Humanitní vědy

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm. Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např. o filozofii, etice, umění, jazycích, náboženství apod. Pojem „duchovní věda“ pochází z němčiny a tam zas původně z anglického „Moral sciences“. V anglickém kulturním okruhu mu přibližně odpovídá pojem „humanitní“ (humanistiky) nebo „social sciences“ (společenské vědy), ve francouzském „Lettres“ nebo „sciences humaines“ (humánní vědy). V českém prostředí jsou humanitní vědy oddělovány od věd společenských, které se zabývají společností jako takovou.[1][2] Výuce humanitních věd se věnují zejména filosofické fakulty.

Seznam humanitních věd

Mezi humanitní vědy se podle Ministerstva školství ČR řadí následující podskupiny oborů a samotné odbory:[3]

 • Historické vědy a archeologie
 • Filologické vědy
  • cizí jazyky a kultury
  • jazykověda konkrétních jazykových skupin
  • klasické jazyky a literatury
  • neslovanské jazyky a literatury
  • orientální jazyky a literatury
  • překladatelství a tlumočnictví
  • český jazyk a literatura
  • všeobecná jazykověda
  • literární věda
  • ostatní příbuzné obory lingvistiky věd
 • Filozofické vědy, etika a teologické vědy
  • systematická filozofie
  • dějiny filozofie
  • logika a metodologie vědy
  • etika
  • ostatní příbuzné obory filozofie
  • teologie
  • katolická teologie
  • evangelická teologie
  • pravoslavná teologie
  • ostatní příbuzné obory filozofických věd, etiky a teologických věd
 • Vědy o kultuře a umění

Reference

 1. Sdělení ČSÚ č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů vzdělání. Dostupné online.
 2. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) [online]. Český statistický úřad, rev. 2015-12-29 [cit. 2016-06-30]. Dostupné online. 
 3. Směrnice č. 27/2006-R Ministerstva školství České republiky z 21. prosince 2006 o soustavě oborů vědy a techniky a číselníku oborů vědy a techniky.

Externí odkazy

Zdroj