Princezna Pampeliška

Princezna Pampeliška je pohádkově a baladicky laděná divadelní hra Jaroslava Kvapila z roku 1897.

Hlavní postavy

  • Pampeliška – princezna, hodná, citlivá, odvážná, vznešená a krásná zlatovlasá dívka
  • Honza – milý, dobrosrdečný, venkovský mladý muž
  • Král, Pampeliščin otec – rozmařilý a rozhazovačný vladař
  • Honzova matka – prostá venkovská žena, která žije na vesnici
  • Princ z Hispánie – movitý, panovačný a hrdý aristokrat

Děj

Příběh hry je situován kamsi na pomezí středověku a novověku, vypráví o princezně, která je nucena se proti své vůli vdát za španělského prince, což odmítá. Proto uteče z domova do světa, kde se náhodně setká s Honzou. S ním pak dorazí do města Kocourkova, kde jsou oba zajati a uvězněni. Španělský princ přitáhne s vojskem k městu a vyhrožuje mu válkou a vypálením. O princeznu Pampelišku se začne ucházet purkmistrův syn, který se s Honzou nakonec kvůli tomu popere. Pampeliška přizná kocourkovským svoji identitu a nakonec je i s Honzou vydána španělskému princi. Princ Pampelišku propustí na svobodu a Honzu chce nechat popravit, Honza nakonec těsně před popravou uteče a princ město vypálí. Honza s Pampeliškou prchají pryč, během svého putování trpí nouzí, hladem, nedostatkem a chudobou. Pampeliška je velmi zesláblá, Honza ji nakonec odnese domů do své rodné vesnice ke své matce, která pak neúspěšně oroduje u Pampeliščina otce krále, aby Honzovi udělil milost. Pampeliška je velmi nemocná, začíná se ztrácet před očima. Honza se vydá ke králi se zprávou o princeznině špatném stavu, s tím, že by ji otec král měl ještě jednou vidět. Než však oba dorazí do Honzovy vesnice, zesláblou Pampelišku nenávratně odfoukne pryč podzimní vítr.

Televizní inscenace

Rozhlasová inscenace

Reference

  1. http://www.csfd.cz/film/292252-princezna-pampeliska/
  2. Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška
  3. Velká pohádka: Pohádka o princezně Pampelišce. www.radiojunior.cz [online]. [cit. 2017-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-03. 

Zdroj