Obyvatelstvo Arménie

Populace Arménie, 1950-2010,
Data NSSRA [3] ; čísla obyvatel v tisících

Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Arménie. V roce 2015 měla země 2 974 693 obyvatel.[1][2]

Demografické trendy

Demografická pyramida, 2012
http://www.armstat.am

Po prudkém růstu počtu obyvatel během sovětské éry se populace Arménie snížila z počtu 3,604 milionu obyvatel v roce 1991 na 3,211 milionu v roce 2003. K 21. říjnu 2011 to bylo podle odhadů 2,872 milionu obyvatel.[3][4] Zdá se však, že negativní trend se v posledních letech podařilo zbrzdit.

Arménie je jedinou zemí bývalého Sovětského svazu, která má téměř homogenní populaci. Vykazuje také z postsovětských zemí druhou nejvyšší hustotu zalidnění, po Moldavsku. Etnické menšiny představují Rusové, Asyřané, Ukrajinci, Jezídové, Kurdové, Peršané, Řekové, Gruzínci a Bělorusové. V Arménii rovněž žijí malé komunity Valachů, Mordvinců, Osetinců a původních kavkazských národů Udi a Tat. V zemi existují i menšiny Poláků a kavkazských Němců, ale jsou silně rusifikované.[5]

Většina Arménců jsou křesťané a náleží hlavně ke starobylé konzervativní Arménská apoštolské církvi (přes 90 % Arménců). Arménie je považovaná za první zemi, která přijala křesťanství. V Arménii ho v prvním století kázali dva Ježíšovi apoštolové, Bartoloměj a Juda Tadeáš. Arménská apoštolská církev může klást svůj původ až do 3. a 4. století. Formálně země přijala křesťanství roku 301. V zemi existuje i Arménská katolická církev a žijí zde i evangeličtí protestanti.

Demografická statistika[6][7][8][9][10]

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost Úmrtnost novorozenců (na 1000 porodů) Naděje dožití (muž) Naděje dožití (ženy)
1950 1 354 43 414 11 525 31 889 32,1 8,5 23,6
1951 1 378 49 790 12 482 37 308 36,1 9,1 27,1
1952 1 415 53,845 12 916 40 929 38,1 9,1 28,9
1953 1 454 51 025 14 007 37 018 35,1 9,6 25,5
1954 1 504 57 995 12 301 45 900 38,6 8,2 30,4
1955 1 564 59 477 13 763 45 714 38,0 8,8 29,2
1956 1 616 62 119 12 286 50 000 38,5 7,6 30,8
1957 1 671 66 862 14 101 52 761 40,0 8,4 31,6
1958 1 732 71 213 14 089 57 124 41,1 8,1 33,0
1959 1 796 72 211 13 968 58 243 40,2 7,8 32,4
1960 1 867 74 825 12 675 62 150 40,1 6,8 33,3 4,63
1961 1 942 72 377 12 496 59 881 37,3 6,4 30,8 4,27
1962 2 005 69 505 13 297 56 208 34,7 6,6 28,0 4,17
1963 2 064 67 382 12 046 55 336 32,6 5,8 26,8 4,11
1964 2 133 64 454 12 415 52 039 30,2 5,8 24,4 3,98
1965 2 205 62 969 12 582 50 387 28,6 5,7 22,9 3,91
1966 2 273 61 594 12 445 49 149 27,1 5,5 21,6 3,69
1967 2 337 57 031 12 622 44 409 24,4 5,4 19,0 3,55
1968 2 401 57 503 12 231 45 272 23,9 5,1 18,9 3,46
1969 2 462 56 203 12 782 43 421 22,8 5,2 17,6 3,20
1970 2 518 55 694 12 844 42 850 22,1 5,1 17,0 3,17
1971 2 580 58 188 12 518 45 670 22,6 4,9 17,7 3,18
1972 2 644 59 313 13 730 45 583 22,4 5,2 17,2 3,07
1973 2 708 59 593 14 102 45 491 22,0 5,2 16,8 2,92
1974 2 770 60 419 14 276 46 143 21,8 5,2 16,7 2,82
1975 2 826 62 866 15 498 47 368 22,2 5,5 16,8 2,79
1976 2 883 65 065 15 688 49 377 22,6 5,4 17,1 2,72
1977 2 943 65 830 15 813 50 017 22,4 5,4 17,0 2,61
1978 3 001 66 698 16 465 50 233 22,2 5,5 16,7 2,46
1979 3 051 69 786 17 125 52 661 22,9 5,6 17,3 2,38
1980 3 096 70 324 17 124 53 200 22,7 5,5 17,2 2,33
1981 3 144 73 682 16 659 57 023 23,4 5,3 18,1 2,31
1982 3 194 74 225 17 469 56 756 23,2 5,5 17,8 2,26
1983 3 243 76 436 18 369 58 067 23,6 5,7 17,9 2,35
1984 3 292 79 767 19 043 60 724 24,2 5,8 18,4 2,44
1985 3 339 80 306 19 581 60 725 24,1 5,9 18,2 2,56
1986 3 387 81 192 19 410 61 782 24,0 5,7 18,2 2,58
1987 3 435 78 492 19 727 58 765 22,9 5,7 17,1 2,55
1988 3 453 74 707 35 5672 39 140 21,6 10,3 11,3 2,49
1989 3 482 75 250 20 853 54 397 21,6 6,0 15,6 2,61
1990 3 545 79 882 21 993 57 889 22,5 6,2 16,3 2,63
1991 3 604 77 825 23 425 54 400 21,6 6,5 15,1 2,60
1992 3 549 70 581 25 824 44 757 19,9 7,3 12,6 2,44
1993 3 410 59 041 27 500 31 541 17,3 8,1 9,2 2,14
1994 3 309 51 143 24 648 26 495 15,5 7,4 8,0 1 878
1995 3 255 48 960 24 842 24 118 15,0 7,6 7,4 1 842
1996 3 247 48 134 24 936 23 198 14,8 7,7 7,1 1 834
1997 3 242 43 929 23 985 19 944 13,5 7,4 6,2 1 680
1998 3 235 39 366 23 210 16 156 12,2 7,2 5,0 1 509
1999 3 230 36 502 24 087 12 415 11,3 7,5 3,8 1 388
2000 3 221 34 276 24 025 10 251 10,6 7,5 3,2 1,305
2001 3 214 32 065 24 003 8 062 10,0 7,5 2,5 1,239
2002 3 205 32 229 25 554 6 675 10,1 8,0 2,1 1,207
2003 3 188 35 793 26 014 9 779 11,2 8,2 3,1 1,349
2004 3 172 37 520 25 679 11 841 11,8 8,1 3,7 1,383
2005 3 155 37 499 26 379 11 120 11,9 8,4 3,5 1,366
2006 3 139 37 639 27 202 10 437 12,0 8,7 3,3 1,348 13,9 70,0 76,4
2007 3 122 40 105 26 830 13 275 12,8 8,6 4,3 1,417 10,9 70,2 76,6
2008 3 106 41 185 27 412 13 773 13,3 8,8 4,4 1,444 10,8 70,4 76,9
2009 3 089 44 466 27 528 16 938 14,4 8,9 5,5 1,551 10,4 70,6 77,0
2010 3 073 44 825 27 921 16 904 14,6 9,1 5,5 1,556 11,3 70,6 77,2
2011 3 056 43 340 27 963 15 377 14,2 9,1 5,0 1,499 11,6 70,7 77,5
20123 3 037 42 480 27 599 14 881 14,0 9,1 4,9 1,58 10,7 71,8 77,5
2013 3 022 41 770 27 165 14 605 13,8 9,0 4,8 1,57 9,8 73,6 77,5
2014 3 014 43 183 27 196 15 987 14,3 9,0 5,3 1,61 8,7 75,5 77,5

1 Počty narozených a zemřelých do roku 1959 jsou odvozeny z úrovní porodnosti a úmrtnosti 2 Vysoký počet úmrtí se vztahuje k zemětřesení v Arménii 1988 3 Odhad populace v roce 2012 byl přepočítaný na základě sčítání v roce 2011

Struktura populace [11]

Struktura populace (12.10.2011) (sčítání):

Věková skupina Muži Ženy Celkem Procent
0-14 302 452 263 686 566 138 18,75
15-64 1 018 169 1 117 408 2 135 577 70,74
65+ 127 431 189 708 317 139 10,51

Etnické skupiny

Population of Armenia according to ethnic group 1926–2011
Etnikum sčítání 19261 sčítání 19392 sčítání 19593 sčítání 19704 sčítání 19795 sčítání 19896 sčítání 20017 sčítání 20118
počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet %
Arménci 743 571 84,5 1 061 997 82,8 1 551 610 88,0 2 208 327 88,6 2 724 975 89,7 3 083 616 93,3 3 145 354 97,9 2 961 514 98,1
Jezídové 12 237 1,4 20 481 1,6 25 627 1,5 37 486 1,5 50 822 1,7 56 127 1,7 40 620 1,3 35 272 1,2
Kurdové 2 973 0,3 1 519 0,0 2 131 0,1
Rusové 19 548 2,2 51 464 4,0 56 464 3,2 66 108 2,7 70 336 2,3 51 555 1,6 14 660 0,5 11 862 0,4
Asyřané 2 215 0,3 3 280 0,3 4 326 0,2 5 544 0,2 6 183 0,2 5 963 0,2 3 409 0,1 2 769 0,1
Ukrajinci 2 286 0,3 5 496 0,4 5 593 0,3 8 390 0,3 8 900 0,3 8 341 0,3 1 633 0,1 1 176 0,0
Řekové 2 980 0,3 4 181 0,3 4 976 0,3 5 690 0,2 5 653 0,2 4 650 0,1 1 176 0,0 900 0,0
Gruzínci 274 0,0 652 0,1 816 0,0 1 439 0,1 1 314 0,0 1 364 0,0 974 0,0
Azerové 76 870 8,7 130 896 10,2 107 748 6,1 148 189 5,9 160 841 5,3 84 860 2,6
Židé 335 0,0 512 0,0 1 024 0,1 1 047 0,0 959 0,0 720 0,0
Ostatní 18 001 2,0 3 379 0,3 4 864 0,3 9 653 0,4 7 276 0,2 7 580 0,2 4 640 0,1 2 256 0,1
celkem 880 464 1 282 338 1 763 048 2 491 873 3 037 259 3 304 776 3 213 011 3 018 854
1 Zdroj: [4]. 2 Zdroj: [5]. 3 Zdroj: [6]. 4 Zdroj: [7]. 5 Zdroj: [8]. 6 Zdroj: [9]. 7 Zdroj: [10]. 8 Zdroj: [11].

Náboženství

Podle sčítání v roce 2011 je náboženské rozdělení v Arménii takového: křesťanství 2 862 366 (94,8 %), z toho 2 797 187 Arménská apoštolská církev (92,5 %), 29 280 evangelíci, 13 996 katolíci, 8 695 Svědkové Jehovovi, 8 587 pravoslavní křesťané (Rusové, Ukrajinci, Gruzínci, Řekové), 2 874 nepravoslavní Rusové, 1 733 Asyrská církev Východu, 733 protestanti, 241 mormoni, jezídi (0,8 %), pohanství (0,2 %), 812 muslimové, 5 299 jiné náboženství (0,2 %), 121 587 bez odpovědi (4 %).[12]

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Armenia na anglické Wikipedii.

 1. Statistical Service of Armenia [online]. Armstat [cit. 2014-02-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Dostupné online. (anglicky) 
 3. News.am: Armenia’s population makes 3,285,767 – preliminary census results
 4. Газета "Третья Сила"—Thirdpower.am: Данные переписи населения Армении–дата публикации: 10.02.12
 5. Garnik Asatryan and Victoria Arakelova, The Ethnic Minorities of Armenia Archivováno 10. 7. 2007 na Wayback Machine., 2002
 6. B.R. Mitchell. International historical statistics 1750-2005: Africa. Asia and Oceania
 7. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm#2001 United nations. Demographic Yearbooks
 8. National Statistical Service of the Republic of Armenia
 9. [1]
 10. [2]
 11. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
 12. http://armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf


Externí odkazy

Zdroj