatci
      • Řád: Corallimorpharia – korálovníci
      • Řád: Scleractinia – větevníci
      • Řád: Zoantharia (= Zoanthidea) – sasankovci
     • Podtřída: Octocorallia – osmičetní
      • Řád: Alcyonacea – laločníci
      • Řád: Helioporacea
      • Řád: Pennatulacea – pérovníci
   • Podkmen: Medusozoa
    • Třída: Cubozoa – čtyřhranky
     • Řád: Carybdeida
     • Řád: Chirodropida
    • Třída: Hydrozoa – polypovci
     • Podtřída: Hydroidolina
      • Řád: Anthoathecata
      • Řád: Gonoproxima
      • Řád: Leptothecata
      • Řád: Siphonophorae
     • Podtřída: Trachylina
      • Řád: Actinulida
      • Řád: Limnomedusae
      • Řád: Narcomedusae
      • Řád: Trachymedusae – hydromedúzy
    • Třída: Polypodiozoa – kaviárovci
     • Řád: Polypodiidea
    • Třída: Scyphozoa – medúzovci
     • Řád: Coronatae – korunovky
     • Řád: Rhizostomeae – kořenoústky
     • Řád: Semaeostomeae – talířovky
    • Třída: Staurozoa
   • Podkmen: Myxozoa – rybomorky
    • Třída: Malacosporea – hlístičky
     • Řád: Malacovalvulida
    • Třída: Myxosporea
     • Řád: Bivalvulida
     • Řád: Multivalvulida
  • Kmen: Ctenophora – žebernatky
   • Třída: Nuda – žebrovky
    • Řád: Beroida – žebrovky
   • Třída: Tentaculata – tykadlovky
    • Řád: Cambojiida
    • Řád: Cestida – pásovnice
    • Řád: Cryptolobiferida
    • Řád: Cydippida – hruškovky
    • Řád: Ganeshida
    • Řád: Lobata – chlopňovky
    • Řád: Platyctenida – plošenky
    • Řád: Thalassocalycida
  • Kmen: Placozoa – vločkovci
   • Třída: Placozoa – vločkovci (Trichoplax)
  • Kmen: Porifera – houbovci
   • Třída: Calcarea – vápenatí
    • Řád: Baerida
    • Řád: Clathrinida
    • Řád: Leucosolenida
    • Řád: Lithonida
    • Řád: Murrayonida
   • Třída: Demospongiae – rohovití
    • Řád: Agelasida
    • Řád: Astrophorida
    • Řád: Chondrosida
    • Řád: Dendroceratida
    • Řád: Dictyoceratida
    • Řád: Hadromerida
    • Řád: Halichondrida
    • Řád: Haplosclerida
    • Řád: Lithistida
    • Řád: Poecilosclerida
    • Řád: Spirophorida
    • Řád: Verongida
   • Třída: Hexactinellida – křemití
    • Řád: Amphidiscosida
    • Řád: Aulocalycoida
    • Řád: Fieldingida
    • Řád: Hexactinosida
    • Řád: Lychniscosida
    • Řád: Lyssacinosida
   • Třída: Homoscleromorpha – plakiny
    • Řád: Homosclerophorida
 • PODŘÍŠE: BILATERIA – dvoustranně souměrní
  • Infraříše prvoústých a druhoústých – viz další oddíly.

Prvoústí

 • PODŘÍŠE: BILATERIA – dvoustranně souměrní
  • INFRAŘÍŠE: PROTOSTOMIA – prvoústí
   • (nezařazené do nadkmenů:)
    • Kmen: Chaetognatha – ploutvenky
     • Třída: Sagittoidea
      • Řád: Aphragmophora
      • Řád: Phragmophora
    • Kmen: Orthonectida – plazmodiovky
     • Řád: Plasmodigenea
    • Kmen: Rhombozoa – sépiovky
     • Řád: Dicyemida
     • Řád: Heterocyemida
   • Nadkmen: Ecdysozoa
    • Kmen: Arthropoda – členovci
     • Podkmen: Chelicerata – klepítkatci
      • Třída: Arachnida – pavoukovci
       • (nezařazené do nadřádů:)
        • Řád: Amblypygi – bičovci
        • Řád: Araneae – pavouci
        • Řád: Opiliones – sekáči
        • Řád: Palpigradi – štírenky
        • Řád: Pseudoscorpiones – štírci
        • Řád: Ricinulei – roztočovci
        • Řád: Schizomida – krátkochvosti
        • Řád: Scorpiones – štíři
        • Řád: Solifugae – solifugy
        • Řád: Uropygi – bičnatci
       • Nadřád: Acariformes – roztoči
        • Řád: Sarcoptiformes
        • Řád: Trombidiformes
       • Nadřád: Parasitiformes
        • Řád: Holothyrida – celoštítníkovci
        • Řád: Ixodida – klíšťata
        • Řád: Mesostigmata – čmelíkovci
        • Řád: Opilioacarida
      • Třída: Merostomata – hrotnatci
       • Řád: Xiphosura – ostrorepi
      • Třída: Pycnogonida – nohatky
       • Řád: Pantopoda – nohatky
     • Podkmen: Crustacea – korýši
      • Třída: Branchiopoda – lupenonožci
       • Řád: Anostraca – žábronožky
       • Řád: Diplostraca
       • Řád: Laevicaudata
       • Řád: Notostraca – listonožky
      • Třída: Cephalocarida – volnohlavci
       • Řád: Brachypoda
      • Třída: Malacostraca – rakovci
       • Podtřída: Eumalacostraca
        • Nadřád: Eucarida – velkokrunýřovci
         • Řád: Amphionidacea
         • Řád: Decapoda – desetinožci
         • Řád: Euphausiacea – krunýřovky
        • Nadřád: Peracarida – váčkovníci
         • Řád: Amphipoda – různonožci
         • Řád: Bochusacea
         • Řád: Cumacea – slepoočky
         • Řád: Isopoda – stejnonožci
         • Řád: Lophogastrida
         • Řád: Mictacea
         • Řád: Mysida – vidlonožci
         • Řád: Spelaeogriphacea – jeskyňovci
         • Řád: Tanaidacea – klepetovky
         • Řád: Thermosbaenacea – vřídlovky
        • Nadřád: Syncarida – bezkrunýřovci
         • Řád: Anaspidacea – bezštítovky
         • Řád: Bathynellacea – bezkrunýřky
       • Podtřída: Hoplocarida – malokrunýřovci
        • Řád: Stomatopoda – ústonožci
       • Podtřída: Phyllocarida
        • Řád: Leptostraca – dvojchlopňovci
      • Třída: Maxillopoda
       • Podtřída: Branchiura – kapřivci
        • Řád: Arguloida
       • Podtřída: Copepoda – klanonožci
        • Infratřída: Neocopepoda
         • Nadřád: Gymnoplea
          • Řád: Calanoida – vznášivky
         • Nadřád: Podoplea
          • Řád: Cyclopoida – buchanky
          • Řád: Gelyelloida
          • Řád: Harpacticoida – plazivky
          • Řád: Misophrioida
          • Řád: Monstrilloida
          • Řád: Mormonilloida
          • Řád: Siphonostomatoida
        • Infratřída: Progymnoplea
         • Řád: Platycopioida
       • Podtřída: Mystacocarida
        • Řád: Mystacocaridida – rakovčíci
       • Podtřída: Pentastomida – jazyčnatky
        • Řád: Cephalobaenida
        • Řád: Porocephalida
       • Podtřída: Tantulocarida (např. Basipodellidae)
       • Podtřída: Thecostraca
        • Infratřída: Ascothoracida – kapsovci
         • Řád: Dendrogastrida
         • Řád: Laurida
        • Infratřída: Cirripedia – svijonožci
         • Nadřád: Acrothoracica
          • Řád: Cryptophialida
          • Řád: Lithoglyptida
         • Nadřád: Rhizocephala – kořenohlavci
          • Řád: Akentrogonida
          • Řád: Kentrogonida
         • Nadřád: Thoracica – vilejši
          • Řád: Ibliformes
          • Řád: Lepadiformes
          • Řád: Scalpelliformes
          • Řád: Sessilia
        • Infratřída: Facetotecta – ypsilonovky (Hansenocaris)
      • Třída: Ostracoda – lasturnatky
       • Řád: Halocyprida
       • Řád: Myodocopida
       • Řád: Paleocopida
       • Řád: Platycopida
       • Řád: Podocopida
      • Třída: Remipedia – veslonožci
       • Řád: Nectiopoda – jeskyňovky
     • Podkmen: Hexapoda – šestinozí
      • Třída: Collembola – chvostoskoci
       • Řád: Entomobryomorpha – chvostoskoci
       • Řád: Neelipleona – zrněnky
       • Řád: Poduromorpha
       • Řád: Symphypleona – srostločlenky
      • Třída: Diplura – vidličnatky
       • (nezařazené do řádů, např. Japygidae)
      • Třída: Insecta – hmyz
       • Podtřída: Archaeognatha
        • Řád: Archaeognatha – chvostnatky
       • Podtřída: Dicondylia
        • Řád: Zygentoma – rybenky
       • Podtřída: Pterygota – křídlatí
        • Infratřída: Neoptera – novokřídlí
         • Nadřád: Holometabola – hmyz s proměnou dokonalou
          • Řád: Coleoptera – brouci
          • Řád: Diptera – dvoukřídlí
          • Řád: Hymenoptera – blanokřídlí
          • Řád: Lepidoptera – motýli
          • Řád: Mecoptera – srpice
          • Řád: Siphonaptera – blechy
          • Řád: Strepsiptera – řásnokřídlí
          • Řád: Trichoptera – chrostíci
         • Nadřád: Neuropterida
          • Řád: Megaloptera – střechatky
          • Řád: Neuroptera – síťokřídlí
          • Řád: Raphidioptera – dlouhošíjky
         • Nadřád: Paraneoptera
          • Řád: Hemiptera – polokřídlí
          • Řád: Psocodea – pisivky
          • Řád: Thysanoptera – třásnokřídlí
         • Nadřád: Polyneoptera – mnohožilní
          • Řád: Blattodea – švábi
          • Řád: Dermaptera – škvoři
          • Řád: Embioptera – snovatky
          • Řád: Grylloblattodea – cvrčkovci
          • Řád: Mantodea – kudlanky
          • Řád: Mantophasmatodea – strašilkovci
          • Řád: Orthoptera – rovnokřídlí
          • Řád: Phasmida – strašilky
          • Řád: Plecoptera – pošvatky
          • Řád: Zoraptera – drobnělky
        • Infratřída: Palaeoptera – starokřídlí
         • Řád: Ephemeroptera – jepice
         • Řád: Odonata – vážky
      • Třída: Protura – hmyzenky
       • Řád: Acerentomata
       • Řád: Eosentomata
       • Řád: Sinentomata
     • Podkmen: Myriapoda – stonožkovci
      • Třída: Chilopoda – stonožky
       • Řád: Craterostigmomorpha
       • Řád: Geophilomorpha
       • Řád: Lithobiomorpha
       • Řád: Scolopendromorpha
       • Řád: Scutigeromorpha – strašníci
      • Třída: Diplopoda – mnohonožky
       • Podtřída: Chilognatha
        • Infratřída: Helminthomorpha
         • (nezařazené do nadřádů:)
          • Řád: Platydesmida
          • Řád: Polyzoniida – chobotule
          • Řád: Siphonocryptida
          • Řád: Siphonophorida
         • Nadřád: Juliformia
          • Řád: Julida – mnohonožky
          • Řád: Spirobolida
          • Řád: Spirostreptida
         • Nadřád: Nematophora
          • Řád: Callipodida
          • Řád: Chordeumatida – hrbule
          • Řád: Stemmiulida
          • Řád: Siphoniulida
         • Nadřád: Merochaeta
          • Řád: Polydesmida – plochule
        • Infratřída: Pentazonia
         • Řád: Glomerida – svinule
         • Řád: Glomeridesmida
         • Řád: Sphaerotheriida
       • Podtřída: Penicillata
        • Řád: Polyxenida – chlupule
      • Třída: Pauropoda – drobnušky
       • Řád: Hexamerocerata
       • Řád: Tetramerocerata
      • Třída: Symphyla (např. Scolopendrellidae) – stonoženky
    • Kmen: Kinorhyncha – rypečky
     • Řád: Cyclorhagida
     • Řád: Homalorhagida
    • Kmen: Loricifera – korzetky
     • Řád: Nanaloricida
    • Kmen: Nematoda – hlístice
     • Třída: Chromadorea
      • Podtřída: Chromadoria
       • Řád: Chromadorida
       • Řád: Desmodorida
       • Řád: Desmoscolecida
       • Řád: Selachinematida
      • Podtřída: Plectia
       • Nadřád: Monhysterica
        • Řád: Monhysterida
       • Nadřád: Plectica
        • Řád: Benthimermithida
        • Řád: Leptolaimida
        • Řád: Plectida
       • Nadřád: Rhabditica
        • Řád: Diplogasterida
        • Řád: Drilonematida
        • Řád: Panagrolaimida
        • Řád: Rhabditida – háďata
        • Řád: Spirurida – spirury
       • Nadřád: Teratocephalica
        • Řád: Teratocephalida
     • Třída: Dorylaimea
      • Podtřída: Bathyodontia
       • Řád: Bathyodontida
       • Řád: Mermithida
       • Řád: Mononchida
      • Podtřída: Dorylaimia
       • Řád: Dorylaimida – hlístkové
      • Podtřída: Trichocephalia
       • Řád: Dioctophymatida
       • Řád: Marimermithida
       • Řád: Muspiceida
       • Řád: Trichocephalida
     • Třída: Enoplea
      • Podtřída: Enoplia
       • Řád: Alaimida
       • Řád: Enoplida
       • Řád: Ironida
       • Řád: Rhaptothyreida
       • Řád: Trifusiida
       • Řád: Tripyloidida
      • Podtřída: Oncholaimia
       • Řád: Oncholaimida
      • Podtřída: Triplonchia
       • Řád: Triplonchida
       • Řád: Tripylida
    • Kmen: Nematomorpha – strunovci
     • Řád: Gordioidea
     • Řád: Nectonematoidea
    • Kmen: Onychophora – drápkovci
     • Třída: Udeonycophora
      • Řád: Euonycophora
    • Kmen: Priapula (= Priapulida) – hlavatci
     • (nezařazené do tříd, např. Priapulidae)
    • Kmen: Tardigrada – želvušky
     • Třída: Eutardigrada
      • Řád: Apochela
      • Řád: Parachela
     • Třída: Heterotardigrada
      • Řád: Arthrotardigrada – želvušenky
      • Řád: Echiniscoidea
   • Nadkmen: Spiralia (= Lophotrochozoa)
    • Kmen: Acanthocephala – vrtejši
     • Třída: Archiacanthocephala
      • Řád: Apororhynchida
      • Řád: Gigantorhynchida
      • Řád: Moniliformida
      • Řád: Oligacanthorhynchida
     • Třída: Eoacanthocephala
      • Řád: Gyracanthocephala
      • Řád: Neoechinorhynchida
     • Třída: Palaeacanthocephala
      • Řád: Echinorhynchida
      • Řád: Heteramorphida
      • Řád: Polymorphida
     • Třída: Polyacanthocephala
      • Řád: Polyacanthorhynchida
    • Kmen: Annelida – kroužkovci
     • (nezařazené do tříd:)
      • Řád: Myzostomida – lilijicovci
     • Třída: Clitellata – opaskovci
      • (nezařazené do podtříd:)
       • Řád: Branchiobdellida – potočnice
      • Podtřída: Hirudinea – pijavice
       • Řád: Acanthobdellida – štětinovky
       • Řád: Arhynchobdellida
       • Řád: Rhynchobdellida – chobotnatky
      • Podtřída: Oligochaeta – máloštětinatci
       • (nezařazené do nadřádů:)
        • (nezařazené do řádů: Jennaria)
        • Řád: Enchytraeida
        • Řád: Haplotaxida
        • Řád: Lumbriculida
        • Řád: Tubificida – nítěnkovci
       • Nadřád: Metagynophora
        • Řád: Moniligastrida
        • Řád: Opistophora
     • Třída: Polychaeta – mnohoštětinatci
      • (nezařazené do podtříd:)
       • (nezařazené do řádů, např. Nerillidae)
      • Podtřída: Echiura – rypohlavci
       • Řád: Echiuroinea
       • Řád: Heteromyota
       • Řád: Xenopneusta
      • Podtřída: Errantia – bloudivci
       • Řád: Amphinomida
       • Řád: Eunicida
       • Řád: Phyllodocida
      • Podtřída: Sedentaria – sedivci
       • Infratřída: Canalipalpata
        • Řád: Sabellida – rournatci
        • Řád: Spionida
        • Řád: Terebellida
       • Infratřída: Scolecida (např. Arenicolidae) – pískovníci
    • Kmen: Brachiopoda – ramenonožci
     • Třída: Craniata
      • Řád: Craniida
     • Třída: Lingulata
      • Řád: Lingulida
     • Třída: Rhynchonellata
      • Řád: Rhynchonellida
      • Řád: Terebratulida
      • Řád: Thecideida
    • Kmen: Bryozoa – mechovci
     • Třída: Gymnolaemata – keřnatenky
      • Řád: Cheilostomata – mechovky oružnaté
      • Řád: Ctenostomata – mechovky hřebínkovité
     • Třída: Phylactolaemata – mechovky
      • Řád: Plumatellida
     • Třída: Stenolaemata
      • Řád: Cyclostomata – mechovky kruhoústé
    • Kmen: Cycliophora – vířníkovci
     • Třída: Eucycliophora
      • Řád: Symbiida
    • Kmen: Entoprocta – mechovnatci
     • Řád: Coloniales
     • Řád: Solitaria
    • Kmen: Gastrotricha – břichobrvky
     • Řád: Chaetonotida– vidličnatky
     • Řád: Macrodasyida – lepavenky/lapavenky
    • Kmen: Gnathostomulida – čelistovky
     • Řád: Bursovaginoidea
     • Řád: Filospermoidea
    • Kmen: Micrognathozoa – oknozubky
     • Třída: Micrognathozoa – oknozubky
      • Řád: Limnognathida
    • Kmen: Mollusca – měkkýši
     • Třída: Bivalvia – mlži
      • Podtřída: Autobranchia
       • Nadřád: Heteroconchia
        • Řád: Carditida
        • Řád: Lucinida
        • Řád: Myida
        • Řád: Pholadomyida
        • Řád: Trigoniida
        • Řád: Unionida
        • Řád: Veneroida
       • Nadřád: Pteriomorphia – nitkožábří
        • Řád: Arcida
        • Řád: Limida
        • Řád: Mytilida
        • Řád: Ostreida
        • Řád: Pectinida
        • Řád: Pteriida
      • Podtřída: Protobranchia – perožábří
       • Řád: Nuculanida
       • Řád: Nuculida
       • Řád: Solemyoida
     • Třída: Caudofoveata – červovky
      • Řád: Chaetodermatida
     • Třída: Cephalopoda – hlavonožci
      • Podtřída: Coleoidea – dvoužábří
       • Nadřád: Decabrachia – desetiramenatci
        • Řád: Sepiida – sepie
        • Řád: Sepiolida – sepioly
        • Řád: Spirulida – spirálovci
        • Řád: Teuthida – krakatice
       • Nadřád: Octobrachia – osmiramenatci
        • Řád: Octopoda – chobotnice
        • Řád: Vampyromorphida – vampýrovky
      • Podtřída: Nautiloidea – čtyřžábří
       • Řád: Nautilida
     • Třída: Gastropoda – plži
      • Podtřída: Caenogastropoda – jednopředsíňoví
       • Řád: Littorinimorpha
       • Řád: Neogastropoda
      • Podtřída: Cocculiniformia (např. Cocculinidae)
      • Podtřída: Heterobranchia
       • Řád: Acochlidioidea
       • Řád: Anaspidea – krytožábří
       • Řád: Cephalaspidea
       • Řád: Gymnosomata
       • Řád: Hygrophila
       • Řád: Nudibranchia
       • Řád: Pleurobranchomorpha
       • Řád: Runcinacea
       • Řád: Sacoglossa
       • Řád: Stylommatophora – stopkoocí
       • Řád: Systellommatophora
       • Řád: Thecosomata
       • Řád: Umbraculida
      • Podtřída: Neomphalina
       • (nezařazené do řádů, např. Neomphalidae)
      • Podtřída: Neritimorpha
       • Řád: Cycloneritimorpha
      • Podtřída: Patellogastropoda
       • (nezařazené do řádů, např. Patellidae)
      • Podtřída: Vetigastropoda
       • (nezařazené do řádů, např. Ataphridae)
     • Třída: Monoplacophora – přílipkovci
      • Řád: Tryblidiida
     • Třída: Polyplacophora – chroustnatky
      • Řád: Chitonida
      • Řád: Lepidopleurida
     • Třída: Scaphopoda – kelnatky
      • Řád: Dentaliida
      • Řád: Gadilida
     • Třída: Solenogastres – rýhonožky
      • Nadřád: Aplotegmentaria
       • Řád: Cavibelonia
       • Řád: Sterrofustia
      • Nadřád: Pachytegmentaria
       • Řád: Neomeniamorpha
       • Řád: Pholidoskepia
    • Kmen: Nemertea – pásnice
     • Třída: Anopla
      • (nezařazené do řádů, např. Gorgonorhynchidae)
     • Třída: Enopla
      • Řád: Monostilifera
      • Řád: Polystilifera
     • Třída: Paleonemertea – prapásnice (např. Carinomidae)
    • Kmen: Phoronida – chapadlovky
     • (nezařazené do tříd, např. Phoronis)
    • Kmen: Platyhelminthes – ploštěnci
     • Podkmen: Catenulidea
      • Řád: Catenulida – řetěznatky
     • Podkmen: Rhabditophora – ploštěnky
      • Třída: Macrostomorpha
       • Řád: Haplopharyngida
       • Řád: Macrostomida – velkoústí
      • Třída: Neoophora
       • Podtřída: Eulecithophora
        • Infratřída: Adiaphanida
         • Řád: Fecampiida
         • Řád: Prolecithophora – lalokostřeví
         • Řád: Tricladida – trojvětevní
        • Infratřída: Rhabdocoela – rovnostřevní
         • Řád: Dalytyphloplanida
         • Řád: Endoaxonemata
         • Řád: Kalyptorhynchia
       • Podtřída: Neodermata
        • Infratřída: Cestoda – tasemnice
         • Řád: Amphilinidea – jeseterovky
         • Řád: Bothriocephalidea
         • Řád: Caryophyllidea – květovci
         • Řád: Cyclophyllidea – kruhovky
         • Řád: Diphyllidea
         • Řád: Diphyllobothriidea
         • Řád: Gyrocotylidea
         • Řád: Lecanicephalidea
         • Řád: Litobothridea
         • Řád: Proteocephalidea
         • Řád: Pseudophyllidea – štěrbinovky
         • Řád: Rhinebothriidea
         • Řád: Spathebothriidea
         • Řád: Tetrabothriidea
         • Řád: Tetraphyllidea
         • Řád: Trypanorhyncha
        • Infratřída: Monogenea – jednorodí
         • Řád: Capsalidea
         • Řád: Chimaericolidea
         • Řád: Dactylogyridea
         • Řád: Diclybothriidea
         • Řád: Gyrodactylidea
         • Řád: Mazocraeidea
         • Řád: Monocotylidea
         • Řád: Montchadskyellidea
         • Řád: Polystomatidea
        • Infratřída: Trematoda – motolice
         • Řád: Aspidogastrida – motoličky
         • Řád: Diplostomida
         • Řád: Plagiorchiida
         • Řád: Stichocotylida
      • Třída: Polycladidea
       • Řád: Lecithoepitheliata – lalokostřeví
       • Řád: Polycladida – mnohovětevní
       • Podtřída: Proseriatia – nevětvení
        • Řád: Proseriata – nevětvení
    • Kmen: Rotifera – vířníci
     • Třída: Eurotatoria
      • Podtřída: Bdelloidea – pijavenky (např. Adinetidae)
      • Podtřída: Monogonta – točivky
       • Řád: Collothecaceae
       • Řád: Flosculariaceae
       • Řád: Ploima
     • Třída: Pararotatoria
      • Řád: Seisonacea
    • Kmen: Sipuncula – sumýšovci
     • Třída: Phascolosomatidea
      • Řád: Aspidosiphoniformes
      • Řád: Phascolosomatiformes
     • Třída: Sipunculidea
      • Řád: Golfingiiformes
      • Řád: Sipunculiformes

Druhoústí

 • PODŘÍŠE: BILATERIA – dvoustranně souměrní
  • INFRAŘÍŠE: DEUTEROSTOMIA – druhoústí
   • Kmen: Chordata – strunatci
    • Podkmen: Cephalochordata – bezlebeční
     • Řád: Amphioxiformes – kopinatcotvární
    • Podkmen: Urochordata – pláštěnci
     • Třída: Appendicularia – vršenky
      • Řád: Copelata – vršenkotvární
     • Třída: Ascidiacea – sumky
      • Řád: Enterogona
      • Řád: Pleurogona
     • Třída: Thaliacea – salpy
      • Řád: Doliolida – kruhosvalí
      • Řád: Pyrosomida – ohnivky
      • Řád: Salpida – salpovci
    • Podkmen: Vertebrata (= Craniata) – obratlovci
     • Infrakmen: Agnatha – bezčelistní
      • Třída: Cephalaspidomorphi – mihule
       • Řád: Petromyzontiformes – mihulotvaří
      • Třída: Myxini – sliznatky
       • Řád: Myxiniformes – sliznatkotvaří
     • Infrakmen: Gnathostomata – čelistnatí
      • Nadtřída Actinopterygii – paprskoploutví
       • Třída: Chondrostei – chrupavčití
        • Řád: Acipenseriformes – jeseteři
       • Třída: Cladistei
        • Řád: Polypteriformes – mnohoploutví
       • Třída: Holostei
        • Řád: Amiiformes – kaprouni
        • Řád: Lepisosteiformes – kostlíni
       • Třída: Teleostei – kostnatí
        • Řád: Acanthuriformes
        • Řád: Albuliformes – albulotvaří
        • Řád: Alepocephaliformes
        • Řád: Anabantiformes
        • Řád: Anguilliformes – holobřiší
        • Řád: Argentiniformes – stříbrnicotvární
        • Řád: Ateleopodiformes – měkkorypí
        • Řád: Atheriniformes – gavúni
        • Řád: Aulopiformes – jinožábří
        • Řád: Batrachoidiformes – žabohlaví
        • Řád: Beloniformes – jehlotvaří
        • Řád: Beryciformes – pilonoši
        • Řád: Blenniiformes
        • Řád: Carangiformes
        • Řád: Centrarchiformes
        • Řád: Characiformes – trnobřiší
        • Řád: Cichliformes
        • Řád: Cirrhitiformes
        • Řád: Clupeiformes – bezostní
        • Řád: Cypriniformes – máloostní
        • Řád: Cyprinodontiformes – halančíkovci
        • Řád: Elopiformes – tarponi
        • Řád: Ephippiformes
        • Řád: Esociformes – štikotvární
        • Řád: Gadiformes – hrdloploutví
        • Řád: Galaxiiformes
        • Řád: Gobiiformes
        • Řád: Gonorynchiformes – maloústí
        • Řád: Gymnotiformes – nahohřbetí
        • Řád: Hidontiformes
        • Řád: Holocentriformes
        • Řád: Istiophoriformes
        • Řád: Kurtiformes
        • Řád: Labriformes
        • Řád: Lampridiformes – leskyňovci
        • Řád: Lepidogalaxiiformes
        • Řád: Lobotiformes
        • Řád: Lophiiformes – ďasové
        • Řád: Mugiliformes
        • Řád: Myctophiformes – hlubinovky
        • Řád: Notacanthiformes
        • Řád: Ophidiiformes – hrujovci
        • Řád: Osmeriformes – koruškotvární
        • Řád: Osteoglossiformes – ostnojazyční
        • Řád: Pempheriformes
        • Řád: Perciformes – ostnoploutví
        • Řád: Percopsiformes – okouncovci
        • Řád: Pholidichthyiformes
        • Řád: Pleuronectiformes – platýsi
        • Řád: Polymixiiformes – vousatky
        • Řád: Salmoniformes – lososotvární
        • Řád: Scombriformes
        • Řád: Siluriformes – sumci
        • Řád: Spariformes
        • Řád: Stomiatiformes
        • Řád: Stylephoriformes
        • Řád: Synbranchiformes – hrdložábří
        • Řád: Syngnathiformes – volnoostní
        • Řád: Terapontiformes
        • Řád: Tetraodontiformes – čtverzubci
        • Řád: Uranoscopiformes
        • Řád: Zeiformes – pilobřiši
      • Nadtřída Chondrichthyes – paryby
       • Třída: Elasmobranchii – příčnoústí
        • Řád: Carcharhiniformes – žralouni
        • Řád: Heterodontiformes – různozubci
        • Řád: Hexanchiformes – šedouni
        • Řád: Lamniformes – obrouni
        • Řád: Myliobatiformes
        • Řád: Orectolobiformes – malotlamci
        • Řád: Pristiformes – pilouni
        • Řád: Pristiophoriformes – pilonosi
        • Řád: Rajiformes – rejnoci
        • Řád: Squaliformes – ostrouni
        • Řád: Squatiniformes – polorejnoci
        • Řád: Torpediniformes – parejnoci
       • Třída: Holocephali – chiméry
        • Řád: Chimaeriformes – chimérotvární
      • Nadtřída Sarcopterygii – nozdratí
       • Třída: Coelacanthi – lalokoploutví
        • Řád: Coelacanthiformes – latimérie
       • Třída: Dipnoi – dvojdyšní
        • Řád: Ceratodontiformes – jednoplicní
        • Řád: Lepidosirenoformes – dvouplicní
      • Nadtřída Tetrapoda – čtyřnožci
       • Třída: Amphibia – obojživelníci
        • Řád: Anura – žáby
        • Řád: Caudata – ocasatí
        • Řád: Gymnophiona – červoři
       • Třída: Mammalia – savci
        • Podtřída: Prototheria – vejcorodí
         • Řád: Monotremata – ptakořitní
        • Podtřída: Theria – živorodí
         • Infratřída: Eutheria (= Placentalia) – placentálové
          • Řád: Afrosoricida – afrosoricidi
          • Řád: Artiodactyla – sudokopytníci
          • Řád: Carnivora – šelmy
          • Řád: Cetacea – kytovci
          • Řád: Chiroptera – letouni
          • Řád: Cingulata
          • Řád: Dermoptera – letuchy
          • Řád: Erinaceomorpha – hmyzožravci
          • Řád: Hyracoidea – damani
          • Řád: Lagomorpha – zajíci
          • Řád: Macroscelidea – bércouni
          • Řád: Perissodactyla – lichokopytníci
          • Řád: Pholidota – luskouni
          • Řád: Pilosa
          • Řád: Primates – primáti
          • Řád: Proboscidea – chobotnatci
          • Řád: Rodentia – hlodavci
          • Řád: Scandentia – tany
          • Řád: Sirenia – sirény
          • Řád: Soricomorpha
          • Řád: Tubulidentata – hrabáči
         • Infratřída: Metatheria (= Marsupialia) – vačnatí
          • Řád: Dasyuromorphia – kunovci
          • Řád: Didelphimorphia – vačice
          • Řád: Diprotodontia – málozubí
          • Řád: Microbiotheria – kolokolové
          • Řád: Notoryctemorphia – vakokrti
          • Řád: Paucituberculata – vačíci
          • Řád: Peramelemorphia – bandikuti
       • Třída: Reptilia
        • Podtřída: Aves – ptáci
         • Infratřída: Neognathae – letci
          • Nadřád: Galloanseri
           • Řád: Anseriformes – vrubozobí
           • Řád: Galliformes – hrabaví
          • Nadřád: Neoaves
           • Řád: Accipitriformes – dravci
           • Řád: Apodiformes – svišťouni
           • Řád: Bucerotiformes – zoborožci
           • Řád: Caprimulgiformes – lelkové
           • Řád: Cariamiformes – seriemy
           • Řád: Charadriiformes – dlouhokřídlí
           • Řád: Ciconiiformes – brodiví
           • Řád: Coliiformes – myšáci
           • Řád: Columbiformes – měkkozobí
           • Řád: Coraciiformes – srostloprstí
           • Řád: Cuculiformes – kukačky
           • Řád: Eurypygiformes – slunatci
           • Řád: Falconiformes – sokoli
           • Řád: Gaviiformes – potáplice
           • Řád: Gruiformes – krátkokřídlí
           • Řád: Leptosomiformes – kurolové
           • Řád: Mesitornithiformes
           • Řád: Musophagiformes – turakové
           • Řád: Opisthocomiformes – hoacinové
           • Řád: Otidiformes – dropi
           • Řád: Passeriformes – pěvci
           • Řád: Pelecaniformes – veslonozí
           • Řád: Phaethontiformes – faetoni
           • Řád: Phoenicopteriformes – plameňáci
           • Řád: Piciformes – šplhavci
           • Řád: Podicipediformes – potápky
           • Řád: Procellariiformes – trubkonosí
           • Řád: Psittaciformes – papoušci
           • Řád: Pteroclidiformes – stepokurové
           • Řád: Sphenisciformes – tučňáci
           • Řád: Strigiformes – sovy
           • Řád: Suliformes
           • Řád: Trogoniformes – trogoni
         • Infratřída: Paleognathae – běžci
          • Řád: Apterygiformes – kiviové
          • Řád: Casuariiformes – kasuáři
          • Řád: Rheiformes – nanduové
          • Řád: Struthioniformes – pštrosi
          • Řád: Tinamiformes – tinamy
        • Podtřída: Crocodylomorpha
         • Řád: Crocodylia – krokodýli
        • Podtřída: Rhynchocephalia – haterie
         • Řád: Sphenodontida
        • Podtřída: Squamata – šupinatí
         • Řád: Anguimorpha
         • Řád: Gekkota
         • Řád: Inguania
         • Řád: Lacertoidea
         • Řád: Scincoidea
         • Řád: Serpentes – hadi
        • Podtřída: Testudinata – želvy
         • Řád: Testudines – želvy
   • Kmen: Echinodermata – ostnokožci
    • Podkmen: Asterozoa
     • Třída: Asteroidea – hvězdice
      • Řád: Brisingida
      • Řád: Forcipulatida
      • Řád: Notomyotida
      • Řád: Paxillosida
      • Řád: Peripoda – diskovci
      • Řád: Spinulosida
      • Řád: Valvatida
      • Řád: Velatida
     • Třída: Ophiuroidea – hadice
      • Řád: Euryalida
      • Řád: Ophiurida
    • Podkmen: Crinozoa
     • Třída: Crinoidea – lilijice
      • Řád: Comatulida
      • Řád: Cyrtocrinida
      • Řád: Hyocrinida
      • Řád: Isocrinida
    • Podkmen: Echinozoa
     • Třída: Echinoidea – ježovky
      • Podtřída: Cidaroidea
       • Řád: Cidaroida
      • Podtřída: Euechinoidea
       • (nezařazené do infratříd:)
        • Řád: Echinothurioida
       • Infratřída: Acroechinoidea
        • Řád: Aspidodiadematoida
        • Řád: Diadematoida
        • Řád: Micropygoida
        • Řád: Pedinoida
       • Infratřída: Carinacea
        • Řád: Arbacioida
        • Řád: Camarodonta
        • Řád: Salenioida
        • Řád: Stomopneustoida
       • Infratřída: Irregularia – nepravidelní
        • Řád: Cassiduloida
        • Řád: Clypeasteroida
        • Řád: Echinolampadoida
        • Řád: Holasteroida
        • Řád: Spatangoida
     • Třída: Holothuroidea – sumýši
      • (nezařazené do řádů: Thyone)
      • Řád: Apodida
      • Řád: Aspidochirotida
      • Řád: Dendrochirotida
      • Řád: Elasipodida
      • Řád: Molpadida
   • Kmen: Hemichordata – polostrunatci
    • Třída: Enteropneusta (např. Harrimaniidae) – žaludovci
    • Třída: Pterobranchia – křídložábří
     • Podtřída: Cephalodiscida (Cephalodiscus) – mnohožábříci
     • Podtřída: Graptolithina – graptoliti
      • Řád: Rhabdopleurida – dvojžábříci
   • Kmen: Xenacoelomorpha
    • Podkmen: Acoelomorpha
     • Třída: Acoela (např. Diopisthoporidae)
     • Třída: Nemertodermatida (např. Nemertodermatidae)
    • Podkmen: Xenoturbellida – mlžojedi
     • (nezařazené do podtříd: Xenoturbellidae)

Fylogenetické stromy

Fylogenetický strom hlavních skupin (minimálně do úrovně kmenů) živočichů vypadá podle současných (pol. r. 2016) představ následovně (z incertae sedis uvedeny pouze ty, u kterých bylo napojení na strom podpořeno fylogenetickou analýzou; (P) před jménem značí skupinu, u které nelze vyloučit parafyletismus; ? u větve značí, že místo odvětvení není stávajícími analýzami podloženo dostatečně věrohodně a může se změnit):

živočichové

žebernatky (Ctenophora)[pozn. 1]

houbovci (Porifera)[pozn. 2]

Parahoxozoa[28][pozn. 11]

vločkovci (Placozoa)

Planulozoa[29]
             Bilateria               
Xenacoelomorpha[pozn. 9]
praploštěnci (Acoelomorpha)

Acoela

Nemertodermatida

mlžojedi (Xenoturbellida)

Nephrozoa[27][28]
druhoústí (Deuterostomia)[23]
Ambulacraria

ostnokožci (Echinodermata)

polostrunatci (Hemichordata)

strunatci (Chordata)

kopinatci (Cephalochordata)

pláštěnci (Urochordata)

obratlovci (Craniata/Vertebrata)

prvoústí (Protostomia)
?

ploutvenky (Chaetognatha)

Ecdysozoa
(P) Cycloneuralia[pozn. 3]
(P) chobotovci (Scalidophora)

korzetky (Loricifera)

hlavatci (Priapula)

rypečky (Kinorhyncha)

Nematoida

hlístice (Nematoda)

strunovci (Nematomorpha)

Panarthropoda

želvušky (Tardigrada)

drápkovci (Onychophora)

členovci (Arthropoda)

Spiralia/Lophotrochozoa sensu lato[pozn. 8]
? (P) morulovci (Mesozoa)[pozn. 7]

sépiovky (Rhombozoa)

plazmodiovky (Orthonectida)

čelistovci (Gnathifera)

oknozubky (Micrognathozoa)

vířníci (Syndermata/Rotifera sensu lato)[17]
Hemirotifera

pijavenky (Bdelloidea)

Pararotatoria

žábrovci (Seisonida)

vrtejši (Acanthocephala)

točivky (Monogononta)

čelistovky (Gnathostomulida)

Platytrochozoa[21]
Rouphozoa[pozn. 6]

břichobrvky (Gastrotricha)

ploštěnci (Platyhelminthes)

Lophotrochozoa sensu stricto[16]
Trochozoa
měkkýši (Mollusca)

         [4][16]               
kroužkovci (Annelida)[pozn. 4]

pásnice (Nemertea)

chapadlovci (Lophophorata)[18][19][pozn. 5]

ramenonožci (Brachiopoda)

chapadlovky (Phoronida)

mechovky (Ectoprocta)

Kamptozoa

mechovnatci (Entoprocta)

vířníkovci (Cycliophora)

žahavci (Cnidaria)[pozn. 10]

Poznámky

 1. Až molekulární analýzy po r. 2008 označily za nejbazálnější skupinu živočichů žebernatky.[6][7] To znamenalo ztrátu přirozenosti tkáňovců (Eumetazoa/Histozoa; všichni živočichové bez houbovců). Ačkoli se objevovaly i studie potvrzující bazálnost houbovců,[8][9] poslední studie publikované v prestižních recenzovaných odborných časopisech zpravidla potvrzují bazální postavení žebernatek, ba naznačují i možnost, že neurony a dokonce i některé typicky mezodermální buňky (svalové buňky) mohly mít fylogenetický základ již u nejpůvodnějších živočichů a u některých skupin (houbovci, vločkovci) mohly být druhotně ztraceny (variantou je nezávislý vznik jejich obdoby u žebernatek).[10][11][12] I jedna z nejnovějších komplexních studií však nadále preferuje tradiční představu o tkáňovcích a bazálním postavení houbovců, v tomto případě parafyletických. Bazální postavení žebernatek je v ní považováno za artefakt.[13] Brzy po vydání však byly ke studii publikovány kritické připomínky.[14]
 2. Nejnovější fylogenetické studie se shodují na tom, že po žebernatkách se odštěpili houbovci (v tomto případě pravděpodobně jako přirozená, monofyletická skupina), poté vločkovci a až následně se oddělily linie žahavců a bilaterií.[10][11][15] V případě, že by však žebernatky nebyly bazální větví živočichů, byli by houbovci buď monofyletickou sesterskou skupinou tkáňovců (Eumetazoa/Histozoa), nebo skupinou parafyletickou, ve které by se nejprve odvětvoval klad tvořený křemitými a rohovitými, poté vápenatí spolu s plakinami, zatímco žebernatky by byly sesterskou skupinou parahoxozoí.[13]
 3. Podle některých analýz nejsou Cycloneuralia přirozenou skupinou; ve fylogenetickém stromu se nejprve odvětvují Scalidophora a Nematoida jsou pak sesterskou skupinou panarthropodů.[16]
 4. včetně vláknonošců (Siboglinidae, dříve Pogonophora) zahrnujících i krytonošce/trubicovce (Vestimentifera), rypohlavců (Echiurida), lilijicovců (Myzostomida) a sumýšovců (Sipunculida)
 5. Některé studie přirozenost chapadlovců (Lophophorata) nepotvrzují; mechovky (Ectoprocta/Bryozoa sensu stricto) mohou být také sesterskou skupinou ke Kamptozoa (a obnovovat tak tradiční taxon Bryozoa/Polyzoa) nebo se odvětvovat ještě bazálněji.[20]
 6. Některé studie klad Rouphozoa nepotvrzují a břichobrvky kladou jako sesterskou skupinu k ramenonožcům.[20]
 7. Postavení morulovců na bázi Spiralia/Lophotrochozoa ani přirozenost společného kladu sépiovek a plazmodiovek nejsou podpořeny molekulárními analýzami, protože k těmto skupinám dosud neexistují dostatečná data ze sekvenování genomu.
 8. Jménem Spiralia byla nejprve označována skupina zahrnující kroužkovce, měkkýše a pásnice, a to podle spirálního rýhování vajíčka v rané ontogenezi. Když bylo spirální rýhování zjištěno u ploštěnců a jeho obdoba u dalších lofotrochozoí, začalo se jméno příležitostně používat i jako synonymum pro Lophotrochozoa v širším smyslu, ačkoli dosud není prokázáno, že spirální rýhování je skutečně původní i pro jejich společného předka. Také jméno Lophotrochozoa bylo dříve používáno i v užším smyslu, ve kterém taxon nezahrnoval Gnathifera[22] či celou skupinu Platyzoa.[21] Tomu odpovídá i nynější vymezení Lophotrochozoa v užším smyslu.
 9. Některé novější studie kladly praploštěnce, resp. Xenacoelomorpha do druhoústých – buď na bázi, nebo jako sesterskou skupinu k Ambulacraria.[24] Donedávna nejasné postavení[23] pravděpodobně vyjasnila molekulární analýza genomu nového druhu mlžojedů a následné fylogenetické analýzy, které potvrdily bazální postavení Xenacoelomorpha v bilateriích, tedy jako sesterskou skupinu k Nephrozoa.[25][26]
 10. včetně výtrusenek (Myxozoa) a kaviárovek (Polypodiozoa)
 11. Název vychází z přítomnosti genů Hox či ParaHox v genomu. Nové studie však ukázaly, že i houbovci (aspoň někteří) pravděpodobně měli také ParaHox geny a druhotně je ztratili; u rodu Amphimedon (rohovití) byl dokonce jeden takový gen nalezen.[30]

Odkazy

Reference

 1. a b RUGGIERO, Michael A.; GORDON, Dennis P.; ORRELL, Thomas M., BAILLY, Nicolas; BOURGOIN, Thierry; BRUSCA, Richard C.; CAVALIER-SMITH, Thomas; GUIRY, Michael D.; KIRK, Paul M. A Higher Level Classification of All Living Organisms. PLoS ONE [online]. 29. duben 2015. Svazek 10, čís. 4: e0119248. Dostupné online. PPT [1]. PNG [2]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0130114. PMID 25923521. (anglicky) 
 2. a b RUGGIERO, Michael A.; GORDON, Dennis P.; ORRELL, Thomas M., BAILLY, Nicolas; BOURGOIN, Thierry; BRUSCA, Richard C.; CAVALIER-SMITH, Thomas; GUIRY, Michael D.; KIRK, Paul M. Correction: A Higher Level Classification of All Living Organisms. PLoS ONE [online]. 11. červen 2015. Svazek 10, čís. 6: e0130114. Dostupné online. PPT [3]. PNG [4]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0130114. PMID 26068874. (anglicky) 
 3. The Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: About the Catalogue of Life
 4. a b ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočichů: ohlédnutí roku 2015. S. 201–203. Živa [online]. 15. říjen 2015. Roč. 63 (101), čís. 5, s. 201–203. Dostupné online. PDF [5]. ISSN 0044-4812. 
 5. Živočichové Animalia. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2022 [cit. 24. 1. 2022]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id14923/
 6. DUNN, Casey W. et al. Broad phylogenomic sampling improves resolution of the animal tree of life. S. 745–749. Nature [online]. 5. březen 2008. Svazek 452, čís. 7188, s. 745–749. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature06614. (anglicky) 
 7. HEJNOL, Andreas et al. Assessing the root of bilaterian animals with scalable phylogenomic methods. S. 4261–4270. Proceedings of the Royal Society B [online]. 16. září 2009. Svazek 276, čís. 1677, s. 4261–4270. Dostupné online. ISSN 1471-2954. DOI 10.1098/rspb.2009.0896. PMID 19759036. (anglicky) 
 8. PHILIPPE, Hervé et al. Phylogenomics Revives Traditional Views on Deep Animal Relationships. S. 706–712. Current Biology [online]. 2. duben 2009. Svazek 19, čís. 8, s. 706–712. Dostupné online. DOI 10.1016/j.cub.2009.02.052. PMID 19345102. (anglicky) 
 9. PICK, K. S.; PHILIPPE, H. et al. Improved Phylogenomic Taxon Sampling Noticeably Affects Nonbilaterian Relationships. S. 1983–1987. Molecular Biology and Evolution [online]. 8. duben 2010. Svazek 27, čís. 9, s. 1983–1987. Dostupné online. ISSN 1537-1719. DOI 10.1093/molbev/msq089. PMID 20378579. (anglicky) 
 10. a b RYAN, Joseph F. et al. The Genome of the Ctenophore Mnemiopsis leidyi and Its Implications for Cell Type Evolution. S. 1–8. Science [online]. 13. prosinec 2013. Svazek 342, čís. 6164 :1242592, s. 1–8. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.1242592. PMID 24337300. (anglicky) 
 11. a b MOROZ, Leonid L. et al. The ctenophore genome and the evolutionary origins of neural systems. S. 109–114. Nature [online]. 21. květen 2014. Svazek 510, čís. 7503, s. 109–114. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature13400. PMID 24847885. (anglicky) 
 12. MOROZ, Leonid L.; KOHN, Andrea B. Independent origins of neurons and synapses: insights from ctenophores. Philosophical transactions B [online]. 23. listopad 2015. Svazek 371, čís. 1685. Dostupné online. DOI 10.1098/rstb.2015.0041. (anglicky) 
 13. a b PISANI, Davide; PETT, Walker; DOHRMANN, Martin, FEUDA; Roberto, ROTA-STABELLI; Omar,; PHILIPPE, Hervé; LARTILLOT, Nicolas; WÖRHEIDE, Gert. Genomic data do not support comb jellies as the sister group to all other animals. S. 15402–15407. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 30. listopad 2015. Svazek 112, čís. 50, s. 15402–15407. Dostupné online. PDF [6]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1518127112. PMID 26621703. (anglicky) 
 14. TELFORD, Maximilian J.; MOROZ, Leonid L.; HALANYCH, Kenneth M. Evolution: A sisterly dispute. S. 286–287. Nature [online]. 20. leden 2016. Svazek 530, čís. 7586, s. 286–287. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/529286a. PMID 26791714. (anglicky) 
 15. WHELAN, Nathan V.; KOCOT, Kevin M.; MOROZ, Leonid L., HALANYCH, Kenneth M. Error, signal, and the placement of Ctenophora sister to all other animals. S. 5773–5778. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 20. duben 2015. Svazek 112, čís. 18, s. 5773–5778. Dostupné online. PDF [7]. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1503453112. (anglicky) 
 16. a b c HEJNOL, Andreas; LOWE, Christopher J. Embracing the comparative approach: how robust phylogenies and broader developmental sampling impacts the understanding of nervous system evolution. Philosophical transactions B [online]. 9. 11. 2015. Svazek 370, čís. 1684. Dostupné online. DOI 10.1098/rstb.2015.0045. (anglicky) 
 17. SIELAFF, Malte; SCHMIDT, Hanno; STRUCK, Torsten H., ROSENKRANZ, David; MARK WELCH, David B.; HANKELN, Thomas; HERLYN, Holger. Phylogeny of Syndermata (syn. Rotifera): Mitochondrial gene order verifies epizoic Seisonidea as sister to endoparasitic Acanthocephala within monophyletic Hemirotifera. S. 79–92. Molecular Phylogenetics and Evolution [online]. 15. prosinec 2015. Svazek 96, s. 79–92. Dostupné online. ISSN 1055-7903. DOI 10.1016/j.ympev.2015.11.017. PMID 26702959. (anglicky) 
 18. NESNIDAL, Maximilian P. et al. New phylogenomic data support the monophyly of Lophophorata and an Ectoproct-Phoronid clade and indicate that Polyzoa and Kryptrochozoa are caused by systematic bias. S. 1–26. BMC Evolutionary Biology [online]. 17. listopad 2013. Svazek 13, čís. 253, s. 1–26. Dostupné online. PDF [8]. ISSN 1471-2148. DOI 10.1186/1471-2148-13-253. (anglicky) 
 19. LAUMER, Christopher E.; BEKKOUCHE, Nicolas; KERBL, Alexandra, GOETZ, Freya; NEVES, Ricardo C.; SØRENSEN, Martin V.; KRISTENSEN, Reinhardt M.; HEJNOL, Andreas; DUNN, Casey W.; GIRIBET, Gonzalo; WORSAAE, Katrine. Spiralian Phylogeny Informs the Evolution of Microscopic Lineages. S. 2000–2006. Current Biology [online]. 3. srpen 2015. Svazek 25, čís. 15, s. 2000–2006. Dostupné online. Dostupné také na: [9]. ISSN 0960-9822. DOI 10.1016/j.cub.2015.06.068. PMID 26212884. (anglicky) 
 20. a b GOLOMBEK, Anja; TOBERGTE, Sarah; STRUCK, Torsten H. Elucidating the phylogenetic position of Gnathostomulida and first mitochondrial genomes of Gnathostomulida, Gastrotricha and Polycladida (Platyhelminthes). S. 49–63. Molecular Phylogenetics and Evolution [online]. 18. březen 2015. Svazek 86, s. 49–63. Dostupné online. PDF [10]. ISSN 1055-7903. DOI 10.1016/j.ympev.2015.02.013. (anglicky) 
 21. a b STRUCK, Torsten H. et al. Platyzoan Paraphyly Based on Phylogenomic Data Supports a Noncoelomate Ancestry of Spiralia. S. 1833–1849. Molecular Biology and Evolution [online]. 18. duben 2014. Svazek 31, čís. 7, s. 1833–1849. Dostupné online. ISSN 1537-1719. DOI 10.1093/molbev/msu143. PMID 24748651. (anglicky) 
 22. PAPS, Jordi; BAGUÑÀ, Jaume; RIUTORT, Marta. Lophotrochozoa internal phylogeny: new insights from an up-to-date analysis of nuclear ribosomal genes. S. 1245–1254. Proceedings of the Royal Society B [online]. 24. únor 2009. Svazek 276, čís. 1660, s. 1245–1254. Dostupné online. PDF [11]. ISSN 1471-2954. DOI 10.1098/rspb.2008.1574. (anglicky) 
 23. a b SIMAKOV, Oleg et al. Hemichordate genomes and deuterostome origins. S. 459–465. Nature [online]. 18. listopad 2015. Svazek 527, čís. 7579, s. 459–465. Dostupné online. PDF [12]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature16150. PMID 26580012. (anglicky) 
 24. GAVILÁN, Brenda; PEREA-ATIENZA, Elena; MARTÍNEZ, Pedro. Acoelomorph flatworms are deuterostomes related to Xenoturbella. Nature. 10. únor 2011, svazek 470, s. 255–258. DOI 10.1038/nature09676. (anglicky) 
 25. ROUSE, Greg W.; WILSON, Nerida G.; CARVAJAL, Jose I., VRIJENHOEK, Robert C. New deep-sea species of Xenoturbella and the position of Xenacoelomorpha. S. 94–97. Nature [online]. 3. únor 2016. Svazek 530, čís. 7588, s. 94–97. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature16545. (anglicky) 
 26. CANNON, Johanna Taylor; VELLUTINI, Bruno Cossermelli; SMITH, Julian, RONQUIST, Fredrik; JONDELIUS, Ulf; HEJNOL, Andreas. Xenacoelomorpha is the sister group to Nephrozoa. S. 89–93. Nature [online]. 3. únor 2016. Svazek 530, čís. 7588, s. 89–93. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature16520. PMID 26842059. (anglicky) 
 27. EDGECOMBE, Gregory D. et al. Higher-level metazoan relationships: recent progress and remaining questions. S. 151–172. Organisms Diversity & Evolution [online]. 17. březen 2011. Svazek 11, čís. 2, s. 151–172. Dostupné online. PDF [13]. ISSN 1618-1077. DOI 10.1007/s13127-011-0044-4. (anglicky) 
 28. a b DUNN, Casey W.; GIRIBET, Gonzalo; EDGECOMBE, Gregory D., Hejnol, Andreas. Animal Phylogeny and Its Evolutionary Implications. S. 371–395. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics [online]. 29. září 2014 [cit. 2016-04-25]. Svazek 45, s. 371–395. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-19. pdf [14]. DOI 10.1146/annurev-ecolsys-120213-091627. (anglicky) 
 29. HEJNOL, Andreas; MARTINDALE, Mark Q. Acoel development supports a simple planula-like urbilaterian. Philosophical transactions B [online]. 27. duben 2008. Svazek 363, čís. 1496. Dostupné online. DOI 10.1098/rstb.2007.2239. (anglicky) 
 30. FORTUNATO, Sofia A. V.; ADAMSKI, Marcin; RAMOS, Olivia Mendivil, LEININGER; Sven, LIU; Jing, FERRIER; David E. K., ADAMSKA, Maja. Calcisponges have a ParaHox gene and dynamic expression of dispersed NK homeobox genes. S. 620–623. Nature [online]. 29. říjen 2014. Svazek 514, čís. 7524, s. 620–623. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature13881. PMID 25355364. (anglicky) 

Související články

Zdroj