Univerzita obrany

Univerzita obrany
Logo univerzity
Logo
Rektorát Univerzity obrany v Kounicově ulici
Rektorát Univerzity obrany v Kounicově ulici
Motto
Docendo discimus
Zkratka UO, někdy též UNOB
Rok založení 2004
Typ školy státní[1]
Vedení
Rektorka (seznam) brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.
Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci plk. gšt. doc. Mgr. Ing.
Libor Kutěj, Ph.D.
Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů plk. doc. Ing.
Petr Hrůza, Ph.D.
Prorektor pro vědeckou a expertní činnost plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D.
Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Kvestor  Ing. Jiří Lexmaul
Počty akademiků (k roku 2019[2])
Bakalářských studentů 223
Magisterských studentů 1066
Doktorandů 174
Akademických pracovníků 476
Další informace
Počet fakult 3
Sídlo Brno
Adresa Kounicova 156/65, Brno, 662 10, Česko
Zeměpisné souřadnice
https://www.unob.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Univerzita obrany (zkratka UO, někdy podle domény též UNOB) je státní vysoká škola se sídlem v Brně, ve čtvrti Veveří. Je jedinou vojenskou vysokou školou v Česku. Vznikla k 1. září 2004 sloučením tří vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.[3]

Jedná se o státní vysokou školu univerzitního typu, která má na rozdíl od veřejných vysokých škol omezenou samosprávu, není právnickou osobou, ale organizační složkou Ministerstva obrany a práva příslušející jinak ministru školství vůči vysokým školám vykonává ministr obrany. Lze zde studovat bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, v prezenční i kombinované formě.

Popis

Univerzita obrany vzdělává vojenské profesionály pro potřeby Armády České republiky a civilní odborníky zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu a veřejné správy. Studijní programy univerzity jsou zaměřeny do oblasti vojenství a širší sféry bezpečnostního systému státu a představují zcela jedinečné studijní příležitosti vytvářející předpoklady pro odpovídající pracovní uplatnění absolventů.

Univerzita obrany představuje centrum obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje Armády České republiky. V rámci univerzity jsou rozvíjeny vědní obory, které souvisejí zejména s obranným aplikovaným výzkumem, s problematikou ochrany vojsk a obyvatelstva, či s ekonomickými nebo lékařskými obory aplikovanými v oblasti vojenství. Některé z nich se v rámci ČR vyznačují svou jedinečností, jako například vědní obory zabývající se zbraněmi a municí, bojovými vozidly, radiolokací, ochranou obyvatelstva, řízením palebné podpory, válečnou chirurgií, radiobiologií či toxikologií.

Ubytovací zařízení Univerzity obrany zajišťuje Armádní Servisní, příspěvková organizace Ministerstva obrany České republiky. Vojenští studenti jsou ubytováváni na vojenských ubytovnách Chodská 17, Dobrovského 27, Tučkova 23 a třída Generála Píky 2,[4] civilní studenti pouze v objektu Dobrovského 27.[5]

Fakulty a další součásti univerzity

Univerzita obrany má tři fakulty:

Součástí univerzity jsou také dva ústavy a tři centra:

Odkazy

Reference

  1. Přehled vysokých škol v ČR – 2. Státní vysoké školy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dostupné online. 
  2. Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2019 [online]. Brno: Univerzita obrany [cit. 2020-10-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-09-23. 
  3. Zákon č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany. Dostupné online.
  4. Vnitřní řád ubytovacích zařízení Chodská 17/A1-A4, Chodská 17/B1-B2, Dobrovského 27/B, Dobrovského 27/C, Dobrovského 27/AL, Tučkova 23, Černá Pole, [online]. Unob.cz [cit. 2022-10-06]. Dostupné online. 
  5. Ubytování studentů civilního studia [online]. Unob.cz [cit. 2022-10-06]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj