Geomorfologický podokrsek

Geomorfologický podokrsek je jednotka deváté úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jakém se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. Nadřazenou jednotkou je geomorfologický okrsek, podřazenou Část geomorfologické jednotky.

Příklady: Broumovské stěny, Provodínské kameny, Rašovský hřbet.

Odkazy

Literatura

  • Břetislav Balatka, Jan Kalvoda - Geomorfologické členění reliéfu Čech (Kartografie Praha, 2006, ISBN 80-7011-913-6)

Související články

Zdroj