Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Výukové centrum LF UK a Pavilon interních oborů
Výukové centrum LF UK a Pavilon interních oborů
Vznik 1. ledna 1991
Právní forma příspěvková organizace
Sídlo Sokolská 581
500 05 Nový Hradec Králové
Souřadnice
Oficiální web www.fnhk.cz
Datová schránka v7zqi84
IČO 00179906 (VR)
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fakultní nemocnice Hradec Králové je zdravotnické zařízení v Hradci Králové. Je největší nemocnicí Královéhradeckého kraje a patří k největším nemocnicím v České republice. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jako fakultní nemocnice se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vzhledem k řadě vysoce specializovaných pracovišť zajišťuje zdravotní péči pro obyvatele nejen Hradce Králové a příslušného kraje, ale v některých případech také jiných regionů republiky.[1]

Historie

První nemocnice v Hradci Králové byla otevřena v roce 1887. Sídlila v budově dnešní neurologické kliniky, v areálu dodnes nazývaném Stará nemocnice. S rozvojem města vznikla potřeba vybudovat nemocnici v novém areálu. Tento záměr se podařilo naplnit ve dvacátých letech 20. století. Nový areál se otevřel v roce 1928 a patřil k nejmodernějším v republice. Tato etapa výstavby byla završena v roce 1938 otevřením pavilonu gynekologicko-porodnického oddělení a pro kožní a pohlavní nemoci. Nemocnice měla tehdy 752 lůžek. Mezi hlavní meziválečné osobnosti, které přispěly k rozvoji po odborné stránce, patřil patolog Dr. Antonín Fingerland a chirurg Dr. Jan Bedrna.

Po osvobození v roce 1945 vznikla potřeba doplnit řady lékařů a bylo rozhodnuto o vzniku dalších lékařských fakult. Krom Plzně a Olomouce padla volba na Hradec Králové, zejména díky vysoké úrovni zdejší nemocnice. 17. listopadu 1945 byla otevřena Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a nemocnice získala statut fakultního zařízení. To pomohlo k dalšímu rozvoji po stránce materiální i personální. Vedle léčebné péče se na jednotlivých pracovištích rozšířila výzkumná a pedagogická činnost. Profesor Bedrna položil základy kardiochirurgie nejen v hradecké nemocnici, ale i v rámci republiky. V roce 1951 například provedl první operaci mitrální stenózy. Mezi osobnosti patřili rentgenolog prof. Jan Baštecký, pediatr profesor Jiří Blecha, gynekolog profesor Josef Pazourek či patolog profesor Antonín Fingerland.

V roce 1951 bylo rozhodnuto o zřízení Vojenské lékařské akademie. Fakulta připadla do rukou armády. To bylo spojeno s odchodem části personálu, který nesouhlasil s náborem do armády, naopak přišli noví lidé. Spojení s armádou také přineslo nové výzkumné úkoly a finanční podporu. V roce 1958 po reorganizaci vojenského školství byla akademie transformována na Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně a byla obnovena činnost civilní lékařské fakulty. Tradice spojení armády a zdravotnictví ale v Hradci Králové již zůstala.

Během normalizace byla řada lékařů nucena opustit své posty. V sedmdesátých letech byla vybudovaná nová neurochirurgie, pavilon radiodiagnostiky, kde bylo spuštěno první CT pracoviště v republice, nebo nová část II. interní kliniky. V osmdesátých letech pak Bedrnův pavilon chirurgie či nové technické zázemí.

Po roce 1989 došlo k dalšímu zavádění moderních technologií, přebudovávány stávající prostory či zcela nová pracoviště jako komplex laboratoří a diagnostiky, rehabilitační klinika, či pracoviště onkologické kliniky. V areálu nemocnice bylo vybudováno moderní výukové centrum. Přes změny ve financování si nemocnice zachovala svoji ekonomickou stabilitu.

Současnost

V nemocnici působí 39 klinických pracovišť, která disponující celkem 1375 lůžky. Každoročně je zde hospitalizováno kolem 40 tisíc nemocných a ambulantně ošetřeno okolo 700 000 pacientů. Současným ředitelem nemocnice je od roku 2022 MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Kliniky, oddělení a ústavy

Kliniky

 • I. interní kardioangiologická klinika
 • II. interní gastroenterologická klinika
 • III. interní gerontometabolická klinika
 • IV. interní hematologická klinika
 • Dětská klinika
 • Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
 • Chirurgická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika infekčních nemocí
 • Klinika nemocí kožních a pohlavních
 • Klinika onkologie a radioterapie
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika urgentní medicíny
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Ortopedická klinika
 • Plicní klinika
 • Porodnická a gynekologická klinika
 • Psychiatrická klinika
 • Radiologická klinika
 • Rehabilitační klinika
 • Stomatologická klinika
 • Urologická klinika

Oddělení

 • Oddělení ambulantních provozů
 • Hemodialyzační středisko
 • Oddělení centrálních sálů a sterilizace
 • Oddělení lékařské genetiky
 • Oddělení nukleární medicíny – ambulance
 • Oddělení nukleární medicíny – laboratoř
 • Tkáňová ústředna
 • Transfuzní oddělení

Ústavy

 • Fingerlandův ústav patologie
 • Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • Ústav klinické imunologie a alergologie
 • Ústav klinické mikrobiologie
 • Ústav soudního lékařství

Reference

 1. Almanach k 50. výročí založení neurochirurgické kliniky v Hradci Králové a 90. výročí narození neurochirurga prof. R. Petra. Hradec Králové, Česko: Zetka, 2002. Dostupné online. ISBN 9788023887853. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Zdroj