Perioda (dějiny)

Periodizace historie označuje rozdělení dějin (historického období) na jednotlivé úseky a jejich pojmenování. Periodizace umožňuje studium jednotlivých fakt a událostí v rámci určitého, něčím charakterizovaného období. Tato charakteristika není dějinám vlastní, ale hledají ji a dle zvolených kritérií nalézají historici, kteří podle toho vytvářejí vhodnou periodizaci. Vhodná kritéria závisí mj. na oblasti tematické (dějiny politické, ekonomické, umění atd.), geografické (dějiny lokální, určitého kulturní okruhu, světové) a na přístupu historika (z hlediska metodologického, ideologického ap.).

Zatímco různá periodizace může pomoci lépe uchopit studované jevy, z praktických důvodů se často odkazuje na tradiční periodizaci. Umožňuje totiž bez znalosti zvolených kritérií periodizace zařadit událost do určitého období. Typickým příkladem může být vymezení středověku lety 476 a 1492, i když ani pád posledního římského císaře, ani objevení Ameriky (domněle cesty do Indie) neznamenaly okamžitý zásadní dějinný zvrat a kromě toho existují smysluplné alternativní hranice středověku posunuté v řádu staletí.[1]

Rozdělení dějin podle letopočtu představuje do jisté míry neutrální periodizaci, která je nezávislá na dějinné skutečnosti. Časté bývá rozdělení podle desetiletí či staletí, například v italské renesanci. V praxi se ale někdy k událostem přihlíží, např. „skutečné“ dvacáté století pro některé začíná až zvratem, který přinesla první světová válka.

Příklad tradiční periodizace historie

Tradiční periodizace má kořeny v renesanci, kdy učenci vlastní dobu nazývali novověk a kdy se snažili obnovit zašlou slávu antiky (starověk). Mezilehlé období středověku bylo považováno za období úpadku. Později přibyl výraz pravěk pro nejstarší období, o kterém nemáme písemné zprávy. Naše současnost stále náleží do nového věku, ale v užším smyslu se často od novověku odlišuje moderní doba zahájená francouzskou a průmyslovou revolucí.

Pravěk

 • Doba kamenná (cca 3 miliony let př. n. l. – 4. tisíciletí př. n. l.)
  • Starší doba kamenná
   • Paleolit (cca do 11. tisíciletí př. n. l.)
   • Mezolit (cca do 8. tisíciletí př. n. l.)
  • Mladší doba kamenná

Starověk

Středověk

Podrobnější informace naleznete v článku Vymezení středověku.

Novověk

Moderní doba

Alternativní periodizace

 • Karel Marx – společensko-ekonomické formace
  • Prvotně pospolná společnost
  • Otrokářská společnost
  • Feudální společnost
  • Kapitalistická společnost
  • Komunistická společnost
 • Walt Whitman Rostow – stádia ekonomického růstu společnosti
  • Tradiční společnost
  • Společnost s předpoklady pro hospodářský vzestup
  • Společnost hospodářského vzestupu
  • Zralá společnost
  • Společnost věku masové potřeby
 • Josef Pekař – dle duševní úrovně doby
  • Románská
  • Středověk – gotika, renesance, baroko
  • Novověk – osvícenství, romantismus
 • Pompeius Trogus – periodizace dle dynastií

Reference

 1. VAŠKŮ, Zdeněk. Ad „novověk“. S. 230. Vesmír [online]. 4. duben 2013. Roč. 92, čís. 4, s. 230. Dostupné online. ISSN 1214-4029. 

Zdroj