Seznam kulturních památek v Hrádku nad Nisou

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Hrádek nad Nisou v okrese Liberec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Hrádek nad Nisou

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Grösselova kaple (Q104974163)


Hrádek nad Nisou - Grösselova kaple (listopad 2020) (1).jpg
 
Kategorie „Grösselova kaple “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Grösselova kaple “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106543
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Žitavská, u Nádražní, jižně od čp. 215, pp. 163
50°51′20,77″ s. š., 14°50′30,01″ v. d.
Barokní výklenková kaple zvaná též Grösselkreuz nebo Grösselův kříž. Nechal ji postavit v listopadu 1697 obchodník Christoph Grössel se svou ženou Elisabeth. Původně u domu čp. 693 (tj. asi o 100 metrů severněji), na jaře 2017 byla přemístěna k domu čp. 215. Ve výklenku se nacházel dřevěný kříž a malovaná silueta Krista.

Poznámka: V rejstříku uvedena jako Grösslerova kaple. V Památkovém katalogu popis kaple chybí.
Památkově chráněno od 15. července 2020.

Žitavská čp. 93 (Q31785225)


Městský_dům_(Hrádek_nad_Nisou,_Žitavská_93).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34073/5-4311
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Žitavská 93
50°51′18,97″ s. š., 14°50′30,8″ v. d.
Městský dům vystavěný v pozdně barokním slohu v roce 1796. Ve středu města v Žitavské ulici, severozápadně od náměstí. Jeho bohatě zdobený portál je zakončený stlačeným obloukem. Mohutný zděný patrový dům otočený svou okapní stranou do prostoru ulice. Dům je podsklepený. Na okapní straně byl dům šestiosý a na štítové straně původně tříosý. V prvním patře domu bylo směrem do ulice jedno okno druhotně zazděno, na štítové straně v patře byla druhotně zazděna okna dvě, čímž byla zcela porušena původní symetričnost fasády.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Horní náměstí čp. 85 (Q31785473)


Hradeknn 7.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45493/5-4307
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Horní náměstí 85
50°51′16,49″ s. š., 14°50′35,74″ v. d.
Pozdně barokní městský dům byl postaven roku 1785. Stojí v Žitavské ulici, na severní straně Horního náměstí. Během devadesátých let 20. století došlo k zjednodušení jižního průčelí a úpravě přízemí pro potřeby obchodu. Zděný patrový dům je otočen do prostoru náměstí okapovou pětiosou stranou. V zadní části k domu těsně přiléhají novější kůlny sloužící jako sklad pro potřeby obchodu. V prostoru bývalé zahrady domu je zachována studna.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Žitavská čp. 86 (Q31785512)


Městský_dům_(Hrádek_nad_Nisou,_Žitavská_86).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23760/5-4304
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Žitavská 86
50°51′16,56″ s. š., 14°50′35,05″ v. d.
Pozdně barokní dům stojící ve středu města, v Žitavské ulici, byl postaven v roce 1785. Hlavní vstup umístěný na jižním průčelí rámuje pískovcový portál s klenákem zdobeným štukovým festonem. Osazen je bohatě zdobenými dvoukřídlými dveřmi. Zděný patrový dům obdélného půdorysu s polovalbovou střechou. Štítové pětiosé průčelí domu je otočeno do prostoru Žitavské ulice.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Horní náměstí čp. 109 (Q31785377)


Hradeknn 15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41582/5-4312
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Horní náměstí 109
50°51′15,66″ s. š., 14°50′35,12″ v. d.
Pozdně barokní městský dům postavený na počátku 19. století stojí v severozápadním cípu Horního náměstí. Objekt využíván zčásti pro obchodní účely a zčásti pro potřeby hotelu, pro nějž byly přistavěny novější provozní budovy. Rohový, zděný, patrový dům, který je do prostoru náměstí otočen širší sedmiosou okapní stranou, boční fasáda domu je pětiosá.

Poznámka: Na obrázku zcela vpravo
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Horní náměstí čp. 110 (Q31785339)


Hradeknn 15.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22597/5-4313
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Horní náměstí 110
50°51′15,23″ s. š., 14°50′35,41″ v. d.
Dům vystavěný v pozdně barokním slohu na přelomu 18. a 19. století se nachází v západní frontě Horního náměstí. Jeho hlavní vstup z náměstí, který lemuje ve štuku naznačený pravoúhlý portál s nastaveným kladím, je osazen novodobými dveřmi. Zděný, patrový dům č.p. 110 souvisí s vedlejším domem č.p. 109. Objekt je otočen do prostoru náměstí širší okapní stranou, na které jsou čtyři okenní osy.

Poznámka: Na obrázku druhý zprava
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Horní náměstí čp. 123 (Q31785302)


Městský_dům_(Hrádek_nad_Nisou,_Horní_nám._123)_1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18394/5-4309
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Horní náměstí 123
50°51′12,82″ s. š., 14°50′36,28″ v. d.
Městský dům vystavěný v pozdně barokním slohu na přelomu 18. a 19. století stojí v Anglické ulici. Jeho průčelí jsou opatřena hladkými omítkami členěnými lizénovými rámci tmavšího odstínu, doplněná pod korunní římsou jemným zubořezem a čabrakami. V dolní části náměstí stojící patrový zděný dům je otočen do prostoru náměstí svou okapní širší stranou. Čelní fasáda domu, otočená do prostoru náměstí, je pětiosá, boční fasáda je tříosá.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Horní náměstí čp. 124 (Q31785267)


Městský_dům_(Hrádek_nad_Nisou,_Horní_náměstí_124).jpg
 
Kategorie „Restaurant Camelot (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Restaurant Camelot (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19467/5-4310
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Horní náměstí 124
50°51′12,28″ s. š., 14°50′37,32″ v. d.
Dům situovaný v dolní části náměstí, na rohu ulice Anglické a 1. máje, byl vystavěn v pozdně barokním slohu na přelomu 18. a 19. století. Rohový obdélný dům. Patrový, podsklepený, krytý mansardovou střechou. Od vedlejšího domu čp. 123 oddělen úzkou mezerou. Do prostoru náměstí sedm okenních os, ve střeše pět vikýřů. Postranní fasáda šestiosá a ve střeše 6 vikýřů.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel svatého Bartoloměje (Q18718615)


Grottau2.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16191/5-4303
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Kostelní, pp. 3, 4
50°51′15,2″ s. š., 14°50′41,52″ v. d.
Kostel postavený roku 1466 na místě staršího kostela z 13. století nechala v roce 1586 renesančně upravit Alžběta, manželka Ferdinanda Hoffmanna z Grünenbühlu. Dnešní podobu získal barokní přestavbou dle projektu stavitele Johanna Josepha Kuntzeho. Barokní kostel obklopený bývalým hřbitovem s ohradní zdí je přístupný úzkou uličkou vedoucí přímo z náměstí. Areál doplňují barokní sochy světců umístěné při vstupu a západně od kostela. U vnitřního líce ohradní zdi jsou umístěna zastavení křížové cesty, náhrobníky a náhrobky pocházející z 16.–19. století.
  • kostel sv. Bartoloměje. Monumentální zděná orientovaná stavbou s příčnou lodí a obdélně ukončeným presbytářem. Valbové střechy hlavní lodi a transeptu kryté taškami bobrovkami doplňuje plechový sanktusník situovaný na konci hřebene střechy kněžiště. K jižnímu průčelí kněžiště přiléhá patrová sakristie krytá valbovou střechou. Před západní průčelí lodi předstupuje vysoká hranolová věž vrcholící plechovou cibulí s lucernou.
  • ohradní zeď s náhrobníky,
  • kaple - zastavení křížové cesty I-XIV
  • socha sv. Jana Nepomuckého
  • socha sv. Jana Křtitele
  • socha sv. Josefa
  • socha sv. Archanděla Michaela

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Fara (Q31785422)


Fara_(Hrádek_nad_Nisou)_1.jpg
 
Kategorie „Rectory in Hrádek nad Nisou “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Hrádek nad Nisou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29698/5-4308
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Liberecká 76
50°51′14,32″ s. š., 14°50′43,11″ v. d.
Dům z roku 1804 byl původně postaven jako fara. V jeho zadní části je umístěn zadní vchod, který ústí do zahrady a býval využíván jako privátní vstup do prostoru původního hřbitova a ke kostelu sv. Bartoloměje. Volně stojící zděný jednopatrový dům je otočen svou delší okapní stranou do prostoru ulice. Na širší straně je dům pětiosý, boční fasáda domu je čtyřosá.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Chrám Pokoje (Q81528253)


HradeknN-Ev2.JPG
 
Kategorie „Chrám Pokoje “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chrám Pokoje “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106603
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou nároží ulic Husova a Lutherova, pp. 21
50°51′18,12″ s. š., 14°50′39,41″ v. d.
Evangelický kostel z let 1900–1901 podle návrhu berlínského architekta Johanna Vollmera. Kvalitní příklad saské evangelické architektury. Jednolodní stavba obdélného půdorysu s užším a nižším presbytářem na jihozápadní straně a menší sakristií. Střecha je sedlová, původní břidlicové pokrytí nahradily plechové šablony. K hlavní lodi přiléhá ze severozápadu zděná hranolová věž, zakončená osmibokou stříškou.

Památkově chráněno od roku 2020. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Bývalá textilní továrna (Q37295274)


Hrádek nad Nisou - bývalá textilní továrna čp. 67.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19336/5-4306
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Gen. Svobody 67
50°51′10,67″ s. š., 14°50′44,49″ v. d.
Textilní továrna - využití jako obytný dům. Dům z roku 1723 byl součástí komplexu budov, jejichž výstavbu zahájil na základě povolení hraběnky Johanny Emerencie Gallasové hejtman Elias Ketzler. V roce 1812 byla v domě krátce umístěna hrnčířská dílna s výrobou hliněných lahví pro Lázně Libverda. Volně stojící zděný, podsklepený, jednopatrový dům s mansardovou střechou otočený svou širší okapní stranou do prostoru parku. Zcela přestavěn pro potřeby bydlení. Dům je na širší okapní straně 9 osý, 4 osý na straně otočené směrem k probíhající komunikaci. Původní počet 5 střešních vikýřů se zvýšil na 10 na každé straně, na straně ke komunikaci přibyly vikýře dva. Většina literatury uvádí přestavbu objektů na byty panských úředníků k roku 1850, což je však v rozporu s údaji v popisu J. G. Sommera již k roku 1834. Od roku 1896 fungoval areál jako dětský útulek (Azyl) pro děti továrních dělníků, v meziválečném období (1919–1925) také jako česká menšinová škola. V roce 1928 při archeologickém průzkumu odhaleny zbytky sklepů původního zámku.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 7. října 2016 Bývalá textilní továrna (Q37295256)


Textilní_továrna,_ruiny_(Hrádek_nad_Nisou)_1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20977/5-4305
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Gen. Svobody 65, 66
50°51′9,48″ s. š., 14°50′43,91″ v. d.
Textilní továrna - využití jako obytné domy, havarijní stav. Bývalá textilní manufaktura zvaná Azyl, postavena roku 1723 jako textilní manufaktura na výrobu sukna, bavlněných látek, punčoch a kanafasového zboží. Výstavbou byl pověřen gallasovský hejtman Elias Ketzler. Patrně v čp. 67 byla v r. 1812 zřízena hrnčířská dílna s výrobou hliněných láhví pro Lázně Libverda. Zřízení této dílny může souviset s přestavbou objektu v roce 1808, kterou zmiňuje K. F. Kühn. Většina literatury uvádí přestavbu objektů na byty panských úředníků k roku 1850, což je však v rozporu s údaji v popisu J. G. Sommera již k roku 1834. Od roku 1896 fungoval komplex jako dětský útulek (azyl) pro děti továrních dělníků a v meziválečném období také jako česká menšinová škola. Objekt byl jednou z nejstarších dochovaných manufaktur v Čechách. V roce 2006 byl nalezen v dezolátním stavu.
  • čp. 65, parc. 508/2
  • čp. 66, parc. 508/1

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 7. října 2016.

Vila Hermanna Schuberta (Q37295236)


Hrádek nad Nisou - Schubertova vila čp. 471 (po rekonstrukci).jpg
 
Kategorie „Václavská 471 (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Václavská 471 (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105834
Pam. katalog
MIS
Hrádek nad Nisou Václavská 471
50°51′5,83″ s. š., 14°50′34,9″ v. d.
Vila Hermanna Schuberta, městská knihovna. Honosné rodinné sídlo si nechal vystavět v roce 1924 dle návrhu architektonické kanceláře Lossow & Kühne Oswald Schubert, ředitel největší hrádecké továrny. Vila barokizujících forem v kombinaci s populárním neoklasicismem slouží dnes jako knihovna. Mohutná vila na půdorysu písmene L krytá robustní mansardovou střechou vychází z těžkých barokizujících forem, kombinovaných s populárním neoklasicismem, který v severních Čechách zdomácněl.

Památkově chráněno od 5. května 2016.

Donín

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Piety (Q37180019)


Hrádek nad Nisou - sousoší Piety.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28197/5-4315
Pam. katalog
MIS
Donín jihovýchodní okraj vsi, naproti čp. 210, u odbočky do státního statku, pp. 955/1
50°50′35,25″ s. š., 14°51′25,9″ v. d.
Sousoší Piety. V roce 1803 jej nechal zhotovit Josef Möse z domu čp. 19, renovováno bylo v roce 1860 Ignatzem Bernatem. Na základním kvadratickém kameni stojí širší hranolový podstavec, na němž spočívá hranolový dřík zakončený bohatě profilovanou římsou s konkávně tvarovaným ukončením. Na něm je postaven prostý kvadratický nástavec, na kterém se nachází samotné sousoší Piety, představující sedící postavu Panny Marie Bolestné s bezvládným tělem Krista položeným na jejích kolenou.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Horní Sedlo

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37286093)


Horní Sedlo (Paß, u Hrádku nad Nisou) - kaple (4).jpg
 
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Horní Sedlo) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Horní Sedlo) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19688/5-4314
Pam. katalog
MIS
Horní Sedlo jižní část obce, st. 157
50°48′52,53″ s. š., 14°50′23,47″ v. d.
Barokní kapli nechal postavit v roce 1762 rychtář z Dolního Sedla Anton Andersch. V 19. století byl objekt zasvěcen Nejsvětější Trojici a Svaté Rodině. Kaplička stojí ve střední části obce, vpravo při silnici vedoucí do Hrádku nad Nisou. Kaple na mírně obdélném půdoryse se segmentovým závěrem, orientovaná. Střecha sedlová, uprostřed umístěna osmiboká oplechovaná zvonička, zakončena makovicí a latinským křížem.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Václavice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Wohlmannův statek (Q108801778)


Václavice (Wetzwalde, u Hrádku nad Nisou) - Wohlmannův statek čp. 35 (1) 05.jpg
 
Kategorie „Wohlmannův statek “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wohlmannův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106578
Pam. katalog
MIS
Václavice Václavice 35
50°50′53,87″ s. š., 14°55′45,71″ v. d.
Areál usedlosti

Památkově chráněno od 9. listopadu 2020.

Dům čp. 81 (Q31145706)


Dům č.p. 81, Václavice.jpg
 
Kategorie „Václavice 81 (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Václavice 81 (Hrádek nad Nisou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23451/5-4476
Pam. katalog
MIS
Václavice Václavice 81
50°51′21,03″ s. š., 14°55′2,16″ v. d.
Venkovský dům s kovářskou dílnou datovaný 1816. Mapa stabilního katastru jej k roku 1843 uvádí ve shodné půdorysné stopě a jako nespalný. Patrová hrázděná stavba obdélného půdorysu zastřešená polovalbovou střechou s pálenou krytinou (bobrovkami), které dominuje podélný nízký vikýř, má přízemí obytné části roubené s podstávkou. Přízemí hospodářské části je zděné, patro domu hrázděné.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Fara (Q31145723)


Fara, Václavice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19611/5-4477
Pam. katalog
MIS
Václavice Václavice 151
50°51′23,8″ s. š., 14°54′52,88″ v. d.
Klasicistní fara z roku 1790, patrně od libereckého stavitele Johanna Josepha Kunzeho. Ve středu obce, za hřbitovní zdí obklopující dříve zbouraný kostel sv. Jakuba. Přízemní objekt s obytným podkrovím v mansardové střeše doplněné vikýři a kryté eternitem je obdélného půdorysu. Budově dominuje rizalit ve vstupním jižním průčelí, který v patře zakončuje segmentová římsa a nad ní štít s oválným oknem. Před vstupem do domu je umístěno historické dřevěné zádveří se sedlovou stříškou, které chrání vstupní portál. Dřevěné zádveří s pultovou stříškou chránící zadní vstup do domu svlakovými dveřmi přiléhá i k zahradnímu severnímu průčelí.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Usedlost čp. 168 (Q31145738)


Václavice č.p. 168.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32435/5-4478
Pam. katalog
MIS
Václavice Václavice 168
50°51′27,27″ s. š., 14°54′36,17″ v. d.
Venkovská usedlost. Ve středu obce, na pravé straně komunikace směrem od Chrastavy. Výstavbu domu lze přibližně odhadovat na přelom 18. a 19. století. Patrová hrázděná stavba obdélného půdorysu zastřešená sedlovou střechou krytou eternitem má přízemí obytné části roubené s podstávkou. Přízemí hospodářské části je zděné, patro domu hrázděné. Hlavní vstup do objektu na severovýchodním průčelí tvoří novodobé zděné přízemní zádveří s pultovou střechou.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Scholzeho větrný mlýn (Q31145750)


Větrný mlýn, Václavice.jpg
 
Kategorie „Windmill (Uhelná) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Windmill (Uhelná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47048/5-4479
Pam. katalog
MIS
Václavice Václavice 91
50°51′46,8″ s. š., 14°54′24,69″ v. d.
Větrný mlýn holandského typu vystavěl majitel hospodářství z Václavic tesař Josef Scholze v letech 1842–1843. Poslední mlynář Gotthelf Berndt zde působil v letech 1870–1875. Mletí skončilo v 90. letech 19. století. Zděná, bíle omítnutá stavba ve tvaru komolého kužele s kuželovitou střechou s vikýřem krytou lepenkou. Na východní straně k mlýnu přisedá nepůvodní nízká přístavba. Na jižní straně stavby se nachází novodobý balkon vybudovaný z původních trámů a prken. Větrná kola byla sejmuta v 90. letech 19. století, kdy mlýnský provoz začal upadat. Dnes budovu obíhá mohutný plot z pískovcových kvádrů.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Související články

Externí odkazy

Zdroj