Britské ostrovy

Britské ostrovy
British Isles
Oileáin Iarthair Eorpa
Britské ostrovy: 1. ostrov Arran, 2. ostrov Man, 3. ostrov Anglesey, 4. ostrov Wight, 5. ostrovy Scilly, 6. ostrov Achill, 7. Aranské ostrovy, (8. Normanské ostrovy)
Britské ostrovy: 1. ostrov Arran, 2. ostrov Man, 3. ostrov Anglesey, 4. ostrov Wight, 5. ostrovy Scilly, 6. ostrov Achill, 7. Aranské ostrovy, (8. Normanské ostrovy)
Geografie
Poloha
Rozloha 315 134 km²
Časové pásmo UTC
Hlavní ostrov Velká Británie
Země
Stát Spojené královstvíSpojené království Spojené království IrskoIrsko Irsko
Obyvatelstvo
Počet obyvatel 72 000 000 (2019)

Britské ostrovy[pozn. 1] je souostroví v severním Atlantiku při severozápadním pobřeží Evropy. Anglický název je British Isles, v irštině se pro souostroví používá termín Oileáin Iarthair Eorpa (Západoevropské ostrovy), případně Éire agus an Bhreatain Mhór (Irsko a Velká Británie).

Souostroví má zhruba 72 milionů obyvatel na celkové rozloze 315 134 km².

Zdaleka největší jsou dva hlavní ostrovy – ostrov Velká Británie a ostrov Irsko. Dalšími součástmi Britských ostrovů jsou Ostrov Man, ležící uprostřed Irského moře, dále souostroví Hebridy, Shetlandy a Orkneje u severního Skotska, ostrov Anglesey při severozápadním pobřeží Walesu, ostrov Wight u jižního pobřeží Anglie, ostrovy Arran a Bute při ústí řeky Clyde ve Skotsku, ostrov Achill a Aranské ostrovy u západního pobřeží Irska, ostrovy Scilly jihozápadně od anglického poloostrova Cornwall a mnoho dalších menších ostrůvků.

Politicky jsou Britské ostrovy rozděleny na tři části: Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irskou republiku a Ostrov Man, který je britskou korunní dependencí. Kvůli příslušnosti k britské koruně bývají někdy k Britským ostrovům přiřazovány také Normanské ostrovy, což jsou britská závislá území Guernsey a Jersey, která však zeměpisně náležejí k francouzské pevnině. V angličtině existuje na rozdíl od běžného zeměpisného pojmu British Isles ještě příležitostně užívané oficiální politické označení British Islands, zastřešující Spojené království, Man, Guernsey a Jersey.

Terminologie

Odkazy

Poznámky

  1. Pokud výraz Britské ostrovy nahrazuje oficiální zeměpisný název Britské souostroví, píše se s počátečním velkým „B“. V jiném významu (ostrovy patřící Velké Británii) se píše malé „b“.[1]

Reference

  1. Seznam odpovědí (Názvy ostrovů, pohoří, hor, moří, řek, nížin) [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, rev. 2016-11-28. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj