Klasifikace virů

Klasifikace virů je vzhledem k jejich rozmanitosti a proměnlivosti problematičtější než u buněčných organismů. Existuje proto více možných přístupů a z nich vzniklých klasifikačních systémů.

Nejstarší klasifikační systémy virů vycházely z klasifikace napadaných organismů. Byla to například Holmesova klasifikace z r. 1948, aplikující linnéovskou biologickou nomenklaturu a členící viry na fágy (napadající bakterie), fytofágy (napadající rostliny) a zoofágy (napadající živočichy).

Později se viry začaly klasifikovat podle strukturních fyzikálních a chemických vlastností, jako je nosič genetické informace (RNA nebo DNA), velikost, tvar a symetrie kapsidy apod. K takovým klasifikačním systémům patří např. hierarchická klasifikace LHT z roku 1962, dnes již zastaralá.

Aktuální snahou biologických klasifikačních systémů je přirozenost z hlediska fylogenetické příbuznosti. O tu se snaží podrobný, každoročně aktualizovaný systém Mezinárodního výboru pro taxonomii virů (ICTV).

V současnosti se stále používá zjednodušená klasifikace podle nosiče genetické informace a způsobu jejího přepisu, tak zvaná Baltimorova klasifikace z r. 1971. V některých aspektech je však již neslučitelná s moderní fylogenetickou klasifikací ICTV.

Vzhledem k tomu, že není známo příliš mnoho typů subvirových činitelů (viroidy, satelitní viry včetně virofágů, satelitní nukleové kyseliny včetně virusoidů, viriformy[pozn. 1]), dlouho pro ně neexistoval odpovídající systém a byly klasifikovány pouze podle nosiče genetické informace, případně i její velikosti. Výjimkou byl klasifikační systém viroidů podle Florese z roku 1998,[2] revidovaný Dienerem v r. 2001,[3] používající čeledi a rody. Později byl včleněn do systému ICTV, do kterého jsou od r. 2015 zahrnuty i vybrané satelitní viry (včetně virofágů) a satelitní nukleové kyseliny, a od r. 2021 též explicitně uváděné viriformy (dříve klasifikované jako viry).[1]


Systém ICTV

Mezinárodní komise pro klasifikaci virů (International Committee on Taxonomy of Viruses – ICTV) klasifikuje jednotlivé druhy virů podobně jako buněčné organismy do říší, kmenů (případně i podkmenů), tříd, řádů (podřádů), čeledí (podčeledí) a rodů (podrodů). Nejvyšším taxonem, nadřazeným říším, je realm[pozn. 2]. Systém ICTV důsledně používá metagenomický přístup.[9][4] Snahou je přitom respektovat fylogenetickou příbuznost, tedy na základě genetické informace sdružovat taxony dané úrovně do skupin, u kterých lze předpokládat společného předka.

Standardními příponami v taxonomii jsou:[1]

 • u virů (včetně satelitních virů a retrotranspozonů)
  • pro realm: -viria
  • pro říši: -virae
  • pro kmen: -viricota
  • pro podkmen: -virales
  • pro třídu: -viricetes
  • pro řád: -virales
  • pro podřád: -virineae
  • pro čeleď: -viridae
  • pro podčeleď: -virinae
  • pro rod a podrod: -virus;
 • u viroidů:
  • pro čeleď: -viroidae
  • pro rod: -viroid;
 • u viriforem:
  • pro čeleď: -viriformidae
  • pro rod: -viriform;
 • u satelitních nukleových kyselin:
  • pro čeleď: -satellitidae
  • pro podčeleď: -satellitinae
  • pro rod: -satellite.

Virologická nomenklatura dlouho neměla předepsáno binomiální názvosloví pro druhy. Diskuse o jeho potřebnosti s cílem odstranit nejednotný přístup (názvy virových druhů byly tvořeny mnoha různými způsoby, vedoucími k výsledným jednoslovným až šestislovným názvům)[10] vedly ke změně názvoslovného kódu, který od března 2021 pro nově navrhovaná druhová jména požaduje dvouslovné pojmenování s tím, že první jméno je totožné s pojmenováním rodu. (I u některých starších názvů postupně probíhá přejmenování na dvouslovné.)[1]

Podle názvoslovného kódu ICTV se názvy všech vyšších taxonů píší stejně jako jména druhů kurzívou s velkým počátečním písmenem.[1]

Aktuální klasifikace byla přijata v červenci 2021 a ratifikována v březnu 2022. Viry (druhy uznané ICTV) jsou systematicky kategorizovány do 6 realmů; vedle nich jedna třída, 19 čeledí a dva rody zůstávají nezařazeny.[11][12]

Klasifikace virů dle ICTV zahrnuje také viroidy (nezařazené čeledi Avsunviroidae a Pospiviroidae), vybrané virofágy (nezařazená čeleď Lavidaviridae) a jiné satelitní viry (např. v čeledi Kolmioviridae realmu Ribozyviria[pozn. 3], v nezařazených čeledích Parvoviridae, Tombusviridae a Virgaviridae a nezařazených rodech Albetovirus, Aumaivirus, Papanivirus, Virtovirus), retrotranspozony (čeledi Metaviridae a Pseudoviridae z řádu Ortervirales), viriformy (nezařazená čeleď Polydnaviriformidae) a satelitní nukleové kyseliny (nezařazené čeledi Alphasatellitidae a Tolecusatellitidae).

V následujícím přehledu (do úrovně rodů) jsou navíc pro úplnost uvedeny i dosud neuznané navrhované taxony, vždy označené závorkou „(neuznaný/á)“. Návrh plyne z uvedené reference (zpravidla vědeckého periodika nebo webové složky ICTV s návrhy, u kterých dosud neskončil proces k jejich uznání[13]).

Adnaviria

Realm: Adnaviria (1 říše)

 • Říše: Zilligvirae (1 kmen)
  • Kmen: Taleaviricota (1 třída)
   • Třída: Tokiviricetes (2 řády)
    • Řád: Ligamenvirales (3 čeledi)
     • Čeleď: Lipothrixviridae (3 rody)
      • Rod: Alphalipothrixvirus, Betalipothrixvirus, Deltalipothrixvirus
     • Čeleď: Rudiviridae (7 rodů)
      • Rod: Azorudivirus, Hoswirudivirus, Icerudivirus, Itarudivirus, Japarudivirus, Mexirudivirus, Usarudivirus
     • Čeleď: Ungulaviridae (1 rod)
      • Rod: Captovirus
    • Řád: Primavirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Tristromaviridae (2 rody)
      • Rod: Alphatristromavirus, Betatristromavirus

Duplodnaviria

Realm: Duplodnaviria (1 říše)

 • Říše: Heunggongvirae (2 kmeny)
  • Kmen: Peploviricota (1 třída)
   • Třída: Herviviricetes (1 řád)
    • Řád: Herpesvirales (3 čeledi)
     • Čeleď: Alloherpesviridae (4 rody)
      • Rod: Batrachovirus, Cyprinivirus, Ictalurivirus, Salmonivirus
     • Čeleď: Herpesviridae (3 podčeledi)
     • Čeleď: Malacoherpesviridae (2 rody)
      • Rod: Aurivirus, Ostreavirus
  • Kmen: Uroviricota (1 třída)
   • Třída: Caudoviricetes (4 řády, 33 nezařazené čeledi, 1 neuznaná nezařazená čeleď, 37 nezařazených podčeledí, 493 nezařazené rody, 1 neuznaný rod [pozn. 4])[pozn. 5]
    • Rod: Abbeymikolonvirus, Abouovirus, Agmunavirus, Agricanvirus, Aguilavirus, Akiravirus, Alachuavirus, Alcyoneusvirus, Alegriavirus, Alexandravirus, Amigovirus, Anamdongvirus, Anatolevirus, Andrewvirus, Andromedavirus, Anjalivirus, Annadreamyvirus, Anthonyvirus, Aokuangvirus, Appavirus, Apricotvirus, Arawnvirus, Archimedesvirus, Armstrongvirus, Ashduovirus, Asteriusvirus, Astrithrvirus, Attisvirus, Attoomivirus, Audreyjarvisvirus, Aurunvirus, Austintatiousvirus, Ayohtrevirus, Backyardiganvirus, Badaztecvirus, Baikalvirus, Bakolyvirus, Bantamvirus, Barbavirus, Barnyardvirus, Bcepfunavirus, Bcepmuvirus, Beceayunavirus, Becedseptimavirus, Beetrevirus, Behunavirus, Bendigovirus, Benedictvirus, Bernalvirus, Betterkatzvirus, Bievrevirus, Bingvirus, Bippervirus, Bjornvirus, Borockvirus, Bowservirus, Bridgettevirus, Brigitvirus, Britbratvirus, Brunovirus, Brussowvirus, Bruynoghevirus, Buchananvirus, Burrovirus, Busanvirus, Caminolopintovirus, Camtrevirus, Carpasinavirus, Casadabanvirus, Cbastvirus, Cecivirus, Cedarrivervirus, Ceduovirus, Cequinquevirus, Chakrabartyvirus, Chenonavirus, Chertseyvirus, Chiangmaivirus, Chopinvirus, Cimandefvirus, Cimpunavirus, Cinunavirus, Clownvirus, Coatlandelriovirus, Coetzeevirus, Colneyvirus, Colunavirus, Coralvirus, Corndogvirus, Coventryvirus, Cronusvirus, Cukevirus, Daredevilvirus, Decurrovirus, Delepquintavirus, Delislevirus, Demosthenesvirus, Derbicusvirus, Deseoctovirus, Detrevirus, Deurplevirus, Dexdertvirus, Dhillonvirus, Dibbivirus, Dinavirus, Dismasvirus, Donellivirus, Doucettevirus, Dybvigvirus, Eagleeyevirus, Edenvirus, Efquatrovirus, Eiauvirus, Eisenstarkvirus, Elemovirus, Elerivirus, Elmenteitavirus, Elvirus, Emalynvirus, Emdodecavirus, Eneladusvirus, Enhodamvirus, Eponavirus, Erskinevirus, Eurybiavirus, Eyrevirus, Fairfaxidumvirus, Farahnazvirus, Fattrevirus, Feofaniavirus, Fernvirus, Fibralongavirus, Ficleduovirus, Finchvirus, Fipvunavirus, Firingavirus, Flaumdravirus, Fowlmouthvirus, Foxquatrovirus, Foxunavirus, Franklinbayvirus, Fremauxvirus, Fromanvirus, Fukuivirus, Gaiavirus, Galaxyvirus, Galunavirus, Gamtrevirus, Gervaisevirus, Getseptimavirus, Ghobesvirus, Gilesvirus, Gillianvirus, Gilsonvirus, Gladiatorvirus, Glaedevirus, Godonkavirus, Gofduovirus, Goodmanvirus, Gordonvirus, Gordtnkvirus, Gorganvirus, Gorjumvirus, Goslarvirus, Gustavvirus, Halcyonevirus, Hapunavirus, Harrisonburgvirus, Hattifnattvirus, Hedwigvirus, Heilongjiangvirus, Helsingorvirus, Hiyaavirus, Hnatkovirus, Hollowayvirus, Holosalinivirus, Homburgvirus, Hubeivirus, Hungariovirus, Iaduovirus, Iapetusvirus, Ikedavirus, Ilzatvirus, Immutovirus, Incheonvirus, Indlulamithivirus, Inhavirus, Iodovirus, Ionavirus, Jacevirus, Jamesmcgillvirus, Jarrellvirus, Jasminevirus, Jedunavirus, Jenstvirus, Jilinvirus, Jimmervirus, Jouyvirus, Juiceboxvirus, Jujuvirus, Junavirus, Kafunavirus, Kairosalinivirus, Kamchatkavirus, Kelleziovirus, Kelquatrovirus, Kilunavirus, Kimonavirus, Klausavirus, Kleczkowskavirus, Klementvirus, Knuthellervirus, Kochitakasuvirus, Kojivirus, Konstantinevirus, Korravirus, Kostyavirus, Kozyakovvirus, Krampusvirus, Kroosvirus, Krylovvirus, Kryptosalinivirus, Kuleanavirus, Kungbxnavirus, Kunmingvirus, Kuravirus, Kylevirus, Lacnuvirus, Lacusarxvirus, Lafunavirus, Lagaffevirus, Lahexavirus, Lambdavirus, Lambovirus, Lanavirus, Larmunavirus, Laroyevirus, Lastavirus, Latrobevirus, Lebronvirus[16] (neuznaný), Lederbergvirus, Leicestervirus, Lentavirus, Leonardvirus, Lessievirus, Liebevirus, Lietduovirus, Lightbulbvirus, Lilbeanievirus, Lillamyvirus, Lilyvirus, Llyrvirus, Lokivirus, Lomovskayavirus, Loughboroughvirus, Lubbockvirus, Luchadorvirus, Luckybarnesvirus, Luckytenvirus, Lughvirus, Lwoffvirus, Macdonaldcampvirus, Machinavirus, Magadivirus, Majavirus, Manhattanvirus, Manovirus, Mapvirus, Mardecavirus, Marfavirus, Marienburgvirus, Marthavirus, Marvinvirus, Maxrubnervirus, Mementomorivirus, Menderavirus, Metamorphoovirus, Metrivirus, Micavirus, Microwolfvirus, Mieseafarmvirus, Mimasvirus, Minunavirus, Moabitevirus, Moineauvirus, Montyvirus, Moturavirus, Mudcatvirus, Mufasoctovirus, Muldoonvirus, Muminvirus, Murrayvirus, Mushuvirus, Muvirus, Mycoabscvirus, Myoalterovirus, Myosmarvirus, Myradeevirus, Myxoctovirus, Naesvirus, Nanhaivirus, Nankokuvirus, Neferthenavirus, Nesevirus, Nevevirus, Nickievirus, Nonanavirus, Noxifervirus, Nyceiraevirus, Nylescharonvirus, Obolenskvirus, Oengusvirus, Oliverocinquevirus, Omegavirus, Oneupvirus, Orchidvirus, Oshimavirus, Otagovirus, Pagevirus, Pahexavirus, Pakpunavirus, Pamexvirus, Pankowvirus, Papyrusvirus, Parlovirus, Patiencevirus, Pbunavirus, Peatvirus, Pemunavirus, Pepyhexavirus, Perisivirus, Petsuvirus, Phabquatrovirus, Pharaohvirus, Phifelvirus, Phikzvirus, Phleivirus, Phrappuccinovirus, Picardvirus, Pikminvirus, Plaisancevirus, Plateaulakevirus, Pleeduovirus, Pleetrevirus, Polybotosvirus, Popoffvirus, Poushouvirus, Predatorvirus, Privateervirus, Psavirus, Pukovnikvirus, Pulverervirus, Punavirus, Puppervirus, Qingdaovirus, Questintvirus, Quhwahvirus, Radostvirus, Rahariannevirus, Raleighvirus, Rauchvirus, Ravarandavirus, Ravinvirus, Refugevirus, Rerduovirus, Rigallicvirus, Rimavirus, Ripduovirus, Risingsunvirus, Rockefellervirus, Rockvillevirus, Rogerhendrixvirus, Ronaldovirus, Rosariovirus, Rosemountvirus, Roufvirus, Rowavirus, Ruthyvirus, Ryyoungvirus, Saclayvirus, Sagamiharavirus, Saintgironsvirus, Salmondvirus, Saltrevirus, Samunavirus, Samwavirus, Sandinevirus, Sansavirus, Santafevirus, Saphexavirus, Sarumanvirus, Sashavirus, Sasquatchvirus, Sasvirus, Saundersvirus, Sawaravirus, Scapunavirus, Schmidvirus, Schmittlotzvirus, Schnabeltiervirus, Schubertvirus, Segzyvirus, Sendosyvirus, Seongbukvirus, Seoulvirus, Septimatrevirus, Seussvirus, Sextaecvirus, Shandongvirus, Sheenvirus, Sherbrookevirus, Shirahamavirus, Shuimuvirus, Skarprettervirus, Skatevirus, Skogvirus, Skunavirus, Slashvirus, Sleepyheadvirus, Smoothievirus, Sonalivirus, Sortsnevirus, Soupsvirus, Sourvirus, Sozzivirus, Sparkyvirus, Spbetavirus, Spizizenvirus, Squashvirus, Stanholtvirus, Steinhofvirus, Stormageddonvirus, Sukhumvitvirus, Svunavirus, Swiduovirus, Tabernariusvirus, Takahashivirus, Tamkungvirus, Tandoganvirus, Tankvirus, Tantvirus, Taranisvirus, Terapinvirus, Teubervirus, Thornevirus, Tigunavirus, Tijeunavirus, Timshelvirus, Tinduovirus, Titanvirus, Toutatisvirus, Triavirus, Trigintaduovirus, Trinavirus, Trinevirus, Triplejayvirus, Turbidovirus, Typhavirus, Uetakevirus, Uwajimavirus, Vashvirus, Vedamuthuvirus, Veracruzvirus, Vhmlvirus, Vhulanivirus, Vibakivirus, Vicosavirus, Vidquintavirus, Vieuvirus, Vividuovirus, Waukeshavirus, Wbetavirus, Weaselvirus, Wellingtonvirus, Whackvirus, Whiteheadvirus, Wifcevirus, Wilnyevirus, Wizardvirus, Woesvirus, Woodruffvirus, Wumpquatrovirus, Wumptrevirus, Xiamenvirus, Xipdecavirus, Xuquatrovirus, Yangvirus, Yeceytrevirus, Yokohamavirus, Yoloswagvirus, Yongloolinvirus, Yvonnevirus, Zetavirus, Zitchvirus
    • Podčeleď: Andrewesvirinae (2 rody)
     • Rod: Denvervirus, Vipetofemvirus
    • Podčeleď: Arquatrovirinae (11 rodů)
     • Rod: Arequatrovirus, Caelumvirus, Camvirus, Celiavirus, Hautrevirus, Janusvirus, Likavirus, Omarvirus, Salutenavirus, Sentinelvirus, Yosifvirus
    • Podčeleď: Azeredovirinae (2 rody)
     • Rod: Dubowvirus, Phietavirus
    • Podčeleď: Bclasvirinae (12 rodů)
     • Rod: Acadianvirus, Birdsnestvirus, Coopervirus, Imvubuvirus, Julieunavirus, Lilmcdreamyvirus, Pegunavirus, Pipefishvirus, Quesadillavirus, Rosebushvirus, Saguarovirus, Thonkovirus
    • Podčeleď: Beephvirinae (3 rody)
     • Rod: Flowerpowervirus, Immanueltrevirus, Manuelvirus
    • Podčeleď: Boydwoodruffvirinae (2 rody)
     • Rod: Karimacvirus, Samistivirus
    • Podčeleď: Bronfenbrennervirinae (2 rody)
     • Rod: Biseptimavirus, Peeveelvirus
    • Podčeleď: Ceeclamvirinae (2 rody)
     • Rod: Bixzunavirus, Myrnavirus
    • Podčeleď: Chebruvirinae (1 rod)
     • Rod: Brujitavirus
    • Podčeleď: Dclasvirinae (2 rody)
     • Rod: Hawkeyevirus, Plotvirus
    • Podčeleď: Deejayvirinae (3 rody)
     • Rod: Kenoshavirus, Secretariatvirus, Tanisvirus
    • Podčeleď: Dolichocephalovirinae (4 rody)
     • Rod: Bertelyvirus, Colossusvirus, Poindextervirus, Shapirovirus
    • Podčeleď: Eekayvirinae (2 rody)
     • Rod: Akonivirus, Tinytimothyvirus
    • Podčeleď: Eucampyvirinae (2 rody)
     • Rod: Firehammervirus, Fletchervirus
    • Podčeleď: Gclasvirinae (5 rodů)
     • Rod: Antsirabevirus, Avocadovirus, Jolieduovirus, Liefievirus, Pinnievirus
    • Podčeleď: Gochnauervirinae (4 rody)
     • Rod: Dragolirvirus, Harrisonvirus, Vegasvirus, Wanderervirus
    • Podčeleď: Gorgonvirinae (2 rody)
     • Rod: Aphroditevirus, Tidunavirus
    • Podčeleď: Gracegardnervirinae (6 rodů)
     • Rod: Avanivirus, Cheoctovirus, Cornievirus, Moomoovirus, Squirtyvirus, Thetabobvirus
    • Podčeleď: Guernseyvirinae (3 rody)
     • Rod: Cornellvirus, Jerseyvirus, Kagunavirus
    • Podčeleď: Gutmannvirinae (2 rody)
     • Rod: Carmenvirus, Pebcunavirus
    • Podčeleď: Hendrixvirinae (9 rodů)
     • Rod: Byrnievirus, Cuauhtlivirus, Kwaitsingvirus, Nochtlivirus, Saikungvirus, Shamshuipovirus, Wanchaivirus, Wongtaivirus, Yautsimvirus
    • Podčeleď: Kantovirinae (2 rody)
     • Rod: Beograduvirus, Tsukubavirus
    • Podčeleď: Langleyhallvirinae (3 rody)
     • Rod: Getalongvirus, Horusvirus, Phistoryvirus
    • Podčeleď: Mccleskeyvirinae (2 rody)
     • Rod: Limdunavirus, Unaquatrovirus
    • Podčeleď: Nclasvirinae (1 rod)
     • Rod: Charlievirus
    • Podčeleď: Nymbaxtervirinae (2 rody)
     • Rod: Baxtervirus, Nymphadoravirus
    • Podčeleď: Ounavirinae (4 rody)
     • Rod: Felixounavirus, Kolesnikvirus, Mooglevirus, Suspvirus
    • Podčeleď: Pclasvirinae (6 rodů)
     • Rod: Bignuzvirus, Fishburnevirus, Phayoncevirus, Purkyvirus, Tortellinivirus, Xaviavirus
    • Podčeleď: Queuovirinae (4 rody)
     • Rod: Amoyvirus, Nipunavirus, Nonagvirus, Seuratvirus
    • Podčeleď: Ruthgordonvirinae (6 rodů)
     • Rod: Catfishvirus, Dardanusvirus, Gesputvirus, Schmidtvirus, Tinalinvirus, Vendettavirus
    • Podčeleď: Sepvirinae (3 rody)
     • Rod: Diegovirus, Oslovirus, Traversvirus
    • Podčeleď: Skryabinvirinae (2 rody)
     • Rod: Bembunaquatrovirus, Pushchinovirus
    • Podčeleď: Stephanstirmvirinae (2 rody)
     • Rod: Justusliebigvirus, Phapecoctavirus
    • Podčeleď: Trabyvirinae (2 rody)
     • Rod: Jelitavirus, Slepowronvirus
    • Podčeleď: Tybeckvirinae (4 rody)
     • Rod: Douglaswolinvirus, Lenusvirus, Lidleunavirus, Maenadvirus
    • Podčeleď: Vequintavirinae (6 rodů)
     • Rod: Avunavirus, Certrevirus, Henunavirus, Mydovirus, Seunavirus, Vequintavirus
    • Podčeleď: Weiservirinae (8 rodů)
     • Rod: Amginevirus, Aminayvirus, Anayavirus, Fionnbharthvirus, Keshuvirus, Kratiovirus, Timquatrovirus, Unicornvirus
    • Čeleď: Ackermannviridae (2 podčeledi, 7 nezařazených rodů)
     • Rod: Campanilevirus, Kujavirus, Miltonvirus, Nezavisimistyvirus, Taipeivirus, Tedavirus, Vapseptimavirus
     • Podčeleď: Aglimvirinae (2 rody)
      • Rod: Agtrevirus, Limestonevirus
     • Podčeleď: Cvivirinae (1 rod)
      • Rod: Kuttervirus
    • Čeleď: Aggregaviridae (1 rod)
     • Rod: Harrekavirus
    • Čeleď: Assiduviridae (3 rody)
     • Rod: Cebadecemvirus, Cellubavirus, Nekkelsvirus
    • Čeleď: Autographiviridae (9 podčeledí, 70 nezařazených rodů)
     • Rod: Aegirvirus, Anchaingvirus, Aqualcavirus, Ashivirus, Atuphduovirus, Ayakvirus, Ayaqvirus, Banchanvirus, Bifseptvirus, Bonnellvirus, Cheungvirus, Chosvirus, Cuernavacavirus, Cyclitvirus, Ermolevavirus, Foturvirus, Foussvirus, Fussvirus, Gajwadongvirus, Gyeongsanvirus, Igirivirus, Jalkavirus, Jiaoyazivirus, Kafavirus, Kajamvirus, Kakivirus, Kalppathivirus, Kelmasvirus, Kembevirus, Krakvirus, Lauvirus, Limelightvirus, Lingvirus, Lirvirus, Lullwatervirus, Maculvirus, Napahaivirus, Nohivirus, Oinezvirus, Paadamvirus, Pagavirus, Pairvirus, Pedosvirus, Pekhitvirus, Pelagivirus, Percyvirus, Piedvirus, Podivirus, Pollyceevirus, Poseidonvirus, Powvirus, Pradovirus, Qadamvirus, Scottvirus, Sednavirus, Serkorvirus, Sieqvirus, Stompelvirus, Stopalavirus, Stopavirus, Stupnyavirus, Tangaroavirus, Tawavirus, Tiamatvirus, Tiilvirus, Tritonvirus, Voetvirus, Votkovvirus, Waewaevirus, Wuhanvirus
     • Podčeleď: Beijerinckvirinae (3 rody)
      • Rod: Daemvirus, Friunavirus, Pettyvirus
     • Podčeleď: Colwellvirinae (5 rodů)
      • Rod: Gutovirus, Kaohsiungvirus, Murciavirus, Trungvirus, Uliginvirus
     • Podčeleď: Corkvirinae (4 rody)
      • Rod: Kantovirus, Kotilavirus, Phimunavirus, Stompvirus
     • Podčeleď: Krylovirinae (4 rody)
      • Rod: Kirikabuvirus, Phikmvvirus, Stubburvirus, Tunggulvirus
     • Podčeleď: Melnykvirinae (8 rodů)
      • Rod: Aerosvirus, Aghbyvirus, Ahphunavirus, Cronosvirus, Panjvirus, Pienvirus, Pokrovskaiavirus, Wanjuvirus
     • Podčeleď: Molineuxvirinae (6 rodů)
      • Rod: Acadevirus, Axomammavirus, Eracentumvirus, Tuodvirus, Vectrevirus, Zindervirus
     • Podčeleď: Okabevirinae (5 rodů)
      • Rod: Ampunavirus, Higashivirus, Mguuvirus, Risjevirus, Sukuvirus
     • Podčeleď: Slopekvirinae (4 rody)
      • Rod: Bucovirus, Drulisvirus, Koutsourovirus, Novosibovirus
     • Podčeleď: Studiervirinae (24 rody)
      • Rod: Aarhusvirus, Apdecimavirus, Berlinvirus, Caroctavirus, Chatterjeevirus, Eapunavirus, Elunavirus, Foetvirus, Ghunavirus, Helsettvirus, Jarilovirus, Kayfunavirus, Minipunavirus, Ningirsuvirus, Pektosvirus, Phutvirus, Pifdecavirus, Pijolavirus, Przondovirus, Teetrevirus, Teseptimavirus, Troedvirus, Unyawovirus, Warsawvirus
    • Čeleď: Casjensviridae (24 rody)
     • Rod: Ahduovirus, Broinstvirus, Cenphatecvirus, Chivirus, Dunedinvirus, Enchivirus, Fengtaivirus, Gediminasvirus, Gwanakrovirus, Jacunavirus, Kokobelvirus, Lavrentievavirus, Maxdohrnvirus, Nazgulvirus, Newforgelanevirus, Phobosvirus, Redjacvirus, Salvovirus, Sanovirus, Seodaemunguvirus, Sessunavirus, Sharonstreetvirus, Yonseivirus, Zhonglingvirus
    • Čeleď: Chaseviridae (2 podčeledi)
     • Podčeleď: Cleopatravirinae (6 rodů)
      • Rod: Carltongylesvirus, Faunusvirus, Loessnervirus, Myducvirus, Sabourvirus, Suwonvirus
     • Podčeleď: Nefertitivirinae (2 rody)
      • Rod: Pahsextavirus, Yushanvirus
    • Čeleď: Demerecviridae (3 podčeledi, 5 nezařazených rodů)
     • Rod: Novosibvirus, Pogseptimavirus, Priunavirus, Shenzhenvirus, Sugarlandvirus
     • Podčeleď: Ermolyevavirinae (4 rody)
      • Rod: Cetovirus, Jesfedecavirus, Thalassavirus, Vipunavirus
     • Podčeleď: Markadamsvirinae (3 rody)
      • Rod: Epseptimavirus, Haartmanvirus, Tequintavirus
     • Podčeleď: Mccorquodalevirinae (2 rody)
      • Rod: Hongcheonvirus, Myunavirus
    • Čeleď: Drexlerviridae (4 podčeledi, 8 nezařazených rodů)
     • Rod: Eclunavirus, Hicfunavirus, Jhansiroadvirus, Kyungwonvirus, Nouzillyvirus, Sauletekiovirus, Vilniusvirus, Webervirus
     • Podčeleď: Braunvirinae (5 rodů)
      • Rod: Christensenvirus, Guelphvirus, Loudonvirus, Rtpvirus, Veterinaerplatzvirus
     • Podčeleď: Rogunavirinae (4 rody)
      • Rod: Eastlansingvirus, Lindendrivevirus, Rogunavirus, Wilsonroadvirus
     • Podčeleď: Tempevirinae (5 rodů)
      • Rod: Changchunvirus, Hanrivervirus, Henuseptimavirus, Tlsvirus, Warwickvirus
     • Podčeleď: Tunavirinae (3 rody)
      • Rod: Badaguanvirus, Sertoctavirus, Tunavirus
    • Čeleď: Duneviridae (3 rody)
     • Rod: Ingelinevirus, Labanvirus, Unahavirus
    • Čeleď: Forsetiviridae (1 rod)
     • Rod: Freyavirus
    • Čeleď: Guelinviridae (1 podčeleď, 2 nezařazené rody)
     • Rod: Brucesealvirus, Susfortunavirus
     • Podčeleď: Denniswatsonvirinae (2 rody)
      • Rod: Capvunavirus, Gregsiragusavirus
    • Čeleď: Helgolandviridae (1 rod)
     • Rod: Leefvirus
    • Čeleď: Herelleviridae (5 podčeledí, 8 nezařazených rodů)
     • Rod: Elpedvirus, Harbinvirus, Hopescreekvirus, Klumppvirus, Mooreparkvirus, Salchichonvirus, Tybeckvirus, Watanabevirus
     • Podčeleď: Bastillevirinae (15 rodů)
      • Rod: Agatevirus, Bastillevirus, Bequatrovirus, Caeruleovirus, Eldridgevirus, Goettingenvirus, Grisebachstrassevirus, Jeonjuvirus, Matervirus, Moonbeamvirus, Nitunavirus, Shalavirus, Siophivirus, Tsarbombavirus, Wphvirus
     • Podčeleď: Brockvirinae (2 rody)
      • Rod: Kochikohdavirus, Schiekvirus
     • Podčeleď: Jasinkavirinae (1 rod)
      • Rod: Pecentumvirus
     • Podčeleď: Spounavirinae (2 rody)
      • Rod: Okubovirus, Siminovitchvirus
     • Podčeleď: Twortvirinae (6 rodů)
      • Rod: Baoshanvirus, Kayvirus, Sciuriunavirus, Sepunavirus, Silviavirus, Twortvirus
    • Čeleď: Kyanoviridae (44 rody)
     • Rod: Acionnavirus, Ahtivirus, Alisovirus, Anaposvirus, Atlauavirus, Bellamyvirus, Bristolvirus, Brizovirus, Chalconvirus, Charybdisvirus, Cymopoleiavirus, Emcearvirus, Galenevirus, Gibbetvirus, Greenvirus, Haifavirus, Kanaloavirus, Leucotheavirus, Libanvirus, Lipsvirus, Lowelvirus, Macariavirus, Makelovirus, Mazuvirus, Namakavirus, Neptunevirus, Nereusvirus, Neritesvirus, Nerrivikvirus, Nilusvirus, Nodensvirus, Ormenosvirus, Palaemonvirus, Pontusvirus, Potamoivirus, Ronodorvirus, Salacisavirus, Sedonavirus, Shandvirus, Sokavirus, Tefnutvirus, Thaumasvirus, Thetisvirus, Vellamovirus
    • Čeleď: Madisaviridae (1 rod)
     • Rod: Clampvirus
    • Čeleď: Mesyanzhinovviridae (2 podčeledi, 1 nezařazený rod)
     • Rod: Keylargovirus
     • Podčeleď: Bradleyvirinae (4 rody)
      • Rod: Abidjanvirus, Bosavirus, Epaquintavirus, Xooduovirus
     • Podčeleď: Rabinowitzvirinae (2 rody)
      • Rod: Vojvodinavirus, Yuavirus
    • Čeleď: Molycolviridae (1 rod)
     • Rod: Mollyvirus
    • Čeleď: Naomviridae (1 rod)
     • Rod: Noahvirus
    • Čeleď: Orlajensenviridae (1 podčeleď)
     • Podčeleď: Pelczarvirinae (3 rody)
      • Rod: Bonaevitaevirus, Efekovirus, Paopuvirus
    • Čeleď: Pachyviridae (3 rody)
     • Rod: Bacelvirus, Baltivirus, Gundelvirus
    • Čeleď: Peduoviridae (52 rody)
     • Rod: Aptresvirus, Aresaunavirus, Arsyunavirus, Baylorvirus, Bielevirus, Bracchivirus, Canoevirus, Catalunyavirus, Citexvirus, Dagavirus, Duodecimduovirus, Eganvirus, Elveevirus, Entnonagintavirus, Evevirus, Felsduovirus, Finvirus, Gegavirus, Gegevirus, Gemsvirus, Hpunavirus, Irrigatiovirus, Irtavirus, Kapieceevirus, Kayeltresvirus, Kisquattuordecimvirus, Kisquinquevirus, Longwoodvirus, Maltschvirus, Mersinvirus, Nampongvirus, Novemvirus, Peduovirus, Phitrevirus, Playavirus, Plazymidvirus, Quadragintavirus, Reginaelenavirus, Reipivirus, Sanguivirus, Senquatrovirus, Seongnamvirus, Simpcentumvirus, Stockinghallvirus, Tigrvirus, Valbvirus, Vimunumvirus, Vulnificusvirus, Wadgaonvirus, Xuanwuvirus, Yongunavirus, Yulgyerivirus
    • Čeleď: Pervagoviridae (1 rod)
     • Rod: Callevirus
    • Čeleď: Rountreeviridae (2 podčeledi, 2 nezařazené rody)
     • Rod: Fischettivirus, Negarvirus
     • Podčeleď: Rakietenvirinae (2 rody)
      • Rod: Andhravirus, Rosenblumvirus
     • Podčeleď: Sarlesvirinae (2 rody)
      • Rod: Copernicusvirus, Minhovirus
    • Čeleď: Salasmaviridae (3 podčeledi, 5 nezařazených rodů)
     • Rod: Bundooravirus, Cepunavirus, Harambevirus, Huangshavirus, Mingyongvirus
     • Podčeleď: Northropvirinae (3 rody)
      • Rod: Claudivirus, Hemphillvirus, Klosterneuburgvirus
     • Podčeleď: Picovirinae (2 rody)
      • Rod: Beecentumtrevirus, Salasvirus
     • Podčeleď: Tatarstanvirinae (2 rody)
      • Rod: Gaunavirus, Karezivirus
    • Čeleď: Saparoviridae (2 rody)
     • Rod: Halohivirus, Samsavirus
    • Čeleď: Schitoviridae (8 podčeledí, 21 nezařazených rodů)
     • Rod: Cbunavirus, Dendoorenvirus, Eceepunavirus, Efbeekayvirus, Electravirus, Exceevirus, Huelvavirus, Littlefixvirus, Mukerjeevirus, Oliverunavirus, Pacinivirus, Penintadodekavirus, Pokkenvirus, Presleyvirus, Riverridervirus, Shizishanvirus, Triduovirus, Vicoquintavirus, Waedenswilvirus, Zicotriavirus, Zurivirus
     • Podčeleď: Enquatrovirinae (3 rody)
      • Rod: Enquatrovirus, Gamaleyavirus, Kaypoctavirus
     • Podčeleď: Erskinevirinae (2 rody)
      • Rod: Johnsonvirus, Yonginvirus
     • Podčeleď: Fuhrmanvirinae (2 rody)
      • Rod: Matsuvirus, Stoningtonvirus
     • Podčeleď: Humphriesvirinae (3 rody)
      • Rod: Ithacavirus, Pollockvirus, Pylasvirus
     • Podčeleď: Migulavirinae (2 rody)
      • Rod: Litunavirus, Luzseptimavirus
     • Podčeleď: Pontosvirinae (3 rody)
      • Rod: Dorisvirus, Galateavirus, Nahantvirus
     • Podčeleď: Rhodovirinae (7 rodů)
      • Rod: Aoqinvirus, Aorunvirus, Baltimorevirus, Plymouthvirus, Pomeroyivirus, Raunefjordenvirus, Sanyabayvirus
     • Podčeleď: Rothmandenesvirinae (4 rody)
      • Rod: Dongdastvirus, Inbricusvirus, Jwalphavirus, Pourcelvirus
    • Čeleď: Straboviridae (3 podčeledi, 14 nezařazených rodů)
     • Rod: Angelvirus, Biquartavirus, Bragavirus, Carettavirus, Chrysonvirus, Cinqassovirus, Gualtarvirus, Jiangsuvirus, Krischvirus, Mylasvirus, Pseudotevenvirus, Schizotequatrovirus, Slopekvirus, Tulanevirus
     • Podčeleď: Emmerichvirinae (2 rody)
      • Rod: Ceceduovirus, Ishigurovirus
     • Podčeleď: Tevenvirinae (14 rodů)
      • Rod: Dhakavirus, Gaprivervirus, Gelderlandvirus, Jiaodavirus, Kagamiyamavirus, Kanagawavirus, Karamvirus, Moonvirus, Mosigvirus, Mosugukvirus, Roskildevirus, Tegunavirus, Tequatrovirus, Winklervirus
     • Podčeleď: Twarogvirinae (5 rodů)
      • Rod: Acajnonavirus, Hadassahvirus, Lasallevirus, Lazarusvirus, Zedzedvirus
    • Čeleď: Suolaviridae (1 rod)
     • Rod: Pormufvirus
    • Čeleď (neuznaná): Verdandiviridae[17]
    • Čeleď: Vertoviridae (2 rody)
     • Rod: Chaovirus, Myohalovirus
    • Čeleď: Vilmaviridae (2 podčeledi, 2 nezařazené rody)
     • Rod: Kumaovirus, Wildcatvirus
     • Podčeleď: Lclasvirinae (4 rody)
      • Rod: Bromdenvirus, Bronvirus, Faithunavirus, Lumosvirus
     • Podčeleď: Mclasvirinae (2 rody)
      • Rod: Bongovirus, Reyvirus
    • Čeleď: Winoviridae (2 rody)
     • Rod: Peternellavirus, Pippivirus
    • Čeleď: Zierdtviridae (2 podčeledi)
     • Podčeleď: Emilbogenvirinae (6 rodů)
      • Rod: Foxborovirus, Gruunavirus, Kablunavirus, Pleakleyvirus, Skysandvirus, Sukkupivirus
     • Podčeleď: Toshachvirinae (2 rody)
      • Rod: Ceetrepovirus, Chunghsingvirus
    • Čeleď: Zobellviridae (1 podčeleď, 6 nezařazených rodů)
     • Rod: Citrovirus, Icepovirus, Melvirus, Paundecimvirus, Salinovirus, Vipivirus
     • Podčeleď: Cobavirinae (2 rody)
      • Rod: Siovirus, Veravirus
    • Řád: Crassvirales (4 čeledi)
     • Čeleď: Crevaviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Coarsevirinae (1 rod)
       • Rod: Junduvirus
      • Podčeleď: Doltivirinae (2 rody)
       • Rod: Kahucivirus, Kingevirus
     • Čeleď: Intestiviridae (3 podčeledi)
      • Podčeleď: Churivirinae (1 rod)
       • Rod: Jahgtovirus
      • Podčeleď: Crudevirinae (7 rodů)
       • Rod: Carjivirus, Dabirmavirus, Delmidovirus, Diorhovirus, Drivevirus, Endlipuvirus, Whopevirus
      • Podčeleď: Obtuvirinae (3 rody)
       • Rod: Fohxhuevirus, Hacihdavirus, Wotdevirus
     • Čeleď: Steigviridae (1 podčeleď)
      • Podčeleď: Asinivirinae (12 rodů)
       • Rod: Akihdevirus, Kahnovirus, Kehishuvirus, Kolpuevirus, Lahndsivirus, Lebriduvirus, Mahlunavirus, Mahstovirus, Pamirivirus, Paundivirus, Pipoluvirus, Wulfhauvirus
     • Čeleď: Suoliviridae (5 podčeledí, 1 nezařazený rod)
      • Rod: Dechshavirus
      • Podčeleď: Bearivirinae (1 rod)
       • Rod: Afonbuvirus
      • Podčeleď: Boorivirinae (3 rody)
       • Rod: Canhaevirus, Cohcovirus, Culoivirus
      • Podčeleď: Loutivirinae (3 rody)
       • Rod: Blohavirus, Buchavirus, Buorbuivirus
      • Podčeleď: Oafivirinae (5 rodů)
       • Rod: Bohxovirus, Buhlduvirus, Burzaovirus, Cacepaovirus, Chuhaivirus
      • Podčeleď: Uncouvirinae (3 rody)
       • Rod: Aurodevirus, Besingivirus, Birpovirus
    • Řád: Kirjokansivirales (4 čeledi)
     • Čeleď: Graaviviridae (2 rody)
      • Rod: Beejeyvirus, Seejivirus
     • Čeleď: Haloferuviridae (3 rody)
      • Rod: Dpdavirus, Retbasiphovirus, Saldibavirus
     • Čeleď: Pyrstoviridae (1 rod)
      • Rod: Hatrivirus
     • Čeleď: Shortaselviridae (1 rod)
      • Rod: Lonfivirus
    • Řád: Methanobavirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Anaerodiviridae (1 rod)
      • Rod: Metforvirus
     • Čeleď: Leisingerviridae (1 rod)
      • Rod: Psimunavirus
    • Řád: Thumleimavirales (4 čeledi)
     • Čeleď: Hafunaviridae (4 rody)
      • Rod: Haloferacalesvirus, Laminvirus, Mincapvirus, Minorvirus
     • Čeleď: Halomagnusviridae (1 rod)
      • Rod: Hagravirus
     • Čeleď: Druskaviridae (2 rody)
      • Rod: Hacavirus, Tredecimvirus
     • Čeleď: Soleiviridae (1 rod)
      • Rod: Eilatmyovirus

Monodnaviria

Realm: Monodnaviria (4 říše)

 • Říše: Loebvirae (1 kmen)
  • Kmen: Hofneiviricota (1 třída)
   • Třída: Faserviricetes (1 řád)
    • Řád: Tubulavirales (3 čeledi)
     • Čeleď: Inoviridae (25 rodů)
      • Rod: Affertcholeramvirus, Capistrivirus, Coriovirus, Fibrovirus, Habenivirus, Infulavirus, Inovirus, Lineavirus, Lophivirus, Parhipatevirus, Porrectionivirus, Primolicivirus, Psecadovirus, Restivirus, Saetivirus, Scuticavirus, Siphunculivirus, Staminivirus, Subteminivirus, Tertilicivirus, Vasivirus, Versovirus, Vicialiavirus, Villovirus, Xylivirus
     • Čeleď: Paulinoviridae (2 rody)
      • Rod: Bifilivirus, Thomixvirus
     • Čeleď: Plectroviridae (4 rody)
      • Rod: Plectrovirus, Suturavirus, Vespertiliovirus, Virgulavirus
 • Říše: Sangervirae (1 kmen)
  • Kmen: Phixviricota (1 třída)
   • Třída: Malgrandaviricetes (1 řád)
    • Řád: Petitvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Microviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Bullavirinae (3 rody)
       • Rod: Alphatrevirus, Gequatrovirus, Sinsheimervirus
      • Podčeleď: Gokushovirinae (4 rody)
       • Rod: Bdellomicrovirus, Chlamydiamicrovirus, Enterogokushovirus, Spiromicrovirus
 • Říše: Shotokuvirae (2 kmeny)
  • Kmen: Cossaviricota (3 třídy)
   • Třída: Mouviricetes (1 řád)
    • Řád: Polivirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Bidnaviridae (1 rod)
      • Rod: Bidensovirus
   • Třída: Papovaviricetes (2 řády)
    • Řád: Sepolyvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Polyomaviridae (8 rodů)
      • Rod: Alphapolyomavirus, Betapolyomavirus, Deltapolyomavirus, Epsilonpolyomavirus, Etapolyomavirus, Gammapolyomavirus, Thetapolyomavirus, Zetapolyomavirus
    • Řád: Zurhausenvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Papillomaviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Firstpapillomavirinae (52 rody)
       • Rod: Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Chipapillomavirus, Deltapapillomavirus, Dyochipapillomavirus, Dyodeltapapillomavirus, Dyoepsilonpapillomavirus, Dyoetapapillomavirus, Dyoiotapapillomavirus, Dyokappapapillomavirus, Dyolambdapapillomavirus, Dyomupapillomavirus, Dyonupapillomavirus, Dyoomegapapillomavirus, Dyoomikronpapillomavirus, Dyophipapillomavirus, Dyopipapillomavirus, Dyopsipapillomavirus, Dyorhopapillomavirus, Dyosigmapapillomavirus, Dyotaupapillomavirus, Dyothetapapillomavirus, Dyoupsilonpapillomavirus, Dyoxipapillomavirus, Dyozetapapillomavirus, Epsilonpapillomavirus, Etapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Iotapapillomavirus, Kappapapillomavirus, Lambdapapillomavirus, Mupapillomavirus, Nupapillomavirus, Omegapapillomavirus, Omikronpapillomavirus, Phipapillomavirus, Pipapillomavirus, Psipapillomavirus, Rhopapillomavirus, Sigmapapillomavirus, Taupapillomavirus, Thetapapillomavirus, Treisdeltapapillomavirus, Treisepsilonpapillomavirus, Treisetapapillomavirus, Treisiotapapillomavirus, Treiskappapapillomavirus, Treisthetapapillomavirus, Treiszetapapillomavirus, Upsilonpapillomavirus, Xipapillomavirus, Zetapapillomavirus
      • Podčeleď: Secondpapillomavirinae (1 rod)
       • Rod: Alefpapillomavirus
   • Třída: Quintoviricetes (1 řád)
    • Řád: Piccovirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Parvoviridae (3 podčeledi)
      • Podčeleď: Densovirinae (11 rodů)
       • Rod: Aquambidensovirus, Blattambidensovirus, Diciambidensovirus, Hemiambidensovirus, Iteradensovirus, Miniambidensovirus, Muscodensovirus, Pefuambidensovirus, Protoambidensovirus, Scindoambidensovirus, Tetuambidensovirus
      • Podčeleď: Hamaparvovirinae (5 rodů)
       • Rod: Brevihamaparvovirus, Chaphamaparvovirus, Hepanhamaparvovirus, Ichthamaparvovirus, Penstylhamaparvovirus
      • Podčeleď: Parvovirinae (10 rodů)
       • Rod: Amdoparvovirus, Artiparvovirus, Aveparvovirus, Bocaparvovirus, Copiparvovirus, Dependoparvovirus, Erythroparvovirus, Loriparvovirus, Protoparvovirus, Tetraparvovirus
  • Kmen: Cressdnaviricota (2 třídy)
   • Třída: Arfiviricetes (7 řádů)
    • Řád: Baphyvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Bacilladnaviridae (3 rody)
      • Rod: Diatodnavirus, Kieseladnavirus, Protobacilladnavirus
    • Řád: Cirlivirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Circoviridae (2 rody)
      • Rod: Circovirus, Cyclovirus
     • Čeleď: Vilyaviridae (12 rodů)
      • Rod: Andurilvirus, Angristvirus, Aranruthvirus, Arnorvirus, Glamdringvirus, Grondvirus, Herugrimvirus, Illuinvirus, Ormalvirus, Palantirivirus, Ringilvirus, Vingilotevirus
    • Řád: Cremevirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Smacoviridae (12 rodů)
      • Rod: Babosmacovirus, Bonzesmacovirus, Bostasmacovirus, Bovismacovirus, Cosmacovirus, Dragsmacovirus, Drosmacovirus, Felismacovirus, Huchismacovirus, Inpeasmacovirus, Porprismacovirus, Simismacovirus
    • Řád: Mulpavirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Metaxyviridae (1 rod)
     • Čeleď: Nanoviridae (2 rody)
      • Rod: Babuvirus, Nanovirus
    • Řád: Recrevirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Redondoviridae (1 rod)
      • Rod: Torbevirus
    • Řád: Rivendellvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Naryaviridae (4 rody)
      • Rod: Menegrothvirus, Nauglamirvirus, Nimphelosvirus, Phialvirus
    • Řád: Rohanvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Nenyaviridae (5 rodů)
      • Rod: Angainorvirus, Galvornvirus, Mazarbulvirus, Mithrilvirus, Valinorvirus
   • Třída: Repensiviricetes (1 řád)
    • Řád: Geplafuvirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Geminiviridae (14 rodů, 1 neuznaný rod)
      • Rod: Becurtovirus, Begomovirus, Capulavirus, Citlodavirus, Curtovirus, Eragrovirus, Grablovirus, Graingemvirus[19] (neuznaný), Maldovirus, Mastrevirus, Mulcrilevirus, Opunvirus, Topilevirus, Topocuvirus, Turncurtovirus
     • Čeleď: Genomoviridae (10 rodů)
      • Rod: Gemycircularvirus, Gemyduguivirus, Gemygorvirus, Gemykibivirus, Gemykolovirus, Gemykrogvirus, Gemykroznavirus, Gemytondvirus, Gemytripvirus, Gemyvongvirus
 • Říše: Trapavirae (1 kmen)
  • Kmen: Saleviricota (1 třída)
   • Třída: Huolimaviricetes (1 řád)
    • Řád: Haloruvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Pleolipoviridae (3 rody)
      • Rod: Alphapleolipovirus, Betapleolipovirus, Gammapleolipovirus

Riboviria

Realm: Riboviria (2 říše, 2 nezařazené čeledi, 4 nezařazené rody)[pozn. 7]

 • Rod: Albetovirus, Aumaivirus, Papanivirus, Virtovirus
 • Čeleď: Polymycoviridae (1 rod)
  • Rod: Polymycovirus
 • Čeleď: Sarthroviridae (1 rod)
  • Rod: Macronovirus
 • Říše: Orthornavirae (5 kmenů, 5 neuznaných kmenů[21][22][23], 2 nezařazené čeledi, 1 nezařazený rod)
  • Rod: Botybirnavirus
  • Čeleď: Birnaviridae (7 rodů)
   • Rod: Aquabirnavirus, Avibirnavirus, Blosnavirus, Dronavirus, Entomobirnavirus, Ronavirus, Telnavirus
  • Čeleď: Permutotetraviridae (1 rod)
   • Rod: Alphapermutotetravirus
  • Kmen (neuznaný): Arctiviricota[21][22][23]
  • Kmen: Duplornaviricota (3 třídy)
   • Třída: Chrymotiviricetes (1 řád)
    • Řád: Ghabrivirales (4 čeledi)
     • Čeleď: Chrysoviridae (2 rody)
      • Rod: Alphachrysovirus, Betachrysovirus
     • Čeleď: Megabirnaviridae (1 rod)
      • Rod: Megabirnavirus
     • Čeleď: Quadriviridae (1 rod)
      • Rod: Quadrivirus
     • Čeleď: Totiviridae (5 rodů)
      • Rod: Giardiavirus, Leishmaniavirus, Totivirus, Trichomonasvirus, Victorivirus
   • Třída: Resentoviricetes (1 řád)
    • Řád: Reovirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Sedoreoviridae (6 rodů)
      • Rod: Cardoreovirus, Mimoreovirus, Orbivirus, Phytoreovirus, Rotavirus, Seadornavirus
     • Čeleď: Spinareoviridae (9 rodů)
      • Rod: Aquareovirus, Coltivirus, Cypovirus, Dinovernavirus, Fijivirus, Idnoreovirus, Mycoreovirus, Orthoreovirus, Oryzavirus
   • Třída: Vidaverviricetes (1 řád)
    • Řád: Mindivirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Cystoviridae (1 rod)
      • Rod: Cystovirus
  • Kmen: Kitrinoviricota (4 třídy)
   • Třída: Alsuviricetes (3 řády)
    • Řád: Hepelivirales (4 čeledi)
     • Čeleď: Alphatetraviridae (2 rody)
      • Rod: Betatetravirus, Omegatetravirus
     • Čeleď: Benyviridae (1 rod)
      • Rod: Benyvirus
     • Čeleď: Hepeviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Orthohepevirinae (4 rody)
       • Rod: Avihepevirus, Chirohepevirus, Paslahepevirus, Rocahepevirus
      • Podčeleď: Parahepevirinae (1 rod)
       • Rod: Piscihepevirus
     • Čeleď: Matonaviridae (1 rod)
    • Řád: Martellivirales (7 čeledí)
     • Čeleď: Bromoviridae (6 rodů)
      • Rod: Alfamovirus, Anulavirus, Bromovirus, Cucumovirus, Ilarvirus, Oleavirus
     • Čeleď: Closteroviridae (7 rodů)
      • Rod: Ampelovirus, Bluvavirus, Closterovirus, Crinivirus, Menthavirus, Olivavirus, Velarivirus
     • Čeleď: Endornaviridae (2 rody)
      • Rod: Alphaendornavirus, Betaendornavirus
     • Čeleď: Kitaviridae (3 rody)
      • Rod: Blunervirus, Cilevirus, Higrevirus
     • Čeleď: Mayoviridae (2 rody)
      • Rod: Idaeovirus, Pteridovirus
     • Čeleď: Togaviridae (1 rod)
     • Čeleď: Virgaviridae (7 rodů)
      • Rod: Furovirus, Goravirus, Hordeivirus, Pecluvirus, Pomovirus, Tobamovirus, Tobravirus
    • Řád: Tymovirales (5 čeledí)
     • Čeleď: Alphaflexiviridae (6 rodů)
      • Rod: Allexivirus, Botrexvirus, Lolavirus, Platypuvirus, Potexvirus, Sclerodarnavirus
     • Čeleď: Betaflexiviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Quinvirinae (5 rodů)
       • Rod: Banmivirus, Carlavirus, Foveavirus, Robigovirus, Sustrivirus
      • Podčeleď: Trivirinae (10 rodů)
       • Rod: Capillovirus, Chordovirus, Citrivirus, Divavirus, Prunevirus, Ravavirus, Tepovirus, Trichovirus, Vitivirus, Wamavirus
     • Čeleď: Deltaflexiviridae (1 rod)
      • Rod: Deltaflexivirus
     • Čeleď: Gammaflexiviridae (3 rody)
      • Rod: Gammaflexivirus, Mycoflexivirus, Xylavirus
     • Čeleď: Tymoviridae (3 rody)
      • Rod: Maculavirus, Marafivirus, Tymovirus
   • Třída: Flasuviricetes (1 řád)
    • Řád: Amarillovirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Flaviviridae (4 rody)
      • Rod: Flavivirus, Hepacivirus, Pegivirus, Pestivirus
   • Třída: Magsaviricetes (1 řád)
    • Řád: Nodamuvirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Nodaviridae (2 rody)
      • Rod: Alphanodavirus, Betanodavirus
     • Čeleď: Sinhaliviridae (1 rod)
      • Rod: Sinaivirus
   • Třída: Tolucaviricetes (1 řád)
    • Řád: Tolivirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Carmotetraviridae (1 rod)
      • Rod: Alphacarmotetravirus
     • Čeleď: Tombusviridae (3 podčeledi, 1 nezařazený rod)
      • Rod: Luteovirus
      • Podčeleď: Calvusvirinae (1 rod)
       • Rod: Umbravirus
      • Podčeleď: Procedovirinae (15 rodů)
       • Rod: Alphacarmovirus, Alphanecrovirus, Aureusvirus, Avenavirus, Betacarmovirus, Betanecrovirus, Gallantivirus, Gammacarmovirus, Macanavirus, Machlomovirus, Panicovirus, Pelarspovirus, Tombusvirus, Tralespevirus, Zeavirus
      • Podčeleď: Regressovirinae (1 rod)
       • Rod: Dianthovirus
  • Kmen: Lenarviricota (4 třídy)
   • Třída: Amabiliviricetes (1 řád)
    • Řád: Wolframvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Narnaviridae (1 rod)
      • Rod: Narnavirus
   • Třída: Howeltoviricetes (1 řád)
    • Řád: Cryppavirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Mitoviridae (4 rody)
      • Rod: Duamitovirus, Kvaramitovirus, Triamitovirus, Unuamitovirus
   • Třída: Leviviricetes (2 řády, 9 nezařazených rodů)
    • Rod: Chimpavirus, Hohglivirus, Mahrahovirus, Meihzavirus, Nicedsevirus, Sculuvirus, Skrubnovirus, Tetipavirus, Winunavirus
    • Řád: Norzivirales (4 čeledi)
     • Čeleď: Atkinsviridae (56 rodů)
      • Rod: Andhevirus, Apihcavirus, Arihsbuvirus, Bahdevuvirus, Bilifuvirus, Blinduvirus, Cahtebovirus, Chinihovirus, Chounavirus, Cihsnivirus, Diydovirus, Dugnivirus, Firunevirus, Gohshovirus, Hehspivirus, Helacdivirus, Hirvovirus, Huhmpluvirus, Huleruivirus, Hysdruvirus, Ichonovirus, Ipivevirus, Isoihlovirus, Kempsvovirus, Kihrivirus, Kimihcavirus, Kudohovirus, Kuhfotivirus, Lahcomavirus, Lehptevirus, Lobdovirus, Madisduvirus, Mitdiwavirus, Moloevirus, Monekavirus, Nehujevirus, Neratovirus, Niginuvirus, Pagohnivirus, Pihngevirus, Pohlydovirus, Psoetuvirus, Qeihnovirus, Rainacovirus, Scloravirus, Sdonativirus, Sdribtuvirus, Shopitevirus, Stupavirus, Tsecebavirus, Wahbolevirus, Wecineivirus, Whodehavirus, Wulosvivirus, Yekorevirus, Yeshinuvirus
     • Čeleď: Duinviridae (6 rodů)
      • Rod: Apeevirus, Beshanovirus, Kahshuvirus, Kohmavirus, Samuneavirus, Tehuhdavirus
     • Čeleď: Fiersviridae (185 rodů)
      • Rod: Adahivirus, Aldhiuvirus, Amubhivirus, Andhasavirus, Andhaxevirus, Anedhivirus, Apukhovirus, Ashucavirus, Bahscuvirus, Bathrivirus, Behevivirus, Behlfluvirus, Bertavirus, Bihdovirus, Bisdanovirus, Blafavirus, Bohnovirus, Bohwovirus, Boloprevirus, Boschuvirus, Breudwovirus, Brudgevirus, Buhdavirus, Cahdavirus, Cahrpivirus, Caloevirus, Cauhldivirus, Cehakivirus, Chaedoavirus, Chahsmivirus, Chihyovirus, Chobevirus, Choctavirus, Cintrevirus, Condavirus, Creshivirus, Cunavirus, Dahmuvirus, Darnbovirus, Decadevirus, Dehcevirus, Denfovirus, Depandovirus, Dihsdivirus, Dohlivirus, Dosmizivirus, Duhcivirus, Emesvirus, Empivirus, Fagihyuvirus, Febihevirus, Fiyodovirus, Gahlinevirus, Gahlovirus, Garovuvirus, Gehnevirus, Glincaevirus, Glyciruvirus, Gmuhndevirus, Gorodievirus, Grendvuvirus, Gunawavirus, Hagavirus, Hahdsevirus, Halcalevirus, Hihdivirus, Hukohnovirus, Icumivirus, Ideskevirus, Imeberivirus, Ineyimevirus, Iruqauvirus, Ishugivirus, Jiesduavirus, Johnovirus, Jupbevirus, Kahfsdivirus, Keghovirus, Kehmevirus, Kemicevirus, Kenamavirus, Kihryuvirus, Kirnavirus, Kiwsmaevirus, Konkivirus, Kowinovirus, Kuhshuvirus, Lohmavirus, Loslovirus, Lulohlevirus, Luthavirus, Mahqeavirus, Mahraivirus, Manohtivirus, Manrohovirus, Martavirus, Meblowovirus, Mehraxmevirus, Mekintivirus, Methovirus, Mihkrovirus, Mintuvirus, Monamovirus, Mucrahivirus, Muyegivirus, Nadsecevirus, Nahjiuvirus, Nahrudavirus, Nahsuvirus, Niankuvirus, Nihucivirus, Niuhvovirus, Noehsivirus, Nuihimevirus, Oceshuvirus, Olmsdivirus, Omohevirus, Onohmuvirus, Opdykovirus, Osigowavirus, Owenocuvirus, Oxychlovirus, Palsdevirus, Paysduvirus, Pehohrivirus, Pehsaduvirus, Pepevirus, Perrunavirus, Philtcovirus, Phobpsivirus, Phulivirus, Piponevirus, Pipunevirus, Pohlevirus, Pohtamavirus, Poncivirus, Psehatovirus, Psimevirus, Pudlivirus, Qubevirus, Radbaivirus, Rehihmevirus, Rehudzovirus, Rusvolovirus, Scuadavirus, Sehcovirus, Sehpovirus, Seybrovirus, Shebanavirus, Shihovirus, Sholavirus, Shomudavirus, Shuravirus, Sincthavirus, Skhembuvirus, Smudhfivirus, Soetuvirus, Sphonivirus, Stehlmavirus, Swihdzovirus, Tahluvirus, Tapikevirus, Teciucevirus, Tehdravirus, Tehnexuvirus, Thidevirus, Thiwvovirus, Thiyevirus, Thobivirus, Ticahravirus, Tohvovirus, Trucevirus, Ureyisuvirus, Ushumevirus, Vinehtivirus, Vohsuavirus, Wahtavirus, Whietlevirus, Whilavirus, Wohudhevirus, Wyahnevirus, Yahnavirus, Yemegivirus, Yohcadevirus, Yuhrihovirus
     • Čeleď: Solspiviridae (24 rody)
      • Rod: Alohrdovirus, Andihavirus, Dibaevirus, Dilzevirus, Eosonovirus, Etdyvivirus, Fahrmivirus, Hinehbovirus, Insbruvirus, Intasivirus, Jargovirus, Mahshuvirus, Mintinovirus, Odiravirus, Oekfovirus, Puhrivirus, Puirovirus, Sexopuavirus, Thiuhmevirus, Tohkunevirus, Tyrahlevirus, Vendavirus, Voulevirus, Wishivirus
    • Řád: Timlovirales (2 čeledi)
     • Čeleď: Blumeviridae (31 rodů)
      • Rod: Alehndavirus, Bonghivirus, Cehntrovirus, Dahmuivirus, Dehgumevirus, Dehkhevirus, Espurtavirus, Gifriavirus, Hehrovirus, Ivolevirus, Kahnayevirus, Kahraivirus, Kemiovirus, Kerishovirus, Konmavirus, Lirnavirus, Lonzbavirus, Marskhivirus, Nehohpavirus, Nehpavirus, Obhoarovirus, Pacehavirus, Pahdacivirus, Rhohmbavirus, Semodevirus, Shihmovirus, Shihwivirus, Tibirnivirus, Tinebovirus, Wahdswovirus, Yenihzavirus
     • Čeleď: Steitzviridae (117 rodů)
      • Rod: Abakapovirus, Achlievirus, Adahmuvirus, Alehxovirus, Aphenovirus, Arawsmovirus, Arctuvirus, Arpirivirus, Ashcevirus, Bahnicevirus, Belbovirus, Berdovirus, Bicehmovirus, Bidhavirus, Brikhyavirus, Cahrlavirus, Cahtavirus, Catindovirus, Cebevirus, Chlurivirus, Chorovirus, Clitovirus, Cohrdavirus, Controvirus, Cunarovirus, Dohnjavirus, Endehruvirus, Eregrovirus, Erimutivirus, Fagihovirus, Fejonovirus, Ferahgovirus, Fluruvirus, Frobavirus, Fudhoevirus, Gahmegovirus, Garnievirus, Gehrmavirus, Gernuduvirus, Gihfavirus, Gredihovirus, Gulmivirus, Hahkesevirus, Henifovirus, Hohltdevirus, Hohrdovirus, Huhbevirus, Huohcivirus, Huylevirus, Hyjrovirus, Hylipavirus, Iwahcevirus, Jiforsuvirus, Kecijavirus, Kecuhnavirus, Kehruavirus, Kihsiravirus, Kinglevirus, Kyanivirus, Laimuvirus, Lazuovirus, Lehptavirus, Lihvevirus, Limaivirus, Lomnativirus, Loptevirus, Luloavirus, Lygehevirus, Lyndovirus, Mahdsavirus, Mahjnavirus, Metsavirus, Milihnovirus, Minusuvirus, Mocruvirus, Molucevirus, Nehumivirus, Nihlwovirus, Ociwvivirus, Pahspavirus, Patimovirus, Pepusduvirus, Phulihavirus, Pirifovirus, Podtsbuvirus, Pohlodivirus, Psiaduvirus, Psouhdivirus, Puduphavirus, Pujohnavirus, Rodtovirus, Rohsdrivirus, Sdenfavirus, Setohruvirus, Sidiruavirus, Snuwdevirus, Sperdavirus, Stehnavirus, Suhnsivirus, Surghavirus, Tamanovirus, Tehmuvirus, Tehnicivirus, Thehlovirus, Thyrsuvirus, Tikiyavirus, Timirovirus, Tsuhreavirus, Tuskovirus, Tuwendivirus, Vernevirus, Vesehyavirus, Vindevirus, Weheuvirus, Widsokivirus, Yeziwivirus, Zuysuivirus
   • Třída: Miaviricetes (1 řád)
    • Řád: Ourlivirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Botourmiaviridae (12 rodů, 1 neuznaný rod)
      • Rod: Betabotoulivirus, Betarhizoulivirus, Betascleroulivirus, Botoulivirus, Deltascleroulivirus, Epsilonscleroulivirus, Gammascleroulivirus, Magoulivirus, Ostravirus[24][25] (neuznaný), Ourmiavirus, Penoulivirus, Rhizoulivirus, Scleroulivirus
  • Kmen: Negarnaviricota (2 podkmeny)
   • Podkmen: Haploviricotina (4 třídy)
    • Třída: Chunqiuviricetes (1 řád)
     • Řád: Muvirales (1 čeleď)
      • Čeleď: Qinviridae (1 rod)
       • Rod: Yingvirus
    • Třída: Milneviricetes (1 řád)
     • Řád: Serpentovirales (1 čeleď)
      • Čeleď: Aspiviridae (1 rod)
       • Rod: Ophiovirus
    • Třída: Monjiviricetes (2 řády)
     • Řád: Jingchuvirales (5 čeledí)
      • Čeleď: Aliusviridae (2 rody)
       • Rod: Obscuruvirus, Ollusvirus
      • Čeleď: Chuviridae (14 rodů)
       • Rod: Boscovirus, Chuvivirus, Culicidavirus, Demapteravirus, Doliuvirus, Mivirus, Morsusvirus, Nigecruvirus, Odonatavirus, Pediavirus, Piscichuvirus, Pterovirus, Scarabeuvirus, Taceavirus
      • Čeleď: Crepuscuviridae (1 rod)
       • Rod: Aqualaruvirus
      • Čeleď: Myriaviridae (1 rod)
       • Rod: Myriavirus
      • Čeleď: Natareviridae (1 rod)
       • Rod: Charybdivirus
     • Řád: Mononegavirales (11 čeledí)
      • Čeleď: Artoviridae (2 rody)
       • Rod: Hexartovirus, Peropuvirus
      • Čeleď: Bornaviridae (3 rody)
       • Rod: Carbovirus, Cultervirus, Orthobornavirus
      • Čeleď: Filoviridae (8 rodů)
      • Čeleď: Lispiviridae (17 rodů)
       • Rod: Anicalvirus, Anidravirus, Arlivirus, Copasivirus, Cybitervirus, Damravirus, Ganiavirus, Leocovirus, Nematovirus, Phelinovirus, Rivapovirus, Sanstrivirus, Stylovirus, Supelovirus, Synelinevirus, Usmuvirus, Xenophyvirus
      • Čeleď: Mymonaviridae (9 rodů)
       • Rod: Auricularimonavirus, Botrytimonavirus, Hubramonavirus, Lentimonavirus, Penicillimonavirus, Phyllomonavirus, Plasmopamonavirus, Rhizomonavirus, Sclerotimonavirus
      • Čeleď: Nyamiviridae (7 rodů)
       • Rod: Berhavirus, Crustavirus, Formivirus, Nyavirus, Orinovirus, Socyvirus, Tapwovirus
      • Čeleď: Paramyxoviridae (4 podčeledi, 3 nezařazené rody)
       • Rod: Cynoglossusvirus, Hoplichthysvirus, Scoliodonvirus
       • Podčeleď: Avulavirinae (3 rody)
        • Rod: Metaavulavirus, Orthoavulavirus, Paraavulavirus
       • Podčeleď: Metaparamyxovirinae (1 rod)
        • Rod: Synodonvirus
       • Podčeleď: Orthoparamyxovirinae (8 rodů)
        • Rod: Aquaparamyxovirus, Ferlavirus, Henipavirus, Jeilongvirus, Morbillivirus, Narmovirus, Respirovirus, Salemvirus
       • Podčeleď: Rubulavirinae (2 rody)
        • Rod: Orthorubulavirus, Pararubulavirus
      • Čeleď: Pneumoviridae (2 rody)
       • Rod: Metapneumovirus, Orthopneumovirus
      • Čeleď: Rhabdoviridae (3 podčeledi, 7 nezařazených rodů)
       • Rod: Alphacrustrhavirus, Alphadrosrhavirus, Alphahymrhavirus, Betahymrhavirus, Betanemrhavirus, Betapaprhavirus, Betaricinrhavirus
       • Podčeleď: Alpharhabdovirinae (31 rodů)
        • Rod: Almendravirus, Alphanemrhavirus, Alphapaprhavirus, Alpharicinrhavirus, Amplylivirus, Arurhavirus, Barhavirus, Caligrhavirus, Cetarhavirus, Curiovirus, Ephemerovirus, Hapavirus, Ledantevirus, Lostrhavirus, Lyssavirus, Merhavirus, Mousrhavirus, Ohlsrhavirus, Perhabdovirus, Replylivirus, Sawgrhavirus, Scophrhavirus, Sigmavirus, Siniperhavirus, Sprivivirus, Sripuvirus, Sunrhavirus, Tibrovirus, Tupavirus, Vesiculovirus, Zarhavirus
       • Podčeleď: Betarhabdovirinae (6 rodů)
        • Rod: Alphanucleorhabdovirus, Betanucleorhabdovirus, Cytorhabdovirus, Dichorhavirus, Gammanucleorhabdovirus, Varicosavirus
       • Podčeleď: Gammarhabdovirinae (1 rod)
        • Rod: Novirhabdovirus
      • Čeleď: Sunviridae (1 rod)
       • Rod: Sunshinevirus
      • Čeleď: Xinmoviridae (12 rodů)
       • Rod: Alasvirus, Anphevirus, Doupovirus, Draselvirus, Drunivirus, Gambievirus, Gylbovirus, Hoptevirus, Madalivirus, Pelmivirus, Triniovirus, Ulegvirus
    • Třída: Yunchangviricetes (1 řád)
     • Řád: Goujianvirales (1 čeleď)
      • Čeleď: Yueviridae (1 rod)
       • Rod: Yuyuevirus
   • Podkmen: Polyploviricotina (2 třídy)
    • Třída: Ellioviricetes (1 řád)
     • Řád: Bunyavirales (14 čeledí)
      • Čeleď: Arenaviridae (4 rody)
       • Rod: Antennavirus, Hartmanivirus, Mammarenavirus, Reptarenavirus
      • Čeleď: Cruliviridae (1 rod)
       • Rod: Lincruvirus
      • Čeleď: Discoviridae (1 rod)
       • Rod: Orthodiscovirus
      • Čeleď: Fimoviridae (1 rod)
       • Rod: Emaravirus
      • Čeleď: Hantaviridae (4 podčeledi)
       • Podčeleď: Actantavirinae (1 rod)
        • Rod: Actinovirus
       • Podčeleď: Agantavirinae (1 rod)
        • Rod: Agnathovirus
       • Podčeleď: Mammantavirinae (4 rody)
        • Rod: Loanvirus, Mobatvirus, Orthohantavirus, Thottimvirus
       • Podčeleď: Repantavirinae (1 rod)
        • Rod: Reptillovirus
      • Čeleď: Leishbuviridae (1 rod)
       • Rod: Shilevirus
      • Čeleď: Mypoviridae (1 rod)
       • Rod: Hubavirus
      • Čeleď: Nairoviridae (7 rodů)
       • Rod: Norwavirus, Ocetevirus, Orthonairovirus, Sabavirus, Shaspivirus, Striwavirus, Xinspivirus
      • Čeleď: Peribunyaviridae (7 rodů)
       • Rod: Herbevirus, Khurdivirus, Lakivirus, Lambavirus, Orthobunyavirus, Pacuvirus, Shangavirus
      • Čeleď: Phasmaviridae (7 rodů)
       • Rod: Cicadellivirus, Feravirus, Hymovirus, Jonvirus, Orthophasmavirus, Sawastrivirus, Wuhivirus
      • Čeleď: Phenuiviridae (20 rodů)
       • Rod: Bandavirus, Beidivirus, Coguvirus, Entovirus, Goukovirus, Horwuvirus, Hudivirus, Hudovirus, Ixovirus, Laulavirus, Lentinuvirus, Mobuvirus, Phasivirus, Phlebovirus, Pidchovirus, Rubodvirus, Tanzavirus, Tenuivirus, Uukuvirus, Wenrivirus
      • Čeleď: Tospoviridae (1 rod)
       • Rod: Orthotospovirus
      • Čeleď: Tulasviridae (1 rod)
       • Rod: Orthotulasvirus
      • Čeleď: Wupedeviridae (1 rod)
       • Rod: Wumivirus
    • Třída: Insthoviricetes (1 řád)
     • Řád: Articulavirales (2 čeledi)
      • Čeleď: Amnoonviridae (1 rod)
       • Rod: Tilapinevirus
      • Čeleď: Orthomyxoviridae (9 rodů)
       • Rod: Alphainfluenzavirus, Betainfluenzavirus, Deltainfluenzavirus, Gammainfluenzavirus, Isavirus, Mykissvirus, Quaranjavirus, Sardinovirus, Thogotovirus
  • Kmen (neuznaný): Paraxenoviricota[21][22][23]
  • Kmen: Pisuviricota (3 třídy, 1 nezařazený řád, 1 nezařazená čeleď)
   • Čeleď: Hadakaviridae (1 rod)
    • Rod: Hadakavirus
   • Řád: Yadokarivirales (1 čeleď)
    • Čeleď: Yadokariviridae (2 rody)
     • Rod: Alphayadokarivirus, Betayadokarivirus
   • Třída: Duplopiviricetes (1 řád)
    • Řád: Durnavirales (6 čeledí)
     • Čeleď: Amalgaviridae (2 rody)
      • Rod: Amalgavirus, Zybavirus
     • Čeleď: Curvulaviridae (1 rod)
      • Rod: Orthocurvulavirus
     • Čeleď: Fusariviridae (3 rody)
      • Rod: Alphafusarivirus, Betafusarivirus, Gammafusarivirus
     • Čeleď: Hypoviridae (8 rodů)
      • Rod: Alphahypovirus, Betahypovirus, Deltahypovirus, Epsilonhypovirus, Etahypovirus, Gammahypovirus, Thetahypovirus, Zetahypovirus
     • Čeleď: Partitiviridae (5 rodů)
      • Rod: Alphapartitivirus, Betapartitivirus, Cryspovirus, Deltapartitivirus, Gammapartitivirus
     • Čeleď: Picobirnaviridae (1 rod)
      • Rod: Orthopicobirnavirus
   • Třída: Pisoniviricetes (3 řády)
    • Řád: Nidovirales (8 podřádů)
     • Podřád: Abnidovirineae (1 čeleď)
      • Čeleď: Abyssoviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Tiamatvirinae (1 rod)
        • Rod: Alphaabyssovirus
     • Podřád: Arnidovirineae (4 čeledi)
      • Čeleď: Arteriviridae (6 podčeledí)
       • Podčeleď: Crocarterivirinae (1 rod)
        • Rod: Muarterivirus
       • Podčeleď: Equarterivirinae (1 rod)
        • Rod: Alphaarterivirus
       • Podčeleď: Heroarterivirinae (1 rod)
        • Rod: Lambdaarterivirus
       • Podčeleď: Simarterivirinae (6 rodů)
        • Rod: Deltaarterivirus, Epsilonarterivirus, Etaarterivirus, Iotaarterivirus, Thetaarterivirus, Zetaarterivirus
       • Podčeleď: Variarterivirinae (3 rody)
        • Rod: Betaarterivirus, Gammaarterivirus, Nuarterivirus
       • Podčeleď: Zealarterivirinae (1 rod)
        • Rod: Kappaarterivirus
      • Čeleď: Cremegaviridae (2 podčeledi)
       • Podčeleď: Becregavirinae (1 rod)
        • Rod: Sicregavirus
       • Podčeleď: Rodepovirinae (1 rod)
        • Rod: Pontunivirus
      • Čeleď: Gresnaviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Reternivirinae (1 rod)
        • Rod: Cyclophivirus
      • Čeleď: Olifoviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Gofosavirinae (1 rod)
        • Rod: Kukrinivirus
     • Podřád: Cornidovirineae (1 čeleď)
      • Čeleď: Coronaviridae (3 podčeledi)
       • Podčeleď: Letovirinae (1 rod)
        • Rod: Alphaletovirus
       • Podčeleď: Orthocoronavirinae (4 rody)
        • Rod: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus, Gammacoronavirus
       • Podčeleď: Pitovirinae (1 rod)
        • Rod: Alphapironavirus
     • Podřád: Mesnidovirineae (2 čeledi)
      • Čeleď: Medioniviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Medionivirinae (2 rody)
        • Rod: Bolenivirus, Turrinivirus
      • Čeleď: Mesoniviridae (3 podčeledi)
       • Podčeleď: Hexponivirinae (1 rod)
        • Rod: Alphamesonivirus
       • Podčeleď: Menanivirinae (1 rod)
        • Rod: Nasenivirus
       • Podčeleď: Metotonivirinae (2 rody)
        • Rod: Tocinivirus, Tofonivirus
     • Podřád: Monidovirineae (1 čeleď)
      • Čeleď: Mononiviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Mononivirinae (1 rod)
        • Rod: Alphamononivirus
     • Podřád: Nanidovirineae (2 čeledi)
      • Čeleď: Nanghoshaviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Chimanivirinae (1 rod)
        • Rod: Chimshavirus
      • Čeleď: Nanhypoviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Hyporhamsavirinae (1 rod)
        • Rod: Sajorinivirus
     • Podřád: Ronidovirineae (2 čeledi)
      • Čeleď: Euroniviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Ceronivirinae (2 rody)
        • Rod: Charybnivirus, Paguronivirus
      • Čeleď: Roniviridae (1 podčeleď)
       • Podčeleď: Okanivirinae (2 rody)
        • Rod: Nimanivirus, Okavirus
     • Podřád: Tornidovirineae (1 čeleď)
      • Čeleď: Tobaniviridae (4 podčeledi)
       • Podčeleď: Piscanivirinae (2 rody)
        • Rod: Bafinivirus, Oncotshavirus
       • Podčeleď: Remotovirinae (1 rod)
        • Rod: Bostovirus
       • Podčeleď: Serpentovirinae (7 rodů)
        • Rod: Infratovirus, Lyctovirus, Pregotovirus, Sectovirus, Septovirus, Sertovirus, Vebetovirus
       • Podčeleď: Torovirinae (1 rod)
        • Rod: Torovirus
    • Řád: Picornavirales (8 čeledí)
     • Čeleď: Caliciviridae (11 rodů)
      • Rod: Bavovirus, Lagovirus, Minovirus, Nacovirus, Nebovirus, Norovirus, Recovirus, Salovirus, Sapovirus, Valovirus, Vesivirus
     • Čeleď: Dicistroviridae (3 rody)
      • Rod: Aparavirus, Cripavirus, Triatovirus
     • Čeleď: Iflaviridae (1 rod)
      • Rod: Iflavirus
     • Čeleď: Marnaviridae (7 rodů)
      • Rod: Bacillarnavirus, Kusarnavirus, Labyrnavirus, Locarnavirus, Marnavirus, Salisharnavirus, Sogarnavirus
     • Čeleď: Picornaviridae (5 podčeledí, 2 nezařazené rody)
      • Rod: Ampivirus, Harkavirus
      • Podčeleď: Caphthovirinae (16 rodů)
       • Rod: Ailurivirus, Aphthovirus, Bopivirus, Cardiovirus, Cosavirus, Erbovirus, Hunnivirus, Malagasivirus, Marsupivirus, Mischivirus, Mosavirus, Mupivirus, Senecavirus, Teschovirus, Torchivirus, Tottorivirus
      • Podčeleď: Ensavirinae (8 rodů)
       • Rod: Anativirus, Boosepivirus, Diresapivirus, Enterovirus, Felipivirus, Parabovirus, Rabovirus, Sapelovirus
      • Podčeleď: Heptrevirinae (7 rodů)
       • Rod: Caecilivirus, Crahelivirus, Fipivirus, Gruhelivirus, Hepatovirus, Rohelivirus, Tremovirus
      • Podčeleď: Kodimesavirinae (22 rodů)
       • Rod: Danipivirus, Dicipivirus, Gallivirus, Hemipivirus, Kobuvirus, Livupivirus, Ludopivirus, Megrivirus, Myrropivirus, Oscivirus, Passerivirus, Pemapivirus, Poecivirus, Pygoscepivirus, Rafivirus, Rajidapivirus, Rosavirus, Sakobuvirus, Salivirus, Sicinivirus, Symapivirus, Tropivirus
      • Podčeleď: Paavivirinae (13 rodů)
       • Rod: Aalivirus, Aquamavirus, Avihepatovirus, Avisivirus, Crohivirus, Grusopivirus, Kunsagivirus, Limnipivirus, Orivirus, Parechovirus, Pasivirus, Potamipivirus, Shanbavirus
     • Čeleď: Polycipiviridae (3 rody)
      • Rod: Chipolycivirus, Hupolycivirus, Sopolycivirus
     • Čeleď: Secoviridae (1 podčeleď, 6 nezařazených rodů)
      • Rod: Cheravirus, Sadwavirus, Sequivirus, Stralarivirus, Torradovirus, Waikavirus
      • Podčeleď: Comovirinae (3 rody)
       • Rod: Comovirus, Fabavirus, Nepovirus
     • Čeleď: Solinviviridae (2 rody)
      • Rod: Invictavirus, Nyfulvavirus
    • Řád: Sobelivirales (3 čeledi)
     • Čeleď: Alvernaviridae (1 rod)
      • Rod: Dinornavirus
     • Čeleď: Barnaviridae (1 rod)
      • Rod: Barnavirus
     • Čeleď: Solemoviridae (4 rody)
      • Rod: Enamovirus, Polemovirus, Polerovirus, Sobemovirus
   • Třída: Stelpaviricetes (2 řády)
    • Řád: Patatavirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Potyviridae (12 rodů)
      • Rod: Arepavirus, Bevemovirus, Brambyvirus, Bymovirus, Celavirus, Ipomovirus, Macluravirus, Poacevirus, Potyvirus, Roymovirus, Rymovirus, Tritimovirus
    • Řád: Stellavirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Astroviridae (2 rody)
      • Rod: Avastrovirus, Mamastrovirus
  • Kmen (neuznaný): Pomiviricota[21][22][23]
  • Kmen (neuznaný): Taraviricota[21][22][23]
  • Kmen (neuznaný): Wamoviricota[21][22][23]
 • Říše: Pararnavirae (1 kmen)
  • Kmen: Artverviricota (1 třída)
   • Třída: Revtraviricetes (2 řády)
    • Řád: Blubervirales (1 čeleď, 1 neuznaná čeleď)
     • Čeleď: Hepadnaviridae (5 rodů)
      • Rod: Avihepadnavirus, Herpetohepadnavirus, Metahepadnavirus, Orthohepadnavirus, Parahepadnavirus
     • Čeleď (neuznaná): Nackednaviridae[26] (1 neuznaný rod)
      • Rod (neuznaný): Nackednavirus[26]
    • Řád: Ortervirales (5 čeledí)
     • Čeleď: Belpaoviridae (1 rod)
      • Rod: Semotivirus
     • Čeleď: Caulimoviridae (11 rodů)
      • Rod: Badnavirus, Caulimovirus, Cavemovirus, Dioscovirus, Petuvirus, Rosadnavirus, Ruflodivirus, Solendovirus, Soymovirus, Tungrovirus, Vaccinivirus
     • Čeleď: Metaviridae (2 rodů)
      • Rod: Errantivirus, Metavirus
     • Čeleď: Pseudoviridae (3 rody)
      • Rod: Hemivirus, Pseudovirus, Sirevirus
     • Čeleď: Retroviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Orthoretrovirinae (6 rodů)
       • Rod: Alpharetrovirus, Betaretrovirus, Deltaretrovirus, Epsilonretrovirus, Gammaretrovirus, Lentivirus
      • Podčeleď: Spumaretrovirinae (5 rodů)
       • Rod: Bovispumavirus, Equispumavirus, Felispumavirus, Prosimiispumavirus, Simiispumavirus

Ribozyviria

Realm: Ribozyviria (1 čeleď)

 • Čeleď: Kolmioviridae (8 rodů)
  • Rod: Daazvirus, Dagazvirus, Daletvirus, Dalvirus, Deevirus, Deltavirus, Dobrovirus, Thurisazvirus

Varidnaviria

Realm: Varidnaviria (2 říše)

 • Říše: Bamfordvirae (2 kmeny, 1 nezařazená čeleď)
  • Čeleď: Yaraviridae (1 rod)
  • Kmen: Nucleocytoviricota[pozn. 8] (2 třídy) [pozn. 9]
   • Třída: Megaviricetes (3 řády)
    • Řád: Algavirales (1 čeleď, 2 neuznané čeledi, 1 neuznaný rod)
     • Rod (neuznaný): Mollivirus[32]
     • Čeleď (neuznaná): Medusaviridae[33] (1 neuznaný rod)
     • Čeleď (neuznaná): Pandoraviridae[35][36][37] (1 neuznaný rod)
     • Čeleď: Phycodnaviridae (6 rodů)
      • Rod: Chlorovirus, Coccolithovirus, Phaeovirus, Prasinovirus, Prymnesiovirus, Raphidovirus
    • Řád: Imitervirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Mimiviridae (2 rody, 1 neuznaný rod, 1 neuznaná podčeleď)
      • Podčeleď (neuznaná): Klosneuvirinae[43] (4 neuznané rody)
    • Řád: Pimascovirales[pozn. 10] (3 čeledi, 1 neuznaná čeleď)
     • Čeleď: Ascoviridae (2 rody)
      • Rod: Ascovirus, Toursvirus
     • Čeleď: Iridoviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Alphairidovirinae (3 rody)
       • Rod: Lymphocystivirus, Megalocytivirus, Ranavirus
      • Podčeleď: Betairidovirinae (4 rody)
       • Rod: Chloriridovirus, Daphniairidovirus, Decapodiridovirus, Iridovirus
     • Čeleď: Marseilleviridae (1 rod, 2 neuznané rody)
      • Rod: Marseillevirus, Lausannevirus (neuznaný), Tunisvirus (neuznaný)
     • Čeleď (neuznaná): Pithoviridae[44][45][46] (3 neuznané rody)
   • Třída: Pokkesviricetes (2 řády)
    • Řád: Asfuvirales (1 čeleď, 3 neuznané rody)
     • Čeleď: Asfarviridae (1 rod)
      • Rod: Asfivirus
    • Řád: Chitovirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Poxviridae (2 podčeledi)
      • Podčeleď: Chordopoxvirinae (18 rodů)
       • Rod: Avipoxvirus, Capripoxvirus, Centapoxvirus, Cervidpoxvirus, Crocodylidpoxvirus, Leporipoxvirus, Macropopoxvirus, Molluscipoxvirus, Mustelpoxvirus, Orthopoxvirus, Oryzopoxvirus, Parapoxvirus, Pteropopoxvirus, Salmonpoxvirus, Sciuripoxvirus, Suipoxvirus, Vespertilionpoxvirus, Yatapoxvirus
      • Podčeleď: Entomopoxvirinae (4 rody)
       • Rod: Alphaentomopoxvirus, Betaentomopoxvirus, Deltaentomopoxvirus, Gammaentomopoxvirus
  • Kmen: Preplasmiviricota (3 třídy)
   • Třída: Maveriviricetes (1 řád)
    • Řád: Priklausovirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Lavidaviridae (2 rody) [pozn. 11]
      • Rod: Mavirus, Sputnikvirus
   • Třída: Polintoviricetes (1 řád)
    • Řád: Orthopolintovirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Adintoviridae (2 rody)
      • Rod: Alphadintovirus, Betadintovirus
   • Třída: Tectiliviricetes (4 řády, 1 nezařazená čeleď, 1 neuznaná nezařazená čeleď)
    • Čeleď: Autolykiviridae[54][55][56] (2 rody)
     • Rod: Livvievirus, Paulavirus
    • Čeleď (neuznaná): Skuldviridae[17]
    • Řád: Belfryvirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Turriviridae (1 rod)
      • Rod: Alphaturrivirus
    • Řád: Kalamavirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Tectiviridae (5 rodů)
      • Rod: Alphatectivirus, Betatectivirus, Deltatectivirus, Epsilontectivirus, Gammatectivirus
    • Řád: Rowavirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Adenoviridae (6 rodů)
      • Rod: Atadenovirus, Aviadenovirus, Ichtadenovirus, Mastadenovirus, Siadenovirus, Testadenovirus
    • Řád: Vinavirales (1 čeleď)
     • Čeleď: Corticoviridae (1 rod)
      • Rod: Corticovirus
 • Říše: Helvetiavirae (1 kmen)
  • Kmen: Dividoviricota (1 třída)
   • Třída: Laserviricetes (1 řád)
    • Řád: Halopanivirales (3 čeledi)
     • Čeleď: Matshushitaviridae (1 rod)
      • Rod: Hukuchivirus
     • Čeleď: Simuloviridae (1 rod)
      • Rod: Yingchengvirus
     • Čeleď: Sphaerolipoviridae (1 rod)
      • Rod: Alphasphaerolipovirus

Nezařazené do realmů

(1 nezařazená třída, 19 nezařazených čeledí, 1 neuznaná nezařazená čeleď, 2 nezařazené rody, 1 neuznaný nezařazený rod)

 • Rod: Dinodnavirus, Rhizidiovirus, Tornovirus[57] (neuznaný)
 • Čeleď: Alphasatellitidae (3 podčeledi)
  • Podčeleď: Geminialphasatellitinae (7 rodů)
   • Rod: Ageyesisatellite, Clecrusatellite, Colecusatellite, Draflysatellite, Gosmusatellite, Somasatellite, Whiflysatellite
  • Podčeleď: Nanoalphasatellitinae (6 rodů)
   • Rod: Clostunsatellite, Fabenesatellite, Milvetsatellite, Mivedwarsatellite, Sophoyesatellite, Podclovsatellite
  • Podčeleď: Petromoalphasatellitinae (5 rodů)
   • Rod: Babusatellite, Cocosatellite, Coprasatellite, Kobbarisatellite, Muscarsatellite
 • Čeleď: Ampullaviridae (1 rod)
  • Rod: Bottigliavirus
 • Čeleď: Anelloviridae (30 rodů)
  • Rod: Aleptorquevirus, Alphatorquevirus, Betatorquevirus, Chitorquevirus, Dalettorquevirus, Deltatorquevirus, Epsilontorquevirus, Etatorquevirus, Gammatorquevirus, Gimeltorquevirus, Gyrovirus, Hetorquevirus, Iotatorquevirus, Kappatorquevirus, Lambdatorquevirus, Mutorquevirus, Nutorquevirus, Omegatorquevirus, Omicrontorquevirus, Pitorquevirus, Psitorquevirus, Rhotorquevirus, Sigmatorquevirus, Tettorquevirus, Thetatorquevirus, Upsilontorquevirus, Wawtorquevirus, Xitorquevirus, Zayintorquevirus, Zetatorquevirus
 • Čeleď: Avsunviroidae (3 rody)
  • Rod: Avsunviroid, Elaviroid, Pelamoviroid
 • Čeleď: Bicaudaviridae (1 rod)
  • Rod: Bicaudavirus
 • Čeleď: Clavaviridae (1 rod)
  • Rod: Clavavirus
 • Čeleď: Finnlakeviridae (1 rod)
  • Rod: Finnlakevirus
 • Čeleď: Fuselloviridae (2 rody)
  • Rod: Alphafusellovirus, Betafusellovirus
 • Čeleď: Globuloviridae (1 rod)
  • Rod: Alphaglobulovirus
 • Čeleď: Guttaviridae (1 rod)
  • Rod: Betaguttavirus
 • Čeleď: Halspiviridae (1 rod)
  • Rod: Salterprovirus
 • Čeleď: Ovaliviridae (1 rod)
  • Rod: Alphaovalivirus
 • Čeleď: Plasmaviridae (1 rod)
  • Rod: Plasmavirus
 • Čeleď: Polydnaviriformidae[pozn. 12] (2 rody)
  • Rod: Bracoviriform, Ichnoviriform
 • Čeleď: Portogloboviridae (1 rod)
  • Rod: Alphaportoglobovirus
 • Čeleď: Pospiviroidae (5 rodů)
  • Rod: Apscaviroid, Cocadviroid, Coleviroid, Hostuviroid, Pospiviroid
 • Čeleď: Spiraviridae (1 rod)
  • Rod: Alphaspiravirus
 • Čeleď: Thaspiviridae (1 rod)
  • Rod: Nitmarvirus
 • Čeleď: Tolecusatellitidae (2 rody)
  • Rod: Betasatellite, Deltasatellite
 • Čeleď (neuznaná): Wyrdviridae[17]
 • Třída: Naldaviricetes[pozn. 12] (1 řád, 1 nezařazená čeleď)
  • Čeleď: Nimaviridae (1 rod)
   • Rod: Whispovirus
  • Řád: Lefavirales (3 čeledi)
   • Čeleď: Baculoviridae (4 rody)
    • Rod: Alphabaculovirus, Betabaculovirus, Deltabaculovirus, Gammabaculovirus
   • Čeleď: Hytrosaviridae (2 rody)
    • Rod: Glossinavirus, Muscavirus
   • Čeleď: Nudiviridae (4 rody)
    • Rod: Alphanudivirus, Betanudivirus, Deltanudivirus, Gammanudivirus

Baltimorova klasifikace

Baltimorova klasifikace virů je založena na způsobu syntézy virové mRNA podle virového genomu
Podrobnější informace naleznete v článku Baltimorova klasifikace.

Baltimorova klasifikace je systém klasifikace virů do sedmi skupin podle typu genetického materiálu, který je obsažen ve virových částicích, a způsobu jeho přepisu do virové mRNA. Klasifikaci poprvé navrhl v roce 1971 David Baltimore, pozdější nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství.[60] V jeho původním návrhu bylo šest skupin virů (I.–VI.), sedmá skupina byla vytvořena pro později objevenou skupinu hepadnavirů s unikátně stavěným genomem. Systém umožňuje zjednodušit si nesmírně komplikované a rozmanité typy forem a životních cyklů, jimiž viry oplývají,[61] ale protože není hierarchicky strukturovaný, na skutečnou systematiku tisíců známých virů již nestačí. Vzhledem k definici skupin nemůže začlenit viroidy, v tradičním pojetí nezahrnuje ani retrotranspozony a satelitní nukleové kyseliny (pojetí ICTV tyto tři skupiny mezi viry řadí a taxonomicky je klasifikuje).

Jedná se tak o jednoduché, jednoúrovňové, dosud běžně používané třídění, které dříve (do r. 2019, kdy byl vytvořen první realm – Riboviria, zahrnující skupiny III.–V.) bylo možno až na drobné výjimky nadřadit systému ICTV. To ale neznamená, že se u skupin Baltimorovy klasifikace jedná o fylogeneticky přirozené taxony;[pozn. 13] ani jejich vymezení podle genomu nemusí být úplně přesné vzhledem k podřazeným nižším taxonům ICTV.[pozn. 14][pozn. 15][pozn. 16] To je důvod, proč Baltimorova klasifikace postupně zastarává.

 • Skupina I.: dsDNA viry, tedy viry s dvouvláknovou DNA
  Patří sem:
  • realm: Adnaviria
  • realm: Duplodnaviria
  • realm: Varidnaviria
  • řád: Sepolyvirales (realm Monodnaviria)
  • a dále:
   • nezařazená třída: Naldaviricetes
   • nezařazená čeleď: Ampullaviridae
   • nezařazená čeleď: Bicaudaviridae
   • nezařazená čeleď: Clavaviridae
   • nezařazená čeleď: Fuselloviridae
   • nezařazená čeleď: Globuloviridae
   • nezařazená čeleď: Guttaviridae
   • nezařazená čeleď: Halspiviridae
   • nezařazená čeleď: Ovaliviridae
   • nezařazená čeleď: Plasmaviridae
   • nezařazená čeleď: Polydnaviriformidae
   • nezařazená čeleď: Portogloboviridae
   • nezařazená čeleď: Thaspiviridae
   • nezařazené rody: Dinodnavirus, Rhizidiovirus
 • Skupina II.: ssDNA viry, tedy viry s jednovláknovou DNA přepisovanou do mRNA totožné polarity
  Patří sem:
  • většina realmu Monodnaviria, jmenovitě:
   • říše: Loebvirae
   • říše: Sangervirae
   • říše: Trapavirae = čeleď Pleolipoviridae[pozn. 14]
   • kmen: Cressdnaviricota
   • třída: Mouviricetes = čeleď Bidnaviridae
   • třída: Quintoviricetes
   • řád: Zurhausenvirales
  • a dále:
   • nezařazená čeleď: Anelloviridae
   • nezařazená čeleď: Finnlakeviridae
   • nezařazená čeleď: Spiraviridae
   • nezařazený rod: Tornovirus (neuznaný)
  Ačkoli oficiální Baltimorova klasifikace nezahrnuje satelitní nukleové kyseliny, z hlediska genomu by se ke skupině II. mohly přiřadit i
 • nezařazená čeleď: Alphasatellitidae a
 • nezařazená čeleď: Tolecusatellitidae.
 • Skupina III.: dsRNA viry, tedy viry s dvouvláknovou RNA
  Patří sem následující taxony z realmu Riboviria:
  • kmen: Duplornaviricota
  • čeleď: Amalgaviridae
  • čeleď: Curvulaviridae
  • čeleď: Birnaviridae
  • čeleď: Partitiviridae
  • čeleď: Picobirnaviridae
  • čeleď: Polymycoviridae
  • rod: Botybirnavirus
 • Skupina IV.: ssRNA viry s pozitivní polaritou, tedy viry s jednovláknovou RNA přepisovanou do mRNA totožné polarity
  Patří sem následující taxony z realmu Riboviria:
  • kmen: Kitrinoviricota
  • kmen: Lenarviricota
  • třída: Pisoniviricetes
  • třída: Stelpaviricetes
  • řád: Yadokarivirales
  • čeleď: Fusariviridae[pozn. 17]
  • čeleď: Hadakaviridae
  • čeleď: Hypoviridae[pozn. 17]
  • čeleď: Permutotetraviridae
  • čeleď: Sarthroviridae
  • rody: Albetovirus, Aumaivirus, Papanivirus, Virtovirus
 • Skupina V.: ssRNA viry s negativní polaritou, tedy viry s jednovláknovou RNA přepisovanou do mRNA opačné polarity
  Patří sem:
  • realm: Ribozyviria
  • kmen Negarnaviricota (realm Riboviria)[pozn. 15]
 • Skupina VI.: ssRNA viry s reverzní transkriptázou, tedy viry s jednovláknovou RNA reverzně přepisovanou do DNA
  Patří sem:
  • většina řádu Ortervirales (realm Riboviria), jmenovitě:
   • čeleď: Belpaoviridae
   • čeleď: Retroviridae
  Ačkoli oficiální Baltimorova klasifikace nezahrnuje retrotranspozony, z hlediska genomu by se ke skupině VI. mohly přiřadit i:
  • čeleď: Metaviridae
  • čeleď: Pseudoviridae
 • Skupina VII.: dsDNA viry s reverzní transkriptázou, tedy viry s dvouvláknovou (částečně i jednovláknovou) DNA nejprve přepisovanou do RNA a následně reverzně přepisovanou do DNA
  Patří sem:
  • řád Blubervirales = čeleď Hepadnaviridae (realm Riboviria)
  • čeleď Caulimoviridae z řádu Ortervirales (realm Riboviria)

Systém LHT

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo LHT.

Systém navrhli v r. 1962 André Lwoff, R. W. Horne a P. Tournier. K zařazení druhů využili standardní taxony kmen, podkmen, třída, řád, podřád, čeleď, podčeleď a rod. Kritériem sdružování byly společně sdílené vlastnosti, nikoli napadané organismy. 5 hlavních charakteristik používaných ke klasifikaci bylo:

 • druh nukleové kyseliny genomu (DNA, RNA)
 • symetrie kapsidy (šroubovice, dvacetistěn, složitý tvar)
 • přítomnost či nepřítomnost obálky
 • rozměry virionu a kapsidy
 • počet kapsomer

V témž roce byla klasifikace schválena Prozatímním výborem pro nomenklaturu virů (Provisional Committee on Nomenclature of Virus – PNVC) Mezinárodní asociace mikrobiologických společností (International Association of Microbiological Societies – IAMS).

V dnešní době se již systém LHT nepoužívá, ale názvy některých taxonů přetrvávají v systému ICTV. Do úrovně čeledí vypadal následovně:[66]

 • Kmen Vira (rozdělen na 2 podkmeny)
  • Podkmen Deoxyvira (DNA viry)
   • Třída Deoxybinala (duální symetrie)
    • Řád Urovirales
     • Čeleď Phagoviridae
   • Třída Deoxyhelica (helikální symetrie – šroubovice)
    • Řád Chitovirales
     • Čeleď Poxviridae
   • Třída Deoxycubica (kubická symetrie – mnohostěn)
    • Řád Peplovirales
     • Čeleď Herpesviridae (162 kapsomer)
    • Řád Haplovirales (bez obálky)
     • Čeleď Iridoviridae (812 kapsomer)
     • Čeleď Adenoviridae (252 kapsomer)
     • Čeleď Papiloviridae (72 kapsomer)
     • Čeleď Paroviridae (32 kapsomer)
     • Čeleď Microviridae (12 kapsomer)
  • Podkmen Ribovira (RNA viry)
   • Třída Ribocubica (kubická symetrie – mnohostěn)
    • Řád Togovirales
     • Čeleď Arboviridae
    • Řád Lymovirales
     • Čeleď Napoviridae
     • Čeleď Reoviridae
   • Třída Ribohelica (helikální symetrie – šroubovice)
    • Řád Sagovirales
     • Čeleď Stomataviridae
     • Čeleď Paramyxoviridae
     • Čeleď Myxoviridae
    • Řád Rhabdovirales
     • Podřád Flexiviridales
      • Čeleď Mesoviridae
      • Čeleď Peptoviridae
     • Podřád Rigidovirales
      • Čeleď Pachyviridae
      • Čeleď Protoviridae
      • Čeleď Polichoviridae

Odkazy

Poznámky

 1. Viriformy jsou operativně definovány jako typ přenosných genetických prvků (MGE, z angl. mobile genetic element) odvozených z viru, které byly jejich organickými (buněčnými) hostiteli exapovány, aby plnily funkce důležité pro životní cyklus hostitele, včetně těch přenosných genetických elementů, které jsou v průběhu evoluce od takových entit odvozeny. [1]
 2. Český ekvivalent anglického realm není dosud ustálen. Někdy se překládá jako doména[4], tou je však zpravidla míněn taxon, anglicky zvaný domain. Takto míněná doména je však ve vztahu k virům používána výjimečně a nemá jednoznačné vymezení: Buď zahrnuje všechny viry, nebo se používá jen na skupinu velkých jaderně-cytoplazmatických DNA virů (NCLDV), pro které jedna z hypotéz předpokládá, že jsou reliktem samostatné linie, tzv. čtvrté domény buněčných organismů, které svou stavbou připomínají a jejichž redukcí vznikly.[5][6][7] Vzájemné vztahy NCLDV a buněčných organismů jsou však komplexnější.[8] I sám ICTV ve svém „Prohlášení o shodě“ na hierarchii nových úrovních taxonomie virů[9] uvádí, že nejvyšší taxon je pojmenován realm, na rozdíl od domény v jiných taxonomiích, aby byl reflektován komplexní vzájemný vztah taxonomie virů vzhledem k jejich protějškům u buněčných organismů.
 3. zvláštní realm Ribozyviria byl vzhledem k odlišnosti stavby virionu i virovému genomu vytvořen pro dlouho známý rod Deltavirus s kruhovou ssRNA, tradičně pojmenovaný a klasifikovaný jako virus, i když jde o satelitní virus a tedy v některých systémech řazený jako subvirová částice, a jemu podobné nově popsané rody satelitních virů
 4. Většina nezařazených podčeledí a rodů byla dříve řazena do řádu Caudovirales, čeledí Myoviridae, Podoviridae a Siphoviridae, dnes již zrušených.[14]
 5. Do třídy Caudoviricetes pravděpodobně náleží i nově objevené nekultivované archeální viry (dosud neuznané jako rody) Fenrir a Sköll (infikují Lokiarchaeota), Ratatoskr a Nidhogg (infikují Helarchaeota) a Vedfolnir (infikuje Thorarchaeota). [15]
 6. Dříve navrhováno zařazení do řádu Geplafuvirales, neuznané čeledi Naminiviridae[18]
 7. Metagenomické analýzy odhalily mnoho nových fylogeneticky odlišných linií, které neodpovídají stávajícím klasifikačním schématům; lze proto očekávat vytváření nejen nových taxonů na úrovni čeledí a rodů, ale i možné hlubší změny v obsahu vyšších taxonů a topologii jejich fylogenetických stromů[20][21]
 8. Dříve používané názvy pro skupinu téhož vymezení: „NCLDV group“, „Megavirales“ (před zavedením taxonů vyšších než řád, proto s příponou řádu)[7][28][29][30]
 9. Metagenomické analýzy odhalily mnoho nových kladů na úrovni podčeledí či rodů, dosud neuznaných jako samostatné taxony[31]
 10. Dříve používaný název pro skupinu téhož vymezení: „superklad MAPI“[8]
 11. Metagenomické analýzy odhalily mnoho nových kladů na úrovni rodů, dosud neuznaných jako samostatné taxony[53]
 12. a b Čeleď Polydnaviriformidae, dříve nazývaná Polydnaviridae, a čeledi třídy Naldaviricetes (Baculoviridae, Hytrosaviridae, Nimoviridae a Nudiviridae) sdílejí část genů s viry kmene Nucleocytoviricota (realm Varidnaviria), což může naznačovat jejich společnou příslušnost k vyššímu, dosud nezavedenému taxonu.[58][59]
 13. Např. III. skupina (dsRNA viry) je považována za polyfyletickou, k ní patřící čeleď Amalgaviridae dokonce s velkou pravděpodobností vznikla rekombinací RNA virů dvou různých skupin Baltimorovy klasifikace.[62]
 14. a b Viry z čeleď Pleolipoviridae, řazené tradičně do skupiny II, tedy ssDNA virů, mohou mít ve skutečnosti genom různého druhu; Haloarcula hispanica pleomorphic virus 1 (HHPV-1) typu má např. kruhovou dsDNA, His2 virus lineární dsDNA, Halorunbrum pleomorphic virus 3 (HRPV-3) a Halogeometricum pleomorphic virus 1 (HGPV-1) mají v dsDNA úseky ssDNA.[63]
 15. a b Viry z rodů Coguvirus, Entovirus, Lentinuvirus, Orthotospovirus, Reptarenavirus, jakož i některé viry z rodu Antennavirus, Bandavirus, Hartmanivirus, Mammarenavirus, Phlebovirus, Rubodvirus, Tenuivirus a Uukuvirus obsahují ve svém genomu vedle ssRNA s negativní polaritou i ssRNA s pozitivní polaritou, ale tradičně i podle fylogenetické příbuznosti se řadí do Baltimorovy skupiny V.[65][12]
 16. Do řádu Ortervilales spadá vedle Baltimorovy skupiny VI. i čeleď Caulimoviridae ze skupiny VII.
 17. a b Viry z čeledí Fusariviridae a Hypoviridae vytvářejí ve svém životním cyklu i dsRNA a nejsou tak typickými představiteli skupiny IV. Baltimorovy klasifikace. Označují se jako „ssRNA viry s životním stylem dsRNA“[64]

Reference

 1. a b c d e The International Code of Virus Classification and Nomenclature. Odstavce 3.3, 3.21, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28. ICTV, březen 2021. Dostupné online (anglicky)
 2. FLORES, R.; RANDLES, J. W.; BAR-JOSEPH, M., DIENER, T. O. A proposed scheme for viroid classification and nomenclature. S. 623–629. Arch Virol. [online]. 1998. Svazek 143, s. 623–629. (anglicky) 
 3. DIENER, T. O. The viroid: biological oddity or evolutionary fossil?. S. 137–184. Adv Virus Res. [online]. 2001. Svazek 57, s. 137–184. (anglicky) 
 4. a b FORSTOVÁ, Jitka; FRAIBERK, Martin. Diverzita virů. S. 212–215. Živa [online]. Academia, 17. říjen 2019. Roč. 2019, čís. 5, s. 212–215. Dostupné online. ISSN 0044-4812. 
 5. BOYER, Mickaël; MADOUI, Mohammed-Amine; GIMENEZ, Gregory, Bernard La Scola, Didier Raoult. Phylogenetic and Phyletic Studies of Informational Genes in Genomes Highlight Existence of a 4th Domain of Life Including Giant Viruses. E15530. PLoS One [online]. 2. prosinec 2010 [cit. 2011-05-03]. Svazek 5, čís. 12. Dostupné online. PDF [1]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0015530. (anglicky) 
 6. COLSON, Philippe; GIMENEZ, Gregory; BOYER, Mickaël, Ghislain Fournous, Didier Raoult. The Giant Cafeteria roenbergensis Virus That Infects a Widespread Marine Phagocytic Protist Is a New Member of the Fourth Domain of Life. E18935. PLoS One [online]. 29. duben 2011 [cit. 2011-05-03]. Svazek 6, čís. 4. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0018935. (anglicky) 
 7. a b COLSON, Philippe; LAMBALLERIE, Xavier de; FOURNOUS, Ghislain; RAOULT, Didier. Reclassification of Giant Viruses Composing a Fourth Domain of Life in the New Order Megavirales. S. 321–332. Intervirology [online]. S. Karger AG, 14. duben 2012. Svazek 55, čís. 5, s. 321–332. Dostupné online. ISSN 1423-0100. DOI 10.1159/000336562. PMID 22508375. (anglicky) 
 8. a b GUGLIELMINI, Julien; WOO, Anthony C.; KRUPOVIC, Mart; FORTERRE, Patrick; GAIA, Morgan. Diversification of giant and large eukaryotic dsDNA viruses predated the origin of modern eukaryotes. S. 19 585 – 19 592. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. National Academy of Sciences, 10. září 2019. Svazek 116, čís. 39, s. 19 585 – 19 592. Dostupné online. Dostupné také na: [3]. preprint [4]. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1912006116. PMID 31506349. (anglicky) 
 9. a b GORBALENYA, Alexander E.; KRUPOVIC, Mart; MUSHEGIAN, Arcady, et al . (International Committee on Taxonomy of Viruses Executive Committee). The new scope of virus taxonomy: partitioning the virosphere into 15 hierarchical ranks. S. 668–674. Nature Microbiology [online]. Springer Nature Limited, 27. duben 2020. Svazek 5, čís. 5, s. 668–674. Dostupné online. Dostupné také na: [5]. ISSN 2058-5276. DOI 10.1038/s41564-020-0709-x. (anglicky) 
 10. SIDDELL, Stuart G.; WALKER, Peter J.; LEFKOWITZ, Elliot J., et al . Binomial nomenclature for virus species: a consultation. S. 519–525. Archives of Virology [online]. Springer Nature Switzerland AG, 3. prosinec 2019. Svazek 165, čís. 2, s. 519–525. Dostupné online. Dostupné také na: [6]. ISSN 1432-8798. DOI 10.1007/s00705-019-04477-6. PMID 31797129. (anglicky) 
 11. International Committee on Taxonomy of Viruses, Virus Taxonomy: 2021 Release. Dostupné online Archivováno 2. 5. 2020 na Wayback Machine. (anglicky)
 12. a b ICTV Master Species List 2021. Verze 2, 28. červen 2022. [https:// talk.ictvonline.org/files/master-species-lists/m/msl/13795 Dostupné online] (anglicky)
 13. International Committee on Taxonomy of Viruses, Pending Proposals Dostupné online (anglicky)
 14. Adriaenssens E. M. et al.: Taxonomy Proposal 2021.001B.R.abolish_Caudovirales, říjen 2020. Dostupné online v souboru ICTV Approved Proposals: Bacterial Viruses
 15. RAMBO, Ian M.; LANGWIG, Marguerite V.; LEÃO, Pedro; ANDA, Valerie de; BAKER, Brett J. Genomes of six viruses that infect Asgard archaea from deep-sea sediments. S. 953–961. Nature Microbiology [online]. Springer Nature Limited, 27. červen 2022 [cit. 2022-07-01]. Svazek 7, čís. 7, s. 953–961. Dostupné online. preprint [7]. ISSN 2058-5276. DOI 10.1038/s41564-022-01150-8. PMID 35760837. (anglicky) 
 16. ADRIAENSSENS, Evelien M.; EDWARDS, Rob; NASH, John H. E., MAHADEVAN, Padmanabhan; SETO, Donald; ACKERMANN, Hans-Wolfgang; LAVIGNE, Rob; KROPINSKI, Andrew M. Integration of genomic and proteomic analyses in the classification of the Siphoviridae family. S. 144–154. Virology [online]. 14. listopad 2014. Svazek 477, s. 144–154. Dostupné online. ISSN 0042-6822. DOI 10.1016/j.virol.2014.10.016. PMID 25466308. (anglicky) 
 17. a b c MEDVEDEVA, Sofia; SUN, Jiarui; YUTIN, Natalya; KOONIN, Eugene V.; NUNOURA, Takuro; RINKE, Christian; KRUPOVIC, Mart. S. 962–973. Nature Microbiology [online]. Springer Nature Limited, 27. červen 2022 [cit. 2022-07-01]. Svazek 7, čís. 7, s. 962–973. Dostupné online. náhled [8]. preprint [9]. ISSN 2058-5276. DOI 10.1038/s41564-022-01144-6. PMID 35760839. (anglicky) 
 18. GRONENBORN, Bruno; RANDLES, John W.; KNIERIM, Dennis; BARRIÈRE, Quentin; VETTEN, H. Josef; WARTHMANN, Norman; CORNU, David. Scientific Reports [online]. Macmillan Publishers Limited, 9. duben 2018. Svazek 8: 5698. Dostupné online. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-018-23739-y. (anglicky) 
 19. POOJARI, Sudarsana; ALABI, Olufemi J.; FOFANOV, Viacheslav Y., NAIDU, Rayapati A. A Leafhopper-Transmissible DNA Virus with Novel Evolutionary Lineage in the Family Geminiviridae Implicated in Grapevine Redleaf Disease by Next-Generation Sequencing. S. 1–17. PLoS ONE [online]. 5. červen 2013. Svazek 8, čís. 6: e64194, s. 1–17. Dostupné online. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0064194. (anglicky) 
 20. SHI, Mang; LIN, Xian-Dan; TIAN, Jun-Hua; CHEN, Liang-Jun; CHEN, Xiao; LI, Ci-Xiu; QIN, Xin-Cheng, LI, Jun; CAO, Jian-Ping; EDEN, John-Sebastian; BUCHMANN, Jan; WANG, Wen; XU, Jianguo; HOLMES, Edward C.; ZHANG, Yong-Zhen. Redefining the invertebrate RNA virosphere. Nature [online]. 23. listopad 2016 [cit. 2016-12-07]. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature20167. PMID 27880757. (anglicky) 
 21. a b c d e f g ZAYED, Ahmed A.; SULLIVAN, Matthew, et al. (Tara Oceans Consortium). Cryptic and abundant marine viruses at the evolutionary origins of Earth's RNA virome. S. 156–162. Science [online]. American Association for the Advancement of Science, 2022-04-7 [cit. 2022-04-11]. Svazek 376, čís. 6589, s. 156–162. Abstrakt. Dostupné online. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.abm5847. PMID 35389782. (anglicky) 
 22. a b c d e f RETTNER, Rachael. Thousands of new viruses discovered in the ocean. Live Science [online]. Future US Inc., 2022-04-10 [cit. 2022-04-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. a b c d e f KARLÍK, Tomáš. Vědci našli v oceánech přes pět tisíc druhů neznámých virů. Některé obsahují prastaré geny. Věda – ČT24 [online]. Česká televize, 2022-04-11 [cit. 2022-04-11]. Dostupné online. 
 24. GRYBCHUK, Danyil; AKOPYANTS, Natalia S.; KOSTYGOV, Alexei Y.; KONOVALOVAS, Aleksandras; LYE, Lon-Fye; DOBSON, Deborah E.; ZANGGER, Haroun, FASEL, Nicolas; BUTENKO, Anzhelika; FROLOV, Alexander O.; VOTÝPKA, Jan; d’AVILA-LEVY, Claudia M.; KULICH, Pavel; MORAVCOVÁ, Jana; PLEVKA, Pavel; ROGOZIN, Igor B.; SERVA, Saulius; LUKEŠ, Julius; BEVERLEY, Stephen M.; YURCHENKO, Vyacheslav. Viral discovery and diversity in trypanosomatid protozoa with a focus on relatives of the human parasite Leishmania. S. E506-E515. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 28. prosinec 2017. Svazek 115, čís. 3, s. E506-E515. Dostupné online. PDF [10]. Dále dostupné na: [11]. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1717806115. PMID 29284754. (anglicky) 
 25. kar (ČTK). Ostrava má svůj virus. Podle vědců se OstraVirus nepodobá žádnému jinému na Zemi. Kapitola Všda. ČT24.cz [online]. Česká televize, 4. duben 2018. Dostupné online. 
 26. a b LAUBER, Chris; SEITZ, Stefan; MATTEI, Simone; SUH, Alexander; BECK, Jürgen; HERSTEIN, Jennifer; BÖROLD, Jacob, SALZBURGER, Walter; KADERALI, Lars; BARTENSCHLAGER, Ralf; BRIGGS, John A. G. Deciphering the Origin and Evolution of Hepatitis B Viruses by Means of a Family of Non-enveloped Fish Viruses. S. 387–399.e6. Cell Host & Microbe [online]. Cell Press, Elsevier Inc., 31. srpen 2017. Svazek 22, čís. 3, s. 387–399.e6. Dostupné online. Dostupné také na: [12]. ISSN 1931-3128. DOI 10.1016/j.chom.2017.07.019. PMID 28867387. (anglicky) 
 27. BORATTO, Paulo V. M.; OLIVEIRA, Graziele P.; MACHADO, Talita B.; ANDRADE, Ana Cláudia S. P.; BAUDOIN, Jean-Pierre; KLOSE, Thomas; SCHULZ, Frederik, CHABRIÈRE, Eric; COLSON, Philippe; LEVASSEUR, Anthony; La SCOLA, Bernard; ABRAHÃO, Jônatas S. A mysterious 80 nm amoeba virus with a near-complete “ORFan genome” challenges the classification of DNA viruses. bioRχiv [online]. Cold Spring Harbor Laboratory, 28. leden 2020. Preprint. Dostupné online. Dostupné také na: [13]. DOI 10.1101/2020.01.28.923185. (anglicky) 
 28. COLSON, Philippe, a kol. “Megavirales”, a proposed new order for eukaryotic nucleocytoplasmic large DNA viruses. S. 2517–2521. Archives of Virology [online]. 29. červen 2013. Svazek 158, čís. 12, s. 2517–2521. Dostupné online. ISSN 1432-8798. DOI 10.1007/s00705-013-1768-6. PMID 23812617. (anglicky) 
 29. FISCHER, Matthias G. Giant viruses come of age. S. 50–57. Current Opinion in Microbiology [online]. 19. březen 2016. Svazek 31, s. 50–57. Dostupné online. ISSN 1369-5274. DOI 10.1016/j.mib.2016.03.001. (anglicky) 
 30. HALARY, S.; TEMMAM, S.; RAOULT, D.; DESNUES, C. Viral metagenomics: are we missing the giants?. S. 34–43. Current Opinion in Microbiology [online]. 19. březen 2016. Svazek 31, s. 34–43. Dostupné online. ISSN 1369-5274. DOI 10.1016/j.mib.2016.01.005. (anglicky) 
 31. SCHULZ, Frederik; ROUX, Simon; PAEZ-ESPINO, David, et al . Giant virus diversity and host interactions through global metagenomics. S. 432–436. Nature [online]. Springer Nature Limited, 22. leden 2020. Svazek 578, čís. 7795, s. 432–436. Dostupné online. Dostupné také na: [14]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/s41586-020-1957-x. (anglicky) 
 32. LEGENDRE, Matthieu; LARTIGUE, Audrey; BERTAUX, Lionel; JEUDY, Sandra; BARTOLI, Julia; LESCOT, Magali; ALEMPIC, Jean-Marie, RAMUS, Claire; BRULEY, Christophe; LABADIE, Karine; SHMAKOVA, Lyubov; RIVKINA, Elizaveta; COUTÉ, Yohann; ABERGEL, Chantal; CLAVERIE, Jean-Michel. In-depth study of Mollivirus sibericum, a new 30,000-y-old giant virus infecting Acanthamoeba. S. E5327–E5335. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 8. září 2015. Svazek 112, čís. 38, s. E5327–E5335. Dostupné online. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1510795112. PMID 26351664. (anglicky) 
 33. a b YOSHIKAWA, Genki; BLANC-MATHIEU, Romain; SONG, Chihong; KAYAMA, Yoko; MOCHIZUKI, Tomohiro; MURATA, Kazuyoshi; OGATA, Hiroyuki, TAKEMURA, Masaharu. Medusavirus, a novel large DNA virus discovered from hot spring water. Journal of Virology [online]. American Society for Microbiology, 6. únor 2019. Svazek 93, čís. 8: e02130-18. Dostupné online. Dostupné také na: [15]. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.02130-18. PMID 30728258. (anglicky) 
 34. MIHULKA, Stanislav. Veliký Medusavirus promění bezbranné améby v kámen. OSEL.cz [online]. 25. únor 2019. Dostupné online. ISSN 1214-6307. 
 35. a b YUTIN, Natalya; KOONIN, Eugene V. Pandoraviruses are highly derived phycodnaviruses. S. 1–8. Biology Direct [online]. 23. říjen 2013. Svazek 8, čís. 25, s. 1–8. Dostupné online. PDF [16]. DOI 10.1186/1745-6150-8-25. (anglicky) 
 36. a b PHILIPPE, Nadège, et al. Pandoraviruses: Amoeba Viruses with Genomes Up to 2.5 Mb Reaching That of Parasitic Eukaryotes. S. 281–286. Science [online]. 19. červenec 2013. Svazek 341, čís. 6143, s. 281–286. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.1239181. (anglicky) 
 37. a b MIHULKA, Stanislav: Mimiviry jsou out, teď vládnou pandoraviry! O.S.E.L., 20. červenec 2013. Dostupné online
 38. ARSLAN, Defne, et al. Distant Mimivirus relative with a larger genome highlights the fundamental features of Megaviridae. S. 17486–17491. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 18. říjen 2011. Svazek 108, čís. 42, s. 17486–17491. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1110889108. (anglicky) 
 39. YOOSUF, Niyaz, et al. Related Giant Viruses in Distant Locations and Different Habitats: Acanthamoeba polyphaga moumouvirus Represents a Third Lineage of the Mimiviridae That Is Close to the Megavirus Lineage. S. 1324–1330. Genome Biol. Evol. [online]. 4. prosinec 2012. Svazek 4, čís. 12, s. 1324–1330. ISSN 1759-6653. DOI 10.1093/gbe/evs109. (anglicky) 
 40. DESNUES, Christelle; LA SCOLA, Bernard; YUTIN, Natalya, FOURNOUS, Ghislain; ROBERT, Catherine; AZZA, Saïd; JARDOT, Priscilla; MONTEIL, Sonia; CAMPOCASSO, Angélique; KOONIN, Eugene V.; RAOULT, Didier. Provirophages and transpovirons as the diverse mobilome of giant viruses. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 15. říjen 2012. Online před tiskem. Dostupné online. DOI 10.1073/pnas.1208835109. (anglicky) 
 41. a b RODRIGUES, Rodrigo Araújo Lima; MOUGARI, Said; COLSON, Phillipe; LA SCOLA, Bernard; ABRAHÃO, Jônatas Santos. “ Tupanvirus”, a new genus in the family Mimiviridae. S. 325–331. Archives of Virology [online]. Springer Nature Switzerland AG, 5. říjen 2018. Svazek 164, čís. 1, s. 325–331. Dostupné online. Dostupné také na: [17]. ISSN 1432-8798. DOI 10.1007/s00705-018-4067-4. PMID 30291500. (anglicky) 
 42. ABRAHÃO, Jônatas; SILVA, Lorena; SANTOS SILVA, Ludmila; KHALIL, Jacques Yaacoub Bou; RODRIGUES, Rodrigo; ARANTES, Thalita; ASSIS, Felipe, BORATTO, Paulo; ANDRADE, Miguel; GEESSIEN KROON, Erna; RIBEIRO, Bergmann; BERGIER, Ivan; SELIGMANN, Herve; GHIGO, Eric; COLSON, Philippe; LEVASSEUR, Anthony KROEMER, ; Guido; RAOULT, Didier; La SCOLA, Bernard. Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere. Nature Communications [online]. Macmillan Publishers Limited, 27. únor 2018. Svazek 9: 749. Dostupné online. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-018-03168-1. (anglicky) 
 43. a b c d e SCHULZ, Frederik; YUTIN, Natalya; IVANOVA, Natalia N.; ORTEGA, Davi R.; LEE, Tae Kwon; VIERHEILIG, Julia; DAIMS, Holger, HORN, Matthias; WAGNER, Michael; JENSEN, Grant J.; KYRPIDES, Nikos C.; KOONIN, Eugene V.; WOYKE, Tanja. Giant viruses with an expanded complement of translation system components. S. 82–85. Science [online]. 7. duben 2017. Svazek 356, čís. 6333, s. 82–85. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.aal4657. PMID 28386012. (anglicky) 
 44. a b LEGENDRE, Matthieu; BARTOLI, Julia; SHMAKOVA, Lyubov, JEUDY, Sandra; LABADIE, Karine; ADRAIT, Annie; LESCOT, Magali; POIROT, Olivier; BERTAUX, Lionel; BRULEY, Christophe; COUTÉ, Yohann; RIVKINA, Elizaveta; ABERGEL, Chantal; CLAVERIE, Jean-Michel. Thirty-thousand-year-old distant relative of giant icosahedral DNA viruses with a pandoravirus morphology. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 3. březen 2014. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1320670111. (anglicky) 
 45. YONG, Ed. Giant virus resurrected from 30,000-year-old ice. Nature News [online]. 3. březen 2014. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature.2014.14801. (anglicky) 
 46. Vědci oživili 30 tisíc let starý virus z ledu. Týden [online]. 4. březen 2014. Dostupné online. 
 47. ANDREANI, Julien; AHERFI, Sarah; KHALIL, Jacques Yaacoub Bou; DI PINTO, Fabrizio; BITAM, Idir; RAOULT, Didier; COLSON, Philippe, La SCOLA, Bernard. Cedratvirus, a Double-Cork Structured Giant Virus, is a Distant Relative of Pithoviruses. S. 1–11. Viruses [online]. MDPI AG, 3. listopad 2016. Svazek 8, čís. 11: 300, s. 1–11. Dostupné online. Dostupné také na: [18]. ISSN 1999-4915. DOI 10.3390/v8110300. PMID 27827884. (anglicky) 
 48. ANDREANI, Julien; KHALIL, Jacques Y. B.; BAPTISTE, Emeline; HASNI, Issam; MICHELLE, Caroline; RAOULT, Didier; LEVASSEUR, Anthony. Orpheovirus IHUMI-LCC2: A New Virus among the Giant Viruses. Frontiers in Microbiology [online]. Frontiers Media SA, 22. leden 2018. Roč. 8: 2643. Dostupné online. Dostupné také na: [19]. Dále dostupné na: [20]. ISSN 1664-302X. DOI 10.3389/fmicb.2017.02643. PMID 29403444. (anglicky) 
 49. RETENO, Dorine Gaëlle I.; BENAMAR, Samia; KHALIL, Jacques Bou; ANDREANI, Julien; ARMSTRONG, Nicholas; KLOSE, Thomas; ROSSMANN, Michael, COLSON, Philippe; RAOULT, Didier; La SCOLA, Bernard. Faustovirus, an Asfarvirus-Related New Lineage of Giant Viruses Infecting Amoebae. S. 6585–6594. Journal of Virology [online]. 15. duben 2015. Svazek 89, čís. 13, s. 6585–6594. Dostupné online. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.00115-15. (anglicky) 
 50. BENAMAR, Samia; RETENO, Dorine Gaëlle I.; BANDALY, Victor; LABAS, Noémie; RAOULT, Didier; LA SCOLA, Bernard. Faustoviruses: Comparative Genomics of New Megavirales Family Members. S. 1–9. Frontiers in Microbiology [online]. 5. únor 2016. Svazek 7, čís. 3, s. 1–9. Dostupné online. Dostupné také na: [21]. DOI 10.3389/fmicb.2016.00003. (anglicky) 
 51. BAJRAI, Leena H.; BENAMAR, Samia; AZHAR, Esam I.; ROBERT, Catherine; LEVASSEUR, Anthony; RAOULT, Didier; LA SCOLA, Bernard. Kaumoebavirus, a New Virus That Clusters with Faustoviruses and Asfarviridae. S. 1–10. Viruses [online]. MDPI AG, 28. říjen 2016. Svazek 8, čís. 11: 278, s. 1–10. Dostupné online. Dostupné také na: [22]. ISSN 1999-4915. DOI 10.3390/v8110278. PMID 27801826. (anglicky) 
 52. ANDREANI, Julien; KHALIL, Jacques Yaacoub Bou; SEVVANA, Madhumati; BENAMAR, Samia; DI PINTO, Fabrizio; BITAM, Idir; COLSON, Philippe, KLOSE, Thomas; ROSSMANN, Michael G.; RAOULT, Didier; La SCOLA, Bernard. Pacmanvirus, a new giant icosahedral virus at the crossroads between Asfarviridae and faustoviruses. S. 1–11. Journal of Virology [online]. American Society for Microbiology, 26. červen 2017. Svazek 91, čís. 14: e00212-17, s. 1–11. Dostupné online. Dostupné také na: [23]. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.00212-17. PMID 28446673. (anglicky) 
 53. PAEZ-ESPINO, David; ZHOU, Jinglie; ROUX, Simon, et al . Diversity, evolution, and classification of virophages uncovered through global metagenomics. Microbiome [online]. BioMed Central Ltd, 10. prosinec 2019. Svazek 7, čís. 1: 157. Dostupné online. Dostupné také na: [24]. ISSN 2049-2618. DOI 10.1186/s40168-019-0768-5. PMID 31823797. (anglicky) 
 54. KAUFFMAN, Kathryn M.; HUSSAIN, Fatima A.; YANG, Joy; AREVALO, Philip; BROWN, Julia M.; CHANG, William K.; VANINSBERGHE, David, ELSHERBINI, Joseph; SHARMA, Radhey S.; CUTLER, Michael B.; KELLY, Libusha; POLZ, Martin F. A major lineage of non-tailed dsDNA viruses as unrecognized killers of marine bacteria. Kapitola Letters. Nature [online]. Macmillan Publishers Limited, 24. leden 2018. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature25474. (anglicky) 
 55. IGNACIO-ESPINOZA, Julio Cesar; FUHRMAN, Jed A. A non-tailed twist in the viral tale. S. 38–39. Nature [online]. Macmillan Publishers Limited, 24. leden 2018. Svazek 554, čís. 7690, s. 38–39. Dostupné online. Dostupné také na: [25]. Dále dostupné na: [26]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/d41586-018-00923-8. PMID 29388959. (anglicky) 
 56. MIHULKA, Stanislav. Nově objevené viry jsou lstiví zabijáci bakterií. OSEL.cz [online]. 27. leden 2018. Dostupné online. ISSN 1214-6307. 
 57. NG, Terry Fei Fan; MANIRE, Charles; BORROWMAN, Kelly, LANGER, Tammy; EHRHART, Llewellyn; BREITBART, Mya. Discovery of a Novel Single-Stranded DNA Virus from a Sea Turtle Fibropapilloma by Using Viral Metagenomics. S. 2500–2509. Journal of Virology [online]. 30. prosinec 2008. Svazek 83, čís. 6, s. 2500–2509. Dostupné online. Dostupné také na: [27]. Dále dostupné na: [28]. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.01946-08. PMID 19116258. (anglicky) 
 58. KOONIN, Eugene V.; YUTIN, Natalya. Chapter Five - Evolution of the Large Nucleocytoplasmic DNA Viruses of Eukaryotes and Convergent Origins of Viral Gigantism. S. 167–202. Advances in Virus Research [online]. Elsevier Inc., 2018-11-10. Svazek 103, s. 167–202. Dostupné online. ISSN 0065-3527. DOI 10.1016/bs.aivir.2018.09.002. (anglicky) 
 59. KOONIN, Eugene V.; DOLJA, Valerian V.; KRUPOVIC, Mart. Origins and evolution of viruses of eukaryotes: The ultimate modularity. S. 2–25. Virology [online]. Elsevier Inc., 2015-03-12. Svazek 479–480, s. 2–25. Dostupné online. ISSN 0042-6822. DOI 10.1016/j.virol.2015.02.039. (anglicky) 
 60. BALTIMORE, D. Expression of animal virus genomes. Bacteriol Rev.. 1971, roč. 35, čís. 3, s. 235–41. Dostupné online. ISSN 0005-3678. 
 61. RACANIELLO, Vincent. Simplifying virus classification: The Baltimore system [online]. Virology Blog, 2009. Dostupné online. 
 62. KRUPOVIC, Mart; DOLJA, Valerian V.; KOONIN, Eugene V. Plant viruses of the Amalgaviridae family evolved via recombination between viruses with double-stranded and negative-strand RNA genomes. S. 1–7. Biology Direct [online]. 29. březen 2015. Svazek 10, čís. 12, s. 1–7. Dostupné online. PDF [29]. DOI 10.1186/s13062-015-0047-8. (anglicky) 
 63. BAMFORD, Dennis H.; PIETILÄ, Maija K.; ROINE, Elina; ATANASOVA, Nina S.; DIENSTBIER, Ana; OKSANEN, Hanna M., a ICTV Report Consortium. The Online (10th) Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses [online]. 10. vyd. 2017-09-20, rev. 2017-09-21. Kapitola Pleolipoviridae. (anglicky) 
 64. Turina M. et al.: Taxonomy Proposal 2021.001F.R.Fusariviridae_1newfam, říjen 2020. Dostupné online v souboru ICTV Approved Proposals: Fungal and Protist Viruses
 65. Bunyaviridae Study Group: Create a new order, Bunyavirales, to accommodate nine families (eight new, one renamed) comprising thirteen genera. Proposal to ICTV, Nr. 2016.030a-vM, 2016. Dostupné online Archivováno 2. 12. 2016 na Wayback Machine. (anglicky)
 66. LWOFF, André; HORNE, R. W.; TOURNIER, P. A system of viruses. S. 51–55. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. [online]. 1962. Svazek 27, s. 51–55. PMID 13931895. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj