Poselský rybník

Poselský rybník
Poselský rybník, vzadu Slatinné vrchy, Malý Bezděz a Bezděz
Poselský rybník, vzadu Slatinné vrchy, Malý Bezděz a Bezděz
Poloha
Světadíl Evropa
Stát ČeskoČesko Česko
Kraj Liberecký kraj
Okres Česká Lípa
Poselský rybník
Poselský rybník
Zeměpisné souřadnice
Rozměry
Rozloha 14,6 ha
Délka 1,1 km
Šířka 356 m
Objem 313 tis. m³
Ostatní
Typ rybník
Nadm. výška 275 m n. m.
Přítok vody Robečský potok a jiné
Odtok vody Robečský potok
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Poselský rybník se nachází mezi vesnicí Obora a městem Doksy, v okrese Česká Lípa. V jihovýchodním sousedství rybníka leží malý lesní Mariánský rybník. Oba společně s okolními rybníky patří do dokeské či jestřebské soustavy rybníků.

Bližší popis

Poselský a Mariánský rybníky obklopují rozsáhlé mokřadní a rašelinné biotopy. V nejbližším okolí jsou hojné i kvartérní sedimenty organogenního původu, v okolí Mariánského rybníka jsou vyvinuty sloje přechodové až slatinné rašeliny. Plošně převládají sedimenty svrchní křídy, z velké části pískovce. V období turon – coniak se zde usazovaly i jílovce a slínovce. Příslušný geomorfologický okrsek je Jestřebská kotlina.[1]

Reliéf

Je to mělká pramenná sníženina v nadmořské výšce 275–283 m v celkově plochém reliéfu, pouze na východě mírně se zvedajícím do pískovcové pahorkatiny. Širší okolí je výrazně ovlivněno třetihorními vulkanity. Výrazné tvary pískovce byly ovlivněny denudací, mnohé z nich jsou prokřemenělé nebo prostoupené železitými inkrustacemi.[1]

Poselský rybník

Poselský rybník slouží k relativně extenzivnímu chovu ryb. Na západním okraji a v jižní části u přítoku jsou rozsáhlé zrašelinělé plochy. Plocha volné hladiny je cca 51 ha (jiný zdroj[2] uvádí 14,6 ha, což odpovídá realitě). Na severním břehu je situován rozlehlý rekreační areál Poslův Mlýn.[1]

Mariánský rybník

Mariánský rybník o rozměrech 250x50 m, s volnou vodní hladinou 50x50 m u výpusti, je obklopen borovým lesem, zarostlý rákosem. V přítokové části přechází do rašeliniště, které má podobu dvou ramen ve tvaru podkovy o rozměrech 150x50 a 100x50 m, s odvodňovacími příkopy odvádějícími vodu do rybníka.[1]

Ekologie

Poselský rybník společně s Mariánským rybníkem představují botanicky i zoologicky cennou lokalitu. Je zde výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Je to jedna z mála lokalit vážky jasnoskvrnné v Libereckém kraji a jedna z mála lokalit vrkoče bažinného v Česku. Je to významné hnízdiště vodního ptactva.

Oba rybníky tvoří Evropsky významnou lokalitou s kódem CZ0514669 (rozloha lokality 79,6 ha) v soustavě Natura 2000 a jsou navržené do rozšířené CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.[1]

Vodní režim

Poselský Rybník je napájen Robečským potokem a několika dalšími menšími přítoky (např. Zbynská strouha). Na jihovýchodním přítoku leží nejprve právě Mariánský rybník.[3]

Fotogalerie

Odkazy

Reference

  1. a b c d e CZ0514669 - Poselský a Mariánský rybník [online]. Natura 2000 [cit. 2013-10-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-15. 
  2. Poselský ryb. [online]. maps.kraj-lbc.cz [cit. 2013-10-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
  3. Mapy.cz [online]. Seznam.cz [cit. 2013-10-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj