Cena Josefa Škvoreckého

Cena Josefa Škvoreckého je české literární ocenění.

Cena je udílena autorovi za původní českou prózu. Cena Josefa Škvoreckého byla vyhlášena Literární akademií poprvé v roce 2007, nominovány byly knihy vydané od září 2006 do května 2007. Cenu uděluje Společnost Josefa Škvoreckého. Součástí soutěže je studentská část (kategorie poezie, próza).

Předseda poroty a zároveň rektor Literární akademie, Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., při prvním ročníku vyjádřil smysl Ceny Josefa Škvoreckého následovně: „Je velice důležité povzbudit české spisovatele a zároveň pomoci literatuře jako takové.“[1]

Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 250 tisíc korun.

Laureáti a nominovaní

Reference

Zdroj