Oblast vzdělávání

Obor vzdělání je ve vzdělávacím systému v České republice definován ve školském zákoně[1] a reprezentován písmenem, které je obsaženo v kódu studijního oboru na každém vysvědčení. Vláda stanovuje soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání svým nařízením.[2] Obory vzdělávání pokrývají vzdělávací soustavu v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání je vydán rámcový vzdělávací program.

Charakteristika

Obory vzdělání jsou rozděleny na skupiny podle typu (ekologie, informatika, hornictví, strojírenství, elektrotechnika, ...)[2] a na kategorie podle své náročnosti a dosaženého stupně vzdělání (B, C, J, E, H, L, K, M, N, P), tzv. kód KKOV.[2][3] Typy vzdělávání se dále dělí, například potravinářství se dělí na obory mlynář, mlékař, cukrář, pekař atd.[2]

Kód oboru (skupina, podskupina, kategorie) nebo slovně definovaný obor vzdělávání je používán pro úřední listiny (vysvědčení, výuční list, maturitní vysvědčení) nebo například ve statistickém zjišťování průměrného výdělku. Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomuto účelu nechalo zhotovit speciální aplikaci pro generování příslušného statistického kódu.[4][5]

Kategorie oborů vzdělání

Kategorie oborů vzdělání jsou v České republice rozlišeny jednopísmenným kódem KKOV,[pozn. 1] podle obtížnosti, s čímž souvisí délka studia a úroveň dosažené odbornosti. Písmeno je součástí kódu oboru (například 78-62-C/02) a je ho možné nalézt na každém novějším vysvědčení.[6][7]

Typ školy KKOV Typ vzdělání Podrobnosti
bez vzdělání A nedokončený 1. stupeň základní školy
B neúplné základní vzdělání dokončený 1. stupeň základní školy
střední vzdělání
(bez výučního listu
a bez maturity)
C jednoletá a dvouletá praktická škola jen závěrečné potvrzení o dokončení, pro žáky s vážnějším zdravotním postižením
J dvouleté obory v praktické škole se závěrečnou zkouškou (např. Zubní instrumentářka, Pečovatelské služby)
D tříletý obor v praktické škole s vysvědčením o závěrečné zkoušce
střední vzdělání
výučním listem
E nižší střední odborné vzdělání přednostně pro zdravotně postižené žáky s horšími učebními schopnostmi (např. Provozní služby)
H střední odborné vzdělání (nematuritní) většinou tříletý obor, je možné získat výuční list (např. Elektrikář, Kuchař/Číšník, Pekař)
střední vzdělání
s maturitou
K úplné střední všeobecné vzdělání gymnázium, bez praxe, příprava na vysokou nebo vyšší odbornou školu
L úplné střední odborné vzdělání s maturitou čtyřleté obory s více odborného výcviku (praxe) než v oboru M, výuční list i maturitní vysvědčení
M úplné střední odborné vzdělání s maturitou
pomaturitní kvalifikační studium
jako u oboru E nebo H, bez výučního listu, ale s maturitou
vyšší vzdělání
s diplomem
N vyšší odborné vzdělání vyšší odborná škola, neakademický titul DiS.
P vyšší odborné vzdělání v konzervatoři šestileté od 8. ročníku ZŠ a osmileté od 6. ročníku ZŠ
R vysokoškolské vzdělání bakalářské tříleté studium na vysoké škole
T vysokoškolské vzdělání magisterské (inženýrské a lékařské) čtyřleté až šestileté studium
V vysokoškolské vzdělání doktorské doktorský studijní program, postgraduální studium a vědecká výchova

Odkazy

Poznámky

  1. Kódy KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání) spravoval Český statistický úřad a od roku 2009 MŠMT. Písmeno kódu (kategorie) je uváděno jako součást číselného kódu oboru na vysvědčení, výučním listě, maturitním vysvědčení a podobně.

Reference

  1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dostupné online. (Alternativní odkaz)
  2. a b c d Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.Dostupné online. (Alternativní odkaz)
  3. Střední vzdělávání [online]. Národní ústav vzdělávání [cit. 2020-07-07]. Dostupné online. 
  4. ISPV: Pro naplňování položky OBORVZD byla vytvořena internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“
  5. MPSV: Výběr oboru vzdělání
  6. Rozvoj vzdělávání [online]. Národní ústav vzdělávání [cit. 2020-07-09]. Dostupné online. 
  7. Nová klasifikace [online]. Národní ústav vzdělávání [cit. 2020-07-09]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj