Seznam operačních programů v ČR

Seznam operačních programůČeské republice k čerpání podpory z fondů Evropské unie

Programové období 2004-2006

Cíl 1

 • Operační program Infrastruktura
 • Operační program Průmysl a podnikání
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 • Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 • Společný regionální operační program

Cíl 2

Cíl 3

 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Programové období 2007-2013

Cíl Konvergence

Tematické operační programy

Regionální operační programy

 • Regionální operační program NUTS II Severozápad
 • Regionální operační program NUTS II Severovýchod
 • Regionální operační program NUTS II Střední Čechy
 • Regionální operační program NUTS II Jihozápad
 • Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
 • Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
 • Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cíl Evropská územní spolupráce

 • Operační program Meziregionální spolupráce
 • Operační program Nadnárodní spolupráce
 • ESPON 2013
 • INTERACT II
 • Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013
 • Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013
 • Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013
 • Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
 • Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013

Programové období 2014-2020

V současném programovém období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Národní operační programy

Program Řídící orgán Alokace[1]
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 4,3 mld EUR
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2,8 mld EUR
Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 2,1 mld EUR
Operační program Doprava Ministerstvo dopravy 4,7 mld EUR
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 2,6 mld EUR
Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 4,6 mld EUR
Operační program Praha - pól růstu ČR Magistrát hlavního města Prahy 0,2 mld EUR
Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství 2,3 mld EUR
Operační program Rybářství 2014-2020 MInisterstvo zemědělství 0,03 mld EUR
Operační program Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 0,22 mld EUR

 Programy přeshraniční spolupráce

Program Koordinátor na území České republiky Alokace
Interreg V-A Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj
Interreg V-A Rakousko - Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj
Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 • Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 • Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 • Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 • Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 • Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 • Program URBACT III

Externí odkazy

Reference

 1. Strukturální fondy EU - Programy [online]. www.strukturalni-fondy.cz [cit. 2016-01-13]. Dostupné online. 

Zdroj