Potravinářství

Supermarket v Portlandu (USA)

Potravinářství je průmyslový i zemědělský (výrobní) obor, který se zabývá zpracováním živočišných anebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin.

Produkované potraviny lze rozdělit do několika základních kategorií:

Produkci potravin lze rozdělit podle stádia výroby do několika částí:

Během celého procesu výroby, který byl výše popsán je nutná laboratorní kontrola kvality a zajištění zdravotní nezávadnosti výsledného produktu.

Potravinářské provozy

Externí odkazy

Zdroj