Portál:Grónsko

Portál Grónsko / Kalaallit Nunaat / Grønland

Grónsko (grónsky Kalaallit Nunaat) je autonomní součást Dánského království, jehož hlavou státu je dánský monarcha, ovšem země je řízena vlastní vládou a parlamentem. Hlavním městem je Nuuk. Z velké části se rozprostírá na stejnojmenném ostrově ležícím na rozhraní Atlantiku a Severního ledového oceánu. Nachází se severovýchodně od Kanady a geograficky je součástí Severní Ameriky, ovšem historicky, politicky a ekonomicky se jedná o zemi velmi propojenou s Evropou.

Grónsko je největší ostrov na světě, ale jen 15 % jeho území (asi o velikosti Britských ostrovů) není trvale zaledněno. Zbytek pokrývá led dosahující místy mocnosti až 3 000 m. Tento ledovec (pokrývající přibližně 1,8 milionu km2) je po Antarktickém ledovci druhý největší na světě. Po jeho roztátí by hladina světového oceánu stoupla o 7 m.

Oficiální název země v grónštině zní „Kalaallit Nunaat“, přičemž první slovo, „kalaallit“, je plurál od „kalaaleq“, což znamená „obyvatel Grónska“ či „Gróňan“, a druhé slovo, „Nunaat“, má význam „země“ (v množném čísle). „Kalaallit Nunaat“ se proto dá přeložit jako „Země Kalaallitů“, čili „země Gróňanů“. Český výraz Grónsko je převzat z dánskéhoGrønland“, „Zelená země“. Podle příběhu z tzv. Ságy o Gróňanech (Groenlendiga Saga) ze začátku 12. století (nejstarší zachovaný exemplář ovšem datuje rok 1380), se jedná o pojmenování, které dal tomuto ostrovu Erik Rudý ve snaze přilákat sem další osadníky poté, co tuto zemi kolem roku 985 objevil.

Zajímavosti

Víte, že...
  • v hlavním městě Grónska, Nuuku, žije více než 31% obyvatel celého Grónska, a přitom v něm žije jenom asi 1% obyvatel Prahy?
  • v malé osadě jménem Ikerakuuk, založené až v roce 1996, nikdy nežilo více než 20 obyvatel?
  • v roce 1968 havarovalo u Thulské letecké základny letadlo Boeing B-52 Stratofortress, což způsobilo zánik osady Narsaarsuk?
  • novodobá grónština nemá písmena B, C, D, H, W, X, Y a Z?

Vybraný článek

Grónština (grónsky Kalaallisut) je jazyk patřící do východoinuitské skupiny jazyků. Je úředním jazykem Grónska a jedná se o nejpoužívanější inuitský jazyk. Jedná se o polysyntetický jazyk (viz článek Typologická klasifikace jazyků) – mnoho slov je spojováno v jedno dlouhé slovo, jež ovšem v češtině může znamenat celou větu, například Niuerniarsuataartarpusi (Ni'u'ver'ni'jar'su'va'taar'tar'pu'si) – Kupujete mnoho zboží.

Grónština rozlišuje jednotné i množné číslo. Má čtyři osoby, 8 pádů (absolutiv, relativ, ekvativ, instrumentál, lokativ, allativ, ablativ a prolativ), žádný rod a tři samohlásky: /i/, /u/ a /a/. Grónština se píše latinkou. Do roku 1973 se místo q používalo kra (ĸ).

Grónština se dělí na tři dialekty: severní (Avanersuaq), východní (Tunu) a západní (Kitaa).

Vybraný obrázek

Město Tasiilaq na východním pobřeží Grónska

Pomozte

Témata

Geografie (místopis)

Ostrovy a oblasti

Politika

Firmy a společnosti

  • Obchody: Atuagkat, Brugseni, KNI, Pilersuisoq, Pisiffik
  • Doprava: Air Greenland, Arctic Umiaq, Diskoline, Mittarfeqarfiit, Nuup Bussii, Royal Arctic
  • Jiné: GrønlandsBANKEN, Kalaallit Nunaata Radioa, Nanoq Media, Nunaoil, POST Greenland, Sermitsiaq, Royal Greenland, TELE Greenland

Sport

Červené odkazy

Air Greenland • Akuliaruseq (poloostrov) • Aluttoq • Appat (ostrov) • Blossevillovo pobřeží • Daneborg • Farvel (mys) • Illorsuit (ostrov) • Inuarfissuaq • Letiště Narsarsuaq • Liverpool (poloostrov) • Mys Morrise Jessupa • Nord (Grónsko) • Nuliarfik • Nunataami • Nutaarmiut (ostrov) • Pilersuisoq • Pisiffik • Qaqaitsut • Thulská letecká základna • Ullersuaq • Umanacký záliv • Země prince Christiana

Informace

Tento portál je příbuzný s portálem Dánsko, který ho také částečně zahrnuje.

Zdroj