Portál:Nizozemsko


Vítejte na portálu

Nizozemsko

Nizozemský znak
Nizozemský znak
Nizozemská vlajka
Nizozemská vlajka
Nizozemská hymna

Umístění Nizozemska na mapě Evropy

Nizozemsko je nížinatá země na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií. Na mnoha místech Severního moře obyvatelé země zpevnili písečné valy a přesypy, postavili hráze - Afsluitdijk, Deltawerken - a odčerpáváním vody vznikly poldery (Zuiderzeewerken). Na rozloze 41 526 km² žije přes 16 milionů obyvatel. S hustotou zalidnění 393 obyvatel na km² je Nizozemsko na 15. místě na světě. Skoro polovinu těchto obyvatel zahrnuje konurbace Randstad, kterou tvoří čtyři velké aglomerace - Amsterdam, Haag, Rotterdam a Utrecht. Nizozemsko je příkladem etnicky téměř homogenního státu. Vedle většiny Nizozemců zde žijí menšiny Frísů a Němců. Ještě menší jsou pak menšiny přistěhovalců z Maroka, Surinamu, Karibiku, Indonésie a Turecka.

Pod Nizozemské království patří dodnes Aruba, Curaçao a Svatý Martin (jako autonomní země království); dále pak Svatý Eustach, Bonaire a Saba (jako speciální obce Nizozemska). …celý článek

Dějiny   Geografie   Společnost   Ekonomika   Kultura   Politika   Vzdělání   Doprava

Obrázek

Historie

Ve starověku se na území dnešního Nizozemska usídlily germánské a keltské kmeny, které mezi sebou soupeřily o moc. Přibližně v 10. století došlo k rozdrobení země na jednotlivá knížectví, ve kterých vznikají města s kvetoucím obchodem a řemesly. Po několika pokusech o sjednocení se celé území dostalo v roce 1477 do rukou Habsburků. Na přelomu 16. a 17. století se země stala místem náboženských nepokojů, které však paradoxně vůbec nebránily hospodářskému rozmachu.
Vilém I. Oranžský
V průběhu Nizozemské revoluce vznikla v severních oblastech země Utrechtská unie, která v roce 1581 vyhlásila vznik Spojených provincií nizozemských. V roce 1795 se nizozemských provincií zmocnila francouzská vojska. Francouzi na tomto území vyhlásili Batavskou republiku a později Holandské království, které bylo v letech 18101814 připojeno přímo k Francii. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo vyhlášeno Spojené království nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie (resp. do 1839, kdy Nizozemí její nezávislost definitivně uznalo) a Lucembursko. Po odtržení Belgie vzniklo Nizozemské království spojené až do roku 1890 personální unií s Lucemburskem. Během první světové války si Nizozemsko uchovalo nezávislost, ve druhé světové válce ho však obsadila německá armáda. Po jejím ukončení přišlo Nizozemsko o většinu svých kolonií. Jediným pozůstatkem jsou zámořská území v Karibiku Aruba, Curaçao, Svatý Martin, Bonaire, Saba a Svatý Eustach. ...více

Království

Nizozemské království se skládá ze čtyř členských zemí. Každé toto území má vlastní vládu a premiéra, všechny ale mají společnou hlavu státu – krále Viléma-Alexandra. Zatímco pevninské Nizozemsko je plným členem EU, Aruba, Curaçao a Svatý Martin mají status oblastí k EU asociované. Karibské ostrovy Saba, Svatý Eustach a Bonaire jsou přímo podřízeny pevninskému Nizozemsku. Celková populace království je 16 785 088 obyvatel. ... více

NizozemskoNizozemsko Nizozemsko (Amsterdam)
ArubaAruba Aruba (Oranjestad)
CuraçaoCuraçao Curaçao (Willemstad)
Svatý Martin (nizozemská část) Svatý Martin (Philipsburg)

Amsterdam

Amsterdam je hlavním městem Nizozemska, není ale sídelním městem vlády, kterým je Den Haag. V současnosti je největším nizozemským městem a také jeho finančním a kulturním centrem. V roce 2005 žilo ve městě 742 209 obyvatel a v městské aglomeraci asi jeden a půl milionu.
Kruhový systém kanálů
historického centra Amsterdamu
Amsterdam má jedno z největších historických městských center v Evropě pocházející z 17. století - nizozemského Zlatého věku. V této době byl vystavěn systém soustředných kanálů okolo středu starého města, který dodnes určuje tvář města. Podél kanálů je mnoho obytných, veřejných a kancelářských budov. Město je proslaveno muzei, jako jsou například Rijksmuseum, Stedelijk muzeum, Rembrandtův dům nebo Dům Anne Frankové a světoznámým symfonickým orchestrem. Van Goghovo muzeum prezentuje největší sbírku obrazů Vincenta van Gogha na světě. Je v něm uložena také velká část dopisů, které malíř psal svému bratru Theovi. Jsou v něm mimo jiné díla Paula Gauguina, Claude Moneta, Pabla Picassa a Henri de Toulouse-Lautreca. ...více

Osobnost

Galerie osobností

Královna Máxima Nizozemská (17. 5. 1971)
první dcera Jorge Zorreguieta (Argentina)

Zvláštnosti

Víte, že…

…v Nizozemsku není hlavní město také sídelním městem vlády?

…přes polovinu povrchu Nizozemska je jeden metr pod hladinou moře?

…v roce 2007 označil UNICEF Nizozemsko za nejlepší zemi pro život dětí?

…letecká společnost KLM je jedna z nejstarších na světě?

rotterdamský lodní přístav je největší v Evropě?

FloraHolland je největší aukční trh květin a rostlin na světě?

…Nizozemsko je zařazeno na deváté místo v indexu lidského rozvoje?

…v Haagu sídlí v Paláci míru Mezinárodní soudní dvůr?

Keukenhof je největší květinový park Evropy?

…miniaturní město Madurodam představuje Nizozemsko v poměru 1:25 na 18 000 m²?

…pohádkový les (72 ha) de Efteling je zázračný svět pohádek pro děti?

…víte, že byl režisér Theo van Gogh příbuzným Vincenta van Gogha?

Přehledy

Kategorie

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Nizozemsko}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Související portály: Belgie a Lucembursko
  • Velmi bychom uvítali Vaši pomoc při vytváření a vylepšování článků o Nizozemském království.
  • Nizozemsko je jednou ze zakládajících zemí EU a NATO:
Zdroj