Arménská katolická církev

Arménská katolická církev (arménsky Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի) je katolická církev s arménským ritem, která je ve společenství s Římskokatolickou církví.

Historie

Arménská katolická církev se v Arménském království utvořila v roce 1198 a v roce 1375 byla nenásilně sloučena s římskokatolickou církví. Církevní unie byla obnovena v roce 1439 na Basilejském koncilu (týkala se jen části arménské církve).

Za vlády papeže Pia IV. a patriarchy Michaela I. byly vztahy mezi oběma církvemi upevněny. (S Arménskou apoštolskou církví si katolické církve pod supremací Říma pořád vzájemně uznávají svěcení duchovenstva). V roce 1563 obdrželi Arméni v Římě kostel Santa Maria Egiziana. V roce 1713 jmenoval papež Klement XI. arcibiskupa Krikora z řecké Edessy arménským světícím biskupem v Římě. Tato hodnost se udržela až do poloviny 20. století. První patriarcha Abraham Bedros I. Ardzivian byl potvrzen v r. 1742.

V dnešní Arménii vznikla vlastní Arménská katolická církev až v 19. století kvůli vlivu Osmanské říše, která církev neuznávala.

Současnost

Počet věřících neustále stoupá. V roce 2010 měla 593 460 věřících v 17 diecézích nebo ordinariátech. V roce 2015 už 736 950 , 2016 736 130 a 2017 757 720 věřících. V roce 2017 měla 17 biskupů, ve 100 farnostech působilo 46 diecézních a 39 řeholních kněží (85 celkem), 56 řeholníků, 66 řeholnic a 11 stálých jáhnů. V seminářích studovalo 15 seminaristů. Hlavou církve je od 23. září 2021 patriarcha Raphaël Bedros Minassian. Sídlí v klášteře Bzommar v Libanonu.

Katoličtí Arméni žijí především ve státech Blízkého východu, ale i v Severní Americe je velká arménská diaspora, která tvoří vlastní eparchii. V roce 1991 byl založen ordinariát pro katolické Armény se sídlem v Gjumri (Arménie), který byl později rozšířen i na Gruzii a východní Evropu.

Klášter Bzommar v Libanonu

V roce 1710 vznikla archieparchie v Aleppu (Halabu) v Sýrii, 1850 eparchie (diecéze) v Isfahánu v Íránu, 1885 eparchie v Káhiře v Egyptě, 1925 ordinariát v Řecku, 1928 archieparchie v Istanbulu v Turecku, 1929 arcibiskupství (archieparchie) v Bejrútu v Libanonu, 1954 archieparchie v Bagdádu v Iráku, 1960 Eparchie Sv. Kříže v Paříži ve Francii, 1989 eparchie San Gregorio de Nareg v Buenos Aires v Brazílii a 1981 Apoštolský exarchát Latinské Ameriky a Mexika.

Kláštery Arménské katolické církve se nacházejí v Benátkách a ve Vídni. (Viz www.cnewa.org) . září

Církevní organizace

Církevní provincie dle Arménského kilikijského patriarchátu

Archieparchie

 • Arménská archieparchie Aleppo (Halab, Sýrie)
 • Arménská archieparchie Bagdád (Irák)
 • Arménská archieparchie Konstantinopol (Istanbul, Turecko, vznikla: 15. 10. 1928)
 • Arménská archieparchie Lvov (vznikla 1630, dlouhodobě neobsazena, 4. 12. 1938 zemřel poslední arcibiskup)

Eparchie

 • Eparchie Panny Marie z Naregu v Glendale, Kalifornie (USA)
 • Eparchie svatého Kříže v Paříži (Francie)
 • Arménská eparchie svatého Řehoře z Naregu v Buenos Aires (Argentina),bezprostředně podřízená Svatému Stolci

Apoštolské exarcháty

 • Apoštolský exarchát Latinské Ameriky a Mexika, sídlo: Buenos Aires, Argentina, vznikl: 3. 7. 1981

Ordinariáty

 • Arménský ordinariát pro východní Evropu v Gjumri, Arménie (vznikla 13. 7. 1991)
 • Arménský ordinariát v Řecku, Athény (vznikl 21. 12. 1925)
 • Arménský ordinariát v Rumunsku, město Gherla, bezprostředně podřízený Svatému Stolci, vznikl 5. 6. 1930, jeho apoštolským administrátorem je arcibiskup římskokatolické arcidiecéze v Alba-Julia v Rumunsku (listopad 2015).

Liturgie

Liturgie arménské katolické církve představuje arménský ritus. Liturgickou řečí je arménština. Po Druhém vatikánském koncilu (1962–1965) proběhla liturgická reforma s cílem odstranit odlišnosti v Arménské katolické církvi vůči mateřské církvi (Arménské apoštolské církvi).

Související články

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Armenisch-Katholische Kirche na německé Wikipedii.

Externí odkazy

Zdroj