Zdeněk Bauer

Zdeněk Bauer (27. září 1974, Praha) je mezioborový konzultant, historik, spisovatel, editor a nakladatel.[1][2][3] Je autorem několika knih a odborných příspěvků, desítek popularizačních článků a odborných analýz. Několik let řídil redakční agenturu, která poskytovala mediální poradenství, marketingové konzultace a výzkumné služby.[4] Provozuje také nakladatelství.[5]

Dlouhodobě působí na volné noze, smluvně pracuje na rešeršních, vzdělávacích a popularizačních projektech z komerční i neziskové sféry. Publikuje v laickém i odborném tisku a na internetu. Jako odborný konzultant působil při vzniku několika divadelních her s historickou tematikou.[6][7] Podílel se na přípravě školních skript, projektech evaluace českého středního školství a vedl několik vzdělávacích seminářů.[8][9][10][11]

Odborný výzkum

Významným způsobem přispěl do rozklíčování kauzy Hitler je gentleman;[12][13][14][15] objevil ztraceného syna protektorátního ministra Emanuela Moravce;[16] dohledal klíčovou sociologickou studii Zdeňka Ullricha,[17] jejíž existence byla řadu let zpochybňována;[18] objevil a publikoval několik do té doby neznámých písemností z korespondence spisovatele Karla Čapka.[19] Je také autorem životopisů Herberta Loma[20][21] nebo publikace zaměřené na historii podnikání a marketing.[22]

Známé jsou také jeho výzkumy se vztahem k dílu a životu spisovatele Jaroslava Foglara.[23][24][25][26] Jako editor, spoluautor (ghostwriter) a nakladatel připravil k vydání kultovní foglarovskou publikaci Mýtus zvaný Stínadla.[27][28][29] Objevil a k vydání připravil také do té doby neznámou foglarovku Klub zvídavých dětí.[30][31] Je považován za jednoho z výrazných znalců díla spisovatele Jaroslava Foglara.[32]

Známý je také svými výzkumy odpíračů vojenské služby[33][34][35][36] a historie malých náboženských společností (adventisté, původní Jednota bratrská, nazaréni, svědkové Jehovovi apod.). Jako znalec historie posledně jmenované společnosti je uznáván i v zahraničí.[37][38] V tomto kontextu se dlouhodobě věnuje také výzkumu nacistického holokaustu.[39][40] Je průkopníkem historického výzkumu kolportáže v českých zemích.[41][42]

Velkého uznání se mu dostalo za jeho obsáhlou publikaci o jáchymovských trestaneckých táborech.[43][44][45][46] Podle historika Jiřího Myroniuka je Bauerova práce Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo zásadní prací v oblasti výzkumu tuzemských trestaneckých táborů a pro rozsah informací, včetně zásadních nových objevů, je dílem, které ještě dlouho nebude překonáno. [47] S podobným respektem se o knize Jáchymovské tábory… vyjadřuje také historik Vít Smetana [48] nebo historik Petr Blažek.[49] Následně byl Bauer přizván do role hlavního odborného poradce pro vznik výstavní expozice v Rudé věži smrti v Ostrově u Jáchymova, kterou realizoval Ústav pro studium totalitních režimů a Konfederace politických vězňů České republiky.[50] Podílel se také na realizaci výstavy Evropský gulag, kterou pořádalo Muzeum XX. století.[51]

Zdeněk Bauer je propagátorem praktického vnímání historie v duchu starořímského filozofa Marka Tullia Cicera: „Historie je učitelkou života.“[52][53]

Popularizace a vzdělávání

V letech 2004–2021 byl provozovatelem internetového portálu abcHistory.cz, jehož základem byl tuzemský a mezinárodní oborový rozcestník. Zároveň zde byly zveřejňovány tematické novinky, zajímavosti a články s historickou tematikou. Po jistou dobu web fungoval i jako komunitní platforma s podrubrikami pro odborné vzdělávání, turistiku a zájmový výzkum. Mezi roky 2007–2014 byla součástí webu i samostatná online databáze HistorickéNemovitosti.cz,[54][55] která upozorňovala na chátrající tuzemské památky. Ve spolupráci s několika realitními kancelářemi databáze usnadňovala propojení potenciálních investorů a kupců a majiteli chátrajících nemovitostí, čímž přispívala k jejich záchraně. V roce 2021 byl původní web restrukturalizován do současného webu s tematickými články na adrese ResearchWriter.cz.[56]

Stejně jako i někteří další veřejně činní autoři (například Zdeněk Susa, Kristina Kaiserová a další),[57] zúročuje své zkušenosti nejen v publikační činnosti pro jiná vydavatelství a nakladatelství, ale založil za stejným účelem i vlastní vydavatelskou instituci. Od roku 2001, respektive 2009 provozuje knižní nakladatelství, ve které vydává jak díla cizí, tak i některá díla svá a svých spolupracovníků. Souběžně zároveň publikuje i jinde.[58][59][60]

Příležitostně vydává videa a podcast, ve kterých popularizuje mediální gramotnost a praktický pohled na historii a dějepis. Kromě toho se autorsky a produkčně podílí na tvorbě videoobsahu i pro několik dalších subjektů.[61][62]

Dílo (výběr)

 • BAUER, Zdeněk a kol. Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko. Praha: NZB, 2014. 223 s. ISBN 978-80-904272-9-7. 
 • BAUER, Zdeněk a kol. Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě. Praha: NZB, 2015. 242 s. ISBN 978-80-905864-2-0. 
 • BAUER, Zdeněk a kol. Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo. Praha: NZB, 2019. 960 s. ISBN 978-80-905864-8-28. 
 • BAUER, Zdeněk. Jaroslav Foglar a jeho náboženství. In: Sborník referátů z vědecké konference „Fenomén Foglar z hlediska vědy o náboženství“, pořádané HTF UK v Praze. Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Praha: Dingir, 2018. S. 37–63.
 • BAUER, Zdeněk a kol. Klub zvídavých dětí • Jaroslav Foglar a Protektorát. Praha: NZB, 2018. 412 s. ISBN 978-80-906755-6-8. 
 • BAUER, Zdeněk. Zmařené cesty šéfinspektora Dreyfuse.. Paměť a dějiny. Roč. 2019, čís. 2, s. 60–70. Dostupné online. 
 • BAUER, Zdeněk. Jak se pozná „správný kluk“? Jaroslav Foglar, František Smrček a Richard Fuchs v redakci chlapeckého protektorátního časopisu.. Paměť a dějiny. Roč. 2020, čís. 1, s. 20–46. Dostupné online. 
 • BAUER, Zdeněk; ČVANČARA, Jaroslav. „Bylo to tam tak čarovně krásné“. Paměť a dějiny. 2022, čís. 01, s. 16–26. Dostupné online. ISSN 1802-8241. 
 • „Vojáku Vladimíre…“ : Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby z důvodu svědomí. Praha: NZB, 2009. 232 s. ISBN 978-80-904272-1-1. 
 • Kol.:. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Praha: NZB, 2014. 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3. 
 • BAUER, Zdeněk. Paralely a odlišnosti důvodů uváděných při odpírání vojenské služby a reakce různých politických režimů v prostoru bývalého Československa. In: BLAŽEK, Petr. A nepozdvihne meč… odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny – Akademie věd ČR, 2007. S. 17–54.
 • BAUER, Zdeněk. Náboženská víra jako zločin během dvou totalit. Represe a tresty na příkladu rodiny Reinoldových z Jesenicka. In: MATELA, Matěj. XXIII. svatováclavské setkání v Jeseníku. Zločin a trest na Jesenicku. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka ; Opava : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník, 2023. S. 77-91.

Odkazy

Reference

 1. Databáze autorit NKP, Národní knihovna České republiky.
 2. Foglar za Protektorátu, Česká televize, Z metropole, 7. 7. 2018.
 3. Nejslavnější český herec ve světě Herbert Lom. Byl v hledáčku StB?, Český rozhlas PLUS, 13. 1. 2020.
 4. Zdeněk Bauer, propagátor praktické historie, ResearchWriter.cz
 5. Nakladatelství NZB.cz, oficiální stránky nakladatelství.
 6. Ignác Bartoloměj Benoni a přítel Erxleben strhli za pomoci pacholků závoru v Lanškrouně, ResearchWriter.cz, 9. 9. 2019.
 7. Jaruškův dům, jáchymovský tábor Rovnost a dobrodružné hledání minulosti, ResearchWriter.cz, 6. 6. 2022.
 8. BOČKOVÁ, Marie. Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje (1945) 1948–1960 (1967). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011. Dostupné online. S. 22, 63. 
 9. MIKLOVÁ, Martina. Podzimní seminář o odpírání vojenské služby v Československu. Soudobé dějiny. 2005, čís. 3-4, s. 837–839. Dostupné online. ISSN 1210-7050. 
 10. Zpráva o činnosti Oblastního muzea a galerie v Mostě za rok 2019, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 2019.
 11. Fenomén Foglar z hlediska vědy o náboženství, Husitská teologická fakulta UK, 2017.
 12. Historik amatér Ovčáček odsoudil Peroutku za článek, který mu přitížil u gestapa, Lidovky.cz, 27. 4. 2015.
 13. Peroutka kontra Hitler gentleman – Ať promluví obviněný, ResearchWriter.cz, 5. 2. 2015.
 14. Hrad vydal Peroutkův článek. Stejným ho vydíralo gestapo), Aktualne.cz, 27. 4. 2015.
 15. Hrad ukazuje na Peroutku článkem, který proti němu použilo gestapo, Novinky.cz, 27. 4. 2015.
 16. Osud jednoho ze synů Emanuela Moravce byl dlouho neznámý. Vůči otci se ostře vymezoval, Česká televize, Reportéři ČT, 25. 8. 2020.
 17. OBJEV: Zpochybňovaný text sociologa Zdeňka Ullricha z roku 1927 byl úspěšně nalezen!, ResearchWriter.cz, 6. 2. 2018.
 18. Ullrich Zdeněk, Sociologická encyklopedie, editace z 8. 12. 2018.
 19. „Vojáku Vladimíre…“ : Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby z důvodu svědomí. Praha: NZB, 2009. 232 s. ISBN 978-80-904272-1-1. 
 20. BAUER, Zdeněk. Zmařené cesty šéfinspektora Dreyfuse.. Paměť a dějiny. Roč. 2019, čís. 2, s. 60–70. Dostupné online. 
 21. kol. Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě. Praha: NZB, 2015. 242 s. ISBN 978-80-905864-2-0. 
 22. Kol.:. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Praha: NZB, 2014. 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3. 
 23. BAUER, Zdeněk. Jaroslav Foglar a jeho náboženství. In: Sborník referátů z vědecké konference „Fenomén Foglar z hlediska vědy o náboženství“, pořádané HTF UK v Praze. Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Praha: Dingir, 2018. S. 37–63.
 24. BAUER, Zdeněk a kol. Klub zvídavých dětí • Jaroslav Foglar a Protektorát. Praha: NZB, 2018. 412 s. ISBN 978-80-906755-6-8. 
 25. BAUER, Zdeněk. Jak se pozná „správný kluk“? Jaroslav Foglar, František Smrček a Richard Fuchs v redakci chlapeckého protektorátního časopisu.. Paměť a dějiny. Roč. 2020, čís. 1, s. 20–46. Dostupné online. 
 26. Foglar za Protektorátu, Česká televize, Z metropole, 7. 7. 2018.
 27. Topol, Jáchym: Kde se vzala Stínadla? Na místě bývalého popraviště, líčí kniha, Lidovky.cz, 2. 3. 2011.
 28. Sígl, Miroslav: KNIHA Mýtus zvaný Stínadla, Lidovky.cz, 1. 7. 2011.
 29. Neviditelné podnikání. Vidomus, Petr: Ghostwriting využil Trump i princ Harry, funguje i v Česku, FinMag.cz, 17. 1. 2024.
 30. Klub zvídavých dětí pátrá po tom, co Jaroslav Foglar dělal za protektorátu, Česká televize, Regiony, 11. 6. 2018.
 31. Nepublikované rozhlasové scénáře patnácti besídek fiktivního klubu, které Jaroslav Foglar napsal v letech 1941 - 1943, Skautská nadace Jaroslava Foglara, 2022.
 32. Od vzpomínek k legendám. Rozhovor se Zdeňkem Bauerem, časopis Bobří stopa, 2018, č. 3.
 33. BAUER, Zdeněk. Paralely a odlišnosti důvodů uváděných při odpírání vojenské služby a reakce různých politických režimů v prostoru bývalého Československa. In: BLAŽEK, Petr. A nepozdvihne meč… odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny – Akademie věd ČR, 2007. S. 17–54.
 34. BOČKOVÁ, Marie. Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje (1945) 1948–1960 (1967). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011. Dostupné online. S. 22, 63. 
 35. MIKLOVÁ, Martina. Podzimní seminář o odpírání vojenské služby v Československu. Soudobé dějiny. 2005, čís. 3-4, s. 837–839. Dostupné online. ISSN 1210-7050. 
 36. „Vojáku Vladimíre…“ : Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby z důvodu svědomí. Praha: NZB, 2009. 232 s. ISBN 978-80-904272-1-1. 
 37. SLUPINA, Wolfram. Jehovas Zeugen im Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei. In: BESIER, Gerhard; STOKŁOSA, Katarzyna. Jehovas Zeugen in Europa – Geschichte und Gegenwart. Band 3.. Münster: LIT Verlag, 2018. Dostupné online. S. 705, 711, 799–801, 882–883.
 38. BAUER, Zdeněk. Jehovah’s Witnesses’ Neutrality and the Transformation of Political Regimes in the Former Czechoslovakia. Revista Luceafărul. 2020, čís. 01 (133). Dostupné online. ISSN 2065–4200. 
 39. Artykuł o prześladowaniach Świadków Jehowy na Śląsku Cieszyńskim, Jewish History Quarterly, 2004, s. 270
 40. BAUER, Zdeněk. Náboženská víra jako zločin během dvou totalit. Represe a tresty na příkladu rodiny Reinoldových z Jesenicka. In: MATELA, Matěj. XXIII. svatováclavské setkání v Jeseníku. Zločin a trest na Jesenicku. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka ; Opava : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník, 2023. S. 77-91.
 41. Bauer, Zdeněk, 1974-, Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
 42. Essays, The Emergence of Popular Culture in the Czech Lands.
 43. BAUER, Zdeněk a kol. Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo. Praha: NZB, 2019. 960 s. ISBN 978-80-905864-8-28. 
 44. František Paleček, velitel, který si zakládal na špatné pověsti, Český rozhlas PLUS, 7. 12. 2023.
 45. Chytání Vídně. Divadelní program. Brno: NdB v sezoně 2021/22, 2022. Dostupné online. 
 46. Řekli a napsali o knize Jáchymovské tábory…, NZB.cz.
 47. MYRONIUK, Jiří. Lágr Rovnost. Praha: Academia - Univerzita J.E. Purkyně, 2023. ISBN 978-80-200-3389-5. S. 14, 15, 87, 88. 
 48. SMETANA, Vít. Na uranu záleží! Středoevropský uran v mezinárodní politice 1900–1960. Dějiny a současnost. 2021, čís. 07. Dostupné online. ISSN 0418-5129. 
 49. Vernisáž výstavy Evropský GULAG, Youtube.com / Muzeum XX. století, 7. 6. 2023.
 50. Expozice v Rudé věži smrti ukáže historii uranového lágru, Ústav pro studium totalitních režimů, květen 2022.
 51. Fotogalerie z vernisáže výstavy Evropský GULAG, Muzeum XX. století, 7. 6. 2023.
 52. Má dějepis a historie nějaký praktický význam? A jaký?, ResearchWriter.cz, 5. 8. 2009.
 53. Proč by vás měla zajímat historie? Protože vás učí moudrosti – David Cannadine, ResearchWriter.cz, 1. 12. 2019.
 54. Deník a HistorickéNemovitosti.cz připravily sérii článků o památkách na prodej, Deník.cz, 11. 9. 2007.
 55. Rozhovor s provozovatelem internetové databáze HistorickéNemovitosti.cz, Dream Life, 30. 3. 2009.
 56. ResearchWriter.cz, rešeršní zpravodaj.
 57. O nakladatelství, NZB.cz.
 58. Bibliografie dějin Českých zemí, Historický ústav AV CR.
 59. Výběr článků autora (pod článkem), iDnescz, 21. 11. 2020.
 60. Podnikání během karantény: Jak živnostníci a obchodníci prožívali morové epidemie, BusinessInfo.cz, 27. 4. 2021.
 61. Videotablo, ResearchWriter.cz.
 62. Největší ruská ofenziva první světové války pohledem českého vojáka, iDnes.cz, 8. 7. 2016.

Související články

Externí odkazy


Zdroj