Javorník (Ještědsko-kozákovský hřbet)

Javorník
Javorník od jihozápadu z Hlavice
Javorník od jihozápadu z Hlavice
Vrchol 684 m n. m.
Prominence 116 m ↓ Rašovské sedlo[1]
Izolace 3,3 km → Hlubocký hřeben
Seznamy Nejprominentnější hory CZ
Ještědsko-kozákovské hory
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Pohoří Ještědsko-kozákovský hřbet / Ještědský hřbet / Kopaninský hřbet / Javornický hřbet[2]
Souřadnice
Javorník
Javorník
Hornina metamorfity, vulkanity, pískovec
Povodí Lužická Nisa, Mohelka
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Javorník (684 m n. m.) je vrchol v okrese Liberec. Leží 1,5 km jihozápadně od obce Jeřmanice a 5 km severně od Hodkovic nad Mohelkou. Na vrcholu je trojmezí katastrálních území Jeřmanice, Záskalí a Javorník u Dlouhého Mostu. Na severozápadním svahu stojí Javornická kaple, na jihovýchodním zase leží obec Záskalí. Hora je součástí přírodního parku Ještěd.

Popis vrchu

Je to rozsáhlá ploše klenbovitá elevace nad pravým svahem průlomového údolí Mohelky, budovaná prekambrickými chlorit-sericitickými fylity s pruhy a vložkami kambrických metadiabasů, silursko-ordovických sericitických kvarcitů a karbonských porfyrů a aplitů. Na středně ukloněných svazích jsou hlinité deskovité sutě a vzácné drobné skalky, ve středních a dolních částech vyšších jihozápadních svahů (k Hodkovické kotlině) jsou nesouměrné strukturní hrásťové hřbety a suky na permských bazaltandezitech, ryolitech a cenomanských pískovcích. Na vrcholu rostou smrkové porosty, na severozápadních svazích zachované smíšené porosty buku, jedle, smrku a klenu, při úpatí louky a pole. Ze severozápadních. a jihovýchodních svahů jsou dílčí výhledy.[3]

Geomorfologické zařazení

Vrch náleží do celku Ještědsko-kozákovský hřbet, podcelku Ještědský hřbet, okrsku Kopaninský hřbet a podokrsku Javornický hřbet.[2]

Stavby na vrcholu

Hotel Obří sud, obnovený v r. 2011

Na konci 19. století byl na vrcholu vystavěn hostinec Obří sud (dřevěná konstrukce s rozměry 12x14 m), která byla velmi podobná jenž se nachází nad obcí Lázně Libverda. Konstrukce sudu byla na vrchol dopravena ze stavební výstavy ve Vídni v roce 1899 a byla otevřena až do roku 1974, kdy vyhořela. Vedle Obřího sudu ještě stávala rozhledna zvaná Blaschkova věž, která zanikla v polovině 20. století. Na vrcholu byla nově postavena kovová konstrukce zařízenímobilních operátorů.

Na severních svazích Javorníku se nachází stejnojmenný rekreační a sportovní areál, jehož součástí je lyžařský areál, bobová dráha, lanovka a zázemí pro turistiku a cyklistiku.[4] Dne 1. října 2011 byl na vrcholu Javorníku znovu otevřen hotel Obří sud, který v roce 1974 vyhořel.

Přístup

Vrchol Javorník je dostupný po čtyřech značených turistických stezkách, které k němu míří ze všech světových stran. Nejsnadnější a nejrychlejší výstup je možný po červeně a modře značené cestě od autobusové zastávky u kaple svatého Jana Nepomuckého v Záskalí. Z Hodkovic nad Mohelkou vede na Javorník 4,5 km dlouhá zeleně značená cesta, která míjí osadu Zásada a pískovcový hřebínek Kozí brada. Ze severu od obce Jeřmanice vede na vrchol také zelená značka a poslední modře značená cesta začíná v sedle Rašovka ve stejnojmenné obci, na silnici spojující Dlouhý Most a Český Dub.[4]

Odkazy

Reference

  1. Ultrakopce na Ultratisicovky.cz
  2. a b BALATKA, Břetislav; KALVODA, Jan. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie Praha, 2006. ISBN 80-7011-913-6. 
  3. DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 2. vyd. Brno: AOPK ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. 
  4. a b Mapy.cz [online]. Seznam.cz [cit. 2014-03-19]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj