Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany
Facultas Medicinae Militaris
Faculty of Military Health Sciences
Budovy fakulty v ulici Akademika Heyrovského
Vedení fakulty
Děkan (seznam) prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Proděkan kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Proděkanka plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.
Proděkan plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.
Proděkan pplk. doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Předseda AS plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
Tajemník Ing. Jan Komárek
Základní informace
Motto Docendo discimus.
Učíce jiné učíme sebe.
Datum založení 2004
Status státní[1]
Kontaktní údaje
Souřadnice
fvz.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ) je jedna ze tří fakult Univerzity obrany. Oproti ostatním fakultám, sídlícím v Brně, se Fakulta vojenského zdravotnictví nachází v Hradci Králové. Vznikla při zřízení Univerzity obrany v roce 2004 z královéhradecké Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta vojenského zdravotnictví UO je centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů Armády České republiky.[2]

Historie

Dějiny vojenského zdravotnického školství jsou spojeny s Hradcem Králové od roku 1951, kdy byla rozkazem prezidenta zřízena Vojenská lékařská akademie. Jméno Jana Evangelisty Purkyně získala do svého názvu v roce 1955. Roku 1958 byla Akademie zrušena a na jejím místě vznikl Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně. Vojenští lékaři byli od tohoto roku vyučováni ve vzájemné spolupráci Ústavu a nově vzniklé civilní Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1976 byli v podobném režimu, tedy ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy, připravováni vojenští farmaceuti. Ke dni 1. září 1988 byl Ústav transformován do obnovené Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně (VLA JEP).[3]

Dle zákona č. 214/2004 Sb. došlo ke zřízení Univerzity obrany se sídlem v Brně. Tímto předpisem došlo ke sloučení Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a VLA JEP. Vojenská lékařská akademie byla tímto transformována ve Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, dislokována zůstala v Hradci Králové.[3]

Struktura

Kromě děkanátu má fakulta osm kateder:[4]

 • Katedra epidemiologie (K-301)
 • Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu (K-302)
 • Katedra radiobiologie (K-303)
 • Katedra toxikologie a vojenské farmacie (K-304)
 • Katedra vojenské chirurgie (K-305)
 • Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny (K-306)
 • Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství (K-307)
 • Katedra molekulární patologie a biologie (K-308)

Výuka

Bakalářské studium

 • Zdravotnický záchranář (3letý) - vojenské studium

Magisterské studium

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (6letý) - vojenské studium
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství (5letý) - vojenské studium
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie (5letý) - vojenské studium

Doktorské studium

 • Epidemiologie
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Toxikologie
 • Vojenská chirurgie
 • Vojenská radiobiologie
 • Vojenské vnitřní lékařství
 • Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

Neakreditovaná výuka

Fakulta vzdělává vojenské lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a další zdravotnický i nezdravotnický personál zejména formou kariérních, odborných, základních a zdokonalovacích kurzů a odborných stáží.[5]

Děkani

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam děkanů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Odkazy

Reference

 1. Přehled vysokých škol v ČR – 2. Státní vysoké školy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dostupné online. 
 2. Zaměření fakulty [online]. Unob.cz [cit. 2020-10-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-10-12. 
 3. a b DOHNAL, František. Historie fakulty [online]. Univerzita obrany [cit. 2018-04-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-04-16. 
 4. Struktura [online]. Brno: Univerzita obrany [cit. 2014-10-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-25. 
 5. Výroční zpráva o činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví za rok 2013 [online]. Hradec Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany [cit. 2014-10-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-25. 

Externí odkazy

Zdroj