Historická religionistika

Dějiny náboženství (Religiongeschichteschule, History of religions), též historie náboženství se snaží zachytit náboženský svět ve všech jeho různorodých projevech v časoprostoru. Shromažďuje informace o jednotlivých formách náboženství – proniká jak do minulosti, tak se snaží z dějinného hlediska uchopit utvářející se formy náboženství.[1] Vědeckým studiem náboženství se zabývá religionistika, dějinami náboženství pak tzv. historická religionistika.

Vznik výzkumu dějin náboženství

Vědecký výzkum dějin náboženství vznikl v 19. století v době rozmachu humanitních věd, u jeho zrodu stál mimo jiné Albert Eichhorn. Všeobecný zájem o dějiny se promítl i do zájmu o dějiny mimokřesťanských náboženství. Významným momentem byla změna anglického názvu History of Religion na History of Religions. Zájem badatelů se brzy obrátil na studium pramenných textů jednotlivých náboženství a snahu vykonstruovat ve své době populární hypotézu o vzniku náboženství.[2]

Počátky náboženství

Některé artefakty z paleolitu lze duchovně interpretovat. Hlavní rozvoj náboženství přináší až neolitická revoluce a vznikající teokracie. Polyteismus později převažuje monoteismus.

Dějiny některých náboženství

Odkazy

Reference

  1. DŘÍZA, Jan; ĽUBICA, Predanocyová. Religionistika (vybrané kapitoly). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2002. S. 12–13. 
  2. WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky. Brno: Masarykova univerzita, 1997. S. 40. 

Literatura

  • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-902197-1-3. 
  • DŘÍZA, Jan; ĽUBICA, Predanocyová. Religionistika (vybrané kapitoly). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2002. ISBN 80-805-0483-0. 

Externí odkazy

Zdroj